Belsőépítészet

Gyerekszoba tervezése és tagolása

A fiatalok saját birodalma

Természetesen egy gyermek vagy ifjú szobáját oszlopos bútorokkal is be lehet rendezni, mint ahogy más helyiségeket is. így is lehet a szoba praktikus, hasznosítható és beilleszkedő. A kívánatos kialakításbeli optimumot azonban nem így érjük el.

Itt nem szabad megalapozatlanul olyan átrendezést végezni a gyermekszoba egyéni kívánságnak megfelelő optimális megvalósítása miatt, amely a jövőbeni hasznosítást teljesen figyelmen kívül hagyja. A felnövő gyermek helyiségét állandóan változtatni kell: a kisgyermek szobája gyermekszobává, ifjú szobájává alakul, és másként kell hasznosítani a gyerek szülői házból való kiköltözése után a szobát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy le kellene mondani az egyéni megoldásokról, az egyéni kívánságok teljesítéséről.

Ez csak azt jelenti, hogy a belsőtéri kialakítás keretében, olyan megoldásokat kell keresni, amelyek bár egyéniek és sajátságosak, a változtathatóságnak azonban nem vetnek gátat. A belsőtéri kialakításhoz mindenekelőtt egy jó tanácsot kell magunkévá tenni: minél több átlagos elképzelésű megoldást alakítunk ki, amely másoknak is tetszik, annál jobb. Mert az esetleges házeladás vagy szobakiadás lehetőségét a tapasztalatok szerint nem zárhatjuk ki. A túl egyedi megoldások ilyen esetben akadályt jelenthetnek. Még magának az építtetőnek is idővel visszatetsző lehet. És ki az, aki nem változtat!

Sokat kutatták, sok tapaszta­latot begyűjtöttek arról, hogy hogyan lehetne egy szobát úgy kialakítani, hogy az abban felnövekvő életének minden fázisában jól érezze magát.

A kisebb gyerekeknek fontos a szabad terület a játék­hoz

A kisebb gyerekeknek fontos a szabad terület a játék­hoz. A fadobogó megfelelő gyűjtőterület.

Emeletes ággyal helyet nyerünk

Emeletes ággyal helyet nyerünk.

Egy gyermekszoba tervezésének céljai

Egy gyermekszoba a gyermek pedagógiai kiképzéstere. Ezért a szakemberek a szülői házban lévő kis lakáskénti kialakításáért szállnak síkra, a gyermek személyiségének és életmódjá­nak fejlesztése érdekében. Senkiben sincs ma már kétség afelől, hogy a gyermekeknek otthon bizonyos saját területi igényük van.

Egy felnövő gyermek szobáját, fantáziát szárnyaltató érzéseket kibontakoztató módon alakítsuk ki, úgy, hogy titkoknak védelmet nyújtson, gyermeki igényeknek megfeleljen és egyéni kívánsá­gokat és elképzeléseket érlelni képes legyen. Teret engedjen a gyermek fantáziájának és lehetőséget azok kibontakoz­tatásához, megvalósításához.

A játék- és íróasztal lapja fokozatosan dönthető

A játék- és íróasztal lapja fokozatosan dönthető, és magasságban is állítható. A mellette lévő gurulószekrény a tanuláshoz és játékhoz is alkalmas kiegészítő bútor.

Az eredmény a helyiség megformálása

A szoba olyan kialakítása, hogy pedagógiailag rásegítő legyen és tehetséget, adottságot kibontakoztató, nagy türelmet igénylő feladat. A kialakult helyiségformára nincs előírás, annak egy jó eredménynek kell lennie. Azonban semmiképpen nem lehet egy megváltoztat­hatatlan eredmény, hanem mindig változtatásra alkalmas. Erre a célra a legjobb szolgála­tot tehetik a nagyobb ráfordítás nélküli leszerelhető elemek. Egy másik kérdés: Milyen részletekkel és részletmegoldá­sokkal lehet a legtöbb esetben gyermekek és ifjak kívánságait teljesíteni?

Ne feledjük: a szoba legfontosabb pedagógiai céljai­hoz tartozik az ízlés fejlesztése is, a tapasztalat, a megformálás és a részletek kialakításai, különböző hatást keltenek. A térélmény iránti egyre növekvő érzéket azzal elégítik ki, hogy a helyiséget dobogóval tagolják, és ezekhez a tagolt területekhez tevékenységeket rendelnek hozzá. A dobogó emelt padlóját ennek során például ülőhelyekként vagy munkahelyekként lehet kialakítani. Az ilyen dobogókat fagerendákból és rétegelt lemezből vagy deszkapadlók­ból, de sejtbetonból is könnyen el lehet készíteni. Ezeket ráfordítási költség nélkül a későbbiekben el lehet bontani. A fadobogókban például görgős fiókokat is ki lehet képezni, és így a többnyire kis szobák rakodótere növelhető.

A szoba tagoltságának a képzetéhez a térelválasztók is hozzájárulhatnak: például az egyoldali hasznosítású polcok, vagy a saját kezűleg épített, esetleg tapétával áthúzott, tetszőleges magasságú falak. Kiegészítő térhatásokat olyan térelválasztók vissza­tükröződése által is el lehet érni, amelyek – hogy csak egy lehetőséget említsünk – a munkahelyet a pihenési területtől elválasztják.

Kellemes légkör

Kellemes légkör: Gyermekszoba egy műemléki oltalom alatt álló házban. A részletek és anyagok egymáshoz jól összeválogatottak. A fa az uralkodó.

Egy létrával elérhető magas ágy, alatta munkatér.

Egy létrával elérhető magas ágy, alatta munkatér. Ezzel a megoldással a helyiség magassága gyakorlati módon hasznosított.

Fontos: a szoba optikai tagoltsága

Egy, a mennyezetről lelógó rész, csakúgy mint a dobogók esetében is, a kedvezőtlen felosztású helyiségeket optikailag tetszetősebbé teheti. Egy egyszerűen készíthető baldachin is térjavító, és kényelmet növelő hatású lehet. Félmagas bútorok térelválasztó­ként alkalmazhatók.

A kisebb helyiségek esetén tisztázni kell azt a kérdést, hogy a kialakítás milyen elemeit használhatjuk fel többféle célra. Például: a dobogó alkalmas két puha párna felrakásával két további ülőhely lehetőségének megteremtésére. Végül a világí­tással is tüneményes hatások érhetők el; e fényjátékok éppen az ifjúkor kedvencei közé tartoznak.

A bútorgyárak már régen ráálltak a gyermekek és ifjak igényeinek kielégítésére, és eközben a gyakorlatiság, gazdaságosság szempontjait nem vesztették szem elől. Léteznek bútorprogramok, amelyek követve a gyermek fejlődését, a kisgyermek szobájától a tanuló vagy tanulólány szobájáig, vagy a hivatásgyakorlás első évig, végigkíséri a felnőtté válás folyamatát.