Természetes kövek

Ablakkönyöklők beépítése természetes kövekkel

Ablakkönyöklők beépítése

Ablakkönyöklők beépítése előtt át kell gondolnunk néhány szempontot. Hamar felmerül a kérdés, hogy először vakoljunk, és aztán szereljük a könyöklőt, vagy fordítva. Mind a két megoldásnak megvannak az előnyei és hátrányai is.

Az előre való beszerelés előnye, hogy a munka lezajlik egy lépésben, és nem kell külön vakolatot javítani. Ilyenkor viszont a vakolatlan falak miatt nehezebb, pontatlanabb a felmérés. A felmérésnél már tudnunk kell a később készítendő vakolat vastagságát, ezért felmérés előtt érdemes egyeztetnünk a munkát végző mesterrel. A megoldás hátránya akkor jelentkezik, amikor készül a vakolat és az előreugró párkány zavarja a munkát, ezért sok szakember az utólagos elhelyezést részesíti előnyben.

Ha már vakolt falrészről van szó, akkor a laikusok számára is egyszerű a felmérés. A szükséges méreteket egyszerűen számíthatjuk az ablak beépítési mélységéből és a ráhagyásokból.

1. lépés

Terv

A rajz felülnézetben ábrázolja az ablakkönyöklő túlnyúlásait és a vakolat rátakarását az ablaktokra. Általában az ablakbélletekbe behatoló 2,5-3 cm-es túlnyúlások mutatnak jól esztétikailag. A lapok éleit is 2,5-3 cm-re szokták előreugratni a fal síkjához képest. Az így adódó szélességi méretre 1cm-t kell még ráhagyni, ha az ablaknak van fogadó falca. Az ablaktok falca ennél általában kicsit mélyebb (12-15 mm), de jó egy kis hézagot hagyni, hogy a fa szellőzni tudjon.

2. lépés

2. lépés

A lapok elhelyezésekor az ablaktokot szabaddá kell tennünk. Általában nem kerülhetjük el a vésést. Az ablakbélleten is ki kell alakítanunk a megfelelően mély és magas fészkeket a lapok túlnyúló végeinek. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kritikus pontot mindig a legbelső szegletek jelentik, amelyeket nem vésnek ki eléggé, így az ablakkönyöklők megszorulnak, és nem lehet megfelelően betolni őket a falcba.

Jó tanács

Véséshez jól élezett vésőt használjunk. Dolgozzunk mindig a megfelelő vésővel (laposvéső, spiccvéső). A sarkokban a hosszabb élű szerszámokkal pontosabban tudunk dolgozni.

3. lépés

3. lépés

Mérjük meg az ablaktok belső síkja és a vakolt falfelület közötti távolságot, adjuk hozzá a túlnyúlást, és ne feledkezzünk meg a falc miatti ráhagyásról sem. A biztonság kedvéért mérjük meg mindkét oldalt. Egy vízmértékkel ellenőrizhetjük a vakolat esetleges egyenetlenségét is. A méretek eltérése esetén vegyünk egy átlagot alapul. A béllet szabad bel-méretéhez is számítsuk hozzá a túlnyúlásokat. Vastagabb falak esetén előfordul, hogy a bélletet befelé bővülőén, ferdén alakítják ki, hogy több fény jusson a helyiségbe.

Az ablakkönyöklő hosszméretét így a befelé eső, legnagyobb méretből számolhatjuk. A vakolat pozitív sarkait általában fém élvédővel alakítják ki, amelynek lyukacsos száraira rávakolnak. A túl hosszúra hagyott élvédőket fémfűrésszel óvatosan vágjuk át a kellő magasságban. Ügyeljünk arra, hogy a vakolat nehogy lepattogjon.

4. lépés

4. lépés

A nem túl képlékeny habarcsot egyforma méretű kupacokban rakjuk a felületre. A kupacokat ne rakjuk túl sűrűn, hogy összenyomódásukkor maradjon hely a fölöslegnek. Ha sötét színű ragasztóhabarcsot használunk, vonjuk be a kőlap aljának teljes felületét. Erre azért van szükség, mert az enyhén áttetsző köveknél (pl. carrarai márvány) a sötét ragasztófoltok színe átsejlik a látszó felületre.

A kőlapot szemből, hátsó éle felé kissé lejtősen toljuk az ablak falcába, majd nyomjuk le az elülső élét úgy, hogy vízszintbe kerüljön. A hátsó él ilyenkor kissé megemelkedik, de igazítsuk úgy, hogy maradjon még néhány milliméternyi rés. Keményfa ékekkel beszoríthatjuk a lapot, hogy a lap a helyén maradjon a ragasztóhabarcs szilárdulásáig.

A külső oldali ablakpárkányoknál természetesen szükség van lejtésre, ami elvezeti a vizet az ablaktoktól. A homlokzatok védelmére érdemes nagyobb, 5 cm-es túllógást tervezni, hogy a lecsöpögő vizet a szél nehezebben csaphassa a felületnek. A kőlap alján víz-orrt (vízcseppentő hornyot) kell kialakítani, hogy a lefolyó víz ne csorogjon vissza a felületen a falig.

Ellenőrizzük az ablak beépítési mélységét mindkét oldalon egy hosszú léc és colstok segítségével. Ügyeljünk az oldalsó túlnyúlásokra is. A kisebb igazításokat gumikalapáccsal végezhetjük. Végezetül a sarkoknál habarccsal rögzítsük á lapot, hogy, a vakolásnál nehogy elmozduljon.

5. lépés

5. lépés

6. lépés

6. lépés

A vakolat javításához használjunk olyan vakolóhabarcsot, amilyet eredetileg a vakolaténál is alkalmaztak. Egyszerű lakóhelyiségekben használhatunk mészhabarcsot. Vizes helyiségekben, pincékben, garázsokban és kültéren viszont használjunk cementtel javított mészhabarcsot. A cement erősíti a mészhabarcsot, de mennyisége olyan csekély, hogy a mészkőre és márványra gyakorolt negatív hatása elhanyagolható.

Az ablaktok csatlakozásánál szilikon tömítőmasszát kell használnunk. Ha nem kapunk a kívánt színben a természetes kőanyaggal összeférhető szilikont, akkor impregnálhatjuk a követ, hogy ne hatoljanak be szövetébe az olajos színezőanyagok.

Jó tanács

Belső térben esztétikai okokból is kerüljük az ablakkönyöklők túl nagy lejtését. A gyakorlati tapasztalatok alapján ilyen helyeken csak rendkívüli esetekben gyűlhet össze víz.