Tapétázás

Sarkok és bemélyedések tapétázása

Teljes tapétasávot sohasem szabad külső vagy belső sarkon folyamatosan átvezetve felragasz­tani, mert akkor száradás után a tapéta ráncos lesz. A pontos csatlakozásokra és a tiszta át­menetekre is vigyázni kell.

Sarkok és élek tapétázása

A sarkok és élek mindig problémát jelentenek. Alapszabály, hogy teljes sávot sohasem szabad a sarok körül felragasztani, mert azon száradás közben ráncok keletkeznek. A sávot mindig csak kb. 1-2 cm-nyire ragasszuk át a sarkon, esetleg ezt a részt is több helyen vágjuk be, és jól nyomkodjuk le.

A következő falra kerülő első sávot a függőle­ges irány kitűzése után ragasszuk fel. Ha a sarok nem függőleges, akkor ezt ki kell egyenlíteni, amikor a sávot a sarokban a helyére illeszt­jük. Mintás tapéták (pl. geometrikus minták) esetén, derékszögű helyiségben a sarkokon folyamatosan átmenő ragasztást csak három sarokban lehet megvalósítani. Az utolsó csat­lakozáshoz a legkevésbé szembeötlő helyen lévő sarkot válasszuk ki. A tapéta lenyomására a sarok- és élgörgő alkalmas.

Tapétázás

A kellő szélességűre vágott sávot a ráhagyás befordításával ragasszuk fel, majd a sáv megmaradt részét a függőleges vonal ismételt kijelölése után, az 1 -2 cm behajtott csík átfedésével ragasszuk fel. Általánosan érvényes szabály: varratok lesimításhoz csak a kúpos varratgörgőt használjuk. Ablakfülkék: a tapétasávot úgy tesszük fel, hogy az ablaknyílás élén túlnyúljon, így kellő ráhagyással le lehet fedni a fülke mélységét.

Ablakok és bélésfalak tapétázása

Az ablakoknál az ablaknyílásra kerülő tapétát az ablakáthidalónál és az ablakpárkánynál vízszintesen vágjuk be. A sáv szélét kb. 2 cm-nyire hajtsuk át a sarkon és úgy ragasszuk le. Ezután vágjuk le a bélésfalra illeszkedő csí­kokat, és ragasszuk fel azokat. Ha az ablak­fülke mélysége kisebb: max. 10 cm, akkor a tapétázást rendszerint a falra kerülő sávval folytatjuk, amelyet ilyenkor megfelelően be kell vágni. Mélyebb bélésfalakra azonban mindig egy külön sávdarabot ragasszunk.

Az ablakpárkány alatt a megfelelően méretre vágott sávdarabokkal, a minta folytatásával lehet tovább tapétázni, ha ott nincs fűtőtest. Kályhák és radiátorok mögött csak akkor szabad tapétázni, ha az a tapéta gyártmány­ismertetőjében kifejezetten engedélyezve van.

Ajtónyílások tapétázása

Az ajtónyílások, különösen mintás tapétáknál, akadályt jelenthetnek, ezért nem szabad az ajtó mellé jobbra és balra egy-egy egész sávot felragasztani.

Ajtónyílások tapétázása

Az egyik oldalfal felől indulva, egészen az ajtóig tapétázunk. Ha a tapétasáv szélesebb, mint az ajtókeretig rendelkezésre álló hely, akkor a sávot hosszában elvágjuk. Hagyjunk 2-3 cm ráhagyást, amelyet a pontatlanságok kiegyenlítése után a spatulával és a tapéta­vágó késsel fogunk levágni. Az ajtó fölött, a mintázat folyamatosságára ügyelve, ütköztet­ve ragasszuk fel a korábban levágott sáv meg­felelő részét, majd vágjuk le a túlnyúló részeket.

A megpuhult darabok felrakása

  • a megpuhított darabot az ablak fölött átlapolva ragasztjuk fel;
  • az átlapolt részt az ablak sarkáig bevágjuk;
  • ezután az alsó, visszahajló részt benyomjuk az ablakfülkébe és az ablak mentén műanyag spatula és tapétavágó kés segítségével levágjuk.

A tapéták lezárása

A tapéták ajtókeretek, lábazati lécek és csem­pék melletti, tiszta lezárása gyakran problémát okoz, mert nem tudjuk pontosan, hogy hogyan futtassuk ki itt a sávokat. Alapszabály, hogy a tapétákat ezeken a helyeken csak ütköztet­ve szabad elhelyezni, azokat nem szabad a csatlakozóelemekre ráragasztani vagy felfek­tetni. A különböző építőanyagok eltérő moz­gása miatt ugyanis az azokra ráragasztott ta­péta könnyen ráncokat vet, elszakad vagy leválik.

A tapéták felragasztása után feltétlenül kerül­jük a huzatot és a túlzott fűtést. A tapéta túl gyors, idő előtti száradása feszültségeket okoz, amelynek a még nedves ragasztó nem tud ellenállni, hiszen ilyenkor még nem kötött meg és nincs meg a kellő ragasztóereje. Ez elő­segíti, hogy a papír zsugorodásának hatására a varratok szétnyíljanak. Az ajánlott belső hőmérséklet 18-20 °C. Egyes esetekben a túl kis belső hőmérsékleten a szá­radási idő meghosszabbodása szintén oka lehet a ráncok és hólyagok kialakulásának, sőt néha elszíneződéseknek is.