Biztonságos otthon

Biztonsági ablakok

Az ablakok a ház vagy lakás leggyengébb pontjai közé tartoznak, ahol a betörők meg­próbálnak bejutni. Amíg a társasházak maga­sabb szintjein az ajtó az egyetlen út a betörő­nek, a családi házak esetén pont az ablak a valószínűbb bejutási hely.

Biztonsági fólia

A biztonsági fólia megóv az üveg betörése ellen. Olyan szilárd, hogy a betörő nem tudja betörni, hogy kézzel benyúljon és az ablakot kinyissa

A betörők leginkább a földszinti ablakokat, továbbá a pinceablakokat, a tetőablakokat, a ledobónyílásokat (angol aknákat), erkély­ajtókat és -ablakokat használják ki. Egyetlen ablak sem létezik, amelyik száz százalékosan ellenállna a betörőnek. Mégis van néhány módszer, amelyek a betörést sikeresen nehe­zítik, és amennyiben a bejutás öt percnél tovább tart, a hívatlan látogatókat eltérítik. A földszinti lakásoknál a fóliák és a réteges, ragasztott üvegeken túl a védelemhez hozzá­járul még rács vagy roló felszerelése is.

A betörőt meglepheti a zárható ablakkilincs, mivel az ablak nem nyílik ki még az ablaküveg kitörése esetén sem. A biztonsági rendsze­reknél érvényes, hogy minél több akadályt vesz észre az elkövető, annál hamarabb hiú­sul meg a kísérlete. Ezért célszerű a vasalatot, a rétegezett üveget más biztonsági védelemmel kombinálni – erős rácsokkal, mecha­nikus zárakkal, riasztóberendezéssel és ha­sonlókkal.

Bukó-nyíló ablakok zárható kilincse

Az ablakok biztonságát növeli a minőségi vasalat, a bukó-nyíló ablakok zárható kilincse

Biztonsági vasalatok

A korszerű ablakvasalatoknak és a bizton­ságtechnikának köszönhetően minden má­sodik, ablakon keresztül megpróbált betörés meghiúsul. Az ablakvasalaton értjük a zár­szerkezetett, a pántokat és a nyitást-bukást működtető rendszer elemeit. A korszerű ablakrendszerek akár műanyagból, fából vagy alumíniumból készülnek, többnyire tel­jes kerületükön van vasalatuk. Ezeknek a va­salatoknak létezik néhány fokozata, amelyek egymástól árban és kivitelben különböznek. Nagyobb gond nélkül minden keretbe, szárnyba be lehet őket építeni, függetlenül attól, hogy milyen anyagból készültek. Azon kívül, hogy az ablak kényelmesen kezelhető, növeli annak biztonságát a kifeszítés elleni elemekkel, az ún. „gombákkal” (gomba fejű csapokkal).

Minél több van ezekből, annál nagyobb a védelem foka, ámbár maga az ablak nagy­sága is befolyásolja számukat. Szintén fontos, hogy a kilincsnek is legyen blokkolási funk­ciója és legyen ellátva zárószerkezettel. Ez megakadályozza, hogy a vasalatot kívülről manipulálják, és emellett nem nehezíti a bel­ső oldalon a kilincs használatát. Meg kell említeni az olyan kilincseket, amelyek kulccsal vagy gyermekbiztosítóval vannak ellátva. Ezek lehetővé teszik a kilincsek olyan helyzet­ben való zárását, hogy egy gyermek ne tudja kinyitni az ablakot vagy az erkélyajtót.

Manapság esztétikai okokból a rejtett kivitel részesül előnyben. Hasonlóan a biztonsági ajtókhoz, a vasalat lehet többpontos, bizton­sági kilinccsel. Az egyes pontok száma és típusa függ az igényelt biztonság foktól. A pontok automatikusan záródnak minden ablakzáráskor a kilincs egyszerű elfordításá­val, így nem fordulhat elő, hogy elfelejtjük az ablakot biztosítani. Szellőztetéskor a ki­buktatott ablakon át viszonylag egyszerűen be lehet hatolni. A biztonsághoz ezért hozzá­járulnak az integrált szellőztetőrendszerek is, amelyek teljesen zárt ablak mellett friss leve­gőt engednek be. A szellőztetés ilyen rend­szere az ablakkeretet csak 5 mm-rel elemeli el a toktól és ezzel a réssel biztosítja levegő­cserét, de léteznek más megoldások is.

Bár ez nem helyettesíti a nyitott ablakos szel­lőztetést, de rejtetten, mintha az ablak zárva lenne, működik. Rossz idő esetén is célszerű lehet így szellőztetni.

