Biztonságos otthon

Társasházak elektronikus védelme

A lakótelepi házak és a társasházak lakói a ház közös helyiségeiben gyakran találnak illetéktelen személyeket. Ha biztonságos kör­nyezetben szeretnénk élni, meg kell akadá­lyoznunk, hogy idegenek bejussanak az épü­letbe, ezzel védekezhetünk a vandalizmus, a berendezés rongálása ellen.

Síkmágnes zárak

A társasházak bejárati ajtóira a régi elektro­mechanikus zárak helyett felszerelt síkmágnes zárak biztonságosak. A régi elektromechani­kus zárak gyakran a vandalizmus áldozatául esnek, mert egyszerűen kitörhetők, és ezután a bejárati ajtó hosszabb időre védelem nélkül marad, szabad bejárást kínálva illetéktelen személyeknek az épület közösségi helyiségei­be. A síkmágnesek még gyakori ajtónyitás esetén is rendkívül megbízhatóak. Mágneses erőt használnak, és a zárva tartásukhoz nem szükséges mechanikus retesz.

Szerkezeti megoldásuk olyan, hogy erős ütésnek is ellenáll, és a zár sértetlen marad még az ajtó erőszakos felnyitása esetén is. Előnyük még, hogy alkalmasak a nem pontosan illeszkedő ajtókra is. Az ajtók belső oldalára szerelik őket, ezzel védve vannak a lopás és rongálás ellen. Egy ajtóra több síkmágnes zárat is fel lehet szerelni. Süllyesztett, L vagy Z alumínium-profilos szerelési változatban gyártják őket. A változatos kialakításnak köszönhetően szinte bármilyen ajtóra felszerelhetők. Ezek­nek a záraknak további előnye az energiata­karékosságuk: 300 kg tartóerő biztosításá­hoz csupán 0,6 W villamos energiát igényel­nek. Hátrányuk, hogy áramkimaradás esetén az ajtót elengedik. Előnyös tulajdonságaik révén a síkmágnes zárak terjedtek el legin­kább az elektromos zárak közül.

Síkmágnes zárak

A társasházak bejárati ajtóira a régi elektromechanikus zárak helyett felszerelt síkmágnes zárak biztonságosak, még gyakori ajtónyitás esetén is rendkívül megbízhatóak

A ház lakóinak biztonsága fokozható belép-tetőrendszer üzembe helyezésével. A társas­ház bejárati ajtaját elektronikus kódkulcs nyitja, amelyet csak a ház lakói kapnak meg, így a bejáraton illetéktelen személyek nem tudnak bejutni.

Az elektronikus kódkulcs működése olyan technológián alapul, amely azonosítóként egy egyedi azonosítószámmal ellátott fémchipet használ. A fémchip kiemel­kedően védett a másolás ellen és a mecha­nikus hatásoknak is ellenáll. Azért, hogy az elektromágneses zárral ellátott ajtót kinyis­suk, a chipnek feltétlenül érintkeznie kell az érintőfelülettel.

Az érintőfelület a hozzá érin­tett kódkulcsról azonosító adatokat továbbít a műveleti és tárolóegységbe, ahol ezeket az információkat a rendszer feldolgozza, és ellenőrzi a belépési jogosultságot. Amennyi­ben az adattárban az azonosító szám szere­pel, az elektromágneses zár kiold. Ellenkező esetben az ajtó továbbra is zárva marad. A beléptetőrendszernek nem csak a létesít­ményt kell zárnia, hanem a lakóknak olyan információt is kell szolgáltatnia, amely szük­séges a ki- és belépő személyek ellenőrzéséhez.

A rendszer számítógépre való csatlako­zás nélkül, önállóan képes dolgozni. Amennyiben a ki- és belépés ellenőrzése mégis szükséges, a rendszert a megfelelő szoft­vert alkalmazva össze lehet kötni számító­géppel.

Társasház védelme

A társasház közösségi tereinek védelme mellett sem szabad elhanyagolnia a lakóknak a saját otthonuk védelmét

A rendszert felvonóknál is lehet alkalmazni, hogy megelőzzük a személyek ellenőrizetlen mozgását, és a lifteket megvédjük a rongá­lástól és a szennyezéstől. A felvonó ellenőrző rendszere szintén azonosító kulcsokkal mű­ködik. A felvonót a lakók ugyanazzal a kód­kulccsal irányítják, amellyel a bejárati ajtót nyitják. Az érintőfelület a felvonó belsejében van, közvetlenül a nyomógombok paneljén vagy mellette. Ez a felvonó típusától és a nyomógombok paneljének kialakításától függ. A további részegységek a felvonókabin tetején található gépszekrényben vannak.

Az érintéses kódkulcsok korszerűbb változa­ta az RFID-technológián alapuló érintés nél­küli elektronikus rendszer, amely a személyek azonosítását, az épületbe való ki- és belépé­sét ellenőrzi. Az érintő kódkulcsok helyett ebben a rendszerben érintés nélküli eszközö­ket alkalmaznak. Nem érintőfelületet használ­nak, hanem leolvasóberendezést, amely lehet a csengőgombok táblájának része vagy önállóan a vakolatba süllyesztve. A társasház biztonságát növelő alapvető elemek közé tar­toznak a térfigyelő rendszerek, amelyek figye­lik a ház közösségi tereit, és digitálisan rög­zítik az eseményeket.

Kamera­rendszerek a társasházban, vandalizmus megelőzése

A megfelelő kamera­rendszerek használata korlátozza vagy telje­sen kizárja a vandalizmus, szabálysértések vagy bűncselekmények elkövetését. A kame­rák alkalmazását egy új jogszabály (2011. VII.) már Magyarországon is engedélyezi a lakók 2/3-ának beleegyezésével, a megfelelő tájékoztató táblák elhelyezése mellett. A vanda­lizmus elleni védelemben a ház homlokza­tának legkritikusabb helyei a fő- és mellék­bejárati ajtók, kapucsengők, előcsarnokok, postaládák előtti tér, felvonók. Előnyösebb a digitális kamerák alkalmazása, amelyek csak akkor rögzítik a képet, ha a látómező­jükben mozgást érzékelnek, így nem keletke­zik rengeteg felesleges felvétel, és felgyorsul az ellenőrzésük és osztályozásuk.

A digitális kamerák beprogramozása után nincs további teendő, mint például a videószalagok cse­réje. A házban kamerákon kívül lehetnek a különböző eseményeket kiértékelő és rögzítő érzékelők. A megfigyelt helyiség biztonságát zavaró esemény érzékelésekor a kamerás biztonsági rendszer aktiválja a riasztóberendezést és erről informálja szol­gálattevő személyeket, adott esetben a rend­őrséget.