Egészséges otthon

Egészségbarát lakásbejárat kialakításának tippjei

A bejárat az otthon első része, amelyet megpillantunk. És természetesen az utolsó is, mielőtt kilépnénk – érkezéseink és távozásaink, az üdvözlések és búcsúzások, a kezdetek és a befejezések színhelyei. Egy védelmet nyújtó ajtó és egy kényelmes, oltalmazó előtér – fontos, a belső és külső világ között hidat alkotó tér.

Az előszoba állapota tükrözi az otthon egészségét

Ha a bejárat rendezett, de­rűs és esztétikailag tetszetős, akkor megnyugtatja a lelket, és engedi a pozitív ener­gia szabad áramlását. Ha azonban papírok és szatyrok állnak rendetlen kupacok­ban, a székre hajítva kabátok hevernek, a térség gyengén világított, akkor az otthonba belépés csüggesztő aktussá válik, és a kényelmetlen érzés tovább hat, beljebb is az otthonban.

A házaknak gyakran nem csak egy bejáratuk van

A homlokzati belépőhelyiség­ben, ahol a vendégeket üdvözöljük, esetleg figyeltünk az elrendezésre. A család és a közeli barátok azonban sokszor egy sötét, rendetlen garázson vagy mosókony­hán át lépnek be és távoznak, ahol szemetesvödrök, kerti szerszámok, mosásra vá­ró holmik vagy festékesdobozok veszik őket körül. A naponkénti érkezések és tá­vozások ezen a kietlen térségen keresztül azt a kimondatlan üzenetet hordozzák, hogy a számunkra legfontosabb emberek értéktelenek.

Akár egy formális előszobába, akár egy mosókonyhába, konyhába vagy nappaliba nyílik az otthon ajtaja, a küszöbnél lévő terület fontos szerepet játszik annak megha­tározásában, mi megy be a házba. Gondoljunk úgy a bejáratra, mint a világi javak és a gondolatok átjárójára. E tér megtervezése ésszerű alkalom arra, hogy meghatá­rozzuk, mik élveznek elsőbbséget, és megállapítsuk a tárgyi javak jelentőségét. Lé­lekben távolodjunk el egy kicsit, és objektív távolságból vessünk egy pillantást háztartásunk napi működésére és preferenciáira. Szánjunk időt arra, hogy eltűnődjünk otthonunk általános esztétikáján és családunk véleményén és szükségletein.

Az egészséges, környezetbarát otthon kialakítására nincsenek merev szabályok. A szakemberek adhatnak ötleteket, az ősi keleti filozófiák kijelölhetnek irányokat, de nincs két ember, akire az allergiakeltő anyagok, a szintetikus vegyi anyagok és az elektromágneses energiák ugyanolyan mértékben hatnának. Ráadásul az érzékel­hető részletekre – a színekre, a fényre, a hőmérsékletre és az illatra – is mindnyá­jan különféleképpen reagálunk. Végül lehet, hogy az ösztöneinkre és éles megfigye­lőképességünkre kell hagyatkoznunk. Amikor elgondoljuk lakásunk berendezését, hallgassunk az ösztöneinkre.

Bejárat

Fent. A finom színek a nyugalom helyszínévé varázsolják a forgalmas előteret. A lenolajból, fenyőgyantából és őrölt fából készült burkolólapok kevésbé rongálják a környezetet, mint a műanyag utánzatok.

Az egészséghez vezető belépőterek

 • Tegyük rendbe a bejárat környékét.
 • Legyen benne bőségesen tárolóhely, a cipőket tartsuk elzárva.
 • Legyen jól megvilágított.
 • Gondoskodjunk egy székről vagy padról.
 • Válasszunk az otthon külsejével és belsejével harmonizáló színeket.
 • Az éles szögleteket élő növények elhelyezésével lágyíthatjuk.
 • A szökőkutak és az akváriumok vizét cseréljük gyakran.
 • Használjunk tükröket.
 • Helyezzünk ide a családi értékeket erősítő műtárgyakat.
 • Tegyünk ki friss, természetes illatosítókat.
 • Tartsunk ünnepélyes házszentelő szertartást.
 • Helyezzük el az ajtón a béke és a védelem jelképét.

