Biztonságos otthon

Füst- és gázérzékelők – fontosabb tudnivalók

A tűzesetek áldozatainak többsége nem a tűzben hal meg, hanem a tűztől keletkező mérges gázok belélegzésétől. Éppen ezért érdemes a lakásban vagy a házban füst- és gázérzékelőt is felszerelni. Ez a berendezés méri a gáz vagy a füst koncentrációját, és még időben, a tűzveszély előtt riaszt. A füst-és gázérzékelő akusztikai és optikai jelzést ad, így figyelmeztetve a lakókat a veszélyre. Háztervezéskor az elektromos munkákba belefoglalhatjuk az elektromos füstérzékelőt vagy használhatunk vezeték nélküli, 9 V-os elemmel működő érzékelőt.

Füstérzékelők

Épületek és lakások védelmében hasznos kiegészítők a füstérzékelők, amelyek figyelmeztetnek a veszélyre

A vezetékes vál­tozat megbízhatóbb, de a szakszerű kivitele­zésért többet kell fizetnünk. Az elemes érzé­kelő is megbízhatóan működik, de annak ellenőrzését és az elem cseréjét észben kell tartanunk. Az elem gyengülését legtöbbször hang és LED-világítás jelzi. Mindkét esetben min. tízévente javasolt az érzékelő cseréje. Az érzékelők kiválasztásánál bizonyosodjunk meg arról, hogy van-e minőségtanúsítványuk a készülékeknek. A háztartás tökéletes védel­mére javasolt füstérzékelőt tenni minden egyes helyiségbe, a folyosókra, a tárolóhelyi­ségekbe, a pincébe és a tetőtérbe.

Halláskárosultaknak gyártanak olyan eszközöket, amelyek riasztás esetén fényjelzést is adnak

Halláskárosultaknak gyártanak olyan eszközöket, amelyek riasztás esetén fényjelzést is adnak

Minimális védelmet érünk el, ha füstjelzőt szerelünk min­den folyosóra, minden szinten a lépcsőházba és egy további jelzőt a hálóba. Többlakásos házban előnyös, ha minden lakásnak van külön füstjelzője. Konyhába csak akkor sze­reltessünk füstjelzőt, ha a 4 m-es távolság betartható a tűzhelytől és más hasonló berendezéstől, mert ezek hamis riasztást okozhatnak. A különleges érzékelők képesek ilyen eseményeket előre észlelni, és meg­különböztetni a veszély mértékét.

A jelzőberendezést ne telepítsük huzatos helyre, például az elszívóberendezések köze­lébe, mert a levegő mozgása meggátolhatja, hogy a füst időben a jelzőberendezésbe jus­son. A füstjelzőt legjobb a mennyezet köze­pén elhelyezni. Ne szereljük poros vagy nagy nedvességtartalmú helyiségekbe. Többfajta tűzjelző kapható, olyant válasszunk, amelyik az adott helyiségbe való, hogy valóban növel­je a létesítmény tűzbiztonságát, és minde­nekelőtt időben figyelmeztesse az ott tartóz­kodó személyeket.

A tűzjelzők érzékelőinek több típusa ismert:

  • füstérzékelők (ionizációs, optikai (foto-elektromos), aspirációs vagy ezek kombi­nációja);
  • lángérzékelők (ultraviola, infravörös);
  • hőérzékelők (hőmaximum és hősebesség érzékelő);
  • gázérzékelők (földgáz-, propán-bután-(LPG-) és széngázérzékelő és -jelző);
  • kombinált (egynél több tűzjellemzőre reagál).

Az ionizációs füstérzékelők érzékenyebbek, mint a fotoelektromosak, gyorsan reagálnak a tűzre, képesek időben érzékelni az izzást és a lángokat. A fotoelektromos észlelés általá­ban stabilabb, mint az ionizációs. Képesek érzékelni a parázsló tüzek füstjét vagy a gyen­ge lángokat, például a bútorok, műanyagok égésénél keletkezőket vagy a túlmelegedés füstjét. A tisztán optikai érzékelők nem képe­sek észlelni a gyengén látható vagy nagyon fekete füstöt okozó, gyorsan terjedő tüzeket.

Jó tanács

A füstjelző 45 másodpercenként ellen­őrzi az elem feszültségét, ilyenkor a LED-dióda röviden felvillan. Amint az elem feszültsége a minimális érték alá esik, a jelző percenként egyet sípol 30 napon át, hogy figyelmeztessen az elemcserére. A jelzőt évente egyszer a gyártó utasításának megfelelően tisz­títsuk ki, és cseréljünk elemet is évente.

A szén-monoxid-jelző (CO-jelző) figyelmeztet az egyik legveszélyesebb halálos gáz jelenlé­tére. A szén-monoxid színtelen, szagtalan mérgező gáz, ezért jelenlétét érzékszerveink­kel nem tudjuk észlelni. Gyakran keletkezik a tökéletlenül égető berendezések – fát, sze­net, gázt, olajat vagy gázolajat égető kazá­nok, tüzelőberendezések, kandallók vagy kazánok – közelében. Javasolt CO-jelzőt elhelyezni minden helyiségben, beleértve a szuterént és a tetőteret is. Ha egy érzékelő szén-monoxidot érzékel, bekapcsolja a 85 dB hangerejű szirénát és folyamatosan adja a vörös jelzőfényt.

A füst- és gázérzékelők legyenek az elektromos hálózattól függetlenek, ezért tartalék elemekkel is biztosítani kell az áramellátásukat

A füst- és gázérzékelők legyenek az elektromos hálózattól függetlenek, ezért tartalék elemekkel is biztosítani kell az áramellátásukat

Normális körülmények között, készenléti állapotban a vörös jelző­fény 30 másodpercenként villan fel. A gázér­zékelő különböző éghető gázok szivárgására figyelmeztet. Reagál a még nem veszélyes koncentrációjú földgázra, propán-bután gázra (LPG), széngázra, szén-monoxidra. Aktiváló­dása esetén tűzriasztást ad, emellett sziré­na hangjelzéssel figyelmeztet a veszélyre. Amennyiben van gázüzemű készülék a há­zunkban, feltétlenül szereltessünk be gáz­szivárgás-érzékelőt.