Allergiamentes otthon

Hogyan alakítsuk ki az allergiamentes nappalit? 10 hasznos [TIPP]

A nappali általában az a helyiség, ahol az egész család nyugodtan kikapcsolódhat, ízlés dolga, hogy padlószőnyeg van-e vagy kemény felületű padló esetleg ki­sebb szőnyegekkel. A bútorok között ta­lán van kárpitozott heverő és székek, s elszórva néhány díszpárna.

A falakon képek, lenyomatok és fényké­pek – esetleg még faliszőnyegek is. A fa­liszekrényekben, a falak menti polcokon és a kandallópárkányokon dísztárgyak állnak. Néhány öreg házban még igazi kandalló is lehet. Bár mindez nagyon kel­lemesen hangzik, egyes dolgok sokkal többet ronthatnak az allergiában szenvedők állapotán, mint amennyit ez a kényelem megér.

Padló

Ezek közül a legfontosabbak a padló típusa és a bútortextíliák, azaz a kárpito­zott heverők és függönyök jelenléte. Az is sokat számít, hogy van-e szabad bejá­rása valamilyen háziállatnak a szobába, hogy milyen könnyen takarítható, vala­mint a faliszekrények és polcok anyaga.

Mielőtt hatékony lépéseket tehet­nénk, pontosan be kell határolnunk az allergiában szenvedő egyéni igényeit. Ha például valakinek a tünetei között az atkaallergénre való érzékenység a döntő, akkor az atkavédelem lesz a kulcsa a szo­ba átalakításának. Azoknak azonban, akik valamilyen állatra allergiások, át kell gon­dolniuk az állat helyét otthonukban, a penészallergiában szenvedőkön pedig azok a lépések segíthetnek, melyek a páralecsapódásból adódó penészesedés visszaszorítására irányulnak.

Bútorok

 • Olyan bútort válasszunk, amely felér a mennyezetig!
 • Kerüljük a nyitott polcokat! A könyveket üveges könyvszekrényben tartsuk!
 • Az új, bútorlapokból készült bútorokat szellőztessük, hogy csökkentsük a formaldehid szintjét a levegőben!

Hi-fi és tv-készülék

 • Az elektromos eszközöket tartsuk szekré­nyekben!
 • Olyan porszívót vásároljunk, amellyel le lehet porszívózni az elektromos készüléke­ket is!

Heverők és karosszékek

 • Olyan heverőket és székeket vásároljunk, melyekben nem tudnak megtelepedni a por­atkák, például műbőr vagy bőrhuzattal!
 • Minél kevesebb textil – kárpitozású bútort tartsunk! A porszívózás ugyan eltávolíthat va­lamennyi atkaallergént, ám az élő atkákra nemigen hat, s így erőfeszítéseink jórészt kárba vesznek
 • Használjunk pamuthuzatot a textil – kárpito­zású bútorokra! A huzatot mossuk ki heten­te vagy havonta, hogy eltávolítsuk az atkákat és az allergéneket! Használhatunk atkavédő huzatot is a heverőn, amilyet az ágyakra for­galmaznak

Falak és világítás

 • A porfogók elkerülése érdekében minél egyszerűbb bordűröket és szegélyeket vá­lasszunk! Ugyanilyen meggondolásból sima tapétát és festéket válasszunk, domború mintázat nélkül!
 • Kerüljük a függő lámpákat, hacsak nem ké­szültünk fel rendszeres porolásukra és takarí­tásukra! Olyan asztali lámpákat válasszunk, amelyekről könnyű letörölgetni a port, vagy használjunk könnyen tisztítható, beépíthető világítást, például halogénlámpákat!

Dísztárgyak és könyvek

 • Minél kevesebb díszt és mütyürkét tart­sunk meg – porfogók, amelyek az alapos ta­karítást is megnehezítik.
 • A dísztárgyakat inkább üveges szekrény­ben helyezzük el!

Ablakok

 • Ügyeljünk a szoba jó szellőzésére a szellőző nyitva hagyásával (ha modem ab­lakunk van), vagy egyszerű ablaknyitással!
 • A nehéz, redőzött drapériák helyett hasz­náljunk könnyű függönyöket! A függönyöket 56 °C – on vagy magasabb hőmérsékleten kell mosni, vagy vásároljunk könnyen tisztítható sötétítőket!
 • Új ház építésénél, illetve a nyílászárók cse­réjénél gondoljuk meg kettős üvegezésű ab­lakok beépítését! Ez egyrészt jobb hőszigetelést biztosít, másrészt megakadá­lyozza a páralecsapódást, ami penészesedéshez vezethet.

Díszpárnák

 • Vonjuk be a díszpárnákat olyan anyaggal, ami 56 °C – on vagy melegebb hőmérsékleten mosható, illetve használjunk atkavédő huza­tot!
 • Alaposan szárítsuk meg a kimosott dísz­párnákat – lehetőleg szárítógépben -, hogy megakadályozzuk a penészesedést a nedves töltetben!