Biztonsági üvegek

A betörő nem véletlenül választja behatolási pontként az ablakot. Némelyikük betöri az üveget, mások ügyesen kinyitják az ablakot. A biztonságos ellenállást belökés, rongálás, felfeszítés és nem kívánt személyek bejutása ellen az ablak minden alkatrészének teljesíte­ni kell. Ámbár a keretek legjobb biztosítása és a biztonsági vasalat sem segít, ha az ablak üvegezése nem megfelelő. Ezért a védelem első foka a biztonsági üveg vagy védőfólia használata, erre a célra alkalmasak a be­hatolásgátló biztonsági üvegek.

A kockázat fokától és a megkívánt biztonság szintjétől függően a biztonsági üvegek széles skálájá­ból választhatunk, lehetnek többek között bedobásnak, ütésnek, lőfegyver lövedéké­nek, robbanótöltet robbanó hatásának ellen­állók. Léteznek rezgésre reagáló biztonsági üvegek is, amelyek jelzőberendezést kap­csolnak be. A mai fejlett gyártási technológi­áknak köszönhetően az üveg nem olyan törékeny, ezért különleges biztonsági üvegek állnak rendelkezésünkre. Ilyenek például az edzett és a többrétegű üvegek.

Korszerű ablakrendszerek

A korszerű ablakrendszerek készülhetnek műanyagból, fából vagy alumíniumból, és többnyire teljes kerületükön vasalatuk van

Az edzett üvegnek, köszönhetően a különle­ges hőkezelésnek, jobb a repedéssel szem­beni ellenálló képessége és a közönséges üvegnél ötször nagyobb a szilárdsága. Ha mégis megreped, apró, nem éles morzsákra esik szét, így nem okoz sérülést. Az ablakok üvegezésén kívül biztonságosan használható korlátok vagy válaszfalak betétjeként. A ra­gasztott üveg, amelyet réteges üvegnek is neveznek, az egyes üveglapok összeragasz­tásával készül. Az üveglapok között nagyszi­lárdságú és tapadóképességű, rugalmas fólia van. Az ilyen üveg erősebb, és törés esetén az üvegszilánkok a fóliára tapadnak.

Az üvegek közötti rés megválasztásától, a laminált rétegek összetételétől, esetenként a biztonsági gyanta, a ragasztók és a fóliák használatától függően a biztonsági üvegek különböző osztályokba sorolhatók. Ezeket az osztályokat az az idő határozza meg, amed­dig az ablak vagy az üvegezés egy közvetlen, durva erejű támadásnak képes ellenállni. A legegyszerűbb, 0,4 mm vastag fóliával bevont réteges üveg csak az üvegszilánkokat tartja össze ütéskor, ami annyit jelent, hogy az esetleges támadót nem állítja meg és nem is késlelteti.

Leggyakrabban a 0,8 mm vastag fóliával készült réteges üveget használják. Léteznek vastagabb fóliával vagy többszörös réteggel készült réteges üvegek, amelyek az ablak elleni támadást jelentősen lassítják vagy ki is védik. Több réteg összeállításából olyan szendvicsszerkezet keletkezik, amely még egy lövedéknek is ellenáll. A biztonsági üveg nélkülözhetetlen a földszinti ablakoknál, nagyobb üvegfelületeknél, például terasz­ajtóknál. A biztonsági üvegek az ember és a vagyon aktív védelmén kívül passzív bizton­ságot is nyújtanak, mivel megvédik a lakót az üvegtörés okozta sérülésektől.

A biztonsági üvegeket a DIN szabvány szerint osztályozzuk:

  • A osztály – bedobásnak ellenálló üveg. A vizsgálati módszer egy 4 kg-os golyó szabadeséssel kifejtett erőn alapul,
  • B osztály – betörésnek ellenálló. A vizs­gálat egy 2 kg tömegű balta ütésein ala­pul, valamint azon, hogy mennyi egy 40 x 40 cm-es nyílás kitöréséhez szüksé­ges ütések száma,
  • C osztály – lövéssel szemben ellenálló,
  • D osztály – robbanás hatásának ellenálló.

Biztonsági fóliák

Szakértők szerint az üvegek biztonságának növelésére a legjobb megoldás a biztonsági fólia használata, amelyet poliészter filmrétegek alkotnak, és amely kifejezetten az egész ablak­felületet erősíti. Fékezi a betörő behatolását, lassítja bejutását, mert az üveg a széttörése után sem esik szét, egész és áthatolhatatlan marad. Nem lehet átdobni kővel vagy más súlyos tárggyal. A fóliát átszakítani ugyanolyan munkaigényes, mint egy rácsot átfűrészelni, hogy nyílás keletkezzen benne. A biztonsági fóliát más fóliákkal is lehet kombinálni – pél­dául napsugárzás vagy hőveszteség ellenivel.