Tisztítsuk ki a teret…

Az egészséges otthonban a hivatalos és a funkcionális bejáratoknak egyenlő jelentőséget kell adni. Kezdjük azzal, hogy teljesen kiürítjük a teret. Tisztítsuk ki a tároló helyeket, töröl­jük le a port, mossuk föl a padlót és a polcokat citrom illatú vízzel. Döntsük el, mely dolgok szükségesek és melyeket kell eltávolítani. Csomagoljuk össze a fölösleges holmikat, és ad­juk olyan ismerőseinknek, akiknek szükségük van rá, vagy jótékonysági szervezeteknek. A rendetlenség fölszámolásával a bejárati rész nagyobb és hívogatóbb érzetet kelt.

Ahhoz, hogy bejáratot tisztán tartsuk, némi antropológiai tudásra kell szert tennünk. Figyeljük meg családunk hétköznapi tevékenységét, és jegyezzük meg, hol szoktak fölhal­mozódni a napi életből eredő kacatok. Jegyezzük meg azokat az asztalokat, amelyeken összegyűlnek a levélkupacok; figyeljük meg a székeket, amelyek kalaptartókká és kabát-akasztókká válnak. Az előteret ne csupán a látogatók elkápráztatására alakítsuk ki, felel­jen meg a családunk tényleges életének is. Megfelelő tárolóhely kialakításával nemcsak a torlaszoktól szabadítjuk meg a teret, de megakadályozzuk azt is, hogy a rendetlenség beljebb hatoljon az otthonunkba.

Amennyiben van az előszobában beépített szekrény, optimalizáljuk ezt a tárolóteret könnyen elérhető kampók és alacsonyabb rudak berakásával a gyerekek kabátjainak. Használjunk erős vállfákat a nehéz ruhadarabokhoz, és tegyünk egy juta alátétet vagy egy pamutszőnyeget a padlóra a bakancsoknak. Fontoljuk meg, hogy az idényen kívüli holmi­kat másutt tároljuk a házban.

Szekrény beépítése

Azokba az előszobákba, ahol nincs beépített szekrény, betehetünk egy szekrényt, fiókos szekrényeket vagy tárolókat, hogy a holmikat eltüntessük a szem elől. A szerszá­mos helyiségeknek úgy adhatunk friss, rendezett megjelenést, ha a nyitott polcokra aj­tókat szerelünk. Gondoskodjunk dekoratív fémdobozokról az esernyőknek, fatör­zsekről a sportfelszerelésnek és szövettel bélelt kosarakról a kesztyűk, sálak és napszem­üvegek tárolására.

A kreatív tárolási stratégiák különösen fontosak akkor, ha az otthonnak nincs határo­zottan elkülönülő előszobája. Amikor a bejárat közvetlenül egy lakóterületre nyílik, fennáll a veszélye, hogy a pulóverek a szófákon végzik, a kulcsok a konyhapulton, a ren­delési katalógusok az ebédlőasztalon. A rend fenntartásához tegyünk az ajtó mellé kis fiókos asztalt, tálkákat vagy kosarakat a kulcsok, levelek és iskolai felszerelés befogadásá­ra. Használjunk álló fogasokat és fali kampókat a kabátok, pulóverek és sálak tárolásához. A gyerekeket úgy lehet a holmijuk elrakására ösztönözni, ha megvannak a saját, névvel vagy megkülönböztető színnel jelölt akasztóik és kosaraik.

A finom színek a nyugalom helyszínévé varázsolják a forgalmas előteret

Fent. Egy egyszerű, előszoba, vagy beépített szekrény nélküli otthonban egy kis asztal és fonott kosarak segítenek, hogy az ajtónál ne támadjon rendetlenség.

Teremtsünk harmóniát…

Sok minden, ami az egészséges otthonban szerepet játszik, nem látható, hanem érezhető. A fény minősége, a levegő frissessége és a láthatatlan energiák jelentő­sen befolyásolják fizikai, érzelmi és spirituális jólétünket. Ideális esetben a bejárati rész meleg atmoszférával köszönti a belépőt, és lágy, békés átmenetet képez az otthonba.

