Természetes kövek

Garázsbehajtó burkolása természetes kövekkel

Jó tanács

Néhány tankönyv útmutatásai ellenére kerüljük homokréteg alkalmazását. A gömbölyű szemcsék terhelés hatására (pl. gépjármű tömege) elmozdulhatnak, instabillá téve a kövek felfekvését. A homok finomabb szemcséit az esővíz és a hólé is kimoshatja. A homokba, a zúzott kővel szemben férgek, rovarok és rágcsálók is járatokat vájhatnak. A városi útburkolatok beszakadt részei sokszor ilyen üregek következményei.

A kockaköveket a minőségi osztályokon túl három méretosztályba sorolják

Kockakövek

Mozaikkő

3/5 cm kb. 10 m2/t
5/7 cm kb. 7,5 m2/t
6/8 cm kb. 6,6 m2/t

Kiskockakő

7/9 cm kb. 5,5 m2/t
8/10 cm kb. 5 m2/t
9/11 cm kb. 4,5 m2/t

Nagykockakő

13/15 cm kb. 3,3 m2/t
15/17 cm kb. 3 m2/t
17/21 cm kb. 2,5 m2/t

Az anyagot tömegben (tonnára) rendelhetjük. A 9/11 méretű kőből készült 1 m2-es burkolathoz nagyjából 95 darab szükséges. Ez a mennyiség 8/10-es kőnél 100 darab körüli.

Így biztonságos

Gyakorlat hiányában a burkolást megfelelő méretű, nem túl merev anyagú kesztyűben végezzük. A hasított gránit gyakran durva felületű és éles.

A garázsbehajtóhoz tökéletesen megfelel a 8/10 vagy 9/11 cm-es méret. Ez a méret már elég nagy a terhek felvételéhez, de még elég kicsi ahhoz, hogy szép mintába lehessen rakni. A kövek jellemzően változó él hosszúságúak. A kockakő burkolat készítésénél nem kell a kiegyenlítő réteget simára lehúzni úgy, mint a beton térköveknél, mert a szabálytalan forma és méret miatt úgyis minden kő alatt külön el kell igazítanunk a zúzottkő ágyazatot. A zúzott követ tehát szórjuk a felületre és durván rendezzük el egy gereblyével.

Lejtő burkolása

Lejtő burkolása

Ha lejtőt kívánunk burkolni, akkor mindig emelkedőnek felfelé haladjunk. A fektetési irány tehát a magasabban fekvő pont felé mutasson. A zúzottkő réteget is ennek megfelelően kell kialakítanunk. Fektetésnél minden kő az alatta elhelyezkedőnek támaszkodik majd, így a fugák a lehető legkisebbre tömörödnek.

Kitűző zsinórok

Kitűző zsinórok

A magasság kijelölésére feszítsünk ki zsinórokat. így jelölhetjük ki az irányt és a széleket is. A kitűző zsinórokat feszítsük annyira meg, hogy ne lógjanak be. Ellenőrizzük rendszeresen, hogy a zsinórok szabadon vannak-e és nem nyomja-e le őket kődarab vagy a zúzott kő.

Kövek fektetése

Kövek fektetése

Jobbkezesként a köveket a bal oldalunkra deponáljuk. A fektetést ugyanis hátrafelé haladva végezzük. A folyamatos munkához meg kell szoknunk, hogy a kalapács mindig jobb kezünkben marad és a követ csak bal kezünkkel igazítjuk.

Fektetési minták

Fektetési minták

A kockakő burkolatnál sokféle fektetési mintát alkalmaznak. Esetünkben egy szép, íves minta, az ún. kétsoros átkötés készül. Ehhez a felületet két egyforma szélességű sávra kell osztanunk. Az elv viszonylag egyszerű. Két negyed körívet készítünk, amelyek középről, egy diagonálisan álló kockakő két merőleges oldaláról indulnak. Az ívek szélessége 50-70 cm között a megfelelő. Ezekkel a méretekkel 1-1,4 m szélességű utat kapunk. A minta készítésénél jól kihasználhatjuk a kövek egyenlőtlen élhosszát.

A rajzon látszik, hogy a különböző élhosszúságú köveket csupán a megfelelő helyre kell rakni. A legfontosabb az, hogy a kövek mérete a fektetési irányban, a szélek felé növekedjen.

Ha ezt a szabályt figyelmen kívül hagyjuk, akkor az ívek néhány sor után kiegyenesednek. A legnehezebb a kezdés, amikor még nincs meg a forma, amihez igazodjunk. Kezdőknek érdemes a középen elhelyezett háromszögből indítani két kívánt görbületű ívet sablon gyanánt, és a hiányzó szegmenseket utólag kitölteni. A további sorokat pedig már a „sablon ívhez” igazíthatják.

Kockakövek beillesztése, rakása

Kockakövek beillesztése, rakása

Fektetésnél rendezgessük el a zúzott követ a kő alatt a kalapács hosszú oldalával, majd helyezzük el a kockakövet és kocogtassuk a helyére. Az újonnan lerakott darabnak síkban és kötésben kell lennie a többivel. A beállításnál segíthet egy faléc. Rakjuk a köveket olyan szorosan, ahogy csak tudjuk. Ugyan így több követ használunk fel az adott felülethez, de felületünk sokkal stabilabb is lesz.

Futósáv

Futósáv

Egy másik szabály, hogy minden szélen képezzünk, egy futósávot Ez a sáv azonos méretű kövek egyszerű sorozatából álljon. A szélső sor mutatós, és segít az ívek külső lezárásában.

Ívek

Az íves sorokban a kövek fugái az ívek teteje felé kissé szétnyílnak.

Kövek közötti részek

A kövek közötti réseket zúzott kővel kell kitöltenünk. Az apró kövek jól beékelődnek a kockakövek közé és biztos tartást adnak az egyes daraboknak.

Lapvibrátor

Lapvibrátor

A köveket végül lapvibrátorral döngöljük le. Dolgozzunk keresztirányú sávokban. Többszöri célzott döngöléssel eltüntethetjük az egyenetlenségeket. Csatlakozó utaknál, lépcsőknél és házfalaknál óvatosan dolgozzunk az eszközzel. Végezetül töltsük fel a fugákat homokkal. Az első napokban beboríthatjuk az egész felületet egy vékony réteggel, amelyet rendszeresen átsepregetve utántölthetjük a réseket.

Jó tanács

Ne használjunk habarcsot a fugák kitöltéséhez. Ez a gyakorlatban manapság gyakran előfordul, de ez nem felel meg a hagyományoknak és a stabilitást sem növeli.