Egészséges otthon

A szépség és az öröm megteremtése a lakásban, színek

Az erős érzelmek keltette energiák még az esemény elmúlta után is sokáig fennmarad­hatnak. A rossz előérzet vagy a mély szomorúság aurája átjárhatja a helyiségeket. A vi­dámság energiája is hat, ilyenkor a derű áradását érezhetjük. A múltból, vagy egy előző lakó múltjából feltörő érzések – akárcsak a belélegzett levegő – testi egészségünket és az érzelmi jól-létünket egyaránt befolyásolhatják.

A ház akkor boldog, amikor a lakói békében és örömben élnek

A boldogtalan ener­giák azonban számos forrásból jöhetnek. A bánat vagy a beteljesületlen vágyak érzelmi árnyékot vetnek még a legnaposabb szobákra. Egy megrázó haláleset vagy betegség év­századokig gyűrűző hatást indíthat el. A viharok, tüzek, földrengések és más katasztrofá­lis események még évekkel a romok eltakarítása után is szerencsétlenséget hozhatnak.

Clodagh, a világhírű tervező, városi luxuslakását a pusztító New York-i terrortámadás utóhatásaként kísérleti műhellyé alakította, ahol a fizikai és spirituális megtisztítás mód­szereit vizsgálta. Egy környezeti tanácsadó tesztelte a levegőt és a vizet, egy feng shuit gyakorló személy kiegyensúlyozta az energiákat, és spirituális vezetők tértisztító szertar­tásokat végeztek. A hosszan tartó folyamat során Clodagh azt tapasztalta, hogy az ott­hon újjáteremtése valójában az élet újjáteremtésének egy módja. Minden egyes szakasz hosszú gondolkodási és önvizsgálati periódust igényel, olyan időt, amikor valójában a fe­jünkben kell rendet teremteni.

A bejárathoz gondosan válogatott részletek szimbolikus jelentőségűek

Fent. A bejárathoz gondosan válogatott részletek szimbolikus jelentőségűek. A falra akasztott, kézzel faragott favillák „eltakarítják” a múltat és elhárítják a gonoszt, míg a friss napraforgók életerőt sugároznak, és stabilizálják a földből áradó energiát.

Nem kell végigcsinálnunk az összes eljárást, melyeket Clodagh alkalmazott, de az ár­talmas energiák eltávolítása egy nyugtalan otthonból mindig a múlt megtisztításával kez­dődik. Szánjunk időt a békés szemlélődésre, és döntsük el, mi az, ami igazán fontos az életünkben. Használjuk fel ezt az alkalmat, hogy megszabadulunk azoktól a holmiktól, amelyek kiszívják a szellemünket, boldogtalan emlékeket ébresztenek, vagy egyszerűen haszontalanná váltak.

Megszabadulás a régi ruháktól  és emlékektől

Szabaduljunk meg azoktól a ruháktól, amelyek már nem illeszked­nek az énképünkbe, vagy kellemetlen emlékek kapcsolódnak hozzájuk. Az elavult maga­zinokat és katalógusokat adjuk át újrahasznosításra, azokat a könyveket, amelyeket nem valószínű, hogy elolvasunk, adjuk el. Iktassuk vagy dobjuk el a régi számlákat és más papí­rokat.

Szabaduljunk meg a kicsorbult porcelán- és üvegtárgyaktól, és javítsunk meg vagy dobjunk el minden szakadt vagy törött holmit. Készítsünk gondos leltárt a bútorzatról és a gyűjtött tárgyakról, és távolítsunk el mindent, ami szomorúságot, dühöt vagy bűntuda­tot ébreszt. Azzal, hogy megszabadítjuk magunkat e tárgyaktól, utat nyitunk az új öröm­nek az életünkben.