Szabjunk határt a térnek

A lakótérbe minden átmenet nélkül torkolló bejárat egyaránt zavaró lehet a szobá­ban lévőknek és az újonnan érkezőknek. Próbáljunk meg fölállítani egy áttetsző el­lenzőt a bejárati terület határának jelzésére. Ha szűkre szabott a tér, az átmenet megkönnyítésére használjunk területet jelző szőnyegeket, világítást és finom szín­átmeneteket.

Az élek ellágyítása

A feng shui alapelveivel összhangban igyekezzünk táguló hatású teret létrehozni. Az éles sarkok vagy a nyitott ajtók sora – még ha nem is tudatosodik – disszonáns érzést kelt. Az ajtóval szembenéző üres falfelület hidegnek és fenyegetőnek látszik. Szükségét érezhetjük a teret lágyító részletek beillesztésének anélkül, hogy ren­detlenséget csinálnánk. Fontoljuk meg egy akvárium vagy egy kis szökőkút elhe­lyezését a küszöb közelében. Egy elgereblyézett homokból, egy edénybe tett dracénából vagy egy rákvirágból álló miniatűr kert felidézi a természetet, és segíti megteremteni a nyugalom érzését. Egy jól elhelyezett tükör megnyugtató bepillan­tást enged a szobába.

Gondoljunk a színekre és a megvilágításra

A szín és a megvilágítás, akárcsak az egész lakásban, az előszobában is döntő. A harmóniát szolgálja, ha az előtér színei összhangban állnak a ház külső részével, és mintegy előre jelzik a belső szobák hangulatát. A külső bejáratot is világítsuk meg, de vigyázzunk, ne vakítsa el az érkezőket. Az ajtó fölött, ha mód van, felülvilágító ablakot helyezhetünk el: vidám természetes napfényt enged be. Hogy senki­nek se kelljen a sötétben tapogatóznia, helyezzünk egy lámpát vagy kapcsolót közvetlenül az ajtó mellé, vagy használjunk mozgásérzékelőt, esetleg automata idő­kapcsolót.

Bejárat

Fent. Élénk színek hívogatják a látogatókat, hogy leüljenek és levegyék a cipőjüket ebben a nem túlbonyolított előszobában. A zománcozott edény a kulcsok és más apróságok elhelyezésére szolgál.

Műtárgyak az előtérben

A bejárat kelti az első benyomást a „díszletről”, de itt szerezzük utolsó benyomásainkat is. Ideális hely a sze­mélyiséget és családi értékeket tükröző műtárgyak, fényképek vagy gyűjtemények elhelyezésére. Kerüljük azonban a túlzsúfoltságot! Egy-két hangsúlyosan el­helyezett tárgy jelentősebb hatást kelt, mint egy terje­delmes gyűjtemény. A legsokatmondóbb hatáshoz válasszunk hasonló tárgyakat: mondjuk egymástól kü­lönböző nippek helyett helyezzünk el több kék porcelánmadarat.

Visszafogottan bútorozzunk

Minél kevesebb bútort teszünk az előszobába, annál jobb. Gondoskodjunk egy székről vagy padról, hogy a látogatók könnyen leülhessenek és levehessék a cipő­jüket, és – ha szükséges – egy kis asztalról vagy szek­rénykéről a kulcsok és más apróságok lerakásához. Az energiaáramlást esetleg akadályozó bármely elemet lágyabbá kell tenni, vagy el kell távolítani, ha lehet.

Lépcső

Jobbra. A lépcső szögletes sarkait nyugtató zöld árnyalatok és a természetet felidéző mű­tárgy segít ellágyítani. A kerámia padlóburkolatnak nem ártanak a sáros lábnyomok. 

Tisztítsuk meg a levegőt

Az illatok titokzatosak. Ha nem is tudatosodik bennünk, emlékeket idézhetnek föl, és erős érzelmeket válthatnak ki. A mosókonyhában átvezető úton nagy valószínűséggel lehetnek festékek és más olyan anyagok, amelyek mérgező gőzöket bocsátanak ki. Egy garázs bizonyosan tele van égéstermékekkel. Bármely bejárat megtámadhatja az érzéke­ket, ha az otthonban szintetikus, faltól falig érő, leragasztott padlószőnyegek, farostle­mezből készült bútorok és más kémiai adalékanyagokat tartalmazó termékek találhatók.

