Ereszcsatorna

A műanyag csatornaelemek összeillesztése és ragasztása

 

176. ábra176. ábra: Műanyag függőeresz csatorna és lefolyócső cseréptetőn. A műanyag függőeresz csatornák elhelyezése tulajdonképpen csak az összeépítés módjában különbözik a fém ereszcsatornákétól. A felszerelés, a beállítás és a lefolyócső felerősítése azonos.

A csatorna elemek összeillesztése

Az elemek csatlakoztatása

A műanyag csatornákat általában a saját kezűleg építők alkalmazzák szívesen, már azért is, mert a legtöbb építőanyag-kereskedésben kaphatók (177. ábra).

Különös előnyük az egyszerű összeállítási mód­ban rejlik. Rendszerint elég az elemek egymásba csúsztatása és a toldáshelyek gumicsíkkal való tömí­tése. Kivételek azonban a négyszögszelvényű csatornák, amelyeknek az elemeit össze kell ragasztani a jó tömítés érdekében.

Az egyszerű összeépítési módnak azonban van hátránya is: minden csatlakozási hely alatt egy összekötő sávot is el kell helyezni, mert a csatorna­elemeket nem lehet közvetlenül egymásba csúsztatni.

177. ábra

177. ábra: A műanyag függőeresz csatornákhoz különféle idomdarabok kaphatók.

Az összekötő elem és alkalmazása

A félkörszelvényű függőeresz csatorna-elemekhez két tömítőgumival ellátott összekötő elemet is gyár­tanak, a két-két csatornaelem közötti rövid távolság áthidalására (178. ábra). Az összekötő elem másik feladata, hogy a műanyag csatornaelemek jelentős hosszirányú tágulását kiegyenlítse.

A hosszváltozás kiegyenlítésére a csatornaelem mindkét végének hátsó peremén egy-egy kis kivágás van. Ha egy darabot lefűrészelünk az elemből, akkor az újonnan keletkezett végződésre fűrésszel és reszelővel új kivágást kell készítenünk. Ebbe a ki­vágásba kapaszkodik bele az összekötő csatorna­elem rögzítő füle. Ez a megoldás megakadályozza az egymásba illesztett csatornaelemek esetleges szétválását, és bizonyos mozgási lehetőséget is nyújt – a kivágás hosszától függően egyenlítésére.

178. ábra

178. ábra: Az összekötő elem beakasztása.

179. ábra

179. ábra: A csatornaszeglet beakasztása.

A csatorna kiegészítő elemei

A félkörszelvényű függőeresz csatorna záró elemeit vagy a véglapjait ugyanúgy kell behelyezni, mint az összekötő elemet. Ezeket is gumibetétek tömítik. A csatorna jobb és bal végére azonos véglap hasz­nálható. A négyszögszelvényű ereszcsatorna vég­lapjait bele kell ragasztani a csatornába, amelyek ugyancsak mindkét végéhez használhatók. A csatornaszegletet vagy a sarokelemeket éppen úgy illesztjük be, mint az összekötő elemeket (179. ábra).

A betorkollócsonk és a lefolyócső

Az előregyártott betorkollócsonkot úgy építjük bele az ereszcsatorna-elembe, hogy a lefolyócsőhöz szük­séges nyílást fémfűrésszel kivágjuk belőle.

A lefolyócsövet és a betorkollócsonkot egymásba csúsztatással illesztjük össze, minden tömítés nélkül. Ha a lefolyócső több darabból áll, akkor célszerű az egyes elemeket egymáshoz ragasztani (180. ábra).

180. ábra

180. ábra: A műanyag csatornaelemeket fémfűrésszel a szükséges méretűre vágjuk. A vágás derékszögű legyen.

A műanyag csatornaelemek megmunkálása

181. ábra

181. ábra: A csatornavéglemezt előbb a csöves beszegés mentén beakasztjuk, majd egy mozdulattal bepattintjuk. A véglemez öntömítő, és egyaránt használható a csatorna jobb és bal végén

182. ábra

182. ábra: A betorkollócsonk-elemet ráfektetjük a csatornára, hogy a lefolyónyílást rárajzolhassuk.

183. ábra

183. ábra: Kifűrészeljük a lefolyócső nyílását. Szükség esetén lemezvágó ollóval lehet a nyíláson módosítani.

184. ábra

184. ábra: Amikor a csatornát már felszereltük, a lefolyócsövet is a helyére illesztjük.

A műanyag csatornaelemek ragasztása

A műanyag ereszcsatornák ragasztásához PVC-ragasztót kell használni (nem kell feltétlenül, hogy a csatornagyártó cég ajánlja). Ragasztás előtt a ragasztandó felületet műanyagtisztítóval töröljük át, hogy a szennyeződéseket eltávolítsuk, de megduz­zad a műanyag felülete is, és ezáltal könnyebb lesz a ragasztás. A PVC-ragasztó felhordása után az elemeket egymásba csúsztatjuk. A ragasztott kapcsolatot ezután 24 óráig nem szabad terhelésnek kitenni (185-187. ábra).

Vigyázat! A PVC-ragasztó és -tisztító az egészségre ártalmas oldószereket tartalmaz. Nem szabad belélegzeni, és a bőrrel való érintkezését is kerülni kell! Ezenkívül a ragasztó és a tisztító tűzveszé­lyes is.

185. ábra

185. ábra: Ragasztás előtt a ragasztás helyét PVC-tisztítóval töröljük le.

186. ábra

186. ábra: A ragasztóanyagot vékonyan kenjük fel, majd illesszük össze az egyes részeket.

187. ábra

187. ábra: A fölösleges ragasztót le kell törölni.

A műanyag csatornaelemek szerelése

188. ábra

188. ábra: A négyszögszelvényű függőeresz csatorna szerelése.

189. ábra

189. ábra: Lefolyócső helyett vízköpő is használható. Ez azonban csak kisebb vízmennyiség elvezetésére, ill. manzárd­tetőhöz alkalmas.

190. ábra

190. ábra: A műanyag csatornák meleg időben igen erősen tágulnak. Ezt az elhelyezéskor figyelembe kell venni.

191. ábra

191. ábra: A bilincset közvetlenül a karmantyú alá szereljük fel, hogy a cső ki ne csúszhasson.

192. ábra

192. ábra: Ha a csatornatartókat nem lehet közvetlenül a tető­deszkázatra vagy a szarufákra felerősíteni…

193. ábra

193. ábra: …akkor szár nélküli csatorna­tartókat kell alkalmaznunk, amelyeket az eresz homlokdeszkájára csavarozunk rá.

194. ábra

194. ábra.