Allergiamentes otthon

Hogyan alakítsuk ki az ideális és allergénmentes gyerekszobát?

A szülők általában nagy erőfeszítéseket tesznek a gyerekszoba dekorálásakor, hogy érdekessé és ösztönzővé tegyék. Egy aller­giás gyermek esetében azonban nagyon fontos, hogy olyan környezetet teremtsünk számára, amely a lehető legjobban csök­kenti a tüneteket.

Az atkaallergén visszaszorítására irányu­ló lépéseket minden olyan szobában el kell végezni, melyet az allergiában szenvedő gyermek gyakran használ, különösen a háló­szobájában. Ezeket a lépéseket a szobában található összes ágyon, paplanon és párnán el kell végezni, még akkor is, ha a többi gyer­mek, akikkel a szobán osztozik, nem mutat allergiás tüneteket.

Ha a gyermek tünetei súlyosak, gondolkozzunk el azon, hogy a há­ziállatainknak, különösen macskánknak, új otthont keressünk. Végső esetben minden háziállatot ki kell tiltani a gyermek szobájából és gyakoribb játszóhelyeiről, s lehetőleg tart­suk állatainkat a szabadban.

A kutatások azt igazolják, hogy az olyan gye­rekek, akiknek a családjában előfordult allergiás megbetegedés, nagyobb való­színűséggel válnak szintén azokká; valamint hogy az, az allergénszint, amelynek csecsemőkorukban ki vannak téve, fontos a gyer­mekek érzékennyé válásában és az allergi­ás megbetegedések kialakulásában.

Ablakok

 • Szellőztessünk minden reggel ablaknyitás­sal és fordítsuk meg az ágyneműt! Ha az ab­lakot résnyire nyitva hagyjuk éjszakára, szel­lőzik a szoba és csökkenti a penészesedést és az atkák szaporodását.
 • Ha gyermekünk pollenallergiában szenved, kora reggel és kora este tartsuk zárva az ab­lakot a pollenidény alatt!
 • Ha nehezen megoldható a szoba termé­szetes szellőztetése, fontoljuk meg egy egy­szobás szellőztető készül ék beszerelését!
 • Függönyök helyett inkább használjunk fel­tekerhető rolót vagy sötétítőt!

Bútorok és kiegészítők

 • Minél kevesebb bútort használjunk a por­lerakódás megakadályozása érdekében! Tá­volítsuk el a kárpitozott bútorokat a hálószo­bából, cseréljük le műanyagra vagy fára, ame­lyeken nem tudnak megtelepedni a poratkák!
 • A díszpárnákat és párnákat húzzuk be atkavédő huzattal, a rendes huzatokat pedig minden héten mossuk ki olyan módszerrel, ami elpusztítja az atkákat!

Díszek és könyvek

 • A polcokat, ablakpárkányokat és munkafelü­leteket, illetve pultokat rendszeresen tisztít­suk és poroljuk porszívóval vagy nedves tör­lőruhával! A kevésbé zsúfolt helyeken nem gyűlik úgy meg a por és könnyebb takarítani.
 • A könyveket és dísztárgyakat üvegezett szekrényben tartsuk, így nem porosodnak annyira!
 • Minél kevesebb posztert és egyéb fali de­korációt használjunk, például képeket és zászlókat, amelyeken összegyűlhet a por!

Játékok

 • Minél kevesebb plüssállatot és játéktaka­rót tartsunk – a poratkák olyan koncentrátumban gyűlhetnek össze bennük, hogy ki­válthatják a gyermeknél az asztmát vagy az ekcémát.
 • Úgy pusztíthatjuk el a poratkákat a plüss-állatokban és a játéktakaróban, hogy három­négy órára betesszük őket a mélyhűtőbe.
 • Ne engedjük, hogy gyermekünk gyurmáz­zon vagy krétával játsszon, ha bármilyen jelét látjuk bőrirritációnak!
 • Minden este pakoljuk el a játékokat a szekrényekbe vagy a fiókokba, hogy ne po­rosodjanak be!
 • A nem kívánt és törött játékokat dobjuk el, hogy ne növeljük vele a zsúfoltságot!

Padló

 • A padlószőnyeget cseréljük le kemény felületű padlóra, például linóleumra vagy fára!
 • Rendszeresen porszívózzunk még kemény felületű padlón is!
 • Padlószőnyeg helyett használjunk kisméretű, mosható szőnyegeket!

Falak

Használjunk gyorsan száradó, vízbázisú festéket vagy alacsony illékony szerves­vegyület-tartalmú festéket. Ne engedjük be a gyermeket a szobába a festés ideje alatt, és amíg meg nem szárad a festék, és ki nem szellőznek a gőzök!

Ruhák

 • Olyan mosószert használjunk, amely nem bioaktív, vagy amelyet érzékeny bőrre ja­vasolnak!
 • Húzzunk a gyermek kezére egyujjas pamutkesztyűt, hogy ne vakarja el álmá­ban az ekcémát!