A kereskedelemben kapható légfrissítők nehéz illatai csak fokozzák a problémát, mi­vel ezeket olyan vegyszerekkel készítik, amelyek fáradságot, depressziót és más betegsé­geket okozhatnak. Használjunk inkább kizárólag természetes anyagokból készült bútor­zatot és bevonatokat. Egy légtisztító rendszer segít a toxinok eltávolításában, és néhány tudós úgy véli, hogy a közönséges házi növények, mint például a bambuszpálma vagy a krizantém szintén kiszűrik a levegő szennyező anyagait.

A természet segítségével frissíthetjük fel a szoba levegőjét, ha a szobában virágzó le­vendulával teli vázákat helyezünk el, vagy kis zacskókban cédrusforgácsot. Vagy töltsünk meg kis edénykéket aromás növényekből, például szantálfából vagy zsályából kivont esszenciális (tiszta) olajjal.

A levegő tisztaságáért

A tűzhelyre, a vezetékrendszerbe elhelye­zett vagy egy szabadon álló légtisztító segít a szennyező anyagokat kiszűrni az ottho­nunkból. Egyes szűrők eltávolítják a ré­szecskéket; mások a gázok eltávolítását se­gítik. Ha a lehetséges legtisztább levegőt szeretnénk beszívni, akkor mindkét típusú szűrőt telepíteni kell, vagy egynél több rendszert magában foglaló szűrőt kell hasz­nálni.

Részecskeszűrő

A tűzhelynek talán van már olyan üvegszá­las vagy poliészter szűrője, amely eltávolítja a nagyobb részecskéket a levegőből. Olcsó és könnyen karbantartható, de nem távolít­ja el a kisebb részecskéket és a gázokat.

Közepes hatásfokú bővített légszűrő

Redőzött szűrő, nagyobb felülettel több részecskét fog el mint a hagyományos tűz­helyszűrő. A közepes hatásfokú szűrők a részecskék majdnem felét befogják, de a gázokat nem tudják kiszűrni.

Nagy hatásfokú részecskelégszűrő

Az erőteljes légtisztítókat gyakran használ­ják kórházakban. Eltávolítja a levegőből a cigarettafüstöt és szinte valamennyi ré­szecskét. Mivel nagy motor szükséges hoz­zá, magánotthonokban ritkán használnak teljes skálájú szűrőrendszert.

Elektrosztatikus részecskeszűrő

A szűrőn keresztül áramló levegő súrlódá­sa sztatikus elektromosságot hoz létre, és így a nagyobb részecskék csapdába esnek. Noha a kisebb részecskéket nem fogja meg, az elektrosztatikus szűrő nagyon hasznos a pollenszemek és a penész spórák eltávolítására.

Elektrosztatikus ülepítő (ionizátor)

A vezetékrendszerbe szerelt ionizátor magnetizálja, majd a fém gyűjtőlemezekhez vonzza a port. A részecskék nagy részét befogja, de a szűrőt gyakran kell tisztítani.

Turbulens áramlásos ülepítő

A részecskéket a mozgó levegő örvénye fogja el, majd egy elszigetelt helyre pottyannak. E szűrők hatékonyan távolítják el a részecskéket, de nem szűrik ki a gázokat.

Aktívszén-szűrő

A szénszemcsék abszorbeálják a nehezebb gázokat. A könnyebb gázokra, például a formaldehidre nincs hatással. A szűrőt gyakran kell cserélni, különben a szennyező anyagok visszajutnak a levegőbe.

Aktivált alumíniumoxid szűrő

Az aktivált alumíniumoxid még a könnyebb gázokat, például a formaldehidet is abszorbeálja és semlegesíti. Sok gyártó ajánl kombinált alumíniumoxid és szénszűrőket.

Szobaszűrők

Kis, szabadon álló szűrők, amelyek lehetővé teszik a légszűrést nagyobb légszűrő rendszerek telepítése nélkül. Ezek a hordozható berendezések különféleképpen működnek, többek közt aktív szenes, aktivált alumíniumoxidos és nagy hatásfokú szűréssel. Minél nagyobb a légszűrő, annál hatékonyabb.

Csiszolt faág

Fent. A csiszolt faág a keskeny hallba irányítja az energiafolyamot. A szizálból szőtt futó is a természet közelségéről gondoskodik.

Talizmánok és szerencsetárgyak

A misztikus erőkkel felruházott gyönyörű tárgyak a megnyugtató otthonba vezető bejáratnál magukhoz vonzzák a szemet.

Mojo zacskó

Sok afrikai kultúrában hiszik, hogy a fűszerekkel, fogakkal, tollakkal és más természetből származó tárgyakkal teli zacskók különleges erőket foglalnak magukban. A mojo (szerencse) zacskó – a törzs hagyományai szerint – mágiával töltődik fel, amikor megáldják.

Homok

Egyes kultúrákban úgy vélték, hogy az ablakpárkányra vagy a küszöbre helyezett bödönnyi homok csapdába ejti az ártalmas szellemeket. A szellemeket annyira lefoglalja a homokszemek számlálása, hogy sosem lépnek be a házba.

Üveggömbök

Ez a hagyomány bűbájt használ a gonosz elriasztására. Az ablakba akasztott fonott üvegből készült gömbök elvakítják a vándorló szellemeket, így megakadályoz­zák, hogy bejöjjenek.

Dzi-szemek

Több mint ezer éve a tibeti emberek bonyolult mintákat véstek csiszolt achátszemekre. Ezek a pompás szemek varázserejükről lettek híresek.

Buddhista talizmánok

Kis, sárga szövetdarabok, amelyekre Buddha-képet festenek és buddhista könyvekből származó szent szövegeket írnak.

Taoista talizmánok

Szintén sárga szövetből készülnek; ezek a jelképek a Ji Csingből származó mantrákat tartalmaznak, és hagyományo­san csirke-, kutya- vagy embervérrel íródtak.

Pentagramok

Az ősi egyiptomi ikonoktól a mai rendőrjelvényekig az ötágú csillag a bátorság és a védelem egyik leggyakoribb jelképe. Bonyolult mintákkal egybefonva a pentagramok egyszerre szép és hatásos talizmánná válnak

Zsidó mezuza

Az ajtókeretre akasztott, apró tok, mely pergamentekercsre írva a Tóra két szemelvényét foglalja magába. Ez emlékezteti az érkezőt és a távozót, hogy a ház zsidó emberek otthona, akiknek eszmei hagyományait a mezuzába foglalt írások őrzik Egyben az isteni gondviselés jelképe is, amely védelmezi a házat és a benne élőket. Sok zsidó vallású ember megcsókolja a mezuzát, amikor belép vagy elmegy otthonról.

A biztonság és a védelem megidézése…

Az idők során sok kultúra használt talizmánokat és szerencsetárgyakat, hogy elriasszák a gonoszt, és különleges erőket idézzenek meg. A legkorábbi talizmánokat olyan növények­ből és állatokból készítették, amelyeknek erőt vagy a bátorságot tulajdonítottak. Számos törzsi kultúrában élő törzs hitt például abban, hogy a szarvasagancsok vagy egy gyors állat lába segít a törzs tagjainak megmenekülni a veszélytől. Az évszázadok folyamán az emberi­ség egyre összetettebb szimbólumokat választott az erő és a védelem kifejezésére.

Egy talizmán vagy egy szerencsetárgy elhelyezése az ajtón vagy a küszöb közelében nem puszta babonaság. Azonkívül, hogy isteni segítségért folyamodik, ezek a jelképek biztonságérzetet váltanak ki, és a család értékeit tükrözik. Mivel mélyen gyökereznek a gondolkodásunkban, és ősi emlékeket érintenek, a talizmánok a lelki és a spirituális ener­giák erőteljes forrásai lehetnek.

Válasszunk a saját vallásunkból származó hagyományos szimbólumokat, vagy alkossunk olyan jelképeket, amelyek mély meggyőződéseinket fe­jezik ki. Akasszunk gyógyfüvekből font koszorút az ajtóra, vagy fessünk rá nyugtató sza­vakat és mintákat. Bármilyen tárgy a biztonság jelképévé válhat, ha ezt az érzést váltja ki belőlünk és a családunkból.

Aranyszín lakásban

Fent. Az arany árnyalatok és a lágy ívek egyenletes, békés közlekedő teret hoznak létre. A vibráló napfénytől származó barátságos megvilágítás keveredik a mennyezet hosszában elhelyezett mesterséges világítással. A lelógó díszek és a fafaragvány talizmánként szolgálnak, meghívják a jó szerencsét.