Erkélyek felújítása

Erkélyek felújításának technológiái, utólagos hőszigetelés

Az erkélyek felújításának módja függ azok valódi műszaki állapotától, az épület homlok­zatának építészeti megoldásától és nem utolsó sorban az építtető anyagi lehetőségeitől.

Erkély javítása

A felújításhoz és hőszigeteléshez csak olyan anyagokat használ­junk, amelyek érvényes igazolással rendelkez­nek arról, hogy az adott célra megfelelők. A felújítási tervben szereplő valamennyi mun­kát a gyártó technológiai előírásainak megfele­lően, az érvényes és kötelező műszaki szab­ványoknak és a jogi normáknak a betartásával kell elvégezni, a beltéri hőszigeteléssel szemben állva.

A tartószerkezet felújítása

A tartószerkezet felújítása

Az erkély tartószerkezetének felújításához a következő munkákat kell mérlegelni:

 • az erkélylemez eltávolítása nélküli felújítás
 • a tartó erkélylemez meghibásodott részei­nek kijavításával (apróbb meghibásodás
 • a rongálódás mértéke nem érinti a betonvasakat, a felszínen nem látszanak a rozsdásodásra utaló foltok, a rongálódás elsősorban csak az erkély külalakját rontja; nagyobb mértékű károsodás – a károsodott helyeken kilátszik a már rozsdás vasalás, a lemez nagy felületen károsodott vagy hiányzik a beton, a hiány­zó beton mélysége néhány milliméter (5.1. ábra),
 • az erkélylemez megerősítésével (rábetonozással), miközben a kiegészítő vasa­lást az eredetihez vagy a mellette lévő helyiség födémszerkezetéhez rögzítjük (5.2. ábra),
 • az erkélylemez egy részének kivágása a perem mellett (a homlokzaton) utólagos kiegészítő betonozással;
 • az erkélylemez eltávolításával
 • az erkélylemez teljes levágásával és új szerkezeti megoldás alkalmazásával – franciaablak beépítésével,
 • az erkély tartószerkezetének újbóli elké­szítésével,
 • új kinyúló erkélyszerkezet készítésével, pl. a födémbe rögzített acélszerkezettel (5.3. ábra),
 • valamennyi, egymás felett lévő erkélyt eltávolításával, majd új, az épület elé épített tartószerkezettel pótlásával – ön­álló alap, rögzítés az egyes emeleteken (5.4. ábra).

5.1. ábra.

5.1. ábra. Helyi javítás (kőműves módszerrel). 1 javítóanyag; 2 kötőhíd.

5.2. ábra. Az erkély felújítása befecskendezett betonnal.

5.2. ábra. Az erkély felújítása befecskendezett betonnal. 1 az elöregedett betonréteg; 2 az eredeti vasalás; 3 korrózióvédő szerrel kezelt alap; 4 utólagos vasalás; 5 befecskendezett beton; 6 vízzáró réteg.

5.3. ábra. Új kiugró acélszerkezet készítése.

5.3. ábra. Új kiugró acélszerkezet készítése. 1 acél tartószerkezet; 2 vasbeton lemez; 3 az acélszerkezet rögzítése a födémhez; 4 az épület külső fala.

5.4. ábra. Az épület elé épített szerkezeten álló erkélyek.

5.4. ábra. Az épület elé épített szerkezeten álló erkélyek. 1 önálló alap; 2 acél tartószerkezet; 3 a tartószerkezet rögzítése az épület külső falához.

A padlószerkezet és a bádogozás felújítása

Az erkélyek és lodzsák többi szerkezeti ele­mének komplex felújítása, a felújítás mértéke és annak módszere elsősorban az erkély tartószerkezetének felújításától és a padlószer­kezet műszaki állapotától függ. Figyelembe kell venni a padló állapotát befolyásoló összes tényezőt, hogy a padlószerkezetet rögzített vagy úsztatott padló borítja, az egyes rétegek­hez használt anyagok kombinációs lehetősé­geit, és megfelelő szerkezeti megoldást kell választani a megterhelt részekhez.

A padlószerkezet valós állapotát figyelembe véve a következő megoldások közül választ­hatunk:

 • a padló megrongálódott helyének és a hozzá csatlakozó részek javítása;
 • új padlóburkolat kialakítása a régi burko­latra;
 • a padlószerkezet több rétegének újrarakása a felszedett járófelület helyén;
 • a régi padlóburkolat minden rétegének eltávolítása és új burkolat kialakítása.