Fűtés

 • Új ház építésénél, illetve nagyobb átalakí­táskor fontoljuk meg a padlófűtés vagy su­gárzó fűtőrendszer bevezetését a falba épít­hető panelek vagy szegélyfűtés formájában
 • Ha a szobában gondot jelent a por, ne használjunk légbefújásos központi fűtést, al­kalmazzunk inkább ventilátort vagy konvek­torokat! A hagyományos radiátorok jobbak lehetnek, de figyeljünk oda, hogy ki tudjuk porszívózni a port, ami elkerülhetetlenül föl­halmozódik mögöttük!

Kandallók

 • Egyszerű tervezésű elektromos kályhát vagy kandallót válasszunk, amelyen nincs sok nehezen tisztítható felület, ahol megállhat a por!
 • Ügyeljünk a kandallók rendszeres karban­tartására, hogy az égési melléktermékek ne kerüljenek vissza a szoba légterébe!

Padlók

 • Használjunk kemény felületű padlót (ha­gyományos parkettát, laminált parkettát vagy linóleumot) padlószőnyeg helyett, mely ha­marosan a poratkák gyűjtőhelyévé válna. Kényelmünk érdekében használjunk olyan szőnyegeket, melyek moshatók 56 °C-on vagy magasabb hőmérsékleten!
 • A parketta repedéseit és réseit tömítsük el, hogy könnyű legyen takarítani! Ezzel azt is megakadályozzuk, hogy a parketta alatt összegyűlt por felkavarodjon.
 • Ha padlószőnyegünk van, használjunk HEPA-szűrős porszívót, vagy vásároljunk antiallergén szőnyeget!

Változtatások

Szükséges

 • Cseréljük le a padlószőnyeget kemény felületű padlóra, például fára, amikor eljön az ideje a padlószőnyeg lecserélésének!
 • A textilkárpitokat cseréljük műbőrre vagy bőrre!
 • A nehéz, redőzött drapériák he­lyett használjunk könnyű, mosha­tó függönyöket vagy könnyen tisztítható, feltekerhető rolókat, illetve sötétítőket!

Tetszés szerint

 • Ne rakjuk a dísztárgyakat nyitott polcokra! Megáll rajtuk a por, és nehéz őket tisztítani.
 • Szereljünk üvegajtókat a már meglévő nyitott könyvszekré­nyekre, hogy ne rakódjon le raj­tuk a por!
 • Cseréljük le a függönyöket ro­lókra vagy sötétítőkre!

Takarítási javaslat

Naponta

 • Porszívózzuk fel a padlót és töröl­jük fel nedves ruhával!
 • Ha szőnyegpadló van, leghelyesebb, ha az egészet felporszívózzuk, nem csak a gyakrabban használt te­rületeket!
 • Egy nedves ruhával töröljük le a bú­torok felületét!

Hetente

 • Töröljük le nedves ruhával a kevés­bé megközelíthető felületeket is, mint a faliszekrények tetejét, a ké­peket és képsíneket, valamint azo­kat a díszeket, amelyeket nem zárt szekrényben helyeztünk el!
 • (Az előírásoknak megfelelően) polí­rozzuk a bútorokat, de kerüljük az illatosított termékeket!

Három- hathavonta

 • Vegyük fontolóra a textilkárpitok és szőnyegek kitisztíttatását az atkák elpusztítása érdekében! Utána ala­posan porszívózzuk ki az elpusztult atkákat és atkaallergéneket!
 • Mossuk ki a függönyöket, illetve tö­röljük le a rolókat és sötétítőket!

Allergiás tényezők a nappaliban

A nappaliban az atkaallergén szintjét leg­inkább befolyásoló tényezők a padló faj­tája és a bútorok, illetve a függönyök stí­lusa. A bútorok e mellett még a formaldehid-szennyeződés forrásai is le­hetnek, ami az erre az irritáns gázra kü­lönösen érzékeny embereknél olyan tü­neteket provokál, mint a tüsszögés vagy köhögés. A modern bútorok, a faliszek­rények, asztalok és polcok gyakran ké­szülnek bútorlapokból, például farostle­mezből, melyek otthonunk formaldehid­ szintjének jelentős forrása. A szivacsos hátú padlószőnyegek szintén tartalmaznak formaldehidet.

Kemény felületű padlók

Az allergénszegény környezet számára a kemény felületű padlók a legideálisabbak, a parketta vagy a linóleum. Ha azonban az allergiában szenvedő nem használja rendszeresen a helyiséget, elfo­gadható a padlószőnyeg – ám még így is megfontolandó antiallergiás szőnyeg vá­sárlása. A kényelem érdekében a kemény padlós felületeken használha­tunk mosógépben mosható kisebb pamutszőnyegeket, melyeket könnyebb tisztán tartani, mint a különlegesebb eljá­rást igénylő gyapjúszőnyegeket. Figyel­jünk oda, hogy úgy helyezzük el a szőnyegeket a kemény burkolaton, hogy ne csúszkáljon, ha rálépünk!

