Szép lakás

Házak és lakások az ezredfordulóban

A házak és a lakások a társadalom, a családok szükségletét elégítik ki. Házat építeni szükségszerű, jól megtervezni célszerű, de ha még szép is, az már az ízlés, a szép irán­ti vágy megtestesülése téglából és kőből készült csokor formájában. Hogy az így létrejött épület mennyire szép, azon az építészek, vala­mint az építtetők tudnak elsődlege­sen változtatni azzal, hogy soha ne „én házam az én váram” ősi szólás öncélú megvalósítása lebegjen a szemük előtt, hanem az, amit ma­guknak, maguk köré és maguk fölé építenek, inkább szerény hajlék legyen, melynek neve: HÁZ.

Ház
Egyszerű falusias családi ház a nappali teréhez kapcsolt főzővel a) kerti kép; b) alaprajz

Házak, lakások, belülről

A szak­emberek előtt közismert, hogy a há­zak megtervezésekor szabványok egész sorát kell betartani, végső for­májukat mégis az alkotó, a tervező alakítja ki. Különösen fontos a há­zak ablakainak, illetve üvegfelülete­inek szempontjából a megfelelő tá­jolás, a benapozottság biztosítása, természetes fényigényünk kielégíté­se érdekében.

(Kép lent). Tetőtér-beépítéses kertvárosi családi ház nappali és szülői hálófunkcióval, a felső szinten a második generáció részére teljes és előszobából elkülöníthető lakótérrel

Családi ház
a) utcai kép; b) földszinti; c) tetőtéri alaprajz

Az utóbbi 30 évben az új építésű, azonos alapterületű átlagos lakóépü­letek ablakfelülete megduplázódott. Az elmúlt időszakban ugyancsak jelentősen megváltozott a belsőépí­tészet a mesterséges megvilágítás tekintetében is, ugyanis a fényfor­rások száma a lakások helyiségeiben általában megduplázódott, egyes esetekben megtöbbszöröződött. Ezt a tudatos tervezés és a világítástech­nikai kínálat bővülése tette lehető­vé, jelentősége pedig abban áll, hogy bár egy dolgozó család tagjai napjuk nagy részében távol vannak, a többi idő 80%-át a lakás falain be­lül, ennek 3/4-ét pedig mesterségesen megvilágított környezetben töl­tik, erre viszont ez idáig nagyon ke­vesen figyeltek csak fel.

Világítás régen és ma

Míg az 1960-as években a lakás helyiségeiben csak egyetlen lámpa­testet használtak, mára a technikai fejlődés eredményei lehetővé tették a megvilágításértékek megsokszoro­zását – hasonló áramfogyasztás mel­lett.

A mai modern lakások belső meg­világítását a pontszerű és főként a halogénlámpák kiválóan biztosítják, akár 90-180°-os szögű fénypásztával is. A halogénizzók a törpefeszültség és kis teljesítményfelhasználás elle­nére fehéren és nagy hatásfokkal vi­lágítják be környezetüket, teszik szí­nesebbé hétköznapjainkat.

Vélemények az ezredforduló lakásáról, a trendekről

Az ezredforduló lakástrendjét, magát a szép lakás fogalmát a szakírótól az építészen át a belsőépítészig és a megvalósításban közreműködőkig – hivatásától függően – mindenki másképpen, a saját perspektívájából tekintve elemzi és értékeli.

(Kép lent). Alaprajzi változat egylakásos, kétszintes családi házra, ahol a földszinten a nappali funkciók, míg a tetőtérben a szülői háló és a nagyszülő lakószobája van, mindezekhez kapcsolt fürdővel. Ez a lakásszervezés egyszerű példa arra, hogy a különböző korosztályok együtt és külön-külön is kényelmesen lakhatják közös otthonukat

Ház
a) földszinti; b) tetőtéri alaprajz

Legmarkánsabb és a leglényegretörőbb az építész elképzelése, mert a ház belsőjét a legnagyobb mérték­ben ő határozza meg, és veti papírra. A megvalósítás már csak a szükség­letek tárgyiasulása; tulajdonképpen ez maga a végtermék: a lakás, a szép lakás.

Szakmai kritikusok szerint há­romféle lakás létezik:

  • van, amely olyan, amilyenre si­került;
  • van átlagos, amely bizonyos mér­tékig már az alapvető igényeket is kielégíti;
  • létezik szép és kényelmes, mely mindannyiunkban kellemes ér­zést vált ki, vagy azért, mert már felépült, vagy reményeink sze­rint fel fog épülni.

Az az építészfilozófia, mely szerint a lakásnak mindig úgy kell szolgálnia lakóját, hogy esztétikai értékei el­sődleges fontosságúak, de emellett a kényelem és az időtállóság sem kerül alárendelt szerepbe, tulajdon­képpen a legalapvetőbb.

Egy belsőépítész véleménye

Ma a high-tech a divat, a fém, üveg és kő alkalmazása, mely a lakásokat középületbelsőkhöz teszi hasonlatos­sá. Ezt ugyan kevesen kedvelik a szak­mában, mivel ezek a rideg anyagok rövid idő alatt hidegérzetet válta­nak ki a köztük lakókban, ám az er­re irányuló igény a nagyvárosokban ennek ellenére erősen növekszik.

A mai törekvéseknek több ága van:

  • modern építészeti és belsőépíté­szeti miliőbe antik vagy antik ha­tású új bútorokat helyeznek be;
  • mediterrán belső térkialakítás;
  • skandináv lakásbelsők;
  • hagyományos (széria)bútorokkal való lakásberendezés, kiegészítve néhány egyedi lakberendezési tárggyal, kandallóval, bárpulttal vagy faliképekkel stb.;
  • vannak még néhányan, akik ked­velik a szecesszió világát, de szá­muk elenyésző.
Egy lakás tervezésekor szeretek a meglévő képekhez, festményekhez igazodni, megfelelő stílusú és han­gulatú bútorok és kiegészítők alkal­mazásával.

Egy bútortervező véleménye

El kell felejteni a divatirányzatokat, átfogóan gondolkodva kell újat lét­rehozni. A bútortervezésben eklek­tika van, a különböző stílusok keve­rednek, és semmilyen stílustársítást nem lehet dogmatikusan kizárni. Per­sze azért léteznek trendek, az Egye­sült Államokban például az art deco van feljövőben, máshol nagy a di­vatja az öntvények és az üveg páro­sításának. Itthon nem a stíluspárosí­tások szintjén van a probléma.

Sajnos általános jelenség, hogy a magyarok „túlbútorozzák” a rendelkezésre álló teret, irtóznak a műanyagok túlzott mértékű jelenlététől, sok esetben még a mély színektől is, és gyakran arról sem vesznek tudomást, hogy csak jó minőségű anyagból készült bútorokat érdemes megvásárolni. Én legszívesebben krómacélból, alumí­niumból, cseresznyefából és jávorból dolgozom.

Mi, iparművészek, általában nagy terekben tudunk és szeretünk gon­dolkodni, így érthető, hogy a gótika és a reneszánsz áll hozzánk közelebb. Az anyagok közül nemességük mi­att a jacquard és a tiszta selyem áll elöl a rangsorban. Az intenzív kék és a pink a saját színeim, de jól alkalmazhatósága miatt mégis a természet színét, a zöldet tartom a legfonto­sabbnak. Izgalmasak a kontrasztok­kal való játékok, egy hideg és egy meleg szín párosítása. Nálunk még szokatlan, holott igen kellemes össz­hatást ad az egyszínű anyagok megbolondítása mintással, de a bátrabbaknak érdekes élményt nyújthat két eltérő minta párosítása is.