A padlószerkezet és a hozzá kapcsolódó részek kisebb hibáinak javítása

A padlószerkezet, a bádogozás és a védőkor­lát kisebb javításainak mértéke és a választott módszer elsősorban az erkély vasbeton tartó­lemezének felújításától és az eredeti padló­szerkezet műszaki állapotától függ. A felújítás­nak ezt a módját akkor választjuk, ha elkerül­hetetlenné vált a padló bizonyos részének javítása, a bádogozás egy részének cseréje vagy a korlát védőbevonatának, festésének megújítása. Ebben az esetben nem mérlegeljük az erkély, a lodzsa tartószerkezetének javítását (5.5. és 5.6. ábra).

5.5. ábra. A vízelvezető felújításának részlete

5.5. ábra. A vízelvezető felújításának részlete (FORTE BAK rendszerrel). 1 stabil védőbevonat; 2 kenhető szigetelés; 3 penet­ráció; 4 az eredeti, erősen tapadó, matt csempe; 5 a szükséges lejtést adó cementréteg; 6 az eredeti, már elhasználódott vízszigetelő réteg; 7 a védőkorlát eredeti, jó állapotban lévő oszlopa; 8 az oszlop talpának meg-hegesztése 8 mm-es sarokvarrattal; 9 a korlát állvány­zatának kicserélt része; 10 rugalmas szigetelőszalag; 11 cementes habarcs 100 %-kal nagyobb cementtartalommal; 12 merevítő textília; 13 a bádogozás rögzítésére szolgáló gitt; 14 a bádogos szerkezet rögzítőcsavarja szigetelőfejjel; 15 a kivágott vájat szélessége, 60-70 mm; 16 védőbevonatos horganyzott lemez; 17 az eredeti acéllemez, amely a vasbeton lemezhez csatlakozik; 18 8 mm-es sarokvarrat.

5.6. ábra. A felújított erkélypadló és a vízcsep­pentő részlete

5.6. ábra. A felújított erkélypadló és a vízcsep­pentő részlete vízszigetelő réteggel. 1 új padlóburkolat; 2 rugalmas ragasztó; 3 szigetelőszőnyeg; 4 szigetelőpapír; 5 alumíniumperem cseppentővel; 6 eredeti padlóburkolat; 7 javított felület.

Új padlóburkolat készítése a már meglévő padlóburkolatra

Új padlóburkolatot akkor rakhatunk a régire, ha ezt lehetővé teszik a konkrét feltételek (a külső és a belső tér padlója közötti szintkülönbség az erkélyajtó küszöbének környékén), és az eredeti sérült padlóburkolat megfelelő alap az új burkolat alá. Az új padlóburkolat elkészíthető úgy, hogy egyszerre két feladatot is ellásson: járófelületet képezzen, és oldja meg az erkély vízszigetelését.

Az erkélyek és a lodzsák felújításának egyik módja, ha padlóburkolatot rakunk le olyan felületekre, amelyek csak alapvető felületi meg­munkálást kaptak. Első lépésként ki kell javítani a betonlemezt – az erkély eddigi járófelületét. Alaposan ellenőrizni kell a felületet, és el kell távolítani minden meglazult részt, zsíros szennyeződést és a padlóburkolók után maradt ragasztófoltokat. Az így előkészített felületre alkalmazhatjuk pl. a MUREXIN építőanyagait – közülük is a kiegyenlítő habarcsot.

A habarcs megkeményedése után az egész felületet át kell itatni a mélyalapozóval. Miután ez megszá­radt, felhordjuk a folyékony fóliaszigetelést, de előtte a sarkakat, a padló és a falak közti kap­csolódási pontokat szigetelőszalaggal szige­teljük. Ezt úgy rögzítjük, hogy a sarkak köré felvisszük a folyékony anyagot, és a textilsza­lag szélét ebbe a szigetelőanyagba merítjük bele. Ha az erkély pereme szabadon végződik, akkor ajánlott alumíniumprofillal befejezni, amely megakadályozza, hogy a víz visszafolyjon a padlóburkolat szélső sora alá.

