Vízvezeték szerelés

WC – Ha nem öblít rendesen…

A vécétartály teljesen megtelik vízzel, és mégis „pumpálni” kell a lehúzókart? Ilyenkor ki kell cserélni a szivornya műanyag visszacsapó szelepét. Az alkatrész olcsó és a munka se igényel különösebb szakértelmet, legfeljebb némi időt – nem érdemes tehát szerelőt hívni emiatt.

Szivornyaszerelés

Az újabb fajta öblítők kivételével (melyeknek háromrészes a szivornyájuk) a tartályt le kell szerelni a csészéről, hogy a visszacsapó szelepet ki lehessen cserélni.

wc szerelés

Zárja el a vizet, húzza le a vécét, majd ürítse ki a tartályt. Kösse ki a víz- és a túlfolyócsövet. Csavarja ki a rögzítőcsavarót (a csésze hátulja alatt a szárnyas anyákat). Most már leveheti az öblítőnyílást körülfogó tömítőgyűrűt, majd az ellenanyát lecsavarva kiszerelheti a szivornyát.

Hevenyészett csavarkulcs

wc-javitas

A szivornya rögzítő anya kicsavarozásához aligha lesz kéznél megfelelő méretű kulcs. Ilyenkor mérje le az anya átmérőjét, majd egy hulladék rétegeltlemez-darabba készítsen ugyanekkora bevágást, és ezzel a rögtönzött kulccsal óvatosan tekerje ki a csavart.

Legközelebb könnyebben megy

A szivornya visszacsapó szelepe olykor évekig is bírja, máskor pár hónap alatt tönkremegy. Könnyebb lesz legközelebb a javítás, ha három részből állóra cseréli a szivornyát.

szivornya-wc

Ennél ugyanis nem kell leszerelni a tartályt, sőt még a vizet se kell elzárni a visszacsapó szelep javítása előtt. Elég kitekerni a rögzítőcsavarokat, majd – a szivornyát felemelve – alulról elérhető a visszacsapó szelep. Amennyiben mégsem tudna megbirkózni a feladattal, hívjon szakembert.

Több vizet a tartályba!

Nem öblít jól a vécé? Ellenőrizze, hogy teljesen megtelik-e a tartály. Ha túl alacsony a vízszint, állítson az úszókaron.

Tartály

Ennek módja attól függ, milyen a vízbeeresztő szelep. Műanyag szelepnél a kar zárási szögét szabályozó csavart csavarhúzóval lehet beállítani. Rézszelep esetén kissé feljebb kell hajlítani a kart, vagy a mozgatható úszó rögzítőanyáját kell meglazítani és valamivel feljebb tolni az úszót a karon.

Ha eltört a kar…

A szivornya emelőrúdját a vécétartály öblítőkarja működteti. A műanyag kar könnyen eltörhet; pótalkatrész a szerelvényboltokban kapható. Ez a legtöbb tartályhoz illik, de néha egy kisméretű fémfűrésszel meg kell kurtítani, nehogy véletlenül beleakadjon a szivornyába.

Folyvást folyik…

Nagynyomású vízvezetékre kötött vécétartályoknál előfordulhat, hogy folyamatosan öblítenek. Ennek oka, hogy a víz gyorsabban ömlik be a töltőszelepen, mint ahogy lefolyik, így nem juthat levegő a szivornyába, és nem marad abba az öblítés. A hiba egy nagy­nyomású töltőszelep beszerelésével vagy a tápvezetékbe szerelt nyomáscsökkentő szeleppel könnyűszerrel orvosolható.

Kösse vissza a kart!

Nem öblít a vécé, mert lazán lóg a lehúzókar?

Öblítőkar

Vizsgálja meg a tartály belsejében az öblítőkar és a szivornya emelőrúdja közti S vagy C alakú drótkampót – lehet, hogy kiakadt. A drót visszaakasztásához dugja be az ujját alulról a szivornyába, majd óvatosan nyomja felfelé a membránt, hogy az emelőrúd vége kibújjon a szivornyaház tetején.

Hogy simán öblítsen…

Öblítőkar

A vécétartály lehúzójának könnyen kell működnie. Ha szorulni kezd, ellenőrizze, hogy nem mozdult-e el az öblítőkar a tengelyén – ilyenkor ugyanis ferdén emeli a szivornyarudat, mire az megszorul. Állítsa vissza a kart, majd rögzítse a tengelyhez; erre rendszerint egy apró hernyócsavar való.

A vízkő eltávolítása

A vécécsészéről porított citromsavból és vízből kevert pasz­tával távolíthatja el a vízkövet. Ronggyal vagy vécékefével pumpálja ki a csészében álló vizet, majd kenje át a tisz­títópasztával a csésze falára körben lerakódott vízkövet. Hagyja állni másnap reggelig. Szükség esetén ismételje meg. A pasztával a csésze pereme alá lerakódott vízkő is szépen eltávolítható.

Ha csorog a tartály…

Tömítéscsere

Ha alul szivárog a csésze mögé szerelt tartály, az annak a jele, hogy elöregedett a tartály és a csésze közti tömítés. A tömítés pótlásához szerelje le a tartályt (mintha visszacsapó szelepet cserélne – lásd jobbra), majd vegye ki a régi tömítést és tegyen újat a helyére. A tartályt rögzítő csavarok alátétjeiről acélgyapottal dörzsölje le a rárakódott rozsdát, és csak ezután szerelje vissza az alkatrészeket.

Húzza meg az anyát!

Ha a tömítés hibája miatt víz csordogál a felső vécétartály öblítőcsövén, akkor próbálja meg finoman meghúzni az öblítőcsövet rögzítő hollandi anyát. Ha ez nem válna be, zárja el, majd eressze le a tartályból a vizet. Csavarja ki és tolja lejjebb a cső mentén a hollandi anyát, hogy szemügyre vehesse a sérült gumitömítést. Cserélje ki, tekerjen köré legalább tíz menet teflonszalagot, majd húzza meg újra a hollandit.

Használjon gumiharangot!

A felső vécétartály öblítőcsöve gumiharanggal csatlakozik a csésze hátuljához. Ha ez elöregszik és szivárogni kezd, ki kell cserélni. Ekkor a következőképpen járjon el: a zokniszerűen kifordított új gumiharangot huzalbilinccsel rögzítse a csőhöz. Fém öblítőcsövekhez nem használható gumiharang.

Lépésről-lépésre

Visszacsapó szelep cseréje

Visszacsapó szelep cseréje

  1. Felső tartályoknál zárja el a vizet, húzza le a vécét és ürítse ki a tartályt. Kösse ki az öblítőcsövet, csavarja le a szivornya rögzítő anyát.
  2. A csészére ültetett tartályról kösse le a töltő- és túlfolyó­vezetéket, szerelje le a tartályt és emelje le a csészéről. Csavarja ki a rögzítőanyát.
  3. Akassza ki a szivornyarúd emelőhorgát, vegye ki a tar­tályból a szivornyát. Húzza ki az emelőlapot és -rudat.
  4. Cserélje ki a tönkrement visszacsapó szelepet; szükség esetén szabja méretre. Szerel­je vissza az alkatrészeket.