Hátránya, hogy minimum 4 mm vastag üvegre lehet csak ragasztani, ez pedig kizárja a panel­épületek hagyományos ablakait, amelyeknek szokásos üvegvastagsága 3 mm. A fólia alá lehet riasztóvezetékeket helyezni, amelyek az üveg széttörésekor riasztanak. Az összes biz­tonsági fóliát az üvegfelület belső oldalára teszik. Az üvegre vízszerű filmet hordanak fel és speciális simítóval a fóliát kisimítják. A fólián lévő ragasztó a kisimítás közben a nyomás hatására aktivizálódik. A felhelyezés után a ra­gasztó a környezeti hőmérséklettől függően, 4-6 héten belül megkeményedik.

A biztonsá­gi fólia alkalmazásának alapvető előnye, hogy bármilyen meglévő üvegezést fel lehet javítani vele az üvegezés vagy az ablakkeret cseréje nélkül. A fóliák a nappali fénynek akár a 97 %-át is áteresztik. Alkalmazásuk nem változtatja meg az eredeti üveg kinézetét, csupán mecha­nikailag megerősítik azt. A teljes átláthatósá­gon kívül az is előnye – amennyiben bevizsgált fóliáról van szó, és a rá vonatkozó előírások­nak megfelelően van felragasztva -, hogy a biztosítók a biztonsági rács kategóriájá­ba sorolják. Az üvegek biztonsági fóliázása viszont többe kerül, mint a rácsok felszerelése.

Külső zsalugáterek, zsaluziák, redőnyök, rácsok

A zsalugáterek azon kívül, hogy védenek a kellemetlen időjárástól, az ablakok és a ház védelmét tovább erősítik. Nem csak abla­kokon fordulhatnak elő, alkalmazzák ajtók­nál is. A zsalugátereket közvetlenül a homlok­zatra, az ablakkeretre vagy egy kiegészítő keretre szerelik. Amennyiben a házunkra ille­nek a zsalugáterek, választhatunk minő­ségi fa, műanyag és erősített alumínium-profilokból. A zsalugáterek megjelenése és funkciója szerint választhatunk különféle vasalatokat és szerkezetet a nyitás, illetve a biztonság szempontjából.

A biztonságosan nyíló zsalugáterek az abla­kok, erkélyajtók vagy teraszajtók védelmét látják el. Amennyiben ferde vagy mozgatható lamellákkal készülnek, úgy zsaluziaként is szolgálnak. A teraszajtókon lévő zsalugátere­ket – hasonlóan a kétoldali biztonsági zárral ellátott biztonsági ajtóhoz – több kitolódó, aktív biztonsági csappal és kiemelés ellen védő biztonsági horoggal kell ellátni. Több ablak esetén a nyitás könnyítésére felszerel­tethetünk elektronikus működtetésű rend­szert, amely a távirányító gombjának meg­nyomásával egyidejűleg tudja zárni vagy nyitni az összes zsalugátert.

Zsalugáter

A zsalugáterek nem csupán stílusos elemei a ház homlokzatának, a betörésvédelemben is fontos szerepük van

Hasonlóan lehet irányítani a rácsokat, zsaluziákat és más elektromos működtetésű elemeket. A zsalugáterek fából, műanyagból vagy erősített aluprofilokból készülnek. A fa zsalugáterek hétvégi házakra vagy hagyomá­nyos építésű és stílusú téglaházakra, a mű­anyag és alumíniumzsalugáterek a modern stílusú épületekre illenek. Jelenleg nagyon divatosak a toló zsalugáterek. Ezeket ha­sonlóan a homlokzati panelokhoz, főleg a franciaablakok nagy felületének védelmére használják. Ugyanazok az előnyei, mint az ablak előtti külső redőnyöknek. A különbség főként abban van, hogy a redőnyöket bármi­kor teljesen el lehet rejteni, viszont a zsalugá­terek mindig látszanak a homlokzaton.

Oldalra tolható zsalugáterek

A modern épületek ablakaira sínen oldalra tolható zsalugátereket szerelhetünk

A toló zsalugáterek előnye a felnyílókkal szemben, hogy nem mozdítja el őket a szél, viszont a felnyílókat minden helyzetben megfelelően rögzíteni kell. További előnyük az egyszerű kezelhetőségük és a korlátlan nyitásváltozat. A toló zsalugáterek kialakíthatók mozgatható lamellákkal is. A lamellákkal a bejutó fény mennyiségét szabályozhatjuk.