Az alumíniumprofilt rugalmas ragasztóhabarccsal rögzítjük, amelyet az erkély peremén egy sáv­ban viszünk fel. A habarcs megszilárdulása után azt szigetelőszalaggal fedjük, amelyet bedolgo­zunk a folyékony anyagba. A szigetelés meg­szilárdulása után – 3-4 óra – felhordhatjuk a burkolólapok alá a rugalmas habarcsot. A kész padlóburkolat fugáit rugalmas fugázóanyaggal töltjük ki, legkorábban 24 órával a burkolat le­rakása után.

5.7. ábra. A járófelület felújítása SikaBond T8 termékkel.

5.7. ábra. A járófelület felújítása SikaBond T8 termékkel.

Új padlórétegek készítése a régi helyett

Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, ha az ere­deti járófelület vagy a vízszigetelő réteg olyan mértékben károsodott, hogy teljesen el kell azokat távolítani, és új padlóburkolatot kell ké­szíteni. Ennek lerakása előtt teljesen eltávolítjuk a régit, a felületet megtisztítjuk, kijavítjuk a ká­rosodott betonaljzatot, és lerakjuk a vízszige­telő réteget. Ebbe a rétegbe egyben bele is ragaszthatjuk az új burkolólapokat.

Az erkélyek felújításához, amelyeknek teljesen eltávolítottuk a járófelületét, pl. a SikaBond T8 terméket használhatjuk. Ez az anyag rugalmas szigetelőréteg és egyben rugalmas ragasztó az új burkolólapok lerakásához. A SikaBond T8 poliuretán alapú anyaga a felhordás után biz­tonságosan elviseli a -50-90 °C-os hőmér­sékletet. Az optimális eredmény eléréséhez a SikaBond T8-at két rétegben alkalmazzuk. Az első réteget egyenes élű simítóval hordjuk fel, a másodikat mintegy 20 óra elteltével fogazott simítóval. A második rétegre rakjuk a burkoló­lapokat, és a fugákat Sikaflex 11FC-vel kitöltjük.

A padlószerkezet rétegeinek komplex cseréje

Ez a módszer akkor megfelelő, ha az erkély eredeti padlószerkezete nagyon nagy mérték­ben károsodott, vagy ha az eredeti burkolatba nem építettek vízszigetelő réteget. Ez a legjobb megoldás akkor is, ha a padlóburkolat egyes rétegei olyan mértékben károsodtak, hogy azt már helyi javításokkal nem lehet helyrehozni, ill. akkor, ha a bádogozás és a burkolat egyes rétegein komoly beázásra utaló jelek vannak. Ez a jó megoldás akkor is, ha a védőkorlát tartóoszlopai korrodálódtak, első­sorban a rögzítési pontokban. Mivel korábban általában felülről rögzítették a korlátot az erkélylemezhez, megsértették a padlószerkezet egyes rétegeit, beleértve a vízszigetelést is.

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a klasszikus bádogos munkát teljesen új, progresszív víz­elvezető megoldásokkal, vízelvezető-rendsze­rekkel helyettesítsük. Az eredeti bádogozást helyettesíthetjük profilcsempével is. Új terveket készíthetünk, és új megoldásokat alkalmazha­tunk az erkélykorlát rögzítéséhez, és a padlóré­tegek, valamint a vízelvezető szerkezet csatla­koztatásához is. A vízszigeteléshez a klasszikus, aszfaltbevonatú szigetelőlemez helyett használ­hatunk új, az erkélyek szigetelésére alkalmas fóliákat is, vagy kenhető vízszigetelést, amely megoldja a bádogozás peremén a nagyobb terhelésnek kitett részek és a korlát rögzítését. Ehhez azonban elkerülhetetlenül be kell tartani a helyes technológiai folyamatokat.

A padlóburkolat teljes cseréje lehetővé teszi azt is, hogy teljesen új vízelvezető-rendszereket alkalmazzunk az erkélylemezbe épített vízel­vezető csatornákhoz, vezetékekhez vagy össze-folyóhoz. A felújításhoz szükséges rendsze­reket részletesen bemutatja a 5.8., 5.9. és 5.10. ábra.

5.8. ábra. Az erkély vagy a lodzsa felújítása VANDEX rendszerrel.

5.8. ábra. Az erkély vagy a lodzsa felújítása VANDEX rendszerrel. 1 kiegyenlítő cementes habarcs; 2 25 x 25 mm-s vájat, amelyet tömítő habarccsal töltünk ki; 3 kristályos víz­szigetelő réteg; 4 membrános vízszigetelő a csapó eső ellen; 5 a lejtést adó betonréteg + rugalmas ragasztó­anyag; 6 fagyálló padlóburkoló lapok; 7 a függőleges felület burkolata (vakolat, csempe stb.).

