Parkettázás

Parketták fajtái (vakpadló, lamellaparketta, mozaikparketta, szalagparketta))

A parketták egy- vagy többrétegű, tömör, keményfa padlóburkoló elemek. Az egyré­tegű elemek teljes vastagságában kemény­fából készülnek. A többrétegű parkettalécek felső, járófelületet adó rétege (koptatóréteg) min. 2,5 mm vastag keményfa. Az alsó réte­gek készülhetnek keményfából, de legtöbb­ször ezek puhafák. A parkettaelemek méretétől, formájától, összetettségétől függően többféle típust különböztetünk meg.

Ezek:

 • Hagyományos csaphornyos parketta.
 • Lamellaparketta.
 • Mozaikparketta.
 • Szalagparketta.
 • Intarzia parketta.
 • Ipari parketta.

A parketták felületkezelésétől függően lehet­nek hagyományos és készparketták.

 • Hagyományos parketták. Felületkezelés nélkül kerülnek forgalomba, a szükséges felületi védelmet a beépítés helyszínén ala­kítják ki.
 • Készparketták. Végleges felületkezeléssel kerülnek forgalomba. A belőlük készült burkolat a lerakást követően azonnal hasz­nálatba vehető.

Hagyományos parkettaelem

A két- és háromrétegű parketták legtöbb­ször készparketták is, míg az egyrétegűe­ket rendszerint a helyszínen csiszolják, és felületkezelik burkolás után. A parketták felületkezelése tehát készül­het a gyártás során, illetve a lerakás után a helyszínen. A felületkezelő anyag lehet lakk, pác, olaj, viasz, valamint ezek kombinációja. A legtöbb esetben lakkbevonatot készítünk.

Hagyományos vakpadló

A szegezett parketták közvetlen aljzata a vak­padló, amely lényegében párnafákra rögzített (csavarozott, szegezett) deszkázat. A párnafákat közvetlenül a szilárd alj­zathoz erősítjük.

Hagyományos vakpadló

A deszkázat kiosztása lehet sűrű, normál vagy ritkított. A párnafák távol­sága és a deszkázat kiosztása elsősorban a parkettaelemek méretétől és a várható ter­heléstől függ. A párnafák tengelytávolsága általában 50 és 80 cm között változik. A vakpadlók kizárólag gomba- és rovarölő szerrel impregnált faanyagból készíthetők. A párnafák közötti mezőt teljes magasságban hőszigetelő anyaggal töltjük ki.

Olvasmány

Régen a vakpadlókat rendszerint homok­ vagy salakfeltöltésre fektetve készítették. A párnafák a feltöltésbe ágyazva helyezked­tek el úgy, hogy a felső síkjuk egybeesett a feltöltés felső síkjával. A párnafák nem vol­tak rögzítve. A tömörített feltöltést kellő sta­bilitást biztosított a deszkaborítás kialakí­tásáig. Ilyen szerkezeti megoldást már nem alkalmaznak. Főleg régi többszintes épüle­tek közbenső födéméin találkozhatunk még ilyen szerkezeti kialakítással.

Ragasztott vakpadló

A hagyományos parkettáknál korszerűbb megoldást képeznek a sűrű lécezésből álló ragasztott vakpadlók. Itt a 2×5 cm kereszt­metszeti méretű lécek egymástól 10-12 cm távolságra helyezkednek el, az aljzathoz ragasztva. Nincs deszkaborítás, a burkolatot képező parkettaelemeket közvetlenül a lécek­hez szegezik.

A ragasztott vakpadlók tehát jóval kevesebb faanyag felhasználásával készülnek. Ennek megfelelően a hagyományos vakpadlók­hoz képest gazdaságosabb a kivitelezésük. További előnyük, hogy jóval kisebb a réteg­vastagságuk, így könnyebben igazítható más burkolatokhoz.

Csaphornyos parketta

A legismertebb – és egyben az egyik legrégibb – parkettatípus a hagyományos, oldalai men­tén csaphornyos parketta. Vastagsága 17, 19 és 22 mm, szélessége 23-66 mm, hosszúsága 190-505 mm lehet. Teljes keresztmetszetében tömörfa (egyrétegű) parkettalécekből készül. Napjainkban legelterjedtebb a 22 mm vastag, 250-500 mm hosszú parket­taelemek alkalmazása.

