Ereszcsatorna

A horganyozott acél- és alumíniumlemez ereszcsatorna-elemek összeépítése

Könyvünk előszavában már utaltunk arra, hogy a hazai gyakorlatban a horganylemez és műanyag csatornák mellett igen elterjedtek a horganyozott acél- és az alumíniumlemez csatornák is. Azt is megemlítettük, hogy a magyar előírások szerint készült csatornaelemek formája kissé eltér a külföldön használatos csatornákétól, de összeépítési technológiájuk és felszerelési módjuk lényegében azonos.

Hagyományos szegecselés

Mindenekelőtt a már megismert forrasztási techno­lógia kiegészítésére, meg kell tanulnunk a szegecselést is, hiszen mindkét lemezfajtát szegecseléssel építjük össze. A szegecselés ugyan kissé nehezebb művelet, mint a forrasztás, de kis gyakorlással ez is megtanulható.

A szegecskötés anyaga a fémszegecs. Horganyo­zott acéllemezhez rézszegecset, alumíniumlemezhez alumíniumszegecset kell használni. (A horgany­lemezt nem szegecseljük!) A szegecs részei: a gyám­fej, a szegecsszár és a zárófej, utóbbit a munka­darabon túlnyúló szárból kell kialakítani (201. ábra). A túlnyúló szegecsvég a szár átmérőjének (d) kb. 1,5-2,0-szerese legyen. A fej alakjától függően van félgömbfejű, süllyesztett fejű, lencsefejű stb. szegecs. Az épületbádogos munkákhoz általában az utóbbi, lemezszegecsnek is nevezett, lencsefejű szegecset használjuk.

201. ábra

201. ábra: A szegecs és a szegecselés szerszámai a) a szegecs részei; b) szegecs­húzó; c,) szegecsfejező; d) szegecsátmérő; 1 záróvég; 2 zárófej; 3 szár; 4 gyámfej.

A szegecseléshez szegecshúzóra, kézikalapácsra (a szegecsvég elkalapálásához), szegecsfejezőre (a zárófej formálásához) van szükségünk. A szegecs alátámasztására acél alátétet használunk.

A szegecselést az összekötendő lemezek szegecs­lyukainak elkészítésével kezdjük, fúrással vagy lyukasztással. A lyukasztást fa vagy ólom alátéten végezzük. A szegecslyuk kb. 1/20-dal nagyobb legyen a szegecsszár átmérőjénél, hogy a szegecseket könnyen tudjuk a lyukba dugni. Ha kisebb a lyuk, inkább bővítsük ki, de ne a szegecset erőszakoljuk bele kalapácsütésekkel.

A lyukba befűzött szegecset szegecshúzóval meg­igazítva, a lemezeket szorosan összehúzzuk. A meghúzott szegecs kiálló végét – lehetőleg tengelyirányú kalapácsütésekkel – elkalapáljuk. A szabálytalan alakúra szétkalapált zárófejet szegecsfejezővel fél­gömb alakúra idomítjuk. Igen fontos a szegecs kellő alátámasztása, mert jó kötés csak így érhető el (202. ábra).

202. ábra

202. ábra: A szegecselés munkamenete: a) a szegecslyuk kifúrása vagy kilyukasztása; b) a szegecs befűzése; c) a szegecs meg­húzása; d) a szegecs zömítése; e) a szegecsfej formálása; f) a szegecsfej kialakítása szegecsfejezővel; 1 fúró; 2 szegecshúzó; 3 kalapács; 4 szegecsfejező.

Csak a szegecseléssel nem alakítható ki vízhatlan kötés. Ahhoz, hogy vízhatlan kötést kapjunk, a horganyozott acéllemez elemek átlapolási hézagát fo­lyós forrasszal kell kitölteni, az alumíniumlemez elemekét pedig horganypéppel vagy hasonló tömítő­anyagokkal.

Rögzítőszáras szegecselés

Az utóbbi években elterjedt a hagyományosnál egy­szerűbb és gyorsabb rögzítőszáras, vagy ismertebb nevén POP szegecselési mód. A rögzítőszáras szege­cseléshez egy erre a célra készült szegecselőszerszám szükséges. Beszerzése ugyan költséges, de barkácsgép kölcsönző boltokból bérelhető. Hasznos szer­szám, sok barkácsoló szerszámkészletében is meg­található. Többféle rögzítőszáras szegecselőszer­szám használatos, a bádogosmunkákhoz a könnyű, vakszegecselő egyetemes szerszám (203. ábra) a legmegfelelőbb, de alkalmas a karos szegecselő is.

203. ábra

203. ábra: Rögzítőszáras (POP) szegecselés: a) könnyű vakszegecselő; b) karos szegecselő; c) a rögzítő­száras (POP) szegecs és részei; 1 rögzítőfej; 2 szegecshüvely; 3 szegecsfej; 4 rögzítőszár.

A rögzítőszáras szegecs részei: a szegecshüvely, a szegecsfej, a rögzítőszár és a rögzítőszárfej. Anya­ga: acél, alumínium-acél ötvözet, nikkel-réz ötvözet és réz. A rögzítőszár anyaga minden esetben acél.

A rögzítőszáras szegecselést is a szegecslyukak kifúrásával kezdjük. Az egymásra fektetett (át­lapolt) lemezeken a lyukak helyét előzőleg pontozó­val bejelöljük, nehogy a fúróhegy elcsússzon. A szegecset, a rögzítőszárral befelé fordítva és egészen a szegecshüvely pereméig ütköztetve, behelyezzük a szegecselőszerszámba, és az előfúrt lyukba illeszt­jük.

A szerszámot mindig úgy tartsuk a munkadarab fölé, hogy a szegecsfej a fúrt lyukba illeszkedjék, és a rögzítőszár merőleges legyen a szerkezetre. Kötéskor a rögzítőszár a szárfejtől elszakad és mind­kettő kiesik a hüvelyből (kivéve a rézszegecset, amelynek a feje bennmarad a hüvelyben). A sze­gecsfej és a rögzítőfej által szétnyomott hüvelyvég szoros és szilárd kötést létesít. Szegecselt kötést készíthetünk egysorosán vagy kétsorosán (varrottan). Az előző kötés átlapolási szélességét legalább 15 mm-re, az utóbbiét legalább 25 mm-re, ül. alumíniumlemez esetében legalább 30 mm-re vegyük.