„Olyan, hogy ‘élettelen tárgy’, nem létezik.” Clodagh, kortárs tervező

Tisztítsuk meg a teret…

Söpörjük el a bánatot

Miután a teret felszabadítottuk, az alapos takarítás ideje következik. Egyes kultúrákban a rituális söprésnek misztikus jelentése van: elűzi a gonoszt. Kezdjük a bejáratnál, és az óramutató járásával egyezően haladjunk körbe a szobában, ritmikusan söpörjük el a port és a pókhálót a padlóról, a polcokról, a szegélyekről és a mennyezetről. Ezt követően, szintén az óramutató járásával egyezően, mossuk föl a padlót forró vízzel, amelyet aprí­tott zsályalevéllel és fenyő- vagy eukaliptuszolajjal illatosítottunk. Ez a fajta rituális tevé­kenység több, mint a piszok eltávolítása: a ritmikus mozgás lélektanilag megnyugtató, és segít elsöpörni a negatív indulatokat.

Figyeljünk a friss vízre

A víz az élet és a tisztaság erőteljes szimbóluma. Azonnal javítsuk vagy javítassuk meg a szivárgó csöveket és a csöpögő csapokat – így is megakadályozhatjuk az életenergia el­szivárgását. A virágvázákban mindennap cseréljük a vizet, és ellenőrizzük, hogy az akvá­riumokban is friss legyen. Fontoljuk meg egy szobai szökőkút beállítását, kellemes hang­jaival még egy kis asztali kút is nyugtató asszociációkat ébreszt.

Hívjuk be a természetet

Az élő növények az újjászületést jelképezik. Ha a szobában lévő növények rossz állapot­ban vannak, vigyük ki őket a szabadba, hogy helyrejöjjenek, vagy tegyük a komposztba. Hozzunk be új, életerős, különféle alakú és méretű növényeket. Tegyünk aranyvessző­ágakat vizeskorsókba, hogy kibontsák friss virágaikat, vagy töltsünk meg kosarakat illatos fenyőtobozokkal. Egy kosár kagylóhéj vagy néhány, szépen elrendezett, idő marta kő se­gít enyhíteni a zavaró emlékek okozta fájdalmat.

Lelki gyógyulás

Az otthon meggyógyítása egy sokra becsült kapcsolat végén:

  • Vásároljunk új ágyat.
  • Távolítsuk el korábbi szerelmünk fényképeit a hálószobából.
  • Rendezzük át a bútorzatot.
  • Válasszunk új színösszeállítást.
  • Cseréljük ki vagy kárpitozzuk újra a közösen használt bútorokat.
  • Szabaduljunk meg az ajándékoktól és emléktárgyaktól, vagy tegyük őket nem látható helyre.
  • Adjuk el azokat a ruhákat vagy ékszereket, amelyek a kapcsolatunkra emlékeztetnek.
  • Töltsük meg a szobát élő növényekkel és az élet és a megújulás más szimbólumaival.
  • Tartsunk múlttemető szertartást, és ünnepeljük új életünket.

Gyógyító színek

A tudósok már régóta tudják, hogy a színek befolyásolják a hangulatot, és specifikus élet­tani válaszokat váltanak ki. Mindegyik színárnyalat egyedi hullámhosszú és frekvenciájú sugárzást ver vissza, amely idegpályáinkon át a tobozmirigyünkbe kerül, és meghatáro­zott választ vált ki. Ha erről nem felejtkezünk meg, akkor a színeket nem csupán eszté­tikai szépségük okán választhatjuk ki, hanem a gyógyhatásúk miatt is.

Keressünk új színösszeállítást, amely felemeli a lelkünket, vagy válasszuk a meglévő színek mélyebb ár­nyalatait. Amennyiben nem akarjuk megváltoztatni a falak festését, fontoljuk meg a sze­gélyek és néhány kulcsfontosságú berendezési tárgy átfestését ellentétes árnyalatúra. A kipárolgást elkerülendő, használjunk víz alapú, alacsony illékony anyag tartalmú festé­ket vagy természetes alapanyagokból készült festéket.

Hosszú virágzó növények

Fent. A hosszú virágzó növények fölemelik a lelket és a feng shui filozófia szerint segítenek fokozni az energiát. A tükörben visszatükröződő kék üvegedények és jácintvirágok gyógyító színnel töltik be a szobát.

