Ereszcsatorna

Lefolyócsövek és felerősítésük

67. ábra

67. ábra: A lefolyócső összeköti az eresz­csatorna betorkollócsonkját a talajban levő közcsatornával. A lefolyócsövet legalább két bilinccsel kell rögzíteni. A betorkollócsonkhoz nem szabad a lefolyócsövet hozzá­forrasztani, hanem csak rá kell húzni.

Lefolyócső

A lefolyócső és a ház homlokzati síkja közötti távol­ságot rendszerint egy íves könyök, az ún. hattyúnyak közbeiktatásával hidaljuk át. A legegyszerűbb hattyúnyakat két készen kapható, 40°-os, íves cső­darabból készíthetjük, úgy, hogy egy megfelelő hosszúságúra levágott, közbenső csődarabbal ki­egészítve őket, végeiket egymásba csúsztatjuk. Ha a függőeresz csatorna betorkollócsonkja ferde hely­zetű, akkor csak egy ívdarabra van szükség (68c ábra). Gyakori a közel 90°-ban megtört, sarkos csőkönyök (68a ábra) is. Ezek a könyökök készen nem kaphatók, hanem saját magunknak kell őket elkészítenünk.

A lefolyócső és a homlokzat síkja közötti távolság kb. 2 cm legyen. Régi bádogos gyakorlat, hogy a lefolyócső varratának nem szabad a ház felőli oldalra kerülnie, mert így a hibák jobban észrevehetők, és egyszerűbb a kijavításuk.

Készen vásárolt, iparilag előállított csövek eseté­ben azonban nem olyan lényeges, hogy hová kerül a forrasztási varrat. Mindenesetre az a legszebb megoldás, ha úgy fordítjuk a csövet, hogy a varrat a lehető legkevésbé legyen feltűnő.

A lefolyócső egyes elemeit méretre kell vágni, és egymásba csúsztatva összeforrasztani (69. és 70. ábra). Nem kell azonban különösebben ügyelni arra, hogy a varrat folytonos legyen, elég, ha csak szakaszos (fércelés). A lefolyócsövet nem kell a betorkollócsővel összeforrasztani, elég csak a csonkra rácsúsztatni.

68. ábra

68. ábra: A lefolyócső négyféle könyök­megoldása: a) házilagosan készült közel 90°-os kettős könyökkel; b) két előregyártott 40°-os ívvel; c) ferde betorkollócsonkkal és 40°-os ívvel; d) kis ereszkinyúlás esetén könyökcső nélküli egyenes lefolyócsővel.

69. ábra

69. ábra: A 40°-os ívű csődarabot szűkített végével a lefolyócsőbe kell bedugni.

70. ábra

70. ábra: A 40°-os ívű csődarab végébe vagy egyenes csődarabot, vagy másik íves csődarabot is beilleszthetünk. Az egymásba dugott csődarabokat ezután össze kell forrasztani, ill. ha műanyagból készültek, össze kell ragasztani.

Csőbilincsek

A lefolyócsövet csőbilincsekkel erősítjük fel (71. ábra). Általában 3 m magasságig két csőbilincs elegendő (72-74. ábra). Nagyobb magasság esetén azonban, a cső hosszától függően, több csőbilincs kell.

A csőbilincs beverőtüskéjét és a bilincs íves részét összefogó négyszögű lemezkét úgy helyezzük el, hogy a beverőtüske kerüljön felülre. Ezáltal meg­akadályozható, hogy a lefolyócső külsején lefolyó víz a négyszögű lemezke mentén a falra folyjon, és azt átnedvesítse (75. ábra). Sajnos gyakran előfor­dul, hogy a csőbilincsek beverőtüskéi alulra kerül­nek, mivel kalapáccsal való beverésük így sokkal egyszerűbb.

A csőbilincs szilárdan legyen a falba beerősítve. Ha a fúrt lyuk kissé nagy, akkor ki kell ékelni. De még jobb, ha a lyuk átmérőjének megfelelő fadarabkát helyezünk be a lyukba.

71. ábra.

71. ábra.

72. ábra

72. ábra: A lefolyócső csőbilincseinek kiosztásakor a lyukak helyét ceruzával megjelöljük úgy, hogy azok a betorkollócsonkra merőlegesek legyenek. A csőbilincsek kb. 0,5 és 2,5 m-re kerüljenek a talaj fölé.

73. ábra

73. ábra: A lyukakat fémfúróval fúrjuk ki. A lyukátmérő 8 vagy 10 mm, a csőbilincs beverőtüskéjének vastagságától függően.

