Parkettázás

A fűrészelés és csiszolás gépi eszközei (parkettázáshoz)

Kézi körfűrész

Elektromos meg­hajtómotorjának tengelyére körfűrészlap van rögzítve, ennek forgómozgása végzi a fűrésze­lést. A körfűrészlap átmérője 100-250 mm, anyaga általában króm-vanádium ötvözet. A géphez markolat, keret, vezetősín és a forgó fűrészlapot védő biztonsági burkolat tartozik. A védőburkolat felső része fix kialakítású, míg az alsó burkolat, működés közben teszi szabaddá a forgó fűrészlapot. A fűrészt ferde helyzetben is lehet üzemeltetni. A kézi kör­fűrészeknek létezik speciális, dönthető fejű típusa is.

Körfűrész állványos változata (gérvágó)

Kiválóan alkalmas a lemez­szerű faelemek darabolására, szabására, ferde vágására. Az állványrész lehet külön asztalra szerelt vagy asztallal egybeépített, ez utóbbi az asztali körfűrész. Az állvá­nyos körfűrész vezetősínnel van felszerelve, így a vágott faanyag a beállított szélességnek megfelelő méretű. A körfűrészeknél alkalma­zott fűrészlapok vastagsága 2-3 mm, a fogak kihajtása kb. 0,5 mm. A fűrészlapok fogazatá­nak kialakítása farkasfogas, csoportos, kettős álló, álló, meredek ferde vagy lapos fogazású lehet. A fűrészlapok a fogak alapján sűrű, ritka vagy csoportos fogazásúak lehetnek.

A gépek működése közben fahulladék, fűrész­por és por képződik. Ennek eltávolításáról és elszívásáról gondoskodni kell. A korszerű körfűrészekhez gyakran fűrészporelszívó is tartozik. Ez a parkettázómunkák során külö­nösen előnyös, mivel így a belső térben tisz­tább munkakörnyezet biztosítható.

Lyukfűrészgép

Pontos munkák­hoz, a különböző minták kivágásához, vala­mint a kisebb faelemek leszabására hasz­náljuk. A fűrészlap mozgása gyors, egyenes vonalú és váltakozó irányú. Kis alaphosszú­ságú mozgásokat végez, a laphúzásra vág. A lökethossz általában 25 mm, a rezgésszám percenként 500 és 3000 között változhat. A lyukfűrészek különböző kiegészítő tartozé­kainak segítségével szabályos íves vonalakat is vághatunk.

A gépek éles megmunkálószerelékkel ren­delkeznek, melynek fordulatszáma gyakran nagyon magas, ezért a gépekhez tartozó biz­tonsági védőberendezések és eszközök hasz­nálata kötelező!

A fúrás gépi eszközei

Kézi fúrógépek. A fapadlózás során a szük­séges furatokat alakítjuk ki ezekkel. Általá­ban elektromos meghajtásúak. A fúrást végző betéteket (fúrószárat) a motor forgótengelyé­hez kapcsolt tokmányba kell befogni A tokmány 1-16 mm átmérőjű fúrószár rögzítésére alkalmas. A mai fúrók többségé­nél változtatható a fordulatszám és a forgási irány. A fúrógép biztonságos üzemeltetéséhez mindkét kéz részére fogantyú van kialakítva.

A különböző fúrógépekhez számos kiegészítő elem, illetve tartozék kapcsolható (pl. mély­ségütköző pálca, pótfogantyú, derékszög-tokmány stb.). Ezek jelentősen megkönnyítik a fúrást, és elősegítik a pontosabb munkavég­zést.

A fúrás megkezdése előtt a munkadarabot megfelelően rögzíteni kell, majd a fúrógépet folyamatosan a kívánt szögben tartva kell a fúrást végezni. A kézi fúrógépek egy része külön állványra is erősíthető. Ez elsősorban a pontosabb fúrást segíti elő. A fúrógép dőlés­szöge így pontosan beállítható. A fúrógépek egyes típusait csavarok behaj­tásához is használhatjuk. Az ehhez szüksé­ges megfelelő tokmány és a csavarozószárak külön tartozékként csatlakoztathatók.

Csavarozógép. Kifejezetten csak csavarozásra alkalmazható eszköz. A fúrógépnél kisebb méretű, de azonos elven működő elektromos kisgép, amelyhez komplett csavarozószár készlet tartozhat. A csavarozószár a tokmányba csatlakoztat­ható. Rendszerint akkumulátoros kivitelben kerül forgalomba.

Olvasmány

Napjainkban egyre több elektromos kézi kis­gép akkumlátoros kivitelben is megtalálható. Az ilyen gépek előnye, hogy vezeték nélkü­liek, így könnyen mozgathatók, nem helyhez kötöttek. Az akkumulátorok folyamatos fejlő­désével ma már egyre nagyobb teljesítményű elektromos gépek készülhetnek ilyen kivitel­ben.

Csiszológépek

A csiszológépek segítségével teljesen sima padlófelület állítható elő. A működési sajátos­ságaiknak megfelelően megkülönböztetünk szalag- és tárcsás csiszológépeket.

  • Parkettacsiszoló gépek. Nagymé­retű önjáró berendezések, melyek a padlófe­lületen egyenletesen mozogva (előrehaladva) végzik a csiszolást. A végtelenített csiszoló­szalag két henger körül forog, ezek közül az egyik a meghajtó. A csiszolási szélesség 150 és 350 mm közötti, a szalag sebessége 2100 és 5000 fordulat/perc között változhat. A szalag alsó felülete folyamatos mozgás esetén egyen­letesen csiszolja a padlófelületet. Az igények­nek megfelelően különböző finomságú csi­szolóvászon használható. A berendezés része egy porelszívó és egy porzsák. A nehezen hozzáférhető részeken és a szegé­lyek mentén speciális sarokcsiszoló gépek­kel, illetve kézi csiszológépekkel végezhetjük a csiszolást.
  • Sarokcsiszoló gépek. Kisméretű berendezések. A csiszolást egy forgómozgást végző, kör alakú csiszolókorong végzi. Ezzel a falszegélyek mentén és a szűkebb helyeken is elvégezhető a csiszolás. A csiszolókorong átmérője általában 100-300 mm, a sebessége 2800 és 3500 fordulat/perc között változ­hat. Az igényeknek megfelelően különböző finomságú korongok használhatók.
  • A tárcsás parkettacsiszoló gép nagyméretű berendezés. Alsó, kör alakú felületére rög­zíthető a csiszolást végző, cserélhető betét. A csiszolóanyag forgó mozgása egyenetlen csiszolási munkát eredményez, emiatt a felü­let kagylós lesz.
  • Kézi szalagcsiszolók. A nagy­méretű parkettacsiszoló berendezésekhez hasonlóan működnek. A végtelenített csiszo­lószalag két henger körül forog. A csiszolási szélesség 75-100 mm.
  • Excenter rezgő csiszoló. A kör alakú csiszolóvászon kombinált, oszcilláló és forgómozgást végez egyszerre, így kiváló csi­szolási teljesítmény érhető el vele. A géppel fényezési, polírozási munkákat is végezhe­tünk. A beépített turbina a perforált csiszoló­vásznon keresztül szívja el a keletkező port.