Tapétázás

Ferde tetősíkok és körívek tapétázása

Ferde tetősíkok tapétázása

Ha a tetősík és a fal közötti szöglet végig egyen­letes és vízszintes, akkor a tapétasávot a teljes hosszúságban levághatjuk. A szögletben a sávot tisztán levágjuk és a sáv alsó részét függőle­gesen újra feltesszük a falra. Ha a tapétasávokat az ilyen szögleteken folyamatosan átve­zetnénk, akkor a tapéta a száradás közben fel­lépő feszültségek hatására kihúzódna a szög­letből és mögötte üregek alakulnának ki.

Abban az esetben, ha a szöglet nem egyen­letesen vízszintes, akkor a ferde tetősíkra és a falra kerülő tapétasávokat a mintaosztás miatt a szükséges ráhagyásokkal külön kell levágni. A két felületet külön tapétázzuk. A szögletben a felső sávot átlapolással kell az alsó sávra fek­tetni, hogy a vágási élet elrejtsük.

Homorú átmenetek tapétázása

Egyenletes homorú átmeneteknél a tapéta­sávot teljes hosszában végig lehet vezetni. Ha a homorulat nem egyenletes, akkor a sávot a homorulatban itt is el kell vágni és a függő­leges felületre újra rá kell tenni. Ez a vágás a mintaosztásba nem illik bele, de egy, a helyi­séget vagy a falat tagoló, dekoratív bordűrrel eltüntethető.

Köríveknél először az ív melletti és fölötti falra kerülő sávokat ragasztjuk fel, az ív mentén 2-3 cm túlnyúlással. Papírtapétáknál ezt a túlnyúlást több helyen bevagdossuk, majd behajlítjuk, és az ívre ráragasztjuk. Ha szükséges, ezeket a szakaszokat diszperziós ragasztóval erősebben is megragasztjuk.

Tapétázás körívek mentén

Végezetül a bélésfalra kerülő, pontosan méret­re vágott sávot illesztjük be. A sávok végeinek tiszta lezárását, különösen vastagabb falburkolatok és mintás tapéták használatakor, sarokprofillécekkel lehet meg­oldani, ezek hajlékonyak és a görbületekre jól ráilleszthetek. Pontosan beillesztjük a bélésfal méretére vágott sávot

A csatlakozások különböző megoldásai

A már említett változatok mellett az ablak mel­letti első tapétasáv túlnyúló csíkját, ha a bélés­fal nem túl mély, az ablakfülkébe be is fordít­hatjuk. A tapétasávot az ablakpárkány magas­ságában középen bevágjuk. A párkány fölötti és alatti túlnyúlást spatula és éles pengéjű tapé­tavágó kés segítségével vágjuk le.  (Kép lent bal oldalt.)

Vékonyabb, túlzottan megpuhított tapétáknál fennáll annak veszélye, hogy a spatulával és pengével vágott anyag kirojtosodik vagy be­szakad. Itt továbbra is az a célszerű, ha a vá­gási vonalat megjelöljük és ollóval vágjuk el.

Kapcsolók és konnektorok

Alapszabály: balesetek megelőzése végett a tapétázandó helyiségben a munka meg­kezdése előtt ki kell kapcsolni az áramot. Ezután távolítsuk el minden kapcsoló és konnektor védőfedelét. A beragasztózott, nedves sávokat nyugodtan rá lehet fek­tetni a nyitott dobozokra. (Kép lent jobb oldalt.)

Ablak és csatlakozó tapétázás

A kapcsolóknál ezután óvatosan vágjuk be keresztirányban a papírt és a kapcsoló alkatrészeit tisztítsuk meg az esetleg bejutott ragasztótól. Amikor a tapéta megszáradt, a dobozokat a tapétázókés­sel élesen vágjuk körül. Ezután a meg­tisztított védőfedeleket szereljük vissza.

Az elosztódobozok fedeleit betapétázzuk. Ha ezek erősebben kirajzolódnak a felü­leten, akkor a dobozok széleit óvatosan körbetapaszolhatjuk. Képaláírás: Kapcsolók és konnektorok: az áramot kikapcsoljuk, a szerelvényeket a tapéta megszáradása után pontosan körülvágjuk

Geometrikus mintás tapéták alkalmazása a sarkokban

A nagy, geometrikus tapétaminták megfele­lően nagyméretű helyiségekbe valók. A tapétá­zást a falfelület közepén a mennyezetnél kezd­jük, és ügyelünk arra, hogy a sávok felső végén a markáns mintát ne vágjuk el.

Nagy minta tapéta

A mintát a sarkokban egyenletesen csatlakoz­tatjuk. Ez csak három sarokban valósítható meg, az utolsó csatlakozást itt is a legkevésbé szem előtt lévő sarokba kell helyezni.