Ereszcsatorna

Lefolyócső kifolyókönyökkel

89. ábra

89. ábra: A kifolyókönyökös, nyílt kifolyó nemcsak a vízgyűjtés jó gyakorlati megoldása, hanem dekoratív is lehet. A fényképen látható lefolyócső a kifolyóval megtakarítja a csatornahálózathoz való csatlakoztatás költségeit, a víz a durva kavicsai megtöltött aknán át elszivárog a talajban.

Mi az előnye?

Ha az esővizet a lefolyócsőből a közcsatornába vezetjük, akkor ez a saját telkünkön való hasznosítás szempontjából kárba vész. Gyakori igény, hogy az esővizet fel kellene fogni, vagy úgy vezetni, hogy hasznosítható legyen.

Erre több megoldás is kínálkozik. Az egyik a 89. ábrán látható, ahol is a vizet kifolyókönyökkel egy kútgyűrű medencébe vezetik be. Az ilyen ki­folyókönyököt arra is felhasználhatjuk, hogy az esővizet tetőkiugrásokról és erkélyekről más tető­felületre vezessük.

A 89. ábrán látható kifolyókönyök kézi munká­val, kisipari módszerrel készült; útmutatás ehhez a következő oldalakon található. De egy készen vásárolt, íves csődarab segítségével éppen olyan jól elkészíthetjük, és ezáltal – horganylemezből készült lefolyócső esetében – sok munkát takaríthatunk meg. Műanyag csövek esetében pedig ez az egyedüli lehetőség, mert a műanyag cső házilagosan csak nagyon nehezen alakítható.

Még egyszerűbb az a megoldás, amikor a lefolyó­cső egyenes kifolyóval végződhet, amint ez a 90. és 91. ábrán látható. Csupán egy megfelelő cső­darabot kell a távolsághoz hozzáigazítva levágni, és a betorkollócsonkra forrasztással vagy – mű­anyag cső esetén – ragasztással felerősíteni.

90. ábra

90. ábra: Egy egyenes csodarabot kell rátolni a betorkollócsonkra…

91. ábra

91. ábra: …és körben ráforrasztani.

A horganylemez kifolyókönyök nyitott vége könnyen megrongálódhat, ezért ajánlatos egy peremezett gyűrű ráforrasztásával megerősíteni. Ez a munka nem túlságosan nehéz, leírását a következő oldalakon szintén megtaláljuk. A műanyag csövekre vízköpőt is felragaszthatunk, ami szebbé is teszi a kifolyókönyököt.

A kifolyókönyök elkészítése

A kifolyókönyököt egyetlen darab, készen kapható lefolyócsőelemből is el lehet készíteni (92. ábra). A csövet kb. 40°-os szögben, ferdén, kétszer el­vágjuk. Ekkor egy kb. 80°-os vagy szükség szerint esetleg kisebb szögű hulladék csődarab is keletkezik (93-95. ábra). Ha a két csődarabot egymásra merőlegesen összeépítjük, akkor egy lefelé irányuló, enyhe lejtésű kifolyókönyököt kapunk (96-110. ábra).

A könyökhaj lást a ferde vágás szöge határozza meg, és így ez tetszés szerint megválasztható.

92. ábra

92. ábra: A könyökcső összevágása egy darab lefolyócsőből.

93. ábra

93. ábra: A lefolyócső ferde elvágásához egy kb. 45°-os vágási vonalat kell előrajzolni.

94. ábra

94. ábra: A csövet finoman fogazott fémfűrésszel fűrészeljük el.

95. ábra

95. ábra: Az első vágáshoz képest – kb. 80°-os szögben – az alsó csőszakaszt még egyszer el kell fűrészelni. Minél kisebb ez a szög, annál ferdébb lesz a kifolyó­könyök.

96. ábra

96. ábra: A cső részeket egymáshoz kell illeszteni, hogy megvizsgáljuk, megfelel-e a kívánt kifolyási iránynak.

97. ábra

97. ábra: A lemezvágó ollóval még utólag javítani lehet rajta.

98. ábra

98. ábra: A vágás helyét 120-as csiszoló­vászonnal utánacsiszoljuk.

99. ábra

99. ábra: Az alsó rész ferde vágása körül a széltől 5 mm-re, párhuzamos vonalat jelölünk be.