„A szomorúság ellen a vörös szín a legjobb gyógymód.” Bill Blass, amerikai divattervező

Színpszichológia

Minden színnek van rezonanciája. A színpszichológia egyik alapvető tanulmányában a neves kutató, Faber Barren azt állítja, hogy a specifikus színárnyalatoknak egyértelműen meghatározott terápiás hatásuk van. Más tudósok úgy találták, hogy számos betegség si­kerrel gyógyítható színekkel. Néhány elméleti szakember azt is állítja, hogy az általunk kedvelt színek a ránk jó hatást gyakorló, gyógyító rezgések tudatalatti keresésre utalnak.

Vörös

A vörös a legszenvedélyesebb szín. Serkenti az agyhullám-tevékenységet és növeli a pul­zust, a légzésszámot és a vérnyomást. A mértéktelenül használt vörös színt azon­ban a legtöbb ember túlságosan stimulálónak tartja. A módosított tónusok azonban, például a meleg gesztenye-, a rózsavörös és a rózsaszín árnyalatok nem izgatóak, de hat­nak az érzelmeinkre. Egy parányi rózsás árnyalat ellazítja a fáradt izmokat, és enyhíti a feszültséget. A rózsaszín étvágycsökkentő is, és néha használják a diétás kezelésben.

Narancs

A narancs nem olyan erőteljes, mint a vörös, de sok hasonló tulajdonsága van. Vidám ra­gyogása enyhíti a fáradtságot. Mivel serkenti étvágyat és az emésztőrendszert, ezért nagyon illik az étkezőterületekhez. A tiszta narancs nagy mennyiségben túl rikítónak tűnhet, de a narancs árnyalatú színek, például az őszi- és a sárgabarack szín, a lazac, a korall és néhány okkerszín derűs és hívoga­tó.

Sárga (sárga)

A sárga a sötét tereket világosabbaknak lát­tatja. A sárga árnyalatokra festett szobák felemelik a lelket, és enyhítik a fáradtságot, néhány tudós azt is állítja, hogy a sárga hasznos a bélrendszeri betegségek kezelésé­ben.

Zöld

A sárga melegségét a kék békességével kombináló zöld felidézi az életenergiát. Nyugtató és semleges, enyhíti a stresszt, csökkenti az izomfeszességet. Ideális szín a koncentrációra, meditációra és relaxációra használt szobákban. Egyes kutatók azt ta­pasztalták, hogy a zöld árnyalatok segítséget nyújtanak a depresszióban, szorongásban és idegességben szenvedő embereknek.

Kék

A nyugtató és tápláló kék a vörös ellenté­te. Csökkenti a vérnyomást, a légzésszá­mot, és enyhíti a gyulladásokat. A halvány­kékek az eget idézik, békét és harmóniát sugallnak. A sötétebb árnyalatok fékezőek, és bátorítják az elmélkedést. A kék árnyala­tok magukban foglalják a szomorúságot is, ezért kissé lehangolók lehetnek.

Bíbor

A vörös szenvedélyességét a kék nyugal­mával egyesítő bíbor se nem serkent, se nem lazít. Rejtélyes szín, amelyet néhány ember zavarónak tart. Ennek ellenére a ku­tatók azt állítják, hogy a bíbor tónusok hasznosak lehetnek a migrének és az idegi rendellenességek kezelésére. Ahogy az ár­nyalatok mélyülnek, úgy fokozzák a nyu­godt elmélkedést.

Fekete

A sötét szín nem szükségszerűen azonos a reménytelenséggel. Noha a nyugati kultú­rák a feketét a halállal és a gyásszal kötik össze, ez a szín egyúttal erőt, energiát és kifinomultságot sugall. Használjunk ébenfe­ketét fehérrel vagy egyetlen merész szín­nel, hogy erősítsük lelkünket és fokozzuk önbizalmunkat.

Fehér

Mint az élet alagútjának végén lévő fényt, a fehéret a halállal és a spiritualitással lehet társítani. Egyes kultúrákban a fehér a gyász színe, másokban a tisztaság, ártatlanság és az egyszerűség jelképe. A fehérre festett szobákban élőbbek a lámpaernyőkből, a függönyökből és az ágytakarókból szárma­zó színek. A tónusok és a textúrák lágy át­menete érdekessé tehet egy tiszta fehérre festett szobát.

