Pincétől a padlásig

Tetőfedések és egyéb épületszerkezetek kapcsolata

A tetőfedések és egyéb épületszer­kezetek minőségi összekapcsolását a részletek gondos kialakításával és az eltérő mozgású épületelemek lehe­tőleg vízmentes csatlakoztatásával érhetjük el.

Régebben épült házak padlásán járva azt tapasztalhatjuk, hogy a ké­mények körül, valamint a tűzfal és a tető találkozásánál szinte kivétel nélkül befolyik a csapadékvíz, az ereszek csomópontjai kialakítása miatt nem megfelelő minőségűek, az oromzatoknál pedig kivitelezési hiányosságok és a különböző fedési anyagok csatlakozása okoz kelle­metlenségeket. Nagyon fontos a tö­kéletes résszellőzés biztosítása a haj­latokban és környezetükben. A sokszáz éves hagyománynak megfelelően újra reneszánszát éli a hódfarkúcserép-fedések kora. Szin­te minden huszadik házon alkal­mazzák az égetett agyag vagy beton anyagú hódfarkúcserép-fedést.

Ezeknél szakmai kérdések az íves tetőfelépítménynél az ablakozás fe­lett és a vápák esztétikus kialakításá­nál merülnek fel elsődlegesen. Cikksorozatunk néhány példája esetleg segítségül tud lenni a kérdések tisz­tánlátásában.

Szárnyas - állítható magasságú - gerinctartó beépítésének munkafázi­sai

Szárnyas – állítható magasságú – gerinctartó beépítésének munkafázi­sai 1 elem felhelyezése; 2 tartó méretre hajlítása és szegezése; 3 az állítható magasságot biztosító – vil­laelem – becsavarása; 4 gerinctartó léc szintbe állított magassággal.

Hausprofi 3D-Flex kémény és fal­szegély alkalmazási technológiája 1Hausprofi 3D-Flex kémény és fal­szegély alkalmazási technológiája 2

Hausprofi 3D-Flex kémény és fal­szegély alkalmazási technológiája 1 előkészítés; 2 alsó védőfólia lehúzása a tökéletes tapadás miatt; 3 az oldal részt (15 cm-re) felhe­lyezzük és bejelöljük; 4 a bejelölt területet levágjuk; 5 elkészítjük az állókorcot, és a hullámba formál­juk; 6 az oldalrészt elhelyezzük és megformáljuk; 7 a hátrészt össze kell kötni az oldalelemmel; 8 a haj­latelemet meghosszabbítjuk; 9 fel­szereljük a fali csatlakozó (dilatáci­ós) elemet; 10 kész állapot.

Taréjgerinc képzés Hausprofi Top-Roll gerinczáró tekercsből

Taréjgerinc képzés Hausprofi Top-Roll gerinczáró tekercsből 1 kigöngyölítés, majd kapcsolás az éllécezéshez; 2 az alsó tapadófelület szabaddá tétele (pa­pírcsík lehúzásával); 3 cseréphul­lámba illesztés; 4 kúpcserép felra­kása.

Élgerinc képzés

Élgerinc képzés Hausprofi Top-Roll gerinczáró tekercsből 1 élléc elhe­lyezése; 2 kétoldali cserépbefaragás; 3 roll gerincelem beépítése és kúpozás.

Taréjgerinc képzés az előkészítéstől a kupolásig

Taréjgerinc képzés az előkészítéstől a kupolásig 1 tartóelem felrakása, zsinórozva; 2 tetőlécezés; 3 gerinc­cserépsor felrakása; 4 kúpozási munkafázis.

Ereszalj-szellőzőrés kialakítása

Ereszalj-szellőzőrés kialakítása Huasprofi elemmel 1 lezárófésű kapcsolással, magashullámú cserépfedésnél; 2 madárvédő rács felhelyezése.

Hódfarkú - koronafedéses - vápa­képzés saját anyagból

Hódfarkú – koronafedéses – vápa­képzés saját anyagból; sorképzés 1 vápaelőkészítés; 2 első, második sor bevágása; 3 ívelt hajlat alátét­ elemének behelyezése, a további m azonos a kettős fedés ábrasorával.

Hódfarkú kettős cserépfedés vápa­képzése saját anyagából

Hódfarkú kettős cserépfedés vápa­képzése saját anyagából; sorképzés 1 első sor bevágása; 2 második sor és a hajlat kiegyenlítő elemének be­helyezése; 3 harmadik sor és a haj­latlemez beépítése; 4 negyedik; 5 ötödik; 6 hatodik, hetedik, nyolcadik sor berakása – vágással; 7 kész vápa.

Hódfarkú kettős cserépfedés vápaképzése azonos anyagból 1-2-3 a sorképzés vázlatos rajza

Hódfarkú kettős cserépfedés vápaképzése azonos anyagból 1-2-3 a sorképzés vázlatos rajza.

 

Tetőfedés alatti kiemelőbakos szel­lőzőjárat

Tetőfedés alatti kiemelőbakos szel­lőzőjárat készítése és annak „mű­ködése”.

Tetőújdonságok

A tető önmagában azonos az építé­szet korával, mert sokak véleménye szerint az őskorban előbb volt a te­tő, mint a ház. A tetők mind formavilágukban, mind fedési rendszerükben állan­dóan megújulnak. Műszaki és technikai dolgokban a változás ugyan állandó, de annál lassúbb. Ezek kö­zül mutatunk néhány példát a tető szellőztetésére és a tető hőszigetelé­sére vonatkozóan.

Kettős hőszigetelésű ferde tetőfö­dém

Kettős hőszigetelésű ferde tetőfö­dém, ahol a szaruzat közötti hőszi­getelés feletti légrés, majd a lécezés feletti kombinált „réteg” együttesében a nyári sugárzási hő szinte teljességei kívülre van rekesztve.

Cserépfedéssel soronként kapcsolt alátét-hőszigetelés a)-b) változatok

Cserépfedéssel soronként kapcsolt alátét-hőszigetelés a)-b) változatok.