Csaphorgonyos parketta

Anyaga általában tölgyfa, bükk, de előfordul cser, kőris, akác, különleges esetekben pedig jávor vagy diófa csaphornyos parketta is. A csapok és hornyok elhelyezkedésétől füg­gően a parkettalécek lehetnek jobbosak vagy balosak. Csaphornyos parkettából többféle mintázatú padló készíthető. A legismertebb a halszálkaminta, napjainkban azonban a futó parkettaminta alkalmazása az elterjedtebb.

Olvasmány

A hagyományos tömörfa parketták az egyik leghosszabb élettartamú melegburkolatok. Akár négy-öt alkalommal is felcsiszolhatók, ha a felületük nem túl elhasználódott. Ezzel pedig több évtizeden keresztül elkerülhető, hogy a padlóburkolatot teljesen le kelljen cserélni.

A csaphornyos parketták az anyag és kiala­kítás alapján az alábbi három minőségi osz­tályba sorolhatók:

 • osztályú parketta (natúr). A színlapja repedés- és szijácsmentes. Finom szö­vetszerkezet jellemzi, nincsenek nagy színkülönbségek. A jól benőtt göcsök meg­engedett átmérője max. 8 mm. A fekete göcsök 1 mm átmérőig megengedettek.
 • osztályú parketta (csíkos). A színlapja repedésmentes. Egészséges szijács, eltérő szín- és szövetszerkezeti hatás adja az osz­tály összképét. A jól benőtt göcsök meg­engedett átmérője max. 10 mm. Feltűnő, durva szöveti különbségek nincsenek.
 • osztályú parketta (rusztikus). Határo­zott színhatás, göcsök és élénk szövetszer­kezet jellemzi. Jól benőtt göcs, tárolási folt, penész és egyéb elszíneződések megen­gedettek. A fekete göcsök átmérője max. 15 mm lehet.

A minőségi osztálytól függetlenül a parketta élén és felületén semmilyen sérülés nem lehet. Csaphornyos parketta vakpadlóra szegezve vagy teljes felületen sík és szi­lárd aljzatra (önterülő anyaggal kiegyenlí­tett beton vagy esztrich) ragasztva egyaránt készülhet. Régebben jellemzően szegezték, napjainkban viszont jóval elter­jedtebb a ragasztásos rögzítés. Utóbbi azért is előnyös, mert így nincs szükség vakpadló készítésére, ami jelentős anyag- és munka­megtakarítást jelent.

Viszonylag ritkán alkalmazott megoldás a ragasztott vakpadlóra szegezett csaphornyos parkettaburkolat. A csaphornyos parketták előnye, hogy az anyaguk rendszerint valamilyen jó minőségű, nemes fafaj, a kis elemméret miatt pedig több­féle mintában lerakhatok. Emellett magasabb esztétikai értéket is képviselnek az ilyen pad­lóburkolatok. Hátrányuk, hogy a lerakásuk munkaigényesebb, mint a nagyobb méretű elemekből készülő fa padlóburkolatoké.

Lamellaparketta

A lamellaparketták csaphorony nélküli, tömör, keményfa parkettalécekből készülő, ragasztott parkettaburkolatok. Az elemek vastagsága 8-10 mm, szélessége 20-60 mm, hosszúsága 107-300 mm. Vannak ennél nagyobb (14x75x500 mm) parkettalé­cek is. A lamellaparketta elemeinek a csap­hornyos parkettalécekkel közel megegyező a geometriája, ebből adódóan a kialakítható mintázatok azonosak.

Lamellaparketta

A lamellaparkettákat a szilárd aljzathoz ragasztva fektetjük. Mivel nincs csaphornyos kapcsolat, az elemek „csak” szorosan illesz­kednek egymáshoz. A megfelelő rögzítést a teljes felületű ragasztás biztosítja. A korszerű lamellaparketta elemek hátlapján hornyok találhatók, hogy a ragasztási felület minél nagyobb lehessen.

A lamellaparketták kis szerkezeti vastagsá­guknak köszönhetően alkalmazhatók pad-lófűtéses helyiségekben. A kis méret miatt viszont a lerakásuk időigényes.

