Barkácsfelszerelés

Fűrészelési és gyalulási gyakorlatok

Karcolt vezetővonal

Karcolt vezetővonalKeresztirányú (az erezetre merőleges) fűrészeléskor úgy akadályozhatja meg a fa szálkásodását, ha egy éles sniccerrel és derékszögű vonalzóval körbejelöli a munkadarabon a vágás vonalát.[hr]

Így tartsa az irányt fűrészeléskor

A vágás kezdetén közel függőlegesen tartsa a fűrészt – kinyújtott mutatóujjal megtámasztva a fogóját, hogy a vonalon maradjon.

Fűrészelés iránytartássalAz első néhány húzásnál visszafelé mozgassa a fűrészt, miközben nagy ujjával oldalról megtámasztja a fűrészlapot. Utána vágjon vele előrefelé, csökkentve a fűrészlap meredekségét.

Síkban marad…

Rendszeresen ellenőrizze egy derékszögű vonalzóval, hogy sikerült-e merőlegesre gyalulni a deszka élét. A gyalu billegését úgy akadályozhatja meg, hogy kezével körülfogja a gyalu talpát és a deszka oldalának támasztja az ujjait.

A leeső darab alátámasztása

A vágás végéhez közeledve szabad kezével fogja meg a leeső darabot, nehogy leszakadjon a saját súlyától, s szálkás, hasadt legyen a vége. Hosszabb vagy nehezebb daraboknál kérjen meg valakit, hogy segítsen megtartani – vagy támassza alá valamivel.

Viaszolva könnyebb

Gyalu viaszolásaDörzsölje be gyertyával a fűrészlapot és a gyalu talpát. A viasz csökkenti a súrlódást, s könnyebbé teszi a fűrészelést, a gyalulást – különösen akkor, ha gyantás faanyaggal dolgozik.

A körfűrész vezetése

A körfűrész vezetéseA lap szélével párhuzamosan akar vágni, de már nem ér el odáig a körfűrész vagy dekopírfűrész vezetősínje? Szereljen egy egyenes lécet a levágandó fatáblára, majd a léc mellett csúsztassa a szerszám talplemezét, miközben vágja az anyagot.

Ékelje szét, ha hosszú!

Fa kiékeléseHa kézi- vagy motoros fűrésszel, a szálirány mentén vágja a deszkát, a fa rugalmassága folytán összezárulhat a vágás, s beszorulhat a szerszám éle. Ilyenkor feszítse szét kissé egy faékkel a fűrészjáratot.

Deszkavégek legyalulása

A deszka végét kézigyaluval simítsa le. Nem szálkásodik ki a faanyag, ha a sarkok felől befelé irányuló mozdulattal gyalul, s felemeli a kést, mielőtt az elérné a deszka élét a túloldalon.

Símitógyaluval igazítsa el az éleket!

Széles deszkákról simítógyaluval távolítsa el a gyalugép által hátrahagyott barázdákat, de előbb kerekítse le a gyalukés sarkait, nehogy a kézi­szerszám újabb barázdákat húzzon. Ehhez csúsztassa be a gyalukés sarkát a fenőkő dobozának fedele alá, majd így húzza végig a kést egyszer-kétszer a fenőkő oldalán. Az elektromos gyalu kését ne kerekítse le, különben nem lehet majd sarkos hornyot gyalulni vele.

Nehogy megkarcolódjon a felület!

Bármilyen éles a gyalukés, a gyalulás kezdetén mégis felszakítja a fa erezetét. Ennek elkerülése érdekében vigye a fedővasat minél közelebb (legfeljebb 1 mm-nyire) a késélhez, hogy az csak vékonyka forgácsokat nyeshessen le.

Hogyan kell használni a gépi felsőmarót?

Tartsa a vonalon!

gepi-felsomaro1A polctartó hornyok marásához szorít­son rá egy vezetőlécpárt a könyvespolc oldalára. A beállításnál a marógép talplemezének szélességét és a készítendő horony méretét is vegye számításba. Előbb az egyik, majd a másik léc mentén vezetve menjen végig a géppel a munka­darabon, óvatosan kimarva az anyagot.

Széles hornyoknál a gépet szabadkézzel fogva marassa ki a horony közepét. Ne marjon túl mélyre egy fogással. Több sekélyebb menettel sokkal pontosabb és simább lesz a vájat, mint egyetlen vágással.

A fészekmarás gyors módja

Állítsa közelebb a marógép testéhez a vezetőlemezt – így egy szempillantás alatt kivághatja a zárak és zárnyelvek fészkeit. Előtte azonban ellenőrizze a marógép maximális marási mélységét.

Gépi felsőmaró használataElőbb a végeket munkálja meg!

Amikor profilt marat egy fatábla szélébe, előbb a szálirányra merőleges éleit munkálja meg. így a szálirányú marás egyben a tábla esetleg megsérült sarokrészeit is leszedi.