100. ábra

100. ábra: E vonal mentén fa- vagy műanyag kalapáccsal peremet alakítunk ki, amit a szakember „szegélyezésnek” nevez.

101. ábra

101. ábra: Ehhez a munkához alátétként általában szegélyező vasat kell használni, de megteszi egy 20-30 mm vastag acélcső is.

102. ábra

103. ábra

 

103. ábra: Az elülső szélet ívelni (svejfolni) kell, vagyis kifelé legörbíteni. Támaszként ehhez satut használjunk.

104. ábra

104. ábra: Szerszámként pedig egy hajlító kalapácsra vagy egy lakatos­kalapács keskeny élére („orrára”) van szükségünk.

105. ábra

105. ábra: A mindkét csődarabon elvégzett némi utómunka és igazítás után a darabok jól egymáshoz illeszthetők.

106. ábra

106. ábra: Összeállítjuk és forrasztószerrel megkenjük őket…

107. ábra

107. ábra: …majd egy-két helyen összeférceljük.

108. ábra

108. ábra: Ezután elővigyázatosan utánaigazítjuk a varratot…

109. ábra

109. ábra: …és körös-körül egyenletesen, folyósan megforrasztjuk.

110. ábra

110. ábra: Ilyen a helyesen kialakított kifolyókönyök.

A kifolyókönyök megerősítése merevítő­lemezkével

A kifolyókönyök tehát elkészült, és teljes mértékben használható. Szabad kifolyóként használva azonban forrasztási varrata igen nagy igénybevételnek van kitéve. így könnyen előfordulhat, hogy bizonyos idő múlva szétválik a forrasztásnál. A bádogosok ezért még egy merevítő betétlemezkét is ráforrasz­tanak. Ezt a könyökhajlatra helyezve, nagyobb szi­lárdság érhető el.

A merevítőlemezkére általában akkor van szük­ség, amikor a vízszintes csőszakasz hossza több 30 cm-nél, és minden alátámasztás nélkül nyúlik ki a lefolyócsőből.

Célszerű a merevítő betétlemezkét sablon segít­ségével elkészíteni, a 111. és 112. ábra szerint. A sablonnal a merevítőlemezke alakját is ellen­őrizni tudjuk a könyökcsövön (113-119. ábra).

111. ábra

111. ábra: Sablon három különböző ármérőjű kifolyókönyök merevítő betétlemezéhez. A méretek néhány milliméteres eltérése nem okoz gondot, mert csak a betoldás aljára és helyérc van befolyással.

112. ábra

112. ábra: A megtervezett sablont rajzlapra felrajzoljuk és kivágjuk.

113. ábra

113. ábra: A papírsablont a kifolyó­könyökre illesztve ellenőrizzük a merevítőlemez formájának a helyességét.

114. ábra

114. ábra: Ha megvan a kívánt alak, átrajzoljuk egy horganylemez­darabra…

115. ábra

115. ábra: …majd lemezvágó ollóval kivágjuk.

116. ábra

116. ábra: A merevítőlemezkét meghajlítva…

117. ábra

117. ábra: …a forrasztószer felkenése után előbb férceljük…

118. ábra

118. ábra: …majd körös-körül folyós forrasztással szilárdan odaforrasztjuk.

119. ábra

119. ábra.

A kifolyókönyök végének megerősítése peremgyűrűvel

120. ábra

120. ábra: A kifolyókönyök végének sérülésektől való megóvására félkörszelvényű peremgyűrűt forraszthatunk. Erre a célra igen alkalmas a készen kapható, csigavonalban összetekert peremgyűrű tekercs, amelyből a szükséges hosszúságú darabot egyszerűen csak le kell vágni.

121. ábra

121. ábra: A tekercsből levágott darabot a csővégre illesztjük…

122. ábra

122. ábra: …és pontosan méretre vágjuk.

123. ábra

123. ábra: A peremgyűrűt úgy terceljük rá a kifolyókönyökre, hogy a csővég 2-3 cm-rel túlnyúljon rajta.

124. ábra

124. ábra: Forrasztószer és forrasztóón segítségével a peremgyűrűt körös-körül szilárdan a csővégre forrasztjuk.

125. ábra

125. ábra: A kiálló csővéget kalapáccsal rádolgozzuk a peremgyűrűre és folyós forrasztással hozzáforrasztjuk. Csak ezután szereljük fel a kész kifolyó­könyököt, ahogy ez a 119. ábrán látható.