Mozaikparketta

A mozaikparketta a gyártás során összera­gasztott parkettalécekből képzett táblás bur­kolóelem. A léceket az alsó felületen általá­ban műanyagháló vagy egyéb szöveterősítés fogja össze, a felső felületen pedig védőpapír kasírozás található. (Lényegében táblásított lamellaparketta.) Anyaga általában tölgy, bükk, kőris, akác. A mozaikparketta elemek vastagsága 6-10 mm, a táblák mérete többféle lehet: 305×305; 432×432; 320×640; 280×500; 274×720 mm stb. Ezek mintázata – a táblát alkotó lécek alakjától és elhelyez­kedésétől függően – lehet négyzetrácsos, hal­szálkamintás, paralel stb.

Mozaikparketta

A mozaikparketta burkolatok általában úszta­tott és önterülő anyaggal kiegyenlített beton­vagy esztrich aljzatra, ragasztva készülnek. Kis vastagságuk miatt padlófűtés esetén is előnyösen alkalmazhatók.

Olvasmány

Régebben létezett aszfaltba rakott parketta­burkolat is, melyhez egyedi keresztmetszetű, fecskefarkú parkettaléceket alkalmaztak. Ennél a technológiánál az aljzatra terített forró bitumenbe ágyazva fektették le az ele­meket. Ma ilyen technológiával már nem készítünk parkettákat.

Szalagparketta

A szalagparketta háromrétegű, nagymé­retű (deszkaszerű), csaphornyos parketta­elem. Gyárilag csiszolt és felületkezelt, azaz készparketta. A felső (koptató) réteg keményfából (bükk, akác, kőris, juhar), a középső és alsó réteg pedig lágyabb fából (fenyő, éger stb.) készül. Az egyes rétegeket a gyártás során műgyanta ragasztóval egye­sítik.

Szalagparketta

A szalagparketta elemek 14-15 mm vastagok, szélességük 129-208 mm, hosszuk általában 2000-2500 mm (max. 5000 mm). A koptató-réteg vastagsága min. 3 mm. A felületi védel­met a gyártás során 3-7 rétegben felhordott, UV-álló, kikeményített lakkozás biztosítja.

A szalagparketta egyaránt fektethető kiegyenlített beton-, illetve esztrich aljzatra, szárazpadlóra vagy más meglévő padló­burkolatra (amennyiben az erre alkalmas). A szalagparkettát általában nem ragaszt­juk az aljzathoz, hanem szárazon fektetve, úsztatott padlóként készítjük. A parketta alá lépés, hanggátló réteget fekte­tünk (pl. 2-10 mm vastag, extrudált polipro­pilénhab-lemezt).

A hagyományos csaphornyos elemek mellett egyre elterjedtebbek az ún. „önzáró” szalag­parketta elemek. Ezek illeszkedési oldalai összeépítés után mechanikai zárrendszerként működnek, nincs szükség, ragasztásra.

Önzáró szalagparketta

Könnyen lerakhatok, lényegében az illesztés vonalában egymásba kell akasztani az elemeket. Az ilyen parketták legnagyobb előnye, hogy sérülésmentesen szétszedhetők és újra lerakhatok.

A szalagparketták főbb előnyei a következők:

 • Gyors és egyszerű lerakás.
 • Fokozott kopásállóság.
 • Azonnali használhatóság.
 • Hosszú élettartam.
 • Könnyű tisztítás.
 • Jó hangszigetelő tulajdonság.

Ipari parketta

Az ipari parketta a gyártás során élére állított parkettalécek összeragasztásával táblásított parkettatípus. Anyaga tölgy, bükk, kőris, gőzölt akác, cseresznye. Az ele­mek vastagsága 14-23 mm, a táblák mérete 160×320; 280×280; 250×300; 300×300 mm.

Az ipari parkettát régebben jellemzően for­galmas terekben, ipari létesítményekben alkalmazták, ahol nagy igénybevételt is jól tűrő, masszív padlóra volt szükség. Napjaink­ban intézmények, irodák és lakóterek padló­burkolataként is alkalmazzuk, elsősorban az exkluzív megjelenés miatt. Teljes felületen az aljzathoz ragasztjuk. A táb­lák között nincs csaphornyos kapcsolat, csak szorosan egymáshoz illeszkednek.