A spektrum minden színét egyesítő fehér tisztít és megtisztít

Fent. A spektrum minden színét egyesítő fehér tisztít és megtisztít. Egy jól elhelyezett tükör kellemes belátást enged az otthonba. Az éles sarkok tompítására válasszunk kerek levelű növényeket.

. A sötétzöld színek a növekedést és a termékenységet idézik fel

Fent. A rendezett élet az egyszerű élet melletti elkötelezettséggel kezdődik. A sötétzöld színek a növekedést és a termékenységet idézik fel.

Áldjuk meg a házunkat

A hagyományos házszentelő szertartás a következő elemek bármely kombinációjá­ból állhat

Víz

Keverjünk el rutát, vasfüvet és macskagyö­keret vagy más gyógynövényeket tenger­vízzel. Spricceljük szét a gyógyfüves vizet a helyiségekben és a ház alapja körül.

Tengeri só

Sok hagyomány szerint a só védőpajzsot hoz létre, amelyen a gonosz szellemek nem tudnak áthatolni. Hintsünk szét tenge­ri sót a házban és az alap körül.

Füst

A bennszülött amerikai hagyományokban zsályacserjét, cédrust, harmatkását és do­hányt égetnek kis köcsögben vagy nyitott kagylóhéjban. A gyógyfüveket gyapotba le­het tekerni, így „füstölőrudat” kapunk. Las­san sétáljunk körbe minden szobában az óramutató járásával ellentétes irányban, és legyezzük szét a növényi füstöt. A füst el­mossa a korábbi lakók által hátrahagyott energiákat.

Tűz

A láng a tisztítást jelképezi. A tér megtisztí­tásához és egyúttal a ház tiszteletére és megünneplésére tartsuk a ceremóniát gyertyafénynél. A természetes illatokhoz válasszunk gyógynövényekből és illóolajok­ból készült gyertyákat.

Hangok

Szinte mindegyik kultúra használ valamilyen ritmikus, ismétlődő hangot, hogy elűzze a gonosz szellemeket, és vidám rezgéseket keltsen. Csengessünk, doboljunk vagy játsszunk harangjátékon, esetleg tapsoljunk hangosan egyszerre.

Újrakezdés

Otthonunk lelkünk kifejeződése. Az általunk választott lakóhelyek és ahogyan díszítjük őket, tükrözik, kik vagyunk, és mivé válunk reményeink szerint. Másfelől viszont a kör­nyezetünk mély hatást gyakorol a személyiségünkre. Bizonyos értelemben az otthonunk a sorsunk.

Carl Jung pszichológus az én szimbólumának tekintette az otthont. Az Emlékek, ál­mok, gondolatok című önéletrajzi könyvében leírja, hogyan épült fel fokozatosan kastély­szerű otthona a Zürichi-tó partján, és tornyainak, toldalékainak evolúcióját pszichéje fej­lődéséhez hasonlítja. Jung felfogásából kiindulva, Clare Cooper Marcus, a berkeley-i Kalifornia Egyetem építészeti professzora megfigyelte, hogy a bútorok, a falszínek és a belső tervezés eltérő szempontjai az emberek közötti belső konfliktusokat tárnak föl.

Megtörténhet, hogy a negatív energiák eltávolítása egy problémás otthonból egészen egyszerűen megoldható a bútorzat átrendezésével. Próbáljuk meg átlósan elhelyezni a székeket és szófákat, és átvinni néhány dolgot más szobákba. Vegyük tekintetbe a feng shui vagy a Vasztu-sásztra ősi alapelveit, de hallgassunk figyelmesen saját ösztöneinkre is. Lehet, hogy azt tapasztaljuk, hogy kényelmesebben tudunk pihenni, miután elhúztuk az ágyat az ajtótól, esetleg termelékenyebben dolgozunk, miután megváltoztattuk az íróasztalunk helyzetét. Egy új bútordarab elhelyezése szinte varázslatos módon új reali­tásokat képes kifejezni. Lehet, hogy új kapcsolatok felé nyithatjuk meg az életünket, ha egy plusz széket teszünk az étkezőasztal mellé.