74. ábra

74. ábra: A csőbilincs tüskéjét kalapáccsal verjük be. A lefolyócső távolsága a ház homlokzati falától kb. 2 cm-re legyen.

75. ábra

75. ábra: a) Átnedvesedés; b) A víz lecsurog.

76. ábra

76. ábra: Ha mind a két csőbilincset felszereltük, beléjük illeszthetjük a lefolyócsövet.

77. ábra.

77. ábra. A lefolyócsövek 3 m (hazánkban 2 m) hosszúságban kaphatók. A 3 m-es hosszúság egy családi házhoz rendszerint elegendő.

78. ábra.

78. ábra. De ha mégis össze kell építeni két lefolyócsőelemet, akkor ehhez elég az elülső és hátsó oldalon egy-egy forrasztási pont. a csöveket azonban néhány cm-nyire egymásba kell csúsztatni.

79. ábra.

79. ábra. A csőbilincs összezárása után a lefolyócsőre készen kapható, kis hengeres peremet kell forrasztani.

80. ábra

80. ábra: Ez a perem akadályozza meg, hogy a lefolyócső lecsússzon.

81. ábra

81. ábra: A csőbilincset nem szabad a csővel összeforrasztani, hogy a cső bármikor kiemelhető legyen.

82. ábra

82. ábra. A lefolyócsövet szilárdan kell felerősíteni. Egy-két év múlva pl. egy szorosan mellé ültetett kúszónövény már elérheti az ereszcsatornát.

A lefolyócső csatlakoztatása az alapvezeték­hez

A csapadékvizet a lefolyócső rendszerint a talajban levő 100 mm átmérőjű műanyag csőbe vezeti le. Azért, hogy a lefolyócső ne sérülhessen meg, az átmenetet a földfelszín fölött szokás kialakítani. Ez úgy történik, hogy a lefolyócsövet egy függőle­ges műanyag vagy öntöttvas csőbe (az ún. állványcsőbe) kötjük be. A kertben elég, ha az állványcső csak 10-20 cm-re áll ki a földből. Ha azonban fennáll a sérülés veszélye, akkor az állványcsövet célszerű 1,0-1,5 m magasságúra venni.

A kisebb átmérőjű lefolyócső és a nagyobb át­mérőjű állványcső közötti átmenetet előregyártott bővítődarabbal (ún. állványcsőtölcsérrel) vagy saját készítésű, peremezett gyűrűvel fedjük le (83-85. ábra).

83. ábra

83. ábra: A lefolyócső és az állványcső csatlakozásánál adódó hézagot előregyártott fémlemez állványcsőtölcsérrel vagy peremezett gyűrűvel fedjük le. Ezeket nem forrasztják rá a csövekre, hanem lazán fekszenek fel rájuk. Az állványcső öntöttvasból vagy műanyagból készülhet, karmantyúval vagy anélkül.

84. ábra

84. ábra: Az állványcsőtölcsér felhelyezése.

85. ábra

85. ábra: Ilyen a jól megoldott és alig észrevehető átmenet a lefolyócső és az állványcső között.

Lefolyócső helyett – lánc

Némely lakóház lefolyócsöve helyett – ötletes meg­oldásként – láncot használnak (86. és 87. ábra). Szerelése természetesen sokkal egyszerűbb mint a lefolyócsőé, és a lánc még olcsóbb is.

A láncot a csatorna betorkollócsonkjához rögzí­tett, horganyzott betonacél-darabkára lehet rá­akasztani (88. ábra). Nagyon jól használható erre a célra egy rozsdamentes acél csődarab is. Felület­védelem nélküli acélt ne használjunk, mert az a horganylemez ereszcsatornát korrózió útján el­pusztítaná.

86. ábra.

86. ábra.

87. ábra.

87. ábra.

88. ábra

88. ábra: A lánc beerősítése a betorkollócsonkba.

A lánc legalább 50 cm távolságra legyen a faltól, mert a láncon lefolyó csapadékvíz állandóan fröcsköl, és végül a fal átnedvesedését okozná. Az erős szél is eltérítheti az esővizet a lánctól, és így az a vizet csak részben vezeti le. A víznek a lánc alsó végénél való szétfröcskölődését csökkenteni lehet, ha durva kaviccsal meg­töltött beton kútgyűrűt helyezünk alá, és az esővizet a kavicsréteg alatt vezetjük be a csatornahálózatba.