Belsőépítészet

Egy vendég-WC tervezése és beépítése [HASZNOS]

Egy elkülönített WC, a szokásos fürdőszobai mellett, ma az új építkezések esetén természetes felszereltségi kényelem, még higiéniai okokból is. Azon megfontolásokba, amelyek felújítás esetén a jövőbeli kényelmet hivatottak kialakítani, egy vendég-WC-t is be kell kalkulálni.

Egy modern vendég-WC-nek nincs szüksége sok helyre. Kifogás­talanul működő megoldások már körülbelül 2,2-3,7 m2 alapterületen működnek. Modern épületgépészeti tárgyak, praktikus szerelési rendszerek, csempeburkolatok, fürdőszobai bútorok és a ravasz kellékek nemcsak nagyfokú használati értéket, de minden kívánatos funkcionalitást biztosítanak. Megnyitják az utat a lakás és a ház megjelenítési szintjének egyéni kialakítá­sához, beillesztéséhez. Ehhez mindenekelőtt a szerelt előfal-rendszerek váltak be: a tartóelemek fémprofilokból a WC-khez, a mosdóasztalokhoz és bidékhez is.

Ezeket az előregyártott elemeket a fal elé szerelik, gipszkarton lapokkal burkolják és azután csempézik. Gyors és egyszerű szerelés, a csövek jó hangszigetelése, könnyű hozzáférhetőség a karbantartások során – ezek az előnyei. Egy vendég-WC alapfelszereltségéhez tartozik maga a WC, a kézmosó és ma már a vizelde, a használat után érintésmentesen vezérelt öblítő automatikával.

Ideális a kis vendég-WC-k számára

Ideális a kis vendég-WC-k számára: a csak 40 cm mély Prisma petite-széria mosdóasztal.

Nyomó-öblítő vagy öblítőtartályos

Az utóbbi évek műszaki fejlődése oda vezetett, hogy mind a nyomó-öblítőt, mind pedig az öblítő tartályos rendszert víztakarékosán lehet üzemeltetni. A használatban ez jelentős megtakarítást jelent. A korábban és nagyon gyakran még használt 9 literes öblítő­tartály egy 4 tagú családban naponta kb. 180 liter ivóvizet használt fel a WC-öblítéshez. Az új, 6 literes öblítőtartály – a kevés vizet igénylő öblíté­seket is figyelembe véve – 80 liter vizet naponta meg­takarít. Ez egy évben kereken 29 ezer litert jelent, ami olyan vízmennyiség, amely miatt megéri a meglévő öblítőtartály átalakítását.

Sok nagyszerű megoldás lehetséges

Sok nagyszerű megoldás lehetséges: itt épületgépészeti berendezések nemes acélból. Jobbra: Előreugró sze­relés gondosko­dik a praktikus és kimondottan esztétikus megoldásokról. Itt látható a WC a besüllyesztett öblítőtartállyal és elülső fedő­lappal, valamint beépített mosdóasztallal. Előnyös a pakolófelület a beépített elemen.

Az említett rövidöblítés azt jelenti, hogy a modern öblítő­tartályoknál az öblítés-leállító gomb az öblítést kisebb igény esetén már 3 liter lehúzott víz után leállítja. A 6 liter feltöltődése 27 másodperc alatt nagyon halkan zajlik le. Az öblítőtartályt falakra erősítve vagy a WC-re ráül­tetve, sarokba vagy oldalra szerelve lehet elhelyezni. Ezeket minden formában, méretben, de még művészi kivitelben is gyártják.

Egy egyszerűen felszerelt vendég-WC alaprajza

Egy egyszerűen felszerelt vendég-WC alaprajza, jó kihasználással, előreugró falrészekkel, amelyek tagolják a helyiséget. Részben polcként kiképezve, teljes magas­ságig csempézve.

A modern nyomó-öblítőknél ugyancsak ügyelnek a divatos formákra. Fontos: öblítésaktív és mégis lehetővé teszi a víz­takarékos adagolást 6 literes öblítési mennyiségig, vagy mintegy 3 literes rövidöblítésig. Az elkerülhetetlen léghangot egy berendezés redukálja. A WC-fedélnél is a csökkentő gumiautomatika szolgál a hang halkítására: a hangos fedéllecsapást ez csillapítja.

Különleges kényelmet nyújt a bidé. Itt a toalettpapír helyett erősségben és hőmérsékletileg beállítható vízsugár tisztít higiénikusán. A legvégén pedig érintésmentes meleg­ levegős szárítás következik. Még ott sem szabad a kiegészítő szellőzést mellőzni, ahol ablakos szellőztetés van.

Szerelt előfalas megoldás

A szerelt előfalas megoldás a WC, a mosdó és bidé beépítését megkönnyíti.