A gyógyító energiák szabadon áramlanak a szőnyeg és nehéz drapériák nélküli szobákon

Fent. A gyógyító energiák szabadon áramlanak a szőnyeg és nehéz drapériák nélküli szobákon. A vörös orchideák, a zöld üvegpoharak és a friss gyümölcs az újjászületést jelképezik.

A szoba fizikai megjelenésének megváltoztatása hozzájárul érzelmi hangulatának megváltozásához is. A bútorzat látványát levehető bútortakarókkal változtathatjuk meg. Új színeket vihetünk a helyiségbe néhány újonnan elhelyezett párnával vagy sző­nyeggel. Változtassuk meg a képkereteket és a lámpaernyőket is, vagy fessük be a ré­gieket. Szereljünk föl új ablakrolókat, vagy alakítsuk át a meglévő színárnyalatokat sza­lagokkal, új képekkel.

A falak és a mennyezetek határai között újrateremthetjük az otthonunkat. Fontoljuk meg az ajtógombok, szekrényhúzók és más vasalások lecserélését. Szereljünk föl új vi­lágítótesteket vagy cseréljük ki a körtéket más színűekre vagy teljesítményűekre. Sze­reljük föl a konyhát és a fürdőszobát új csapokkal, és cseréljük ki a régi pultokat föld alakította kőre.

Még a legalapvetőbb építészeti részletek is újraértelmezhetőek

Változtassuk meg a lam­bériát és az ajtó- meg az ablakszegélyt, és megteremtettük egy drámai újrakezdés lehe­tőségét. Szereljünk föl homorú szegélylécet körbe a mennyezeten, cseréljük ki az ajtó­kat, és építsünk polcokat, szekrényeket vagy ablakpárkányokat. A lebontott épületekből megmenekített oszlopok, gyámkövek, párkányok és más építészeti maradványok behoz­zák az eredeti mesteremberek energiáját, és visszaállíthatják egy letűnt időszak boldo­gabb pillanatait.

Akár csak néhány kis részletet változtatunk, akár átépítjük a házunkat belülről kifelé, mindig a belső hangunkra hallgassunk. Ne sajnáljuk az időt, és kísérletezzünk új színekkel és elrendezésekkel, és olyan alaprajzot válasszunk, amely teljesen kényelmesnek tűnik. Kerüljük a jelentőség nélküli, fölösleges díszítést, de vegyük körbe magunkat olyan rész­letekkel, amelyek felemelik a lelkünket. Bárhová nézünk, olyasmit kell látnunk, ami béké­vel tölt el.

Kiengesztelő ceremóniák

Az évszázadok során különböző népek változatos és sokféle ceremóniát alakítottak ki arra, hogy a levegőt megtisztítsák az ártalmas energiáktól, és a jó szerencsét az ottho­nukba invitálják, Az ősi Kínában a feng shui művelői chi beállító rituálékat celebráltak. Az indiánok erős gyógyfüveket égettek és könyörgéseket énekeltek. Más hagyományok hí­vői varázslatokat és illatos italokat használtak, míg az őskeresztények szentelt vizet, töm­jént és harangzúgást alkalmaztak tisztító, engesztelő eljárásként.

Az ősi gyakorlatok közül sok ma is tovább él, sok család alkalmazza is őket, amikor szeretnék a múltat lezárni, és az új kezdeteket megünnepelni. A formális házszentelő bi­zonyos értelemben olyan, mint egy esküvő: az adott család értékei alapján mintegy nyil­vánosan megerősíti a kötelezettségvállalást az új élet elkezdésére. A formális házszente­lő hasonlíthat azonban a temetésre is – lezárul valami, és elkezdődik egy gyógyító folyamat.