Lamellás zsaluzia

Elegáns és biztonságos megoldás az alumíniumból készült, mozgatható lamellás zsaluzia

Egyszerű és költséghatékony megoldás a műanyag redőny

Egyszerű és költséghatékony megoldás a műanyag redőny, amelyet utólag is fel lehet szerelni az ablakok elé

Amennyiben erkélyes földszinti lakásunk van, szereljünk fel rácsokat is. Családi ház föld­szinti ablakainak védelménél a fix rács azért előnyös, mert erős és magát az ablakkeretet is védi. Esztétikai szempontból előnytelen, mert a lakásból is látszik a rácsozás, és ez bezártság érzetet kelt még akkor is, ha a kovácsoltvas rács művészi alkotás és az épület eredeti építészeti eleme. A rács olyan erős legyen, hogy a szokásos eszközökkel ne lehessen meghajlítani, széthúzni és az egyes rudakat egymástól elválasztani. A kapcsolatok hegesztéssel készüljenek. A fémrudak átmé­rője 10-12 mm legyen. A rácsokat a falazatba többnyire a kerethez hegesztett csapokkal rögzítik. A fix rácsok hátrányát, a kilátás korlá­tozását küszöbölik ki a redőnyrácsok vagy az ollós rácsok.

Ezeket leginkább az üzletek kira­katainál használják, nem a családi házak abla­kainál. A redőnyrácsok felszerelhetők nagyobb ellenállású biztonsági zárral. Kezelésük lehet kézi vagy motoros. Az ollós rácsokat oldalra lehet elhúzni és teljesen eltakarni, majd behúzni és szorosan bezárni. Az ilyen típusú rácsokat gyakran használják raktárak, pincék hátsó bejáratainak biztosítására. Ezen rácsok hátránya, hogy ha zárva vannak, rajtuk a be­törő könnyen fel tud mászni a felsőbb szintek nyílásaihoz. Az ablak betörését nehezítik az ablakszárnyat és a keretet védő, ablak előtti redőnyök is. Ezek hőt is megtakarítanak, védenek a napsugárzás, az időjárás hatásai és a zaj ellen, intimitást biztosítanak, mert korlátozzák a belátást a házunkba.

Rácsos védelem

A földszinti és első emeleti erkélyeket, lodzsákat érdemes ráccsal védeni a hívatlan látogatóktól

A leeresztett redőnyök nagy terhelésnek képesek ellenállni, ennek növelésére a redőny­rendszereket ki lehet egészíteni olyan zárral, amely megakadályozza a redőny benyomá­sát. A redőnyöket belülről többféle módon lehet működtetni, akár egyszerű húzógurtnival vagy hajtórúddal.

Kényelmes megoldás az elektromos mozga­tású biztonsági redőny. A csőmotorral és biztonsági horgokkal ellátott biztonsági redőny fokozza a védelmet, mivel a nyitásához szak­tudás kell és a betörés hangos lenne. A fel­emelés kísérletekor a redőny tengelyének elfordulását a motor elektromos fékje meg­akadályozza.

Vannak speciálisan a redőnyökre kifejlesztett zárak is, amelyek a feltolás ellen védenek, a lehúzott redőnyt lenyomva, azt zárt állapot­ban tartják, így védik házunkat a nem kívánt látogatók ellen. Ezek a zárak normál redőny­mozgatásnál automatikusan kinyílnak, csak a külső feltoláskor lépnek működésbe. Amennyiben a külső redőnyöket automatikus nyitásra és zárásra programozható órával szereljük fel, amely beköthető egy biztonsági rendszerbe, valóban nyugodtan alhatunk.

A redőny felhúzását bezárt főzár mellett is be lehet programozni vagy a tulajdonos hosszabb távolléte esetén a redőny rendszeres nyitását és zárását is be lehet állítani. Ez a rendszer a potenciális betörőt meggyőzi arról, hogy valaki biztosan van a házban, ellenkező esetben a tartósan lehúzott redő­nyök meghívót jelentenek a hívatlan vendé­geknek. A lamellák anyaga leggyakrab­ban alumínium öntvény, műanyag vagy fa.

Redőnyök beépítése

Az ablak előtti redőnyök az építés előkészítéstől függően szerelhetők be. Alapvető elemük a redőnyszekrény, amelybe a redőny felteke­redik, valamint a külső keret a vezetősínekkel. Célszerű a szerelésre előre gondolni – akár egy új építkezésnél, akár az épület felújítása során vagy a hőszigeteléssel egybekötött ablakcserénél. Csak ilyen esetekben lehet a redőnyszekrényt teljesen elrejteni és a ve­zetősíneket is a vakolat alá süllyeszteni. A redőnyszekrény ablakrátétként vagy az ablak felett helyezkedik el. Utólagos szerelés­nél a redőnyszekrény a homlokzatra kerül. A redőnyök előnye még az energiatakarékos­ság és magának az ablaknak a védelme. Nem csak eső, hó és mechanikus sérülések ellen, de az UV sugárzás ellen is védenek.