5.9. ábra. Az erkély vagy a lodzsa felújítása.

5.9. ábra. Az erkély vagy a lodzsa felújítása. 1 fugázóanyag; 2 egyenetlen aljzatbeton; 3 kontakt­réteg; 4 a 2 %-os lejtést adó bevonat, javító habarcs; 5 vízszigetelő bevonat; 6 sarokszigetelő zsinór; 7 rugalmas gitt; 8 rendkívül rugalmas ragasztógitt; 9 szigetelőzsinór.

5.10. ábra. A padlószerkezet felújítása.

5.10. ábra. A padlószerkezet felújítása. 1 vízszigetelő bevonat; 2 rugalmas csemperagasztó; 3 fugázóanyag; 4 a lejtést adó betonréteg; 5 vasbeton födémszerkezet; 6 fém peremprofil; 7 vízcseppentő; 8 rugalmas szigetelőzsinór.

A terasz burkolatának felújítása

A teraszok padlóburkolatát úgy a legelőnyösebb felújítani, hogy eltávolítjuk az eredeti rétegeket. Mindig figyelembe kell vennünk a terasz tartó­szerkezetének műszaki állapotát, valamint a tartószerkezet és az erkélyajtó küszöbe közti szintkülönbséget. Az erkélyajtó küszöbe és a járófelület közti szintkülönbség legalább 50 mm legyen. A terasz padlóburkolatának és járófe­lületének lehetséges megoldásait részletesen bemutatják az 5.11-5.16. ábrák.

5.11. ábra.

5.11. ábra. A terasz metszete a padlórétegek cseréje esetén. 1 járófelület; 2 rugalmas ragasztóanyag; 3 teher­elosztó réteg, betonaljzat; 4 vízelvezető réteg; 5 vízszigetelő rendszer; 6 hőszigetelő réteg; 7 párazáró réteg; 8 a födém tartószerkezete.

5.12. ábra. A terasz metszete

5.12. ábra. A terasz metszete, amely az egyes padlórétegeket a klasszikus sorrendben mutatja. 1 vasbeton tartólemez; 2 párazáró réteg; 3 hőszige­telés; 4 elválasztó réteg; 5 vízszigetelés; 6 dilatációs és vízelvezető réteg; 7 rugalmas ragasztó; 8 fagyálló kerámia burkolólapok.

5.13. ábra. A terasz metszete, amely a fordított rétegű szerkezetet mutatja.

5.13. ábra. A terasz metszete, amely a fordított rétegű szerkezetet mutatja. A járófelület kavicságyba van ültetve. 1 vasbeton tartólemez; 2 vízszigetelés; 3 hőszigetelés; 4 védőréteg; 5 kavicságy; 6 beton járólapok.

5.14. ábra.

5.14. ábra. A terasz metszete, amely a fordított rétegű szerkezetet mutatja. 1 vasbeton tartólemez; 2 extrudált polisztirolból készült hőszigetelés; 3 fagyálló burkolólapok alátéte; 4 kavicságy a védőrétegen.

5.15. ábra.

5.15. ábra. A terasz metszete, amely az egyenes rétegrendű szerkezetet mutatja. 1 vasbeton tartólemez; 2 hőszigetelés; 3 fagyálló burkolólapok alátéte (a vízszigetelés védelme) kavicsréteggel.

5.16. ábra.

5.16. ábra. A terasz metszete, amely a fordított rétegrendű szerkezetet mutatja. 1 elválasztó réteg; 2 vízszigetelés, például lazán lerakott műanyag szigetelősávok; 3 kemény extrudált polisztirol­habból készült hőszigetelés; 4 szűrőréteg; 5 kiegyenlítő alátét; 6 nagyméretű, természetes kő burkolólapok.

Bádogozás

A vízelvezetést hajlított, horganyzott acéllemez­ből készítik a leggyakrabban. A vízelvezetésnek ez a klasszikus módszere viszonylag gyakori ellenőrzést és karbantartást igényel. Ebből ki­folyólag ajánlott felületkezelt anyagot használni, pl. alumíniummal bevont vagy rozsdamentes acéllemezt. Napjainkban a bádogozást vízelvezető rendszerekkel oldják meg, amelyeket speciálisan kialakított vízelvezető fémlemezek­ből készítenek.