Szerelt előfal, WC-kagyló és gépészeti szerelvények rögzíté­sével

Szerelt előfal, WC-kagyló és gépészeti szerelvények rögzíté­sével. Az ilyen elemeket előszerelik, és a beépítés után gipszkarton­ lapokkal burkolják. A nyilak a terhet és a belőle származó igénybevételeket mutatják.

Ma már léteznek olyan szagelszívó-berendezések is, amelyek a szagot ott szívják el, ahol keletkezik. Ekkor a lég­áram átforgatásos alapelv szerint egy aktívszenes szűrőn át vezetve, vagy közvetlenül jut ki a szabadba. A ventilátort vagy gombnyomással helyezik üzembe, ahol a működési időt 3-15 percre lehet beállítani, vagy fénykapcsolós vezérléssel, de ajtózárral is lehetséges a működtetés. A belsőtéri WC-helyiségeknél eleve elő van írva az egyedi elektromos kiszellőztetés.

Ha a WC-t vendégek használják, akkor dugaljakra minden esetben szükség van. Kényelem: a jó világítás tar­tozéka a tükör megvilágítása is. A mosdók szükséges melegvíz-ellátása akkor van a legjobban megoldva, ha azt a fürdőkáddal vagy a központi melegvíz-ellátással össze lehet kötni. Ahol nem, ott egy egyedi elektromos berendezés szükséges ehhez.

A jó padló- és falburkolatok megkönnyítik a tisztán tartást és egyben a formai megjelenítés elemei is. Elsősorban a hideg­burkolatokat és épületgépészeti berendezéseket ma már színbeli összhangban lehet kapni. A belső tér kialakítása a funkciót és a megjelenítési szintet tekintve egy egységet képez. Egyetlen részletet sem szabad elhanyagolni, vagy a véletlenre bízni.

TIPP: WC a pincében

A pince gyakran alkalmas arra, hogy egy funkcionális helyi­séget berendezünk benne. Álta­lában csak egy plusz fürdőszo­báról vagy csak egy további WC-ről van szó. Akinek hobbi-, parti-, vagy ifjúsági szobája van a pincében, az ennek előnyeit gyorsan értékeli. Szerelt elő-falas módszer esetén a falak az alapok területén maradnak.

A lakás névjegye: a vendég-WC

Fontos, hogy a lakás legkisebb helyisége is megfeleljen céljainak. Lehet a lakásunknak egyetlen olyan helyisége is, amelyre kevesebb gondot fordítunk, amelynek berendezésével kevesebbet foglalkozunk, mint a fürdőszobával vagy a nappalival?

Ha a lakást átépítjük, a tervek készítésénél gondoljunk a külön­álló vendég-WC kialakítására is. Ma már a problémák könnyebben megoldhatók, mint akkoriban, amikor a vezetéke­ket, csöveket mindenképpen a falban, vagy jól látható helyen, a falon kívül kellett elvezetni, amikor a WC-t és a mosdókagyló szigorúan csak a falra vagy a fal elé lehetett szerelni.

A WC-ben szükséges szerelvények elhelyezésére

A WC-ben szükséges szerelvények elhelyezésére a szerelvényfalaknak köszönhetően a kisebb méretű helyiségekben is lehetőség van. A berendezésben a kiválasztott csempének és a kiegészítőknek nagy szerep jut.

Az időközben kifejlesztett szerelvényfalaknak köszön­hetően a berendezés és a fel­szerelés is könnyebbé vált. A helyiség összképét a padló, a falak és a szerel­vényfalak burkolásához vá­lasztott csempe, valamint a szaniterek határozzák meg.

A vendég-WC harmoni­záljon a lakás többi helyisé­gével, formatervezését és színvilágát tekintve pedig a fürdőszobával. A csempe a WC-ben is meghatározza az összképet, segítségével optikailag széle­sebbé, hosszabbá, sőt maga­sabbá is tehetjük a helyiséget. A felület optikai hatását a fugázás, valamint a lapok lerakásának módja is befolyásol­ja. A négyzet és téglalap mel­lett más geometriai formák is léteznek, melyeket egymással is kombinálhatunk.

Szegélyelemek nélkül is látványos hatást érhetünk el, meghatározó a burkolóanyag felületkezelése is. A kisebb helyiségekbe világosabb, ki­sebb méretű csempe ajánlott.

Gondoljunk a víztakarékosságra is!

A vízzel elsősorban a WC-ben takarékoskodhatunk anél­kül, hogy higiéniai igénye­inkről le kellene mondanunk. Az öblítést nyomógombos, nyomólapos készülékkel (mely napjainkban már erős vízsugárral, csendesen öblít) vagy tartállyal oldhatjuk meg.

A nyomógombos, nyomó­lapos öblítés vízszükséglete 9 literről 6 literre mérsékelhe­tő, de a rövid öblítéshez ele­gendő 3 liter is. A tartályos öblítő vízmennyiségét is sza­bályozhatjuk. Ez valóban jelentős megta­karítást eredményezhet, mivel a háztartási vízfogyasztás élén a maga 32%-os részese­désével a WC-öblítés áll. A WC-kagyló lehet alsó és hátsó kifolyású, az utóbbi esetben a WC alatti terület könnyebben tartható tisztán.

Ha központi melegvíz-ellá­tásra nincs lehetőség, a mos­dókagylóhoz hőtárolós vil­lanybojlert is beépíthetünk. Válasszunk 5 vagy 10 literes készüléket így 10-19 liter 40 °C-os víz áll rendelkezé­sünkre. A rövid szállítási út­nak és a megfelelő hőszigete­lésnek köszönhetően energiát takaríthatunk meg.

Ablak nélküli helyiségben a ventillátoros szellőztetés nélkülözhetetlen, ám akkor is ajánlott, ha a helyiségben le­hetőség van a mechanikus szellőztetésre. Mivel az abla­kon keresztül történő szellőz­tetés hatékonyságát az időjá­rási viszonyok erőteljesen befolyásolják, a ventillátor segítségével gyorsabban jut­hatunk friss levegőhöz.

A kényelemhez nélkülöz­hetetlen a megfelelő megvi­lágítás is. Választhatunk álta­lános mennyezetvilágítást, de a helyiség hangulatához hoz­zájárulnak a mosdókagyló fe­letti tükör két oldalán elhe­lyezett kellemes fényű világí­tótestek is.

TIPP

Vendég-WC a pincében. Ha szeparált vendéglak­osztályt szeretnénk kiala­kítani, a pinceszintet vagy a tetőteret célszerű válasz­tani. A WC és a mosdó­kagyló mellett általában egy zuhanyfülke beépítésé­re is jut hely. Ne feledkez­zünk el a nedvesség elleni védelemről és a hangszige­telésről sem!

A higiénikus piszoár: Ha piszoárt is beépítünk a vendég-WC még higiénikusabban használható. Tisztántartása egyszerű, s vizet takaríthatunk meg. Kapható elszívós változatban is, így a kellemetlen szagok kiala­kulása is elkerülhető, a le­vehető tető pedig a tisztítást könnyíti meg.

Új szerelvények

A régi csöveket, vezetéke­ket anélkül is üzemen kí­vül helyezhetjük, hogy el kellene távolítanunk őket. így időt takaríthatunk meg, s nem kell tartanunk a munkával járó zajtól és szennyeződéstől sem. Az új víz- és szennyvízcsöve­ket fémprofilú szerelvény­falban helyezik el.

Ezek nem csak a falak elé, ha­nem a helyiségben átlósan, derékszögben kiugróan, vagy a sarokban három­szög-alakban is beépíthet­jük. Röviden fogalmazva a szerelvényfalak nagy sza­badságfokot biztosítanak. Legnagyobb előnyük az, hogy belső terükben elhe­lyezhetők a csövek, s a tar­tóelemek, melyekre a WC-t, a mosdókagylót vagy a pi­szoárt erősítik fel.

Szerelvényfal

Az előre gyártott elemeket a fal elé helyezik, majd borítják, s csempével burkolják. A szerelvényfalban helyet kapnak a csövek és a szaniterek tartóelemei is.

Kis méretű mosdókagyló

A kis méretű mosdókagyló­nál arra kell figyelni, hogy könnyen használható legyen, és elérhető közelségben ele­gendő tárolóhely álljon ren­delkezésre. A csaptelepek közül ideális az egykaros, keverő-csaptelep, ezen könnyedén beállíthatjuk az át­folyó víz mennyiségét és hőmérsékletét.

Kis méretű mosdókagyló

Fent: mosdókagyló, csaptelep, tároló felület és világítótestek egyetlen elemben. Ez a kompakt modell kis méretű WC-be is beépíthető. Lent: néhány beépítési lehetőség bemutatása.

A megfelelő kellékek kiválasztása

A helyiség berendezését, hangulatát a gondosan meg­válogatott kiegészítők, a tü­kör, a tükrös szekrény, a megfelelő színű szappan- és törölközőtartó, a vendégtörölközők teszik teljessé, tökéletessé. További előny, hogy a ki­egészítők színének megvá­lasztásával, cseréjével a he­lyiség hangulatát is módosít­hatjuk.

Kis méretű WC

Íme egy kifejezetten kis méretű, 2-3 m2-es WC-be kifejlesztett fűtőtest. Kis méretének – 500 mm magas, 360 mm széles – köszön­hetően bárhol elhelyezhető. Jó példa az attraktív forma és a praktikum kombiná­ciójára.