A parketta vagy a linóleumpadló ta­karításánál ne feledjük, hogy az arra ér­zékenyeknél sok, erősen illatosított ház­tartási termék, például a takarító- és fényezőszerek, maguk is kiválthatnak irritációs reakciót. Erre az esetre kaphatók nem illatosított termékek is.

Csak a leszigetelt faburkolatok mos­hatók – a lapok közötti réseket el kell tömíteni (ez megakadályozza a por fel­kavarodását is alulról), a fa felszínét pedig vízhatlan réteggel kell kezelni, hogy megakadályozzuk az átszivárgást. Azon­ban még így is csak jól kicsavart, nedves ronggyal vagy szivaccsal mossuk fel a parkettát, nehogy túlnedvesedjen. Javít­suk ki a kopott, rosszul szigetelt helyeket, mert a fa a felszívódó nedvességtől meg­vetemedhet.

Szőnyegek

Az allergiában szenvedők számára a szőnyegnek – mint a poratkák és a pe­nészgomba gyűjtőhelyének – fontos szerepe lehet. Ha ezek az allergének súlyosbítják tüneteinket, gondoljuk meg a padlószőnyeg eltávolítását a rendsze­resen használt szobákból. Ha azonban allergiás reakciónk enyhe, lehet, hogy a rendszeres porszívózás és időnkénti tisztítás is elég tüneteink kézben tartá­sához.

Vizes takarítógépek

A háztartási sző­nyegtisztítók ugyan eltávolítják a kosszal együtt az atkákat és az allergéneket is, de előfordulhat, hogy végül még magasabb atkaszintet eredményeznek, mert a szőnyeg hátoldalán vagy a bolyhok tövé­ben összeggyűlt víz nagyon megnövelhe­ti a levegő páratartalmát, ami elősegíti az atkák szaporodását és a penészesedést. A professzionális szőnyegtisztítók azon­ban rendszerint nagyon hatékonyan tá­volítják el a felhasznált vizet, így megfelelő szellőzés mellett a szőnyeg gyorsan kiszárad.

Vegytisztítás

Az oldatokat közvetlenül a szőnyegekre permetezik, hogy fellazítsa a szennyeződéseket, amelyeket egy má­sodik, ionizálót tartalmazó oldattal eltá­volítanak. Az adalékok között szerepel­hetnek optikai színélénkítők, illetve más vegyszerek, például illatanyagok. A vegy­tisztítás elpusztítja az atkákat, ám néhány allergiában szenvedő tüneteit súlyosbít­hatja. Tanácsos lehet ilyenkor távol ma­radni, illetve utána alaposan kiszellőztet­ni a házat.

A nedves oldatok mellett egy másik megoldás a száraz poroldat Ezeket az enyhén megnedvesített szőnyegre szór­ják, majd rövid ideig rajta hagyják, hogy magába szívja a szennyeződéseket, mielőtt ki porszívóznák. Még nagy tel­jesítményű porszívóval is nehéz lehet azonban az összes por eltávolítása, s a maradék irritálhatja az érzékeny embe­rek bőrét és légútjait

Atkaölő szerek

Ezeket az atkák elpusz­títására és az atkaallergén semlegesítésé­re használják (hogy ne váltson ki allergi­ás reakciót), de önmagukban nem enyhí­tik az allergiás tüneteket.

Gőzkezelés

Sok olyan hőkezelési mód­szer van, amely elpusztítja az atkákat, de nem mindegyik semlegesíti az atkaallergéneket. Egy új módszer a hétköznapi csapvizet (vezetékes vizet) forralja fel nyomás alatt, hogy nagyon forró gőzt termeljen, amely aztán mélyen behatol a szőnyeg bolyhai közé, hogy elpusztítsa az atkákat Bizonyított, hogy ez a mód­szer denaturálja az atkaallergéneket (át­alakítja szerkezetüket).

Mivel a gőz na­gyon kevés vizet tartalmaz, néha „szá­raz” gőznek hívják. Utána ki porszívózzák az elpusztult atkákat és atkaallergéneket. A gőzkezelés alkalmazható textilkárpi­tokra és függönyökre is, ajánlatos azon­ban előtte egy kisebb területen meggyőződni róla, hogy nem roncsolja-e szőnyeget vagy az anyagot.

Kárpitozott bútorok és textil kiegészítők.

A textil kárpitozás az atkák melegágya. Ezeket le kell cserélni bőrre vagy műbőrre, amiről hetente el lehet távolí­tani a port és az atkákat egy nedves ronggyal. Nagy valószínűséggel marad néhány textilbútorunk, ha más nem, egy­két elszórt díszpárna. Kaphatók kész atkavédő huzatok párnákra és ágyakra, amiket használhatunk a heverőre és a karosszékekre is.