Pincétől a padlásig

Kerámia anyagú burkolatok

Ezen cikkben a szokásostól eltérő burkolatokról és azok mun­kafázisaiból mutatunk be néhány megoldást, példákkal.

Mindezek előtt megemlítendő, hogy az égetett kerámia anyagú fal­burkolatok évezredek óta ismertek, amit a reánk hagyott építészeti örökség is tanúsít. Az épületek, für­dők és egyszerűbb lakhelyek alakos díszítései mindig valamilyen burko­latok, általában mozaikok voltak. A burkolati lapokat a mai technológi­ához hasonlóan, magas hőfokon égették, és egyszerű cserépanyag­ként vagy mázas színezett kivitelben használták.

Kerámia burkolóanyagok

Falburkoló csempék

A falburkoló csempék hazai gyártá­sa a XIX. század második felében kezdődött. A burkolólapokat egyre gyakrabban használták lakások vizes helyiségeinek falburkolásához, ahol a nedvességgel szembeni ellen­állás, a könnyű tisztíthatóság, eset­leg a fertőtleníthetőség igény volt. A színes, mintás csempékkel – jelle­güknek megfelelően – változatos fe­lületeket lehetett kialakítani.

A falburkoló csempéket gyártó cégek ma már a különböző műszaki tulajdonságú és megjelenésű termékek széles skáláját állítják elő és hozzák forgalomba. A gyártáshoz használt új vegyi anyagok megjele­nésének és a technológiák korszerű­sítésének köszönhetően a falburko­ló csempék számtalan változatban beszerezhetők.

A tényleges szükséglethez képest 5-10%-kal többet kell vásárolni, egyrészt az esetleges hibák kijavítására, másrészt a felrakáskor előadó­dó törések, a szabási veszteségek va­lamint a válogatáshoz szükséges többletlap igény miatt is.

Nemcsak az egyszínű lapokat, ha­nem a díszített (mintás) csempela­pokat is rendkívül széles választékban gyártják. A díszítések az első égetés után készülnek, különböző színű alapmázakra, többféle eljárás­sal felhordva. A mintás csempék egy vagy több színben, szitanyomással, matricával, kézi festéssel készülnek.

Konyhapult kerámiaburkolatának készítése rugalmas ragasztóval

Konyhapult kerámiaburkolatának készítése rugalmas ragasztóval; munkafázisok.

Mázas kerámialapok

Jó műszaki tulajdonságaiknak, vál­tozatos forma- és színválasztékuk­nak köszönhetően a mázas kerámia­lapok használata egyre gyakoribb a falburkolatok készítésénél is.

A burkolólapokat különböző for­mákban és többféle méretben állít­ják elő, amit a falburkolatok tervezésekor igénybevételi és esztétikai szempontból is figyelembe kell ven­ni. Igénybevételi szempontból a fal védelme, esztétikai szempontból pedig a helyiség padló- és falburko­latának összhangja, színharmóniá­ja, a burkolatok hézagrajza, azaz az összkép kialakítása a fontos.

Falburkolatokhoz általában véko­nyabb lapokat használnak. A máz­réteg kopásállósági fokozata is gyengébb lehet, a padlóburkoló laphoz képest is lényegesen kisebb. Azonos színű és mintázatú mázas burkolólapokkal készített fal- és padlóburkolatoknál különösen nagy jelentőségűek a nyitott hézagrendszerű, hálósán rakott padló- és falburkolatok.

Hőszigetelő rendszerhez ragasztott vékony kerámialap-burkolat

Hőszigetelő rendszerhez ragasztott vékony kerámialap-burkolat, mely­nek „hatása” tulajdonképpen a nor­mál téglaburkolatéval azonos.

Példa 1Példa 2Példa 3Példa 4Példa 5

Adott helyiség eltérő funkcióval, el­térő belsőépítészeti igényekhez. Is­kolapéldánk egy elhagyott pincehelyiség újrahasznosításának lehetőségeit dolgozza fel változato­san 1 élelmiszerraktár és hobbi; 2 fotólabor; 3 házimunka, mosó, vasaló, varró stb.; 4 vendég foga­dására, a kikapcsolódás helyisége bárpulttal; 5 eredeti állapot.