Ágyak

 • Minden matracra tegyünk védőhuzatot, ne csak az allergiás gyermekére!
 • Ügyeljünk rá, hogy ha emeletes ágyunk van, az allergiás gyermek aludjon felül!
 • Egyszerű vonalú ágyakat vásároljunk, ame­lyeken nem gyűlik úgy meg a por, a fém vagy farácsos alapúak a legjobbak, mert így a levegő a matrac alatt is szabadon áramuk.

Lámpaernyők

 • Letörölhető lámpaernyőket válasszunk, például PVC-ből vagy műanyagból, melyeket könnyű takarítani!

Párnák és paplanok

 • A paplanokat és párnákat húzzuk be atkavédő huzattal!
 • Az ágyneműket hetente mossuk ki leg­alább 56 °C-on, hogy elpusztítsa az atká­kat és eltávolítsa az allergénjüket. Másik lehetőség, hogy benzil-benzoát-oldatot adunk az alacsonyabb hőmérsékletű mo­sóvízhez, majd alaposan öblítsünk.
 • Az ekcémás gyerekeknek használjunk pamutlepedőt és – takarót – ezek kényel­mesebbnek tűnnek, mint a szintetikus vagy gyapjúanyagok. A szintetikus anya­gok fokozhatják az izzadást, a gyapjúszálak pedig bőrirritációt válthatnak ki.

Változtatások

Szükséges

 • A matracokat, párnákat és papla­nokat húzzuk be atkavédő huzattal!
 • Cseréljük le a padlószőnyeget ke­mény felületű padlóra, például linó­leumra vagy fára, és a komfortér­zet fokozására használjunk inkább mosható pamutszőnyegeket!
 • Győződjünk meg róla, hogy a szo­ba jól szellőzik!
 • Csökkentsük a minimumra a plüss­állatok számát és ne az ágyon tart­suk őket!
 • Távolítsuk el a kárpitozott bútoro­kat és textil kiegészítőket!

Tetszés szerint

 • A függönyöket cseréljük felteker­hető rolókra vagy sötétítőkre!
 • A ruhákat tároljuk a szobán kívül!

Naponta

 • Porszívózzuk fel a padlót és a szőnyegeket!
 • Egy nedves (nem vizes) ruhával töröljük le a bútorok felületét!
 • Próbáljunk úgy takarítani, hogy a gyermek még néhány óráig ne használja a szobáját, hogy addig leülepedhessen a felka­vart por.

Hetente

 • Cseréljük le és mossuk ki az ágyneműt legalább 56 °C-on!
 • A védőhuzatokat töröljük le nedves ruhával minden ágy­neműcsere alkalmával!
 • Mossuk vagy fagyasszuk a játé­kokat!
 • Porszívózzunk fel az ágy alatt is, hogy eltávolítsuk az alá hul­lott port!
 • Töröljük le a magasabb búto­rok tetejét, az ablakpárkányo­kat és képsíneket!

Három-hathavonta

 • Mossuk ki a függönyöket 56 °C-on vagy magasabb hőmérsékleten!
 • Mossunk ki és szárítsunk meg minden párnát, paplant és taka­rót, hacsak nem használunk atkavédő huzatot!
 • Mossuk ki a díszpárnák huzata­it!

Allergiamentes gyerekszoba kialakítása

Ne felejt­sük el reggelenként kiszellőztetni a szo­bákat és az ágyakat, kivéve, ha virágpor ­allergiában szenvedünk, mert akkor a pollenidény tetőződésekor zárva kell tartani az ablakokat! Próbáljunk akkor ágyazni, porszívózni és törölgetni, amikor az allergiás gyermekek nincsenek a szo­bában! Kerüljük a lefekvés előtti takarí­tást, mivel a felkavart pornak órákig tart, míg leülepszik a levegőből!

Atkavédő huzat

A matracokat, paplanokat és párnákat vonjuk be atkavédő huzattal. A szoba összes ágyát húzzuk be – még a nem allergiás gyermekekét is, hi­szen az ő ágyukban is megtelepszenek az atkák és felgyülemlik az allergénjük!

Az ágyneműt hetente le kell cserélni és magas hőmérsékleten ki kell mosni (legalább 56 °C-on), hogy elpusztítsuk az atkákat és eltávolítsuk az allergéneket! Egyéb ágykiegészítőket, mint az ágyterítők, szintén hetente kell mosni magas hőmérsékleten.

Forró, napsütéses éghajlaton a vas­tagabb ágyruhák, például ágyterítők és takarók heti mosását helyettesítheti, ha kirakjuk néhány órára a tűző napra. A napsütés elpusztítja az atkákat, s így ke­vesebb allergént termelnek. A megma­radó allergént ki kell mosni, lehetőleg legalább háromhavonta.

Ha védőhuzatot használunk a papla­nokra és párnákra, akkor nem igényelnek rendszeres mosást. Minden ágynemű­cserekor azonban le kell törölni a védőhuzatokat egy nedves (nem vizes) törlővel, hogy eltávolítsuk a poratkákat. A modern védőhuzatok vízáteresztők, ha tehát bepisil a kisgyerek, az egész ágyat le kell húzni és ki kell mosni a hu­zatokat is. Nagyon fontos szempont az ágyruhák alapos szárítása, különösen az olyan vastag daraboké, mint az ágytaka­rók, ezzel kiiktathatjuk a nedvesség koc­kázatát, ami penészesedéshez vezethet­ne.

Emeletes és fiókos ágyak

Ha emeletes ágyat használnak, az allergi­ás gyermeknek kell felül aludni, mert a felső ágyról az alul fekvő gyermekre po­tyognak a poratkák és allergénjeik. A fiókos ágyak megakadályozzák a matrac szellőzését alulról, így minden játékot és ruhaneműt, amit a fiókokban tárolunk, légáteresztő műanyag zsákokban kell el­tenni, hogy megakadályozzuk az atkate­lepek kialakulását.

Gyermekágyak

Bár az egymást követő gyermekek nyu­godtan megörökölhetik ugyanazt a kis­ágyat, a matracot mindig újra kell cserél­ni. Akkor is cseréljük le rögtön a matra­cot, ha bármilyen penészesedésre utaló jeleket észlelünk (fekete foltok)! Ez akkor fordulhat elő, ha nem szárad meg rende­sen, miután nedvesség érte.

Szivacsmatracok

A gyermekágyak matraca általában szivacsból készül, bár van, aki jobban kedveli a pamutbélést. Rendszerint a szi­vacsmatracokat részben PVC-huzat védi, hogy ne koszolódjanak el, ám a gyermek fejrészét szabadon hagyják biztonsági okokból. A szaküzletekben kaphatók védőhuzatok gyermekmatracokra. Ne használjunk házi készítésű műanyag hu­zatot – nem biztonságosak és fulladást okozhatnak.

Amikor az allergiás gyermek a baba­ágyból az első „igazi” ágyba költözik, új matracot, paplant és párnát kell venni neki, amelyek mindegyikét be kell húzni atkavédő huzattal, hogy a kezdet kezde­tétől atkamentes legyen. Van azonban egy új hőkezelési technika is, amellyel a régi matracokban, paplanokban és pár­nákban el lehet pusztítani a poratkákat, és ami denaturálja az allergéneket (meg­változtatja a szerkezetüket), így már nem okoznak allergiát.

Plüssök

A plüssállat halmok kész kihívást jelentek az allergiás gyermek egészségének. Az ennivaló kis játékok ugyanolyan ideális telephelyei az atkáknak, mint a kárpito­zott bútorok és szőnyegek. A plüssöket éjszakára jobb eltenni egy szekrénybe vagy fiókba, ne hagyjuk az ágyon vagy a kiságyban. A kisgyerek kedvenc játékával vagy takarójával azonban kivételt tehe­tünk.

Plüssállatok mosása, tisztítása

Minél kevesebb plüssállatot tartsunk a hálószobában, s a legjobb, ha hetente mossuk őket legalább 56°C-on vagy melegebben. Moshatjuk a játékokat ala­csonyabb hőmérsékleten is, ha atkaölő benzil-benzoát oldatot használunk mivel azonban a kisgyermekek gyakran a szájukba veszik és állandóan, hurcolják kedvenc játékaikat, nem min­den szülő választja szívesen ezt a megol­dást Olyan megoldás is lehetséges, hogy a plüssöket három-négy órára betesszük a mélyhűtőbe egy műanyag zsákban. Ez ugyan elpusztítja az atkákat, ám az ürülé­küket így is ki kell mosni.

Játékok

Ha új koruktól kezdve mossuk vagy fagyasztjuk a játékokat, a poratkáknak nem lesz lehetőségük, hogy nagyobb számban megtelepedjenek bennük, kü­lönösen, ha a védőhuzatok használatával az ágyakon megakadályozzuk olyan poratka telepek kialakulását a szobában, ahonnan eláraszthatnák a tiszta játéko­kat.

Több-kevesebb szigorúsággal azokra a játékokra is alkalmazzuk ezeket a rend­szabályokat, melyeket más szobákban tartunk, attól függően, hogy a gyermek milyen gyakran játszik velük. Ezeknek a műveleteknek az elvégzése időt és ener­giát igényel, s lehet, hogy könnyebb mindössze néhány plüss megtartása, amelyeken már könnyebb elvégezni az atkátlanító eljárást.

Esettanulmány

Péter egy atkaallergiában szenvedő asztmás, krónikusan náthás és ekcémás kisgyermek. Tünetei csökkentése érdekében szülei kidobták a szőnyeget a hálószobájából, a függönyöket füg­gőleges sötétítőkre cserélték, új mat­racot vettek teljes atkavédőhuzat fel­szereléssel, eltávolították a plüssöket, megszüntették a zsúfoltságot, valamint újrafestették a falakat és a mennyeze­tet.

Hat hónap elteltével Péternek ugyan még mindig szüksége van az asztma-belélegeztetőre, de bőre is, orrdugulása is sokat javult. Ma már játszhat a többi kisgyerekkel a játszó­téren, jobban alszik és közérzete is sokat javult.