Ereszcsatorna

Ha a régi ereszcsatorna kilyukadt – ki lehet javítani

A régi ereszcsatorna javítása, foltozása kimondottan fáradságos művelet, és az eredmény gyakran nem lesz kielégítő, mert végül is csak fércmunkát végez­hetünk.

Karbantartás

Helyesebb, ha a csatornát kellően karbantartjuk, úgy, hogy ne hibásodhassék meg. Ehhez viszont az szükséges, hogy

  • az új horganylemez csatornát belül bitumen­ vagy horganyfehér mázolással lássuk el. Ezáltal lé­nyegesen csökken a korrózió, amit főként a kén­tartalmú füstgáz okoz. A horganylemez eresz­csatorna élettartama jó néhány évvel megnő a má­zolás következtében. A vörösréz és a műanyag csatornát nem kell mázolni;
  • az ereszcsatornát rendszeresen tisztogassuk ( ábra). A homok- és levéllerakódások alatt a nedvesség hosszú ideig megmarad, ami elősegíti a korróziót;
  • vigyázzunk a létra odatámasztásával. Különö­sen a régebbi műanyag csatornák, amelyek a nap­sugárzás következtében ridegekké, törékenyekké válnak, sérülhetnek meg ezáltal. A fémcsatornák könnyen behorpadnak a létra nyomására, ami esz­tétikai szempontból sem kedvező;
  • új építkezés esetén vagy a régi csatornák ki­cserélésekor ügyeljünk arra, hogy a csatorna hőmérséklet-változáskor minden további nélkül ki­tágulhasson vagy összehúzódhasson, mert a 15 m-nél hosszabb, tágulási hézag nélküli csatornák rend­szerint meghibásodnak.

195. ábra.

195. ábra.

196. ábra

196. ábra: Szivárgás egy régi csatorna forrasztásán keresztül.

A horganylemez ereszcsatornák javítása

A régi horganylemez csatornák forrasztását a fém korróziója nehezíti. Kellemetlenek a festék- vagy kátrányrárakódások is, amelyeket a forrasztási helyekről előzőleg teljesen el kell távolítani. A tisztításhoz háromszögletű fémhántolót, durva dörzs-vásznat vagy acélforgácsot használjunk (l. a 129. ábrát). Forrasztáshoz a bádogos a különféle forrasztószerek helyett általában hígított sósavat hasz­nál, amelynek még felülettisztító hatása is van.

Gyakran azonban mindezeknek a segédeszközök­nek az ellenére sem sikerül az összes varratot összeforrasztani, és „kontár” javítgatásokhoz kell folya­modni. A kisebb tömítetlenségeket szilikonnal per­metezhetjük be, de a nagyobb lyukakat ajánlatos egy szilikonnal beragasztott lemezdarabbal kifoltozni, vagy (bár ez is kontármunka, még ha bádogos csi­nálja is) bitumennel bekent alufóliával tömíteni.

A műanyag ereszcsatornák javítása

A műanyag ereszcsatornák többnyire valamivel egy­szerűbben javíthatók. A sérült részeket kifűrészelhetjük és két összekötő elemmel egy új, odaillő csatornadarabot helyezhetünk be a helyére. A kis lyukakat beragasztott csatornadarabbal foltozhatjuk ki, mert a PVC-t különleges ragasztóval jól lehet ragasztani.

A lefolyócsövek javítása

A lefolyócsöveket rendszerint nem érdemes javítani, mert viszonylag csekély munkával ki lehet cserélni őket. A megrongálódott darabot fémfűrésszel egy­szerűen csak kivágjuk és új lefolyócsődarabbal pótoljuk.

197. ábra

197. ábra: Ha a csatornát forrasztással már nem lehet megjavítani, akkor „fusizni” kell: szilikonnal egy horganylemez sávot kell a lyukakra ragasztani.

198. ábra

198. ábra: Ugyanezt az eredményt érhetjük el azzal a bitumenes ragasztó­szalaggal is, amelyet az építőanyag-kereskedésekben lehet kapni.

199. ábra

199. ábra: Ha egy régi ereszcsatorna lehajlik, a víz átömlik a peremén. Először kíséreljük meg a csatornát kissé felnyomni és úgy megigazítani. Ha ez nem sikerül, akkor helyezzünk a csatorna és a csatornatartók alá néhány lemezcsíkot, hogy a csatorna magasabbra kerüljön.

200. ábra

200. ábra. Fontos a rendszeres tisztogatás, mert a piszok elősegíti a korróziót. Segítségünkre lehet a tisztításhoz egy magunk készítette kaparó.