Belsőépítészet

Javítsuk vagy cseréljük ki az ablakokat?

Az ablakok a felújítások keretében nemcsak azért érdemelnek figyelmet, mert a hőszigetelés korszerű követelményeit ki kell elégíteniük, hogy energiát takarítsanak meg: változatlanul hagyott ablakokkal nem lehet nagyvonalú térhatást elérni.

Formájuk révén az ablakok a homlokzat részei. Formájuk, nagyságuk, osztásuk, profiljaik hatásának megőrzése nemcsak a műem­lékvédelmi házak esetén szükséges. Az ablakok a hom­lokzatnak részei, így ezek tömegarányait befolyásolják. Minden építészetileg átgondol­tan kialakított homlokzatnál az ablakok jó arányt adnak. Az olyan változtatások, amelyek a meglévő méretekre nincsenek tekintettel, tönkretehetik a homlokzat harmóniáját.

Az ablakok védenek a viharoktól.

Az ablakok védenek a viharoktól. De a homlokzatnak is fontos formaalkotó elemei.

Ezzel a ház sokat veszíthet értékéből. A meglévő ablakok­kal kapcsolatos teendőket az adott eset mérlegelésével kell meghatározni. Többnyire nem nélkülözhető a szakember sem. A faanyag állapota, a keret, az ablak kialakítása, a vasalatok, az üveg falcmélysége ez esetben döntő kritériumok. A szimplán üvegezett ablakok, amilyenek a legtöbb régi házban megtalál­hatók, általában nem tudják a hőszigetelt üvegezés beépítése általi többletsúlyt felvenni.

Ilyen esetben megoldásként az ablakkeretbe belülről egy erősítőkeretet helyeznek, vagy a meglévő ablakot kapcsolt gerébtokos ablaknak építik át. A kapcsolt gerébtokos ablak nemcsak jó hőszigetelést, hanem ezenkívül még kitűnő hangszigetelést is biztosít.

Jó megoldás lehet, ha a szimplán üvegezett ablakszárny­hoz hozzá erősítünk még egy ugyanolyan keretet, és így egyesített szárnyúvá építjük át az ablakot. Vagy végül, de nem utolsósorban az ablak cseréje, tehát új ablak beépítése, amivel a profilok és szerkezetek mai formagazdagsága messzemenő illeszkedést biztosít az eredeti formákhoz. Ha ezen pontokat tisztáztuk, akkor az ablak anyagának tisztázása marad még hátra. Erre a felelet, attól függ, melyik a legalkalmasabb ablakanyag az adott esetben.

Fa-alapanyag

A fa a legrégebbi ablak-alap­anyag. A modern faablakok minden mai hő- és hangszigete­lési, csapóeső elleni, és fugatömítési, faanyagvédelmi, víz károkozó hatásával szemben támasztott követelményeket kielégítik. A lazúrok és fedő­lakkok védik a fát a viharok hatásaival szemben. A fa könnyen és minden kívánt alakban gyártható. Rendszeres karbantartás esetén a faablakok évtizedekig kitartanak.

Az, hogy a legtöbb ablak fehér színűre van festve, nem véletlen. A szín befolyásolja a felületi hőmérsékletét. És minél magasabb ez a hőmér­séklet, annál erősebb az ablak igénybevétele. Tételezzük fel, hogy egy fehér felület kereken 40°C-ra hevül fel, ez esetben azonos napfénysugárzás mellett egy rubinpiros 67 °C-ra, egy kék 75 °C-ra. Az időjárás viszontagságainak kitett faprofilokat gombásodás elleni megelőző-védelemmel kell ellátni.

A régi faablak szerkezetek

A régi faablak szerkezetek, amelyek a mai hőszigetelési követelményeknek megfelelnek. A kapcsolt gerébtokos ablakok nagyon jó hangszigetelési értékeket is produkálnak. Tapasztalt ablaképítők könnyen tanácsot adnak ahhoz, hogyan lehet a megtartásra érdemes ablakokat megjavítani.

Ablakrészletek

Ablakrészletek: 1 gerébtok, 2 körbefutó tömítés, ablakkeret, 4 vízmentes rugalmas tömítés, 5 hőszigetelő-üvegezés, 6 üvegbeszorító léc, 7 gittágy, 8 vízvezető profilsín, 9 ablak-könyöklő kívül, 10 ablakkönyöklő belül.

Ablakok műanyagból

PVC-ből készült műanyag ablakok már több mint 30 éve léteznek. Többkamrás, alumí­niummal vagy horganyzott acéllemezzel kimerevített profiljuk jó hőszigetelésű, megfelelő merevségű, jó hangszigetelésű és gyorsan elvezeti a vizet. Nem igényelnek felületi festést, vízzel a nagyobb szennyeződés kevés mosószerrel könnyen tisztítható. Olyan profilokkal készítik, amely a régi formai elemekhez hozzá­illeszthető. Ami a színeket illeti: lehetőleg csak fehér profilokat alkalmazzunk, sötét színeknél ugyanis fennáll az elszíneződés veszélye.

TIPP: Ki végez ablakmunkákat?

Az erre alkalmas iparosok az épületasztalosok. Őket a tele­fonkönyvek „Arany Oldalain” találjuk meg, az „ablak” vezényszó alatt. Gyakran az újsá­gok apróhirdetéseiben, néha ki­állításokon találkozhatunk ve­lük vagy mások elmondása alapján akadunk nyomukra. Aki bizonytalan, az vonjon be egy általa megbízhatónak tar­tott építészt. Aki a tervezés, ki­írás és ellenőrzés fázisaiban ta­náccsal áll rendelkezésre.

Műanyagablak

Műanyagablak: Az elülső kamra megbízható vízmentesítése és a végigmenő középső tömítés csapóesővel szembeni nagyfokú védelmet biztosít.

Régi ablakok

Régi ablakok, amelyek egyrétegű üvegezésűek és tömítetlen fugájúak, nagy energiaveszteséget jelentenek.

A műszakilag kiérlelt többkamrás szerkezetek

A műszakilag kiérlelt többkamrás szerkezetek a műanyag-ablakokat olyan építőegységekké tették, amelyek lehetővé teszik az energiamegtakarítást.

A modern ablakok megakadályozzák az ellenőrzés nélküli légcserét

A modern ablakok megakadályozzák az ellenőrzés nélküli légcserét.

Alumínium alapanyag

Mivel az alumínium érzéketlen az időjárási hatásokkal és a káros anyagokkal szemben, ezért ajánlják kedvezőtlen klímájú területeken, mint például az iparvidékeken vagy a tenger közelében. Tisztítására elegendő a melegvíz is, amelybe tehetünk nem bázikus háztartási tisztító­szert, hogy a vizet lággyá tegye. Az alumínium-profilok hőszigeteltek. Ezeket is gyártják különböző anyagokkal kombi­nálva: alumínium-, fa-, vagy alumínium műanyag-ablakok­ként.

Fontos a felújításhoz: az alumínium-ablakok egy régi ház jellegének jobban megfelel­nek. Osztott-mezős üvegezésű ablakoknál az osztókeretet, úgymint a műanyag-ablakoknál is, igazi osztókként vagy az üveg elé helyezett álosztókként helyezik el. Hőszigetelt üvege­zésű üvegosztókat is be lehet építeni.