Szoba

Fent. Bármely szoba átalakítható, ha dúsan leveles növényt, egy számunkra értékes szobrot helyezünk el benne, esetleg egy nagyobb bútort új, friss, élénk mintázatú szövettel kárpitoztatunk át. Egy jól elhelyezett tükör kivilágosítja a sötét sarkokat, és megduplázza a szoba szép részleteit.

Ha úgy döntünk, hogy házszentelő ceremóniát tartunk, folyamodhatunk az ősi hagyo­mányokhoz, vagy létrehozhatunk egy olyan rituálét, amely saját spirituális meggyőződé­sünket tükrözi. Az esemény előkészítésében és lebonyolításában – hitünk szerint – köz­reműködhet egy lelkész, rabbi, sámán, feng shui művelő vagy más lelki vezető. Válasszunk olyan szavakat és jelképeket, amelyek különösen jelentőségteljesek számunk­ra és a családunk számára. Ha komolyan és tisztelettel végzik, a szertartás (a részletektől függetlenül) kiengesztelő lesz.

Hosszú szárú, friss tulipánok és ragyogó gyertyák

Fent. Hosszú szárú, friss tulipánok és ragyogó gyertyák ünneplik az új kezdeteket.

„…fizikai környezetünkben bizonyos mértékig valamennyien megmutatjuk a tudatalattinkból származó üzeneteket arról, kik vagyunk, kik voltunk és valószínűleg kik leszünk.” Claire Cooper Marcus, Home as a Mirror of Self (A ház mint önmagunk tükörképe)

Imák, ráolvasások és énekek

A házszentelő ereje az ott élő emberek elkötelezettségéből ered. A rituálé tartós hatá­sáról gondoskodunk, ha elmondjuk, elénekeljük vagy elkántáljuk reményeinket, álmain­kat és szándékainkat. Válasszuk a spirituális vezetőnk által írt szavakat, vegyünk ki része­ket egy szent könyvből, vagy írjuk meg a saját szövegünket. Szavakba önthetjük meleg, szerető kívánságainkat a ház és minden és mindenki számára a házban.

Kifejezhetjük azt a vágyunkat, hogy harmóniában kívánunk élni a természettel, és reményünket, hogy ol­talmat kapunk, amely táplál és gyógyít. Öntsük a szavakat ének vagy mantra formájába, vagy egyszerűen mondjuk el hangos meggyőződéssel. Elkötelezettségünk megpecsételésére kérjük meg a rokonokat, barátokat és szomszédokat, hogy csatlakozzanak hozzánk az énekben és az imában.

Újjáalakított házunkat a ceremónia fénypontjaként azzal is megünnepelhetjük és meg­tisztelhetjük, hogy nevet adunk neki. Találjunk olyan szót, amely szimbolizálja a harmó­niát és a szépséget. Vagy mutassuk ki szeretetünket az otthonunk iránt azzal, hogy saját családnevünket adjuk neki. Tegyük a nevet a bejáratra egy védő szimbólummal együtt. Ily módon a ház kényelmet, örömöt és gyógyulást nyújt minden betérőnek.

Áldás Bahá’u’lláh-tól, a Bahá’i vallás alapítójától

Áldd meg ezt a helyszínt és a házat, és a helyet és a várost és a szívet és a hegyet és a menedéket és a barlangot és a völgyet és a szárazföldet és a tengert és a szigetet és a mezőt, ahol az Istent megemlítették és magasztalt lénye megdicsőült.

Navajo áldás

Legyen a házam harmóniában a fejemtől, legyen boldog a lábfejemig, legyen boldog, ahol fekszem, legyen boldog minden fölöttem, legyen boldog minden körülöttem, legyen boldog.

Ír áldás

Isten áldd meg e ház sarkait és legyen áldott a szemöldökfa, és áldd meg a szívet és áldd meg a deszkát, és áldj meg minden nyugvóhelyet, és áldj meg minden ajtót, amely idegennek és rokonnak szélesre tárul, és áldj meg minden kristály ablaktáblát, amely beengedi a csillagfényt, és áldd meg a fejünk fölötti tetőt, és minden erős falat. Legyen mindenen az ember békéje, az Isten békéje a szeretet békéje.