5.17. ábra.

5.17. ábra. A terasz szélének kialakítása a csatorna mellett. 1 korlát; 2 virágtartó; 3 rögzített peremprofil.

A klasszikus ereszcsatorna alkal­mazása esetén tartsuk be az erkély peremétől mért 25-30 cm-es távolságot, és a csatornát csatornarögzítővel rögzítsük. A rögzítés és a fémlemez szerkezeti megoldása során be kell tartani a bádogos munkára vonatkozó MSZ EN 612 előírásait. Az eresz készítése során a fém­lemezt helyettesíthetjük profilcsempével is, itt fontos a padlórétegek helyes szerkezete (5.18. ábra).

5.18. ábra.

5.18. ábra. Az erkély ereszcsatornájának részlete. 1 vasbeton lemez 2 %-nál nagyobb lejtéssel; 2 fagyálló burkolólapok; 3 rugalmas ragasztó; 4 vasalt betonaljzat; 5 felületi vízelvezetés; 6 PVC-ből készült vízszigetelés + geotextília; 7 az ereszprofil rögzítése; 8 fuga; 9 peremprofil; 10 ereszprofil; 11 vízorr.

Az erkélykorlát felújítása

Az erkélyek és a lodzsák komplex felújítása során meg kell javítani a korlátokat is. Pontos állapotfelmérést kell készíteni, és ez alapján kell dönteni a javítás mértékéről, esetleg a nem javítható elemek eltávolításáról vagy a teljes korlát cseréjéről. Meg kell vizsgálni, hogy meg­felelően van-e a korlát rögzítve a tartószer­kezethez, és azt is, hogy a korlát magassága megfelelő-e.

A korlát rögzítésének állapotát csak a padló­burkolat eltávolítása után lehet pontosan meg­vizsgálni, főleg abban az esetben, ha a korlátot felülről rögzítették az erkély tartólemezéhez (korábban ez volt a leggyakoribb rögzítési módszer).

Az erkélykorlát felújítása

A korlát rögzítésének felújítása szorosan össze­függ a tartószerkezettel, amelyhez a korlátot rögzíteni szándékozunk, ill. a padlóburkolat vízszigetelésével. Ha a korlátot felülről rögzítet­ték az erkélylemezhez, akkor ajánlott a rögzítő­szerkezetet kicserélni, tekintettel ennek rozsdásodására, ill. a beton elöregedésére a rögzítési pontokban. Ilyen esetben gyakran előnyösebb új rögzítést készíteni az erkélylemez homlok­részébe, esetleg alulról rögzíteni a korlátot az erkélylemezhez. Ezekkel a módszerekkel elke­rülhető az erkély padlórétegeinek megrongá­lása a szerelés során, így nem sérül a vízszige­telés sem, és az erkély alapterülete sem lesz kisebb.

A rögzítés minden fajtájának megvannak a maga jellegzetes tulajdonságai. A korlát felső rögzítését többféle módszerrel is megoldhat­juk, pl. a padlószerkezet rétegeinek eltávolítása után az előre bebetonozott tartólemezre he­gesztjük vagy csavarozzuk az erkélykorlát fogadószerkezetét, amelyhez a korlátrudakat rögzítjük. Ha a meglévő rögzítőszerkezet meg­felelő állapotban van, érdemes új, kenhető víz­szigetelő réteget kialakítani, amellyel szigetel­hetjük a korlát tartóoszlopát is legalább 7 cm magasságig.

Mivel a vízszigetelést nagyon bonyolult elké­szíteni, ha a korlátot a tartólemez tetejére szereljük, logikus inkább a terasz homlokzati részére vagy a tartólemez aljára rögzíteni azt. Ilyenkor azonban ügyelni kell a méretezésre, mivel a rögzítési pont nagyobb terhelésnek van kitéve az erőkarként működő megnövekedett magasságú korlátelem miatt. A legjobb, ha a korlátot az erkélylemez homloklapjára rögzít­jük.

A korlát tartószerkezetét ebben az esetben csavarokkal rögzítjük a beton erkélylemezhez, vagy hozzáhegesztjük az előre bebetonozott rögzítő lemezhez. A korlát tartószerkezetének összekötőelemét mindig lejtéssel kell megter­vezni. A fenti módszerek mellett a korlát tartó­elemei rögzíthetők a falakhoz is. A felújítás során nem szabad megfeledkezni a korlát szerkezeti elemeiről sem, ezeket felületkezelni kell vagy teljesen ki kell cserélni.

5.19. ábra.

5.19. ábra. Az erkély korlát rögzítése az erkély­lemezre (felülre). 1 takaróelem; 2 tartósan rugalmas gitt; 3 horganyzott acéllemez a vízelvezető nyílással; 4 szilárd kötés sávos hézagokkal 25 cm-es távolságokban; 5 az oszlop érdesített vége.

5.20. ábra. Az erkélykorlát rögzítése a homlokfalra.

5.20. ábra. Az erkélykorlát rögzítése a homlokfalra. 1 acélkorlát; 2 ereszlemez; 3 hegesztés; 4 5 mm vastag acéllemez; 5 bebetonozott acéltüskék; 6 vízszigetelés + az elválasztó- és a vízelvezető réteg; 7 betonaljzat; 8 kerámia járólapok; 9 vízelvezető profil.

5.21. ábra. Az erkélykorlát másik fajta rögzítése a homlokfalra.

5.21. ábra. Az erkélykorlát másik fajta rögzítése a homlokfalra. 1 az erkélykorlát tartóoszlopa; 2 hozzáhegesztett L profil (30 x 30 x 4 mm); 3 bebetonozott rögzítő acéllemez; 4 a bebetonozott acéllemez tüskéje; 5 horganyzott acéllemez perem; 6 vízszigetelő réteg + elválasztó- és vízelvezető réteg; 7 betonaljzat; 8 kerámia járólapok.

Ha az eredeti korlát egy acélszerkezet, és még teljesen ép, akkor elég, ha csak egyszerűen felületkezeljük. Ha a korlát szerkezete nem tesz eleget a statikai és biztonsági követelmények­nek, akkor ki kell cserélni azt. Az új szerkezeté­hez alkalmazhatunk megfelelő biztonsági üve­gezést: dróthálós üveget, vagy biztonsági fóliával ellátott színes üveget. Nem kell kicserélni az erkély tartóoszlopait, ha azok rögzítése szilárd, és ép a korlát szerkezetének rögzítése is. Elég a rozsdás részt letisztítani, és a felületet rozsdásodásgátló festékkel kezelni.

Az új üveg­szerkezetet tartólécekkel rögzítjük rugalmas tartóprofilokba, hogy a dilatációs mozgást elvi­seljék. A szilárdan rögzített üvegszerkezetek esetében ugyanis a dilatációs mozgás követ­keztében az üvegbetét elpattanhat. A védőkor­lát szerkezete készülhet hengerelt acélrudakból, köracélokból, fából, polikarbonát lapokból, rostszálas cementlapokból stb.

Statikai szempontból az új korlátszerkezet nem csökkentheti az erkély meglévő teherbírását és stabilitását. Azokon az épületeken ahol korábban beton­korlátot, vagy beton mellvédet alkalmaztak, a felújítás során az új, fémből készült korlátra a külső oldalról rostszálas cementlapokat is erősíthetünk. A cementlapokat csavarokkal rögzíthetjük a korlát acélszerkezetére.

Az erkélyek és a korlátok cseréjénél napjaink­ban használhatjuk a széles választékban kap­ható előre gyártott elemeket. A különböző típu­sú előre gyártott korlátelemeket az új rögzítési rendszereknek köszönhetően könnyen hozzá­igazíthatjuk mind függőlegesen, mind vízszin­tesen az erkély méretéhez, beállítható a pontos illeszkedés, ami lehetővé teszi a biztonságos és gyors felszerelést (nincs szükség hegesz­tési, betonozási vagy más egyéb nehézkes munkára).

Jó tanács: Az erkélyek biztonsági korlátjának cseréje során mindig ellenőrizzük, hogy megfelelően van-e rögzítve az erkély tartószerkezetéhez, és megvan-e a szabvány szerinti magassága.

Utólagos hőszigetelés

Korábban az erkélyek tervezésekor nem nagyon ügyeltek a hőhidakra. Az erkélyeket hőszigete­lés nélkül készítették, vagy a hőszigetelést csak a konzol és a függőleges tartószerkezet csatla­kozásánál alkalmazták. A külső falra koszorúval rögzített monolit konzolról a külső hőhatások átadódnak a külső fal szerkezetére úgy