Épületek belső burkolatai

Magnezit padlóburkolatok

A magnezit padló por alakú magnézium­oxidból (MgO) és a hozzákevert folyé­kony magnézium-kloriddal (MgCl2) kö­tött, szerves vagy szervetlen adalékkal, a helyszínen „öntött” hézagmentes pad­lóburkolat. A szerves adalékok közül főként a fűrészport, a faport és a fi­nomra aprított faforgácsot, ritkábban az egyéb növényi rostanyagokat, például a nád- és kenderpozdorját, valamint a parafadarát használják. Szervetlen ada­lékok a kvarcliszt, a talkum, a fém-oxid üvegszáldara és a színező festékporok. Az azbesztet a 90-es évek elejéig alkal­mazták magnezit padlókhoz, ma azon­ban egészségvédelmi okok miatt már nem használhatók.

Magnezit padlóburkolat

4.92. ábra. Magnezit padlóburkolat 1 magnezit burkolat 10-25 mm, 2 magnezit aljzat 10-20 mm, 3 olajos papír (vagy védőszalag) sáv, 4 aljzatbeton, 5 dilatáció, 6 székléc, 7 vízszigetelés (vagy fólia), 8 védőbeton (vagy födém).

A magnezit padló színe az adalékok faj­tájától és az alkalmazott színezőktől függ, még a faadalék esetén is eltérőek a színek annak megfelelően, hogy pu­hafa vagy keményfa porított anyagát használják. A vízre és nedvességre egy­aránt érzékeny burkolat rétegesen fel­porladhat, ill. felszakadozhat. A magné­zium-klorid a nedvszívó hatása miatt fémszerkezetekkel, főként acélbetétekkel nem érintkezhet, azok gyors oxidá­lódása miatt. A megindult oxidációs folyamat további felrepedezést és szer­kezeti lazulásokat okozhat.

A magnezit padló teherhordó rétege szá­raz, talajpárától szigetelt és pormentes aljzat legyen. A magnezit padlók teljes szerkezeti vastagsága általában 2-3 cm. A vastagsági méret és az anyagösszetétel meghatározza a mozgási (tágulási) hézagokat, amelyeket általában 25-40 m2-­enként kell beiktatni. A tágulási héza­gok behelyezett fix és rugalmas, az üre­sen hagyott vagy az utólagosan vágott (flexelt) változatokban egyaránt készít­hetők.

Az elkészítés sorrendje:

  • a por alakú magnézium-oxidot fű­részporral 1:2,5 keverési arányban szárazon összekeverve, illetve a folyékony magnézium-kloridot 1:3 keverési arányban hozzákeverve, kenjük fel az 1-2 cm vastag magnézium aljzatot az érdes felületű aljzatbetonra,
  • a felhordott réteg felületét magné­zium-klorid oldattal kell kezelni (gőzölni),
  • ezután elkészíthető a felső, ún. koptatóréteg, amelynél nagyjelentőségű a kopásállóságot biztosító szer­vetlen anyagok bekeverése, ill. ada­golása. A magnézium-oxidot és a magnézium-kloridot 1:2 (és 1:2,2) térfogatarányban kell összekeverni a töltőanyaggal.

A három kopásállósági kategória esetén az adalékok aránya:

AdalékokABC
Faliszt, fapor80%60%30-40%
Zsírkő por, kovaliszt20%40%60-70%

Az „A” kategória szőnyegpadlók alatti melegburkolati rétegek esetén alkal­mazható. A „B” kategória keményebb padlók, pl. linóleum-, gumipadló esetén megfelelő, kevésbé forgalmas helyisé­geknél készülhet végleges padlóréteg­ként is. A „C” kategória jó kopásállóságú, ezért önálló burkolatként is ké­szíthető.

Hajópadló burkolat ragasztott szőnyegpadló rátéttel

4.93. ábra. Hajópadló burkolat ragasztott szőnyegpadló rátéttel.

A felületi rétegként alkalmazott magnezit padlókat vagy 1-2 nap száradást követően gyalulják, vagy több napos kötést és száradást követően parketta­csiszoló géppel felcsiszolják. Az utolsó csiszolást a felszálkásodás elkerülése érdekében a lehető legfinomabb szem­cseméretű szalaggal kell végezni. Ezek után történhet a felpasztázás, a beeresz­tés és a felfényezés.

A helyiség nedvességtartalmának hatá­sára a magnézium-klorid a környező szerkezetekbe felszívódhat, ezért gon­doskodni kell még az érintkező vasbe­ton szerkezetek megfelelő vegyi védel­méről, akkor is, ha a betonacél beton­takarása egyébként megfelelő az MSZ előírásainak (a legkisebb betontakarás 4 cm legyen).