Allergiamentes otthon

Szőnyegek és szőnyegpadlók a lakásba, allergiásoknak ajánlott?

A padlószőnyeg napjaink legnépszerűbb és talán legegészségtelenebb, padlóbur­kolója. Egy mikroszkópba vetett pillantás megmutatja a minden egyes szálat és rostot beborító mikroorganizmusokat Bár ezeknek a mikroorganizmusoknak nagy része nem jelent veszélyt az emberi egészségre, némelyiket – különösen a házi poratkákat és a penészgomba spórá­kat – az allergia főbb okozóiként tartjuk számon.

Szőnyeg “hátrányai”

Nem sokkal egy új szőnyeg lefekte­tése után a házi poratkák már igyekez­nek is befészkelni magukat. Az olyan mikroorganizmusok is, mint a baktériu­mok és penészgombák, burjánzanak a szőnyegben, ami meleg, nedves és táp­anyagban gazdag környezetet biztosít számukra.

A szőnyegekre elkerülhetetle­nül is behordjuk a koszt a szabadból, ta­laj, virágpor, állati hámpikkelyek, állati hulladékok, rovarirtó maradványok, pe­nészgomba spórák és hasonlók formájá­ban. Mindez jó okot szolgáltat arra, hogy bevezessük otthon azt a szabályt, hogy érkezéskor, mind a vendégnek, mind a családtagnak le kell vennie a cipőt.

Tisztítatlan szőnyeg veszélyei

A szennyezett szőnyeg a gyerekekre jelenti a legnagyobb veszélyt. A felnőttek általában székekre vagy heverőkre ülnek, ritkán kerülnek közvetlen kapcsolatba a szőnyeggel, és az orruk is jóval magasab­ban van a padló szintjéhez képest. A gyermekek azonban a szőnyegen ülve szoktak játszani, s így sokkal inkább ki vannak téve az azokon található allergéneknek és koszoknak.

Szőnyeg kiválasztása

Ostobaság lenne letagadni, hogy a szőnyegeknek sok előnyük is van ottho­nunkban; kényelmesek, hang- és hőszigetelők. Ha mégis szőnyeget aka­runk, a rövidebb bolyhúakat könnyebb tisztán tartani, mint a hosszabbakat, s ér­demes megfontolni az antiatkaszőnyeg vásárlását. Milyen legyen a szőnyeg hátoldala? A szintetikus szőnyegpadlók, különösen a poliésztertartalmúak, formaldehiddel kezeltek, és ez az anyag a lefek­tetést követő néhány hónapig elég nagy mennyiségben szabadul fel a levegőbe.

Amennyiben allergiánk egyik kiváltó tényezője a formaldehid, olyan sző­nyeget válasszunk, amelynek zsákvászon vagy filc a fonákja, nem pedig szivacs. Minden frissen lefektetett szivacsos hátú szőnyegpadlót alaposan ki kell szellőztet­ni. Az ablakok lehető leggyakoribb nyitva tartása megakadályozza a formaldehid­ gáz felhalmozódását.

Szőnyegek és gyékényszőnyegek

A pamutszőnyegek – a zsenília, dhurrie (lapos, szőtt, nem bolyhos szőnyegek) és a rongyszőnyegek is – melegséget és egyéniséget vihetnek otthonunkba, miközben még a zajokat is tompítják. Job­bak, mint a padlószőnyegek, mert kimos­hatok belőlük a poratkák és az allergének.

Fontos azonban, hogy csú­szásgátlókkal vagy kétoldalú tapaszokkal rögzítsük a biztonságos használat érde­kében. Ideális esetben a pamut­szőnyegek színtartóak és moshatóak 56°C-on vagy melegebben – ez a hőmérséklet már képes elpusztítani a házi poratkákat.

Használhatunk gyapjúszőnyegeket is, de rendszeresen kell őket vegytisztítani, hogy eltávolítsuk a poratkákat és allergéneket. A keleti gyapjú szőnyegek akár generációról generációra szállhat­nak családi örökségként. A vegytisztítás helyett választhatjuk a szárazgőz­tisztítást is.

Atkaveszély!

A szizálkender-, a tengerifű vagy afrik-és a kókuszháncs-szőnyegeket tartóssá­guk hasznos padlóburkolókká teszi. Mivel azonban a házi poratkák jól beléjük fész­kelik magukat, néhány havonta alapos ta­karítást igényelnek.

Azt is megtehetjük, hogy használatukat a közlekedőkre és ott­honunk egyéb, forgalmasabb helyeire korlátozzuk, így anélkül használhatjuk ki tartósságukat, hogy túlságosan sokat en­gednénk az atka ellen vívott harcban. A mosások és száraztisztítások kö­zött a szőnyegeket és gyékényszőnye­geket rendszeresen (a forgalomtól füg­gően naponta vagy hetente) kell porszívózni, lehetőleg HEPA-szűrős por­szívóval vagy központi porszívóval.

Antiallergén szőnyeg

Az antiallergén szőnyeg anyagrostjai­ban antibakteriális és gombaölő sze­rek találhatók. Ezek megakadályozzák az atkák szaporodását, mivel az atkák csak akkor tudják megemészteni a hámpikkelyeket, ha előtte a baktériu­mok és gombák lebontották. Elméle­tileg ennek segítenie kell az allergiás tünetek csökkentésében. Nem tu­dunk azonban olyan tanulmányokról, melyek ezt alátámasztanák.

Ez a fajta szőnyeg drágább, mint a kezeletlen fajta, és a gyapjú-szintetikus keveré­kek egész sora kapható. Az antiatka hatásnak életre szólónak kell lennie, ám követni kell a gyártó tisztítási és gondozási utasításait Bár a szőnyeg a házi poratka populációt nagymérték­ben lecsökkenti, rendszeresen kell HEPA-szűrős porszívóval vagy köz­ponti porszívóval tisztítani, hogy ma­ximális védelmet nyújtson a házi por­atka allergénekkel szemben.