Szép lakás

Illat a lakásban, aromaterápia otthonunkban

A lakások minőségi szempontból való kategorizálásának alapvető ele­me a szag, vagyis az illat. Kellemetlen lakásszag keletkezhet például szellőzetlenség, a konyha, a WC helyte­len használatától, de – elsődlegesen a falak és padozatok átnedvesedésé­nek következtében – létrejöhetnek „örökölt” szagok is, melyek csak ne­hezen csökkenthetők, ill. szüntethe­tők meg.

Ellenük csakis épületfel­újítással, víz elleni és hőszigeteléssel, továbbá természetesen a falak, szer­kezetek kiszárításával védekezhe­tünk. Utóbbiaknál javasolt a vakolat cseréje, mert a nedvesség sói annak rétegeiben kicsapódnak, és a kiszá­rítás (majd újrafestés) ellenére a nemkívánatos szagokat akár évtize­dekig párologtathatják a lakás leve­gőjébe.

Lakásillatosítók

Lakásillatosítással lehetséges a leve­gő párásítása, de párásítással is elvé­gezhető az illatosítás. Megvalósítása egyszerű: a lakás természetes vagy gépi párologtatójának vizébe vala­milyen illathordozót (eszenciát) -eukaliptuszt, gyógynövény-kivonatot, szántait, mentolt stb. – csepegtetünk (1 1 vízhez 10-15 cseppet). A keres­kedelemben 20-30 féle illatosító kap­ható üvegcsékben.

Aromaterápia a lakásban

Az aromaterápia az alternatív gyó­gyászat egyik legősibb módszere, amely iránt napjainkban mind töb­ben érdeklődnek. Az „illatgyógyászat” a testi bajok enyhítése mellett sok pszichikai eredetű panasz – koncent­rációképtelenség, levertség, egyked­vűség – esetén hat serkentőleg, máskor viszont, például a depresszi­óban, alvászavarban, idegfeszült­ségben szenvedőkre, a szorongókra nyugtató hatással van.

Az illatokkal való gyógyítás szinte egyidős magával az emberi civilizá­cióval. A történelmi idők hajnalán szárított gyógynövényeket, tűleveleket és gyantát égettek. Az ember már akkor ismerte az így keletkezett illatok testtisztító és lélekcsillapító hatását, a belőlük származó pozitív energiát. Az oldóanyagok felfedezése egy fokkal magasabb szintre emelte a természetes illatok alkalmazási módját. A desztillálás feltalálásával a modern aromaterápia korszaka köszöntött be: ennek segítségével nyerik ma is az eszenciális és illóola­jokat.

A huszadik század első felében megszületett az aromaterápia ke­vésbé nemes, de igen életrevaló „vadhajtása”: a mesterségesen elő­állított illatanyag. így a természetes és szintetikus illatok együtt álltak a később rohamos fejlődésnek indult illatszer- és kozmetikai ipar bölcső­jénél.

Illó anyagok, illatosítok

Az aromaterapeuták (illatgyógyászok) gyógymódja csakis a tiszta és termé­szetes illóolajokon alapul, amelyek elsősorban a megfelelő „anyanövé­nyek” bizonyos részei desztillálásának (vagy a citrusfélék préselésének) termékei. Az alapanyagként szolgá­ló növények a melegebb éghajlatú országokban vadon teremnek (vagy termesztik őket), mégpedig a szá­mukra leginkább megfelelő éghaj­lati és talajkörülmények között.

Az igen gondos és óvatos feldol­gozásra a betakarítás helyén kerül sor – kerülve az oldószerek használatát. Az ilyen módon kivont eszenciális olajra – a tárolási előírások pontos betartása mellett – a legkedvezőbb arányú hatóanyag-összetétel jellem­ző. Az olaj sűríti magába mindazt a jót, amivel a növény megajándékoz­hat bennünket, és olyan éltetőerővel bír, amilyet semmilyen mesterséges, vegyi úton nem lehet előállítani.

Inhalálás. Az illó anyagok felhasználásának egyik legismertebb módja, amikor egy kerámiából készült párologtató aromalámpa révén a levegőbe jut­tatjuk az illóolajokat, és folyamato­san belélegezzük azokat. Ez az inha­lálás.

Az aromaterápia közismert masszázsként, fürdőként, pakolásként, ke­nőcs vagy folyadék formájában fel­kenve, illetve naponta használatos a szaunában is. Az illóolajok legjelentősebb tulaj­donságai, hogy gátolják a baktériu­mok, vírusok, gombák szaporodását. Könnyebb légzést eredményeznek, oldják a légzőszervi görcsöket, segí­tenek a szívműködés, a vérnyomás szabályozásában, nem is beszélve arról, hogy eltüntetik a kellemetlen testszagokat.