Belsőépítészet

Fürdőszoba tervezés és fürdőkialakítás [ÖSSZEFOGLALÓ]

A legtöbb német fürdőszoba kicsi. Így hát érthető, hogy a régi szövetségi államok 63%-a, az újak 76%-a nincs megelégedve fürdőszobájával. Korszerű épületgépészeti technika, jól megtervezve, segítséget tud nyújtani. Ezzel a hiányzó négyzetmétereket feledtetni lehet.

Aki egy fürdőszobát át akar alakítani, annak először az alábbi kérdéseket kell megválaszolnia:

Mennyi helyiség áll rendelkezésre? Hogyan legyen kialakítva? Hol vannak fülkék, élek, előugrások, amelyek a tervezést akadályozzák? Vagy Vannak-e tartalékhelyi­ségek? Egy egykori gyerek­szobát, kamrát, hozzá lehet a fürdő négyzetméteréhez csapni? A nem teherhordó­falakat át lehet-e helyezni, vagy el lehet-e azt távolítani? Az áttörések vagy átépítések vezethetnek-e kedvezőbb térviszonyokhoz, ami például a WC-terület tagolását lehetővé teszi?

Tervezés

Ahhoz, hogy az elképzelt megoldás a való­ságban is beváljon, ügyelni kell egy ökölszabályra: Funkciós bővítéseket – tehát a fürdőszoba hasznosítását olyan tevékenysé­gekhez, amelyek a tisztálkodási funkción túl a testápolást is szélesebb értelemben szolgál­ják — csak nyolc négyzetméter padlófelülettől van értelme megvalósítani.

Olyan tervezési szabadság, amely egy új építésnél megvan, egyébként már azért sem érhető el, mert a legtöbb építtető érthető módon a gazdaságos­ságot tartva szem előtt, a költségeket a hasznosításnak felelteti meg. A már meglévő házakban a szennyvízcsatlakozá­sok, ajtók- és ablakok helyzetei, a legtöbb esetben fixként adottak. Ezek a bővítések során a tervezést megnehezítik vagy kompromisszumokra kényszerítik. Ilyen helyeken a szerelőfalak sok problémát megoldhatnak.

A részlettervek esetén a terület alaprajzának és metszetének optimalizálása és hasznosítása elsősorban a lakó igényétől, a személyek számától, korától, egészségi állapotától és a hasznosítás idejétől, a mindennapokban jelentkező módjától függ. De a fürdőszoba az egyes személyek tevékenységétől és az egyéni kívánságoktól is. Például: a hajmosás mosdó­asztalban vagy kádban történjen-e? Erre a szerelvény megválasztásánál ügyelni kell. A haj szárításához hol van a dugalj? Érdemes a kívánságokat, egy listán összeállítani, hogy időtálló, megalapozott döntésre jussunk.

TIPP: Fürdő utáni érdeklődés

Érdeklődjön a piac ajánlatairól az épületgépészeti mintakiál­lításokon. A címek megtalálha­tók a telefonkönyvben. Ezen­kívül az épületgépészeti szak­boltok is információval szolgál­nak és prospektusokkal rendel­kezésre állnak.

Mi tartozik az alapfelszereléshez?

Mindenekelőtt a mosdókagyló. Négy személy részére már kettőt érdemes tervezni: két egyszemélyes mosdó, egymástól 100 cm-es tengelytávolságra, sok mozgásteret tesz lehetővé.

Kisebb alaprajzi méret esetén ezzel szemben egy dupla mos­dókagylót érdemes alkalmazni. A mosdókagylók olyan nagyok legyenek, hogy a vízcseppek a padlóra vagy falra lehetőleg ne kerüljenek. A mosdókagylónak kell lennie, hogy az alkar könyékig be tudjon merülni. Ha a mosdókagyló alatt szek­rény van, annak a kagylószéle mögé visszaugratva kell lennie. Ez a visszaugrás 15-20 cm legyen.

Az öntöttvas, acéllemez vagy akril fürdőkádak oly nagy formai és nagyságbeli változatai léteznek, hogy az elrendezés számos változata lehetséges: a falra, a sarokban keresztbe, a sarokból kiugrasztva, a tussal határosán elhelyezve vagy a mosdókagylót, ill. WC-t magasabb vagy alacsonyabb válaszfallal leválasztva. Az átlagos kádnagyság 170*75 cm és 45 cm mélységű.

Divatos a test formájú kád is: a lábfejnél szűkül, lehetőség van benne az ülésre. Aki helykialakítási okokból, vagy gyakorlati meggondolásokból csak a fürdőkád mellett dönt, nem kell a kényelmes tusolásról lemondania. Egy tusfal, ami helytakarékosan összecsukható a fal mellett, és tusoláskor a kád szélén kinyitható, minden kényelmet biztosít. Ez a padlóra kifröccsenő víz védelmét is megoldja.

Fürdők 5 m2-ig

Fürdők 5 m2-ig. A változatok mutatják, hogy milyen rugalmas a fürdőkádak, tusolok, mosdók, tükrös-szekré­nyek és WC-k rendszere.

Kád elrendezése

A kádról lemondani – meggondolás tárgyát képezheti

Sok hely megtakarítható a tusoló felszerelésével. Ellentétben a korábbi felfogás­sal, a tusoló már régen teljes értékű tisztálkodóként szerepel, főleg vizet takarítunk meg vele, és ezáltal fűtési energiát is. A nedvességvédelem és a környezet könnyebb tisztán tarthatósága miatt, itt feltétlenül szükség van egy tusfalra.

Hasznosítsa a legújabb technikát

WC-kagylóként beváltak a mélyöblítésű WC-k, mivel azok a szagterhelést csökkentik. A beépítés kialakítása például szerelőfalra erősítve, meg­könnyíti a fal- és padló tisztán tartását. A falra szerelt konzolos WC-kagylók öblítő­ berendezéseként nyomó­öblítők ajánlhatók, amelyekből ma már nagyon halk modellek is vannak. Az épületgépészeti ipar kész rendszereket kínál a falsík mögötti öblítőtartályos és a szerelőfalba építendő nyomóöblítők területén. Bidék is nagyon ajánlhatók higiénikus meggondolásokból.

A hangvédelemre, hanggát­lásra is ügyelni kell a tisztálkodó és WC-berendezések esetében. A tuskádakat és fürdőkádakat hangszigeteken kell elhelyezni. Az esztrichet úsztatottan kell kivitelezni. A hanghidak létre­jöttét az ezen tárgyak és a fal, illetve a padlóburkolat között tömítőprofilokkal kell meg­akadályozni. A szerelvényeknél és öblítő berendezéseknél a lehető leghalkabban üzemelő termékeket kell előnyben részesíteni.

A csaptelepeknél választani lehet a hagyományos két-gombos szerelvények között, amelyeknél a kívánt vízhőmér­séklet beállítása viszonylag sok meleg vizet és ezáltal energiát igényel. Valamint az egykaros csapok között, amelyek egyszerűen kezelhetők, vizet és energiát takarítanak meg. Továbbá a termosztatikusan vezérelt keverőcsapok között, amelyek folyamatosan biztosít­ják a beállított vízhőmérsékletet a hálózati víznyomás és hőmérséklet változása mellett is.

 Helytakaré­kos saroktus

Lakályos megoldás kb. 4 m2-en (2,19*1,80 m). Helytakaré­kos saroktus, könnyen kezelhető, falra akasztható tusolórózsával. Tér­tagolás körbefutó díszburkolattal.

Ezen utóbbiak biztosítják a legmagasabb megtakarítást, és ezenfelül forrázásvédelemmel is el vannak látva. Ezenkívül léteznek még az érintésmente­sen vezérelt szerelvények, amelyek a privát területek kedvencei. A luxushelyek kétkezes keverői, amelyeknél a divat áll a középpontban, a háromlyukas-szerelvények fogalmát honosította meg.

 Kétrészes, egy meg­lévő kémény körülköpenyezésével

Tömlőfürdő, kb. 7 m2 (3,95×1,80 m). Kétrészes, egy meg­lévő kémény körülköpenyezésével. Faburkolat a ferde mennyezetig.

Színek eredetiek és tudatosan a helyiség tagolásához kialakítva

Tömlőfürdő, kb. 7 m (3,95×1,80 m), színek eredetiek és tudatosan a helyiség tagolásához kialakítva.

A nedvességnek a fürdő­kádból nem szabad a falba és padlóba jutnia. Főleg a fagerendás födémeken lévő fürdőszobáknál elengedhetetlen a szakszerű nedvességvédelem. Erre már a burkolati anyagok kiválasztásánál tekintettel kell lenni.

TIPP: Színképzés

Válasszon harmonikusan össze­hangolt színeket. Lehetőleg ke­vés alapszínt alkalmazzon a helyiségben. A tarkaságból ha­mar elegünk van. Ne túl erős színkontrasztot alakítson ki, mert az a helyiséget szétszab­dalja. Tudatosan építse fel a térhatást a tartozékok színeiben is: a fürdő törülköző tői a fürdőszőnyegig.

A hátoldali kiszellőztetés a nedvességtől védi a fát

A rusztikus és kényelmes hatást keltő faburkolatot a fürdőszobá­ban a burkolat mögött ki kell szellőztetni. Ahhoz, hogy a burkolat mögé bejutó nedvesség el tudjon távozni, a falburkolatot egy bizonyos távolságra elhúzva kell a fal elé építeni.

A padlók és falak leggyako­ribb burkolóanyagai a hideg burkolatok. Azonban ezek nem képeznek vízzáró felületeket. Egy mázas fajansz hátoldala és a nem mázas széle azonban vizet tud felvenni. A nem mázas kőagyaglapok víz át nem eresztők, de a felületükön mindig átmegy egy kis víz. Tehát a padlóburkolat egyedül soha nem vízzáró. A szórtvíz­nek erősen kitett helyiségek­ben, pl. tusolóban, főként fagerendás födémek fölött mindig kiegészítő nedvesség elleni védelem szükséges.

Formai elemként a burkoló­lapok állnak az épületgépész­-szerelvényekkel az első helyen. Itt nemcsak a színek a döntőek, hanem a felületi kialakítás és a burkolólap-formák (a záró elemek) is. A felület optikai hatását főleg a fugaraszter határozza meg. Soha ne vegyen egyenként burkolólapokat, hanem nagy felületen kirakva nézze meg azokat, mert csak így kaphat megbízható képet azok hatásáról.

A fürdőszoba bútoraival használjuk ki még az utolsó szegletet is

A rendelkezésre álló fürdők utolsó deciméterének kihaszná­lásához alkalmasak a fürdőszobai bútorok. Azok forma és szín tekintetében fontos térképző elemek. A fürdőszoba kívánt stílusát meggyőzően hangsú­lyozzák. Vannak elemek, amelyek mögött szerelvények vezethetők. A rakodóterek a polcokkal, peremekkel és a fürdőszoba bútorok rakterületeivel, a fürdőszobák rend­jéhez nagyban hozzásegítenek.

Színek és anyagok térformálóként

Még a kis fürdők sem köteleznek bennünket esztétikai önmegtartóztatásra. Csak minden döntésünket azon célnak kell alárendelni, hogy a teret optikailag megnagyob­bítsuk. A színek esetében ez azt jelenti: lehetőleg világos színeket alkalmazzunk a padlón, mennyezeten, falakon és a gépészeti szerelvényeken.

Részesítsük előnyben az átlátszó anyagú kivitelezéseket, ott is, ahol egyébként nem átlátszó anyagot használnánk, pl. tusolok falainál. A túl alacsonynak ható helyiségeket függőlegesen futó profil faburkolat vagy a megfelelően irányorientált csempe falbur­kolat optikailag emeli. Egy takarékos segédeszköz a jó térhatás fokozására a falak vagy falrészek visszatükröztetése.

Tértakarékosak azok az elemek is, amelyek több funkciót egyesítenek magukban. Ilyen például az a fűtőtest, amely kézszárítóként is működik, vagy egy pad támlájaként. A szín- és formaalakítás elemeiként szolgál az exkluzív fürdőszőnyegektől, a szappan­tartókon és törülközőtartókon át a kéztörlő és függönyökig bezárólag minden kellék.

Milyen költséggel lehet számolni?

  • A fürdőszoba egyszerű felújítása: kb. 100-200000 Ft között.
  • A fürdőszoba alapvető felújítása, átalakítása: kb. 400-500000 Ft.
  • Felújítás, az épületgépészeti rendszert is beleértve: kb. 500-800000 Ft.
  • Különleges felújítás közel 1 millió forint.

Egy nagyvonalúnak mutatkozó fürdő

Egy nagyvonalúnak mutatkozó fürdő, 1,80*2,20 m alapterülettel. Ügyesen elhelyezett a belmagassággal megegyező magasságú tükör, a sok világítótest a mennyezeten, a ferdén fektetett padlóburkolat.

Így nem unalmas egy fürdő

Így nem unalmas egy fürdő: Sarokszerelések és a térbe előugró szerelvények feszültséget kölcsönöznek.

Ravasz megoldás háromszög üvegfallal és tükörrel

Ravasz megoldás háromszög üvegfallal és tükörrel a mosdóasztal fölött. Alatta fürdő, funkciós­-szigettel.

Fürdőfelújítás lépésenként, jól előkészítve

A fürdő felújítása pénzbe kerül. A kiadások megkönnyítésére ma a lépésenként! felújítás útja is járható. A lépések nagysága teljesen az építtető dolga. Ennek előfeltétele azonban: az építtetőnek mindig pontosan tudnia kell, mit akar. A teljes tervezésnek a végálla­potot kell meghatározni, és azt fegyelmezetten, következetesen betartani. Aki a fokozatos beépítést tervezi, annak az épületgépész-szerelővel feltétlenül egyez­tetnie és beszélnie kell.

Azonban akár fokozatos a beépítés, akár azonnali és teljes: minden döntést alapos információ előzzön meg. Csak ezek után lehet a fürdőt a saját igények és kívánságok szerint megépíteni. Ma sok cég ajánlja a fürdő­szoba át- és megépítését. A célt azonban csak a bevált szakemberek — gépész, burkoló, villanyszerelő, fűtésszerelő, asztalos — közös munkájával érjük el.

Problémamentes előfal szerelése (fürdőben), gipszkarton lapok

Ha egy új fürdőt építünk be, vagy ha egy meglévő fürdőt kell alaprajzilag megváltoztatni, mindkét esetben ugyanazok az alapvető tervezési célok, amelyekhez a megformálási ötleteket igazítani kell. Ezek pedig az alábbiak: ötletgazdag helykihasználás, nagyfokú kihasználhatóság, gazdaságosság, elegáns megjelenés, takaríthatóság.

Előfal

Világszerte mindenütt a tarka prospektusok és lakás­folyóiratok fénylő papíroldalain látható szép fürdőszobák legtöbbje meglepően kicsi. Ez a realitás. Ezért a legtöbb építtető és háztulajdonos számára a döntő kérdés így hangzik: Hogyan tudok a kevés, rendelkezésemre álló négyzetméterem ellenére egy olyan fürdőszobát teremteni magamnak, ami minden nap örömet jelent nekem?

Hogyan fogja ez a funkciókat kielé­gíteni, a személyes igényeket a felhasználók számának megfeleltetni, és milyen kompromisszumok szükségesek annak elviselhető keretek közt tartására? Ma ezt a kérdést megalapozottan kell megvála­szolni. Senki sem elégszik ma már meg azzal, hogy a tisztál­kodási és WC-berendezéseket egyszerűen a fal mellett egymás mellé sorakoztassál fel, meggátolva ezzel is a meglévő helyiség kedvezőtlen feltételei­nek javítását.

Az új szerelési módszerek és rendszerek, a tisztálkodási és WC-berendezések, amelyeket technikailag, méreteikben és formáikban azzal a céllal fejlesztettek ki, hogy minden négyzetmétert teljesen kihasználjanak, megnyitják a tervezést egy olyan irányba, amelyre korábban nem is gondolhattak volna. Sőt mi több: a technika, a funkció és minden lehetséges kiviteli variáció sok esetben a hiányzó négyzetmétereket feledtetni tudja. Ma a fürdőszobák és WC-helyiségek leghatásosabban kialakítható módszere a szerelt előfalas megoldás.

Ez a jól bevált építőelemes elv szerint valósítható meg. A szerelt előfal lényege, hogy üzemben előregyártott fémprofilokból tartóállványokat állítanak össze, melyekre ráerősítik a mosdó­kagylót, WC-t, bidét és más berendezéseket, majd az így összeálló állványrendszert a falazat elé helyezik. Továbbá a szükséges épületgépészeti vezetékeket is magukba foglalják.

A varázsszó: előregyártás

Az előregyártásban meglehető­sen messze el tudnak menni: léteznek teljesen komplett szerelvények. A tartószerkezet végül borítást kap gipszkarton-, vagy gipszrost lapokból, majd csempeburkolatot.

Ennek a szárazépítési eljárásnak az előnye, szemben a hagyományos építési móddal, a kisebb súly. Azonban léteznek tartóoszlopok, amelyeket a tömörfalazatba ki-, vagy beépítenek. Az előfal szerelvények legtöbb elemének magassága fél helyiségmagasság körüli. Azonos alapelv szerint vannak azonban a piacon helyiségnagyságú, a födémhez és padlóhoz rögzített dupla oszlopos fémprofilú szerelt előfalak is. A tisztálkodási és WC-berendezések tulajdon­képpeni tartóoszlopait utólag szerelik be a fal vázába a megfelelő helyekre. Az előfal vastagsága az elhelyezett szerelvényekhez igazodik.

Ezeket a falakat is kétoldalt borítják gipsz-építőlapokkal. Helyiségek nem teherhordó válaszfalaként is alkalmazhatók, alkalmas például a fürdő és konyha közötti válaszfalként, mindkét helyiség szerelvényé­nek elhelyezésére. Vagy a fürdő alaprajzának újraalakítására. Vagy a tetőszint kiépítésekor. A fürdő kialakítás legnagyobb lehetőségének a legtöbb építtető és felújító számára a szerelt előfal tudja a legna­gyobb előnyt nyújtani. Mert a szerelt előfal az építőkocka elve alapján készíthető és használatával az egész rendel­kezésre álló területet optimáli­san ki lehet használni. Hogyan is történik ez?

Például úgy, hogy az olyan épületgépészeti szerelvényeket, mint amilyen a mosdó, WC vagy bidé, egy, a jobb sarokban a faltól előugró szerelt falra erősítjük, vagy a hasznos területet tagolhatjuk, ha a szerelőfalat a meglevő falra ferdén építjük be, ezzel egymástól takarva az egyes funkcionális részeit a fürdő­szobának. Így a félmagas szerelt előfalakkal a mosdókagylós mosdó területe mintegy levá­lasztódik a WC-től, anélkül, hogy a helyiség összhatását széttöredezne.

Munkalépések előfal szerelésnél

Munkalépések előfal szerelésnél, amely egy sor előnnyel jár: a fém tartóoszlopok és a hozzátartozó épületgépész szerel­vények szerelése. Az előregyártás az üzemben lehetővé teszi a pontos és gyors munkát.

Végül a szerelő előfal elemeket gipsz-építőlapokkal beborítják

Végül a szerelő előfal elemeket gipsz-építőlapokkal beborítják. Néhány gyártó a lapokat már minden szükséges kivágással szállítja. Ez egyszerűsíti a munkát.

Végül a gipsz-­építőlapokat csempe­burkolattal látják el

Végül a gipsz-­építőlapokat csempe­burkolattal látják el. A csempéket ún. száraz eljárással ragasztják. A beren­dezéseket: a WC-t, bidét és másokat, pontosan a tartókba illesztik.

Az ilyen kialakí­tással a fürdő kényelmesebb, lakályosabb lehet. Sőt dupla, ha a teljes térkihasználás szellemében a kádat is másképp helyezzük el: esetleg a falsarokra merőlegesen, a sarokból kinőve a helyiség felé, a tushoz vagy mosdóhoz, vagy WC-hez kapcsolva, területleválasztó kisebb-nagyobb magasságú válaszfallal. A kedvezőtlen helyiségmetszeteket, mint például a régi építményekben gyakori keskeny hosszú tereket, így jobban ki lehet használni. Még kinézetre is megnyug­tatóbb.

A fürdőszoba kialakításának későbbi munkálatait, történjen az bármilyen okból is, könnyebbé teszik a szerelt előfalak. Vizsgáljuk meg a rendszer előnyeit és lehetőségeit céljaink eléréséhez, pontosab­ban, azokat az építéstechnikai érveket, amelyek mellette szólnak. Elsőként az ötlik szemünkbe, hogy az építésekkel együtt járó kellemetlenségek a minimálisra redukálódnak.

Általában a szokásos szerelések esetén 10 szakmával és 17 munkaalkalommal kell összesen számolni. De a legfájdalmasabb az a sok telefonál­gatással elvesztegetett idő, amit az iparosokkal kell folytatni az újabb határidő megbeszélése miatt. Ezt a gazdaságossági előnyt sem szabad lebecsülni, amit a szerelt előfalak ily módon nyújtanak.

A ház lakói kevéssé terheltek

Sok felújítási munka állandó kísérője a piszok és lárma, amely duplán terhessé válik, ha a ház a munkálatok ideje alatt lakott marad. Néhány lármás, poros munka elmara­dásával ez minimalizálható. A meglévő, az ellátást szolgáló csővezetékeket, amelyek sérültek és az új tervhez már nem szükségesek, ne szereljük szét; a falban maradhatnak. A falakban elegendő a hely az új vezetékek részére. Előny az is, hogy statikai okokból, tehát a fal állékonysága okából, csak a fal kis területein (és a DIN-szabványok pontos betartásával) és ott is csak marásra van lehetőség.

A régebben szokásos vésést ma már állékonyságot veszé­lyeztető okokból nem engedé­lyezik. Mivel a gyakorlat még azt mutatja, hogy sok szakmunkás a vésőhöz és kalapácshoz nyúl, vagy mert nincs statikai ismerete, vagy csupán könnyelműségből. Örvendetes, hogy e téren is gátat szab e meggondolatlan tevékenységnek a szerelt előfal.

A korábbi évtizedekben gyakran adódott probléma a csővezetékek rögzítésével. Az ugyanis nem mutatkozott megfelelőnek, mivel a csöveket a falakba rejtetten vezették, a hiányosságokat nehezen lehetett kijavítani. A szerelt elő-falas rendszerek ezt a problémát nem ismerik. Azok építőele­meiben a csöveknek pontos és biztosan rögzített helyük van. Egyáltalában a beépítésnél és szerelt elemekkel való kombinálás során adódó lehetséges hibaforrások számát már az előregyártás során az üzemben csökkenthetik. Ezáltal növekszik a szerelések minősége és a kihasználhatósá­guk is. A szerelések a későbbiek folyamán könnyen hozzá­férhetők és ellenőrizhetők, mert az elemek fedelei, amelyeket a fürdőszoba rakodóhelyeiként is hasznosítani lehet, könnyen levehetők.

Ilyen szakmunkások kellenek:

Ha egy fürdőt szerelt előfalas elemekből alakítunk ki, akkor az alábbi szakmunkásokra van szükség: az elemek­hez, vezetékekhez és épületgépészeti szerelvényekhez épületgépész-szerelő, az elemek beburkolásához és csempézéséhez hidegburkoló szakmunkás.

Sok épületgépészeti gyártó cég a burkolatot is leszállítja, kivágva az összes szükséges nyílást. Azután már elegendő a gépész-szerelő és -burkoló. A komputeres fürdőtervezés, ahogy sok gépészcég ajánlja, segít a saját elképzelést kibontakoz­tatni. Ehhez még hozzásegít az épületgép-nagykereskedők kiállítása is. Ezenkívül egy sok ismerettel rendelkező, a régi házak terén tapasztalatokat szerzett építész.

A szerelt előfalakat a ferde tetők alá is lehet helyezni

A szerelt előfalakat a ferde tetők alá is lehet helyezni. Ez jobb térkihasználást tesz lehetővé.

Elemek, burkolva, csempézve, mindez majdnem szennyeződés nélkül.

Elemek, burkolva, csempézve, mindez majdnem szennyeződés nélkül.

Záró szelep, elosztó, vízóra úgy szerelve

Záró szelep, elosztó, vízóra úgy szerelve, hogy levehető fedéllel könnyen hozzáférhető marad.

Borítás előregyártott kivágással.

Borítás előregyártott kivágással.

Időtakarékos szerelés, pontos munka

A többé-kevésbé előrehaladott üzemi előregyártás nemcsak a hibaforrásokat csökkenti a beépítés során, hanem lehetővé teszi a gyors szerelést is, és ezáltal lerövidíti az építési időt. Ez főleg a lakott házakban történő felújítások során bizonyul döntő előnynek.

Beilleszthetőség a sok régi építménybe

Maga a száraz építési mód, amellyel az ilyen rendszerek dolgoznak, sok értékes időt takarít meg, mert: nincs kiszáradási idő, ami a munkát megnyújtja. Maga az anyag­szállításra szánt üresjárati idő is minimálisra csökkenthető. A szerszámok alkalmazása csekély, csakúgy, mint a munka előkészítésére fordított költségek is. A szerelt előfalak elemei, amelyeket száraz eljárásban építenek be, a tartószerkezetet csak kevéssé terhe­lik, mert azok gipszkarton-, vagy gipszrost lapokkal vannak borítva. Ezért alkalmasak a szerelt előfalak mindenekelőtt a fagerendás födémekhez is, amely a legtöbb régi házban még fellelhető.

Az utómunkála­tok, ami szintén időtényező, kiesnek, mert a szerelési rendszer pontos, mérettartó csatlakozásokat tesz lehetővé. A rendszer továbbfejlesztése olyan elemekhez vezetett, amelyek sok adottsághoz tudnak alkalmazkodni, amely egy meglévő háznál megtalálható. Például ilyenek a különlegesen alacsony elemek, amelyek régi házak ablakai alá beilleszthetők, sarkok fölé szerelhetők. A nedvesség a ház legnagyobb ellensége. A szerelt előfalas beépítés száraz eljárási módszer, így nem terheli plusz nedvességgel a meglévő épületelemeket.

Fontos: Ha az Ön jövőbeli mosdója extraméret, akkor a szabványosított szerelőelemeket megfelelő kiegészítő sínekkel arra könnyen beállíthatja.

A bidé és pissoireelemek szabadon a térbe beállnak

A bidé és pissoireelemek szabadon a térbe beállnak, a WC és mosdókagyló a szokott módon falhoz rögzített.

Szerelt előfal elemek a tetőablakok alatt

Szerelt előfal elemek a tetőablakok alatt: így lehet a tetőtérben csodálatos fürdőszobákat kialakítani.

Egy teljes belmagas­ságú szerelvényfal szerkezeti váza

Egy teljes belmagas­ságú szerelvényfal szerkezeti váza, pontosan és hozzáfér­hetően a szerelvény­vezetékekhez vezetve. Ilyen falakkal az alaprajzi felosztás a régi házakban is jól korrigálható.

Sok ártalmat el lehet kerülni

A hang sok embernek árt. Főleg a szereléseknél keletkező hangok, amelyek testhangok­ként a ház falaiban felerősödve gyakran ártalmas megterhelést jelentenek. A falüregek befolyásolják a hangokat, a vakolat alatti szerelések, főleg régi és öreg házakban, gyakran nemkívánatos hangforrások. A szerelt előfalakban ezzel szemben a csővezetékek, szerelvények és épületgépész-berendezések probléma­mentesen, testhangszigetelve vannak rögzítve.

Így tehát a hanghidak megszüntethetők, azaz kiküszöbölhető a hang­hullámoknak az épület többi helységeibe jutása. Sok régi ház olyan időszakban épült még, amikor a hőszigetelés nem volt téma. Az ekkor készült csővezetékek ritkán voltak leszigetelve, ha a falon kívül szerelték azokat, utólag sem lettek szigetelve. A szerelt előfalas szerelés ezzel szemben a cső hőszigetelésének követelményeit is kielégíti. Nem utolsósorban előnyként kell megemlíteni, hogy ez a szerelési mód a ház falainak tűzviszonyait is befolyásolja.

Kézenfekvő, hogy minél több formaalakító példát nézzünk meg, akár prospek­tusokból vagy kiállításokon, annál biztosabban közelítünk saját fürdőszobánkról alkotott elképzelésünkhöz. Annál biztosabb, hogy a kicsinek tűnő térből mégis olyan fürdőszoba alakítható ki, amelyben hosszú ideig örömünk lesz.

Röviden még egyszer a szerelt előfal rendszer előnyeiről: A fürdő építése egyszerűbb és nyugodtabb lefolyású, mivel zajos munka nincs, nagyobb a saját tervezés lehetősége, kisebb, kedvezőtlenebb alaprajzú fürdőszobákat is jól ki lehet alakítani. Továbbá időtakarékosak, jó a hang- és hőszigetelésük.

TIPP: A jövőben is helytálló fürdő

A fürdőszoba felszerelései ma nagyon változók. A fürdőszoba használójának igénye és ízlése változhat. Előny az, ha a für­dőszoba felszerelését vagy teljes felújítását egyszerű módon biz­tosítani lehet. A szerelt előfalak ilyen kívánságokat teljesítenek. Azokat szükség esetén le lehet szerelni.

Fürdők – megoldásokkal képekkel

Az, hogy milyen praktikusan van egy fürdőszoba felszerelve és formai megjelenése hogyan hat, funkciója és esztétikája az a két mérték, amelynek egy mai új fürdőszoba meg kell, hogy feleljen. Ezért idejében kezdjen az ajánlatról informá­lódni. Mutatunk néhány választékot.

Kezdjük a teljes benyo­mással, amely a sok részlet összegzéseként keletkezik, és amely a fürdő­szobát kialakítja. Ez az épület­gépészeti elemektől, a helyiség nagyságától, alaprajzától, a fénytől, a vízszintes-függő­leges vagy ferde hangsúlyozá­sától, a burkolatok fektetési irányától, tehát a többé-kevésbé láthatóan készült fugák futásától függ. De a padlóburkolatok csíkozásától, reliefektől, szélek­től, díszektől, és a lécektől is. Természetesen az egyes elemek színe és színösszeállítása is meghatározó. A színek a fürdőt sokrétűen tudják taglalni, és az életérzéseknek megfelelő térhangulatot képesek kiváltani. A friss, világos színek izgalmas színhatásokkal, az élénk vagy pasztell színek a fürdőt lágy fénnyel borítják el (1+2. ábra).

1.ábra.

1.ábra. Minden elem sok színben létezik. Egy alapszínt hangsúlyos színként válasszunk, és ezt a színt egy vagy több adalékszínnel kombináljuk.

2. ábra. Ahol lehetséges, kedvenc színe­ket is vonjunk be. De vigyá­zat: a színek nagy felülete­ken egész másképp hatnak.

A harmonizáló elemek kiválasztásánál a gyártó segít, mert például a tusoló-válaszfalak, kádak, masszázskádak, tükrös szekrények, mosdó-, ápoló- és egyéb polcrendszerek, valamint kellékek sokféle választékát kínálja, amelyek összeillenek valamilyen formai jegyek alapján, vagy egy koncepcióban fejlesztették ki őket. Vagy egy bizonyos divat­tervező cég kezéből származó formaelemek, amelyek természetes egységet képeznek (3+4, 13).

3. ábra

3. ábra – Aki a régi házban egy nagyvonalúan kialakított fürdőszobát akar beren­dezni, az sok különleges divatirányzattal találkozhat. Egy példa közülük, formájában megegyező bútorozással.

4. ábra

4. ábra – Gyakran nem könnyű eldönteni, hogy mi ülik egymáshoz. A gyártó segít­séget nyújt. A kép azt mutatja, hogy a fürdőszobák alsó részét a burkolattal hogyan lehet egységessé tenni.

A nagyméretű kádak kivételek, a legtöbb német fürdőszoba ugyanis kicsi, így az a megoldandó feladat, hogy a kívánalmat a kialakíthatóval összhangba hozzuk, nem egyszerű feladat Ennek során minden döntést azon célnak kell alárendelni, hogy a helyiséget optikailag meg­növeljük. A színek tekintetében ez azt jelenti, hogy lehetőleg a világos színek domináljanak a padlón, mennyezeten és falakon, valamint az épület­gépészeti berendezéseken. A lehatároló sötétszínű lábazatot itt kerülni kell. A falak vagy falfelületek tükrösítése egy olyan segédeszköz, amely egyébként takarékosan alkalmazható, és a kis helyiségekben jó térhatás érhető el vele.

Helytakarékos azon elemek alkalmazása, amelyek több funkciót egyesítenek. Ilyenek például a törülköző-szárítóként, vagy egy pihenőpad háttám­lájaként felhasznált fűtőtest. Röviden: A formamegjelenítő eszközök tárháza, ami a tervezők rendelkezésére állhat ahhoz, hogy a kis alapterületeket és azok hátrányait ellensúlyozzák, elképesztően nagy.

A fürdőkád kiválasztásának szempontjai attól a területtől függenek, amelyet a helyiség nyújtani tud, a helytől, ahol a beépítés takarékosan lehetséges. Például a sarok és a fürdőszoba stílusával harmonizálni tudó formai és színbeli megjelenítés is meghatározó. Végül pedig függ a fürdés kényelmének és biztonságának igényétől is. Éppen a pakoló, ülőfelületek, fej támaszok, láb tartók stb. tartoznak azon részletekhez, amelyek meglepően nagy kihasználtsággal jöhetnek számításba (5-9. ábra).

5. ábra

5. ábra – Testhez idomuló fürdőkád, 190 l űrtartalmú, 2 személyes.

6. ábra

6. ábra – Egy régi kád utánzata ez a tusolóval is ellátott fürdőkád.

7. ábra

7. ábra – Egy fürdő­szoba, amely olyan alapelvet követ, ami minden életkornak meg tud felelni. Példa: A magas­ságilag állítható mosdókagyló gyermekeknek nagyon alkal­mas.

8. ábra

8. ábra – Párnázott fogantyú háttámaszként és belépést segítőként, fejtámasz is megemelve: ez aztán kényelem.

9. ábra

9. ábra – Két kis felület tisztálkodó eszközök pakolására és ülőhelynek vagy reggelizőhelynek.

A 10. ábra mutatja, hogy a higiénikus szempontokra is figyelemmel lehet lenni. Hatásos megjelenítő elemek és egyúttal nagymértékben hasznosíthatók a zuhanyzó­válaszfal-elemek, amelyekből manapság nagy választék áll rendelkezésre. A kisebb fürdőszobákban az átlátszó kivitelezés előnyösebb, mivel optikailag a helyiséget nem csökkenti.

10. ábra

10. ábra – Az olyan rendsze­rek is, mint amilyen az Architec, amely erősen higiénikus szempontok szerint lett kiképezve (ahol a kézmosónak például nincs túlfolyója), a privát szférá­ban használatos.

A zuhanyzó válasz­falait a helyiségben szabadon-állóan, a falhoz csatlakozóan, a sarokba vagy a fürdőkád mellé szerelhetjük. Lehet a fürdőkádra is szerelni, ahol nincs hely a zuhanyzónak (11+12., 14. ábrák). A modern épület­gépészeti technika a zuhanyzási a test- és egészségápolás teljes értékű megoldásává tette a fürdőkád mellett. Ez a kisebb fürdőszobák felé billentette a mérleg nyelvét. A kád­beépítésről lemondani, nem jelenti azt, hogy ne lehetne nagyszerűen kialakított fürdő­szobát produkálni.

11. ábra

11. ábra – Praktikus pakoló- és rakodóhelyeivel, esztétikus megjelenésével.

12. ábra

12. ábra – Kombináció: kád és zuhanyzó, mosdókagyló gyermekeknek. A kád keskeny ívű láb felőli vége sok teret és vizet takarít meg.

13. ábra

13. ábra – Még egyszer egy teljes sorozat, amely az épületgépész-­berendezéseket és tartozékokat egyazon fazonra szabja. A beleillő luxusmosdókat és zuhanyzókat egy másik gyár­tó szállította.

14. ábra

14. ábra – A gazdag zuhany­tálca-választék olyan formákat is mutat, amelyek meghökkentőek és egyúttal hasznosak is, itt van ebből egy ülő- és támaszfelülettel lábmosáshoz.

Az ízléses, korszerű fürdőszobához vezető út

A felújítási célok között manapság az első helyek egyikén a fürdőszoba szerepel. Gyártók közvélemény kutatásából kiderül, hogy a megkérdezettek mintegy 54%-a szeretné az elkövetkezendő években fürdőszobáját úgy felújítani, hogy azzal maradéktalanul elégedett legyen. Mik az elvárásaink egy ideális fürdőszobával szemben?

Fürdőszobánk felsze­reltsége, valamint be­rendezései függenek a rendelkezésünkre álló tértől, azaz annak alaprajzától, a hosszúságától és szélességé­től, továbbá az ajtó és az ab­lakok helyzetétől. A lakás- és háztulajdonosok illetve bér­lők mintegy 53%-a kénytelen megelégedni mindössze 7 négyzetméternyi alapterület­tel, s mindössze 15 %-uk büsz­kélkedhet 10 négyzetméter­nél nagyobb fürdőszobával. Kényelmes, jól használható fürdőszobáról 12 négyzetmé­ter felett beszélhetünk.

Ám a 7 négyzetméternél kisebb alapterület esetében is megtalálhatók azok a megol­dások, melyekkel fürdőszo­bánk a feladatait ellátja, és feledtetően kényelmes kiala­kítású. A tisztálkodó és az il­lemhely egységekre koncent­ráljunk, ezekből a kisebb mo­delleket válasszuk. Ezeket gyártják egymáshoz építhető, helytakarékos megoldásokkal, így a helyhiányt feledtet­ni tudják. Napjainkban a bő­séges kínálat lehetővé teszi, hogy formailag és színben is harmonizáló elemeket vá­lasszunk.

Tervezés CAD

A komolyabb szaküzletekben számítógépes program áll rendelkezésre, amely segítségével a kiválasztott fürdőszoba 3 dimenzióban tekinthető meg, ahol a berendezést tetszés szerint helyezhetjük el.

A helyiségek előnytelen alaprajzát fémvázas szerelt falak beépítésével használha­tóvá tehetjük. A szanitereket nem kell a fal mentén sorba elhelyezni, a helyiségben tet­szőlegesen helyezhetjük el azokat.

Nem csak az alaprajz, ha­nem a berendezési tárgyak színe és formája is döntően befolyásolja a helyiség han­gulatát, ezért a tervezés előtt és alatt elengedhetetlen a rendkívül széles választék áttekintése. Időt kell szentelni a folyóiratok és prospektusok tanulmányozására, fel kell keresnünk a szaniter-szaküzleteket. A kiállítások és szaküzletek szakembereitől is kap­hatunk tanácsokat, melyek megkönnyítik döntésünket.

Első lépésként igényeinket határozzuk meg!

A fürdőszoba tervezésekor az alaprajz és a méret mellett fontos szempont elvárásaink ismerete, melyet családtagja­ink száma, a fürdőszobában eltöltött idő, s szokásaink be­folyásolnak.

Lássuk, milyen problémá­kat vet fel a mosdókagyló ki­választása

Elegendő egy nagyobb mosdókagyló, vagy – mivel egy időben ketten is használ­hatják a fürdőszobát – válasszunk inkább két kisebbet? Ebben az esetben a két kagylót elhelyezhetjük egymás mellett, vagy választha­ttunk duplát is. A korszerű szerelési technikáknak kö­szönhetően a két mosdókagy­lót egymással szemben is elhelyezhetjük, a közéjük elhe­lyezett válaszfal két oldalára. Dönthetünk szekrénybe épí­tett mosdó mellett is.

A fürdőkád és a zuhany­fülke nem egymás konkuren­ciája, hanem kiegészítője. Döntésünket az is megkönnyíti, hogy ma már kis mére­tű fürdőszobákba is széles a választék a berendezések kö­zött. Ha mégis túl kicsi a hely, válasszunk zuhany ka­bint, vagy szereljünk a fürdő­kádra összecsukható válasz­falat. Fontos szempont lehet a vízfogyasztás is, a fürdő­kádba kb. 100 liter víz kell, míg a tusoláshoz elegendő ennek a negyede.

Míg korábban a zuhany­fülke csak kényszermegoldás volt, ma már a testápolás nél­külözhetetlen része. Könnyen tisztítható, gyorsan tu­solhatunk, s közben élvezhetjük a masszázs nyújtotta elő­nyöket is. Az áttetsző oldalfa­lak kis méretű fürdőszobák­ban előnyösek. A zuhanyka­binok esetében nem kerülheti el figyelmünket a csaptelep sem. Kapható fej- és oldalzu­hany, kézi tus, melyeken a víz mennyisége és a vízsugár fajtája is beállítható.

Melegvíz

Melegvíz

Csoportos melegvíz-ellátás esetén egyetlen készülék több, egymás közelében lévő felhasználási helyet lát el (például: mosdó­kagyló, zuhany, kád). Természe­tesen központi melegvízellátásra is van lehetőség.

Mosdókagylók

Jelentős különbség van a mosdókagylók között asze­rint is, hogy a tál lapos és széles, melyben alkarunkat egészen a könyékig ké­nyelmesen megmárthatjuk, vagy esetleg keskenyebb, de mélyebb. Ha nincs a mosdókagyló alatt beépí­tett szekrény, akkor köze­lebb állhatunk ahhoz. A fürdőszoba annál kényelmesebben használható, mi­nél nagyobb rakodófelület áll rendelkezésre a mosdó­kagyló mellett is, így min­den, amire szükségünk van elérhető közelségben lesz. Arról is döntenünk kell, hogy a mosdókagylót a fal­ra szereljük, vagy lábon ál­lót választunk. A falra sze­relhető mosdó előnye, hogy alatta rakodóteret nyerünk, továbbá könnyeb­ben is tisztítható.

Mosdókagylók

1. Szép formájú, kedvező áru mosdókagylók szokásos elhe­lyezése.
2. Ellipszis alakú mosdókagyló az átlagosnál nagyobb rakfelülettel. A kombinációt alsó szekrényke, és megvilágított tükör egészíti ki.
3. Féloszlopos elegáns mosdókagyló rakodó pulttal. A hozzá tartozó tárolóval kényelmes kozmetikai asztalkát alkot.

A csaptelepek szerepe

A fürdőszoba használhatósá­gát a mosdókagyló, a fürdő­kád, a zuhany és a bidé csap­telepe is befolyásolja. Fon­tos, hogy formája egyszerű, ergonómiailag ideális, könnyen kezelhető legyen, s a víz mennyiségét és hőfokát pontosan lehessen szabályoz­ni. A csaptelep minden szem­pontból feleljen meg felada­tának, további követelmény a kifogástalan minőség, a hosszú élettartam és az hogy ne igényeljen különösebb kar­bantartást.

A termosztát elemek ké­nyelmet és biztonságot ga­rantálnak, mivel a víz hőfoka és az átfolyó víz mennyisége pontosan szabályozható,

A biztonsági szelep meg­akadályozza, hogy leforráz­zuk magunkat. A korszerű csaptelepeket érzékelővel szerelik fel, amely a vízveze­ték hő- és nyomásingadozá­sát kiegyenlíti, s így megkímél bennünket a vízsugár hirtelen és kellemetlen válto­zásaitól. Amennyiben a hi­degvíz-ellátás hirtelen meg­szűnik, az érzékelő a forró vi­zet is azonnal elzárja. Meg­különböztetjük a standard-, a közepes- és a luxus minőségű csaptelepeket.

Gondoljunk a megfelelő hangszigetelésre is

A fürdőszobában kialaku­ló zajok a szomszédok szá­mára is nagyon kellemet­lenek lehetnek. Zajok alakulnak ki a kád és a szaniterek használatával, és sok esetben a vízvezetékekben.

Ezeket az alábbi módokon mérsékelhetjük:

  • A vízvezetékek megfe­lelő rögzítésével.
  • A szaniterek, a kád és a szennyvíz-vezetékek hang­szigetelt beépítésével.
  • A padló és annak falak­hoz való csatlakozásának hangszigetelésével.

Második WC

A WC-t a fürdőszobában, vagy külön helyiségben he­lyezhetjük el. A kis kézmosó­val felszerelt második WC tartozhat a gyerek- vagy a vendégszobához (kis zuhan­nyal kiegészítve). Választha­tunk alsó- vagy hátsó kifo­lyású WC-t, ezen utóbbi falra szerelhető változatánál az alatta lévő padlórész könnyebben tisztítható. Az öblí­tés hagyományos tartállyal vagy karos vízöblítőkkel tör­ténhet.

A vízöblítők befogadó képessége általában 6 liter, szemben a korábbi 3 literrel. A korábbiakhoz képest az esetek többségében a jóval alacsonyabban elhelyezett tartályokat a falra vagy a falba építik be, és legtöbbjük nyo­mógombos vagy nyomólapos kialakítású. A vízöblítőknél nem ürül ki a tartály teljes mennyisége. Az öblítés csak addig tart, amíg mi akarjuk, tehát csak annyi vizet hasz­nálunk, amennyi szükséges.

Kaphatók az átlagosnál 10 centiméterrel magasabb WC-csészék, melyek kímélik a hát- és a lábizmokat. Létez­nek már mikro-computerrel vezérelt WC-ülőkék is, me­lyeket a computer vízzel és meleg levegővel tisztít, majd szárít, ezzel is hozzájárulva a higiéniához.

Kapható szagelszívós vál­tozat is, s az idősebbek szá­mára beszerelhetők kapasz­kodók, melyek megkönnyítik a felállást. A nyilvános WC-kben természetesen megtalál­ható az otthonokban még nem túl gyakori piszoár, amely víztakarékos (2 liter) és javítja a higiéniai körül­ményeket.

Hasonló okokból nagyon hasznos a bidé is, melyben akár lábunkat is megmoshat­juk. Fontos, hogy minden tarto­zékot – amelyre a fürdőszobá­ban szükségünk van – elérhető közelségben szereljünk fel. Ehhez megfelelő kapacitású tárolóhelyre van szükségünk. Fontos, hogy a fürdőszobai bútorok praktikusak, könnyen tisztíthatók, biztonságos táro­lásra alkalmasak, s esztétikai szempontból is kielégítők le­gyenek.

Varázslat a kádakkal

Ha elegendő hely áll ren­delkezésünkre, válasszunk kádat is és zuhany fülkét is. Használjuk ki a modern fürdőkádak nyújtotta előnyt, a helytakarékosság előnyét. Az elöl lekerekített sarok­kádak általában kisebb he­lyet foglalnak el, mint ha­gyományos társaik. A ha­gyományos formájú kádak között is találunk helytaka­rékos modelleket.

A láb­résznél leszűkülő vagy le­csapott kialakítású kádak­nak köszönhetően több sza­bad hely marad a fürdőszo­bában. Természetesen sok­féle forma közül választha­tunk: kapható nyolcszögle­tű, hatszögletű, kerek, sa­rok, zuhanyfallal felszerelt, és a test formáját követő kád, melyből olyan könnyedén kiszállhatunk, mint egy kényelmes fotelből. Különösen igaz a kádak esetében, hogy mindenkép­pen időt kell szánnunk a pi­ac áttekintésére.

Fürdő

1. A modern kádaknak köszönhetően a rendelkezésre álló tér sokkal hatékonyabban használható ki. Jól látható ez a képen bemutatott kádak esetében is.
2. Ez az aszimmetrikus kád a kisméretű fürdőszobában is kellő komfortot biztosít, masszázsfejjel is felszerelhető.
3.modell háttámlás, mélysége nagyobb az átlagosnál.
4. Helytakarékos sarokkád. A hangszigetelés érekében púrhab ágyra ültetik és az oldalát a kád alakját követve burkolják le.
5. Ha kevés a helyünk, ám kádat és zuhanyt is akarunk, akkor a kettőt kombináljuk. Szereljünk a kádra összecsukható válaszfalat.
6. A képen látható több személyes ülőkád már a japán fürdőkultúra hangulatát idézi, többféle masszázs közül választhatunk. (A szerkesztő megjegyzése: előre gondoljunk a födémet érő teherre.)

Zuhanykabinok sokfélesége

Zuhanytálcából igazán bő­séges választék áll rendelke­zésre: téglalap-, négyszög-, sokszög-, negyedkör alakú, készülhet akrilból vagy zo­máncozott acélból, és a színskála is széles. Legin­kább helytakarékosak a sa­rokban elhelyezhető, negyed­körcikkely alakú modellek. A zuhanyozóban a megfele­lő mozgáshoz legalább 113 centiméter széles helyre van szükségünk, ezért célszerű inkább nagyobb zuhanytál­cát választani.

A kabinfal ki­választásánál ügyeljünk a részletekre, fontos hogy tökéletesen zárjanak, a belépő rész legyen kellően tágas, az elemek a tisztíthatóság érde­kében legyenek az alsó sín­ből kiakaszthatok. Az átlát­szó válaszfalaknak köszönhetően a kisebb méretű modelleknél egyébként előfor­duló bezártság-érzésünk is megszűnik. A zuhanyozás­hoz szükséges kellékeket konzolokra helyezett polco­kon tárolhatjuk. Jó szolgála­tot tesz a lehajtható ülőke és a kapaszkodó, különösen ha kondíciónk nem kielégítő, esetleg éppen egy sportbal­eset után lábadozunk.

Zuhanykabinok sokfélesége

1. Saroktusoló széles kilépővel sima felületű zuhanytálcával.
2. Zuhany és gőzfürdő kombináció. Hely van bőven!
3. Zuhany panelek szolgálják a kényel­met. Fűtőtest és törölközőtartó.

Takarékos melegvíz-ellátás

A melegvíz-ellátás célja, hogy a szükséges mennyiségű melegvíz a felhasználás időpontjában és helyén min­dig rendelkezésre álljon. A melegvíz-ellátó berendezést maximális felhasználásunk­hoz kell igazítani, s lehetőleg a leggyakrabban használt fel­használási hely közelében célszerű elhelyezni. Az átfolyó rendszerű készülékek – melyek működhetnek elekt­romos árammal és gázzal is – előnye, hogy csak akkor használnak energiát, amikor a melegvízre ténylegesen szük­ségünk van.

Háromféle melegvíz-ellá­tási módot különböztetünk meg. Az első a központi me­legvíz-ellátás, melynek lénye­ge, hogy a házban illetve la­kásban található valamennyi felhasználási helyet egyetlen készülék lát el. Ez lehet egy hőtárolós villanybojler vagy egy gázüzemű átfolyós kazán, vagy egy kombinált kazán, mely a melegvíz-ellátás mel­lett a lakás fűtését is ellátja.

A csoportos vízellátás lé­nyege, hogy egyetlen készü­lék több, egymás közelében található felhasználási helyet szolgál ki, például a fürdőszo­bában a mosdót, a kádat, és a zuhanyzót. A helyi melegvíz­ellátás alapelve, hogy egy vízmelegítő készülék mindig csak egy felhasználási helyet lát el, például a konyhai mo­sogatót, vagy a vendégszoba fürdőszobájának mosdóját. Ezekre a helyekre általában kisebb teljesítményű elektro­mos hőtárolós készüléket he­lyeznek el.

A készülék kiválasztásánál fontos szempont a kompakt, kis helyigényű forma, az ala­csony károsanyag-kibocsá­tás, a fokozatonként beállít­ható teljesítményszabályozás (mikroprocesszoros szabá­lyozás), továbbá a hatékony­ság, amely gazdaságos mű­ködtetést tesz lehetővé. Nem hagyható figyelmen kívül a könnyű kezelhetőség, a csen­des üzemmód és a gyártó szervízhálózatának fejlettsé­ge sem. A készülék kiválasz­tása előtt mindenképpen kon­zultáljunk a beépítő szakem­berrel is.

Vegyük figyelembe az építészeti hiányosságokat!

Ha a külső falak elégte­len szigetelése miatt a falak belső oldalának hőmérséklete túlságosan alacsony, fürdés közben a mezítelen testfelületre a hideg falak „sugározzák” a kellemetlenül hideg le­vegőt. A fürdés és tusolás közben keletkező pára a hideg falfelületeken lecsa­pódik.

Szép, formatervezett fűtőtestek

Ejtsünk néhány szót a fürdő­szoba fűtéséről is! A hideg napokon nagyon kellemes a padlófűtés. Meglévő épüle­tek esetében azonban, ahol a fürdőszobai fűtés általában a ház fűtési rendszeréhez csat­lakozik, nagyon jó megoldást kínálnak a formatervezett fű­tőtestek, az úgynevezett törölközőszárítók. Előnyük, hogy sokféle formájuknak és színüknek köszönhetően be­szerelésükkel a helyiség han­gulatát is befolyásolhatjuk.

Segítségükkel nem csak a tö­rölközőket száríthatjuk és melegíthetjük elő – ezzel is kellemesebbé téve a fürdés élményét – hanem a fűtési idényen kívül, ha lehűl a le­vegő, a törölközőszárítót elektromos árammal üzemel­tetve bemelegíthetjük a für­dőszobát. Megfelelő tervezéssel és a kínálat áttekintésével kisebb költséggel is tökéletes fürdő­szobát alakíthatunk ki.

Szép, szebb, mégszebb – Fürdőszobák

A fürdőszobával kapcsolatos igényeink az idők folyamán látványosan megváltoztak. A szaniterek tökéletes, kényelmes, hosszú évekig tartó problémamentes használata mellett azonos súllyal esik latba az igény, miszerint olyan helyiséget szeretnénk, melyben jól érezhetjük magunkat, reggel nyugodtan készülődhetünk, este pedig ellazulva, elégedetten fejezhetjük be a napot, íme néhány példa a megoldásra.

Fürdőszoba

Az összképet a rozsdamentes acél, az üveg és a keret határozza meg. Középpontban áll a szokatlan kád. Ugyanilyen stílusban készült a formatervezett zuhanykabin és a kerek mosdókagyló, melyet rakodófelületével együtt üvegből készítettek.

A fürdőszoba kényel­mes és esztétikus felszerelése soha sem volt könnyebb feladat, mint napjainkban.

A gyártók szaniteráruból, tartozékokból, kiegészítők­ből széles kínálatot biztosíta­nak. A berendezési tárgyak formájukat és színüket te­kintve is tökéletesen illenek egymáshoz, s ennek köszön­hetően még egy rideg, barát­ságtalan helyiségből is vá­gyainknak tökéletesen megfelelő fürdőszobát hozhatunk létre. A tapasztalatok szerint néhány dologra feltétlenül oda kell figyelnünk. Tisztá­ban kell lennünk azzal, hogy döntésünkkel évekre megha­tározzuk fürdőszobánk stílu­sát.

Kisméretű fürdőszobában a zuhanykabin ideális

Kisméretű fürdőszobában a zuhanykabin ideális

Nem leljük örömünket az új fürdőszobában, ha gyor­san, elhamarkodottan hozott döntésünket már a következő kirakat megpillantásakor meg­bánjuk, mert szebb terméket láttunk meg benne.

Klasszikus fürdőszoba modern térfelosztással

Klasszikus fürdőszoba modern térfelosztással

A hasonló csalódásoktól könnyen megkímélhetjük magunkat, ha minden döntés előtt alaposan tájékozódunk, s felkeresünk olyan szaniter-szaküzleteket, melyekben a termékeket vagy a kompletten berendezett fürdőszobá­kat megnézhetjük. így elke­rülhetjük, hogy fürdőszo­bánkba forma- és színvilágu­kat tekintve össze nem illő darabok kerüljenek, melyek nincsenek egymással összhangban, s a helyiség stílusa sem illeszkedik lakásunk töb­bi részéhez.

Tágas fürdőszoba

Tágas fürdőszoba, a középpontban elhelyezett zuhanykabinnal, melyben a fej- és kézmagasságban, és az oldalt elhelyezett zuhanyfejek növelik a komfortot.

Fontos, hogy ne csak az egyes darabok legyenek ked­vünkre valók, de az összha­tással – beleértve a színeket is – elégedettek legyünk. Az egymás mellett használt szí­nek befolyásolják egymás hatását, melyet tovább árnyal az általuk elfoglalt felületek mérete is.

Fürdőszoba

Fürdőszoba, ahol a mosdókagyló szokatlanul a sarokban van elhelyezve, és a felette lévő szekrényben van a borotválkozó tükör. A helyiség mérete és alakja miatt még egy zuhanykabin számára is maradt hely.

Különbséget okoz a ter­mészetes és a mesterséges megvilágítás is. Ugyanez igaz a csempeválasztásra is. Ne döntsünk egyetlen csempe láttán, a kiválasztott csempé­ből rakjunk ki egy nagyobb felületet. Csak így győződhe­tünk meg róla, hogy valóban olyan hatást érünk majd el, amilyet szeretnénk.

Gondoljunk arra, hogy a fürdőszoba – egyes elemei által meghatározott – stílusa összhangban legyen a lakás többi helyiségével, vagy leg­alábbis illeszkedjen hozzá. Világos lakáshoz válasszunk világos, elegánshoz elegáns, klasszikushoz klasszikus für­dőszobát.

Ugyanilyen gondossággal járjunk el a vendégszobához tartozó WC és fürdőszoba esetében is.

Minél több információt gyűjtünk, minél több modellt hasonlítunk össze, minél in­kább tisztában vagyunk az egyes berendezési tárgyak hatásával, annál biztosabban számíthatunk a sikerre.

Fürdőszoba

A képen látható fürdőszoba hangulatát elsősorban a csempe- és bordűr választás határozta meg

Fürdőszoba

A szaniterárukhoz igazított csempék kombinációjával alakíthatjuk fürdő­szobánkat, hangulatát

Fürdő

A nagyobb gyártók kínálatában minden, a fürdőszoba berendezéséhez szükséges kelléket megtalálunk.

Idősek számára esztétikusan átalakított fürdőszoba.

Idősek számára esztétikusan átalakított fürdőszoba.

Megoldás kis helyiségben

 

Megoldás kis helyiségben. A szerelvény­blokkban a hideg-és melegvizes csaptelep, a víztartály, valamint a WC, a kád és a zuhany lefolyócsöve kapott helyet. 3,2 m2-es, vagy annál nagyobb fürdőszobákba ajánlott.

Fürdőszoba

Alapvető szempontok voltak az alábbiak: fehér alapszín, átgondolt megvilágítás, funkcionális tagolás, melyekkel a természetes fény hiányát pótolták ebben az ablak nélküli fürdőszobában.