Pincétől a padlásig

Teraszburkolatok készítése

A fekvőréteges burkolat tervezhető az erre a célra előkészített aljzatok­ra, tetőteraszokra és régi burkola­tokra, valamint kész lapos tetőkre egyaránt. A fekvőréteges felület kiképzésé­nél legegyszerűbb és legtökéletesebb a támasztópapucsos és a támszalag alátétes megoldás. Alkalmazzák még a habarcskupacos és habarcssávos módszert is. Ennek hátránya az, hogy mobilitása megszűnik, a többi előnye azonban megmarad. Készülnek olyan megoldások is, melyeknél az elemek alsó felén a négy sarokra vagy a két oldalél alá rugalmas műanyag vagy gumialátétet ragasztanak.

Szalagalátétes, réshézagos lapbur­kolat

Szalagalátétes, réshézagos lapbur­kolat, eleméllel, párhuzamos alátá­masztással 1 burkolólap; 2 támasz-tószalag (gumi; polisztirol; impregnált fa stb.); 3 légrés; 4 nyi­tott fuga.

Réteghézagos teraszburkolatoknál elsődleges tényező

Réteghézagos teraszburkolatoknál elsődleges tényező és kérdés a meteorológiai hatások kivédése és rendszerbekapcsolása a) légrés miatt a felső burkolati réteg átmelegedés után (és közben) a hősugárzást visszaveri; b) a csapadék nem a felületen, hanem az ún. drain ré­sen folyik el; c) az alsó réteg felfelé könnyedén szellőzhet; d) mindezek mellett a kopogó hangokat tompít­ja; e) bármikor átrakható.

Járdalap réshézagos burkolat ké­szítéséhez, ragasztott támasztékokkal

Járdalap réshézagos burkolat ké­szítéséhez, ragasztott támasztékokkal a) lapelem „üzemállapot”; b) alul sarok alátámasztással; c) alul sávos alátámasztással.

Szalagalátétes, réshézagos lapbur­kolat diagonál alátámasztással

Szalagalátétes, réshézagos lapbur­kolat diagonál alátámasztással 1 burkolólap; 2 műanyag távtartó-csillag; 3 alátámasztó szalag.

Zajvédelmi szempontok miatt a legtökéletesebb a tekercses és réshé­zagos megoldás, ahol a kopogó és egyéb érkező lég- és testhangok a szerkezeten belül elenyésznek. A te­kercselt távtartó anyaga üvegszövet­re ragasztott polisztirol csíkok sora, 20-30 mm-es profil/szabad csík váltakoztatásával.

Teraszburkolat réshézagos támasz­téka

Teraszburkolat réshézagos támasz­téka üvegszövetre ragasztott polisz­tirol csíkokkal (a réshézagok iránya megegyezik a hordozó [aljzat] lej­tésirányával) a) alátétréteg göngyö­lített állapota; b) beépített változat; 1 polisztirol lécek; 2 üvegszövet; 3 filter réteg; 4 rés; 5 ráhelyezett elemes burkolat.

Akusztikai felmérések alapján, az ábrán látható technológiával ké­szült burkolatoknál az épülethez szorosan kapcsolt „hangzásvisszave­rő tükör” és gerjesztő burkolat ese­tében.

Ezek:

  • az épület belseje felé terjedő ko­pogó hang 30-40%-kal csökkent;
  • nyári mennydörgésnél az érke­ző robbanásszerű hanghullámokat 30- 50%-kal csökkentették;
  • zajos környezetben – függetle­nül a burkolási síkkal közel párhuza­mosan érkező hangterheléstől – az akusztikai teher az épületre némileg csökkent, aminek oka a légtérben feloszló vektor/eredő szóródás.

Különös értéktényező hőtechnikai szempontból az ábrák szerinti megoldás, ugyanis – a hőszigetelt tetőburkolathoz hasonlóan – a hőakkumulálás kisebb mértékű, te­hát nyáron az alkony beálltával rövid időn belül élvezhető a teraszon való tartózkodás, ellentétben a ha­gyományos burkolatokkal, ahol né­hány óra elteltével sincs, vagy alig van hőmérsékletesés.

A réshézagos burkolatok álló fu­gáit nem szabad fugázóval kitölteni. Célszerű a lapok csúcsaiba a kereszt vagy csillag néven ismert burkoló-­távtartó behelyezése.

Tetőteraszra épülő réshézagos bur­kolat rétegrendje

Tetőteraszra épülő réshézagos bur­kolat rétegrendje 1 burkolati elem; 2 gumibak; 3 rés; 4 alsó rés; 5 víz­szigetelés; 6 teherelosztó réteg; 7 hőszigetelés; 8 födém.

Kapcsolt kerámiaburkolat ragasztá­sa acélháló betéttel

Kapcsolt kerámiaburkolat ragasztá­sa acélháló betéttel.

Kapcsolt kerámiaburkolat üvegszövet-rétegragasztással

Kapcsolt kerámiaburkolat üvegszövet-rétegragasztással.

Réteghézagos kerámia teraszburkolat

Réteghézagos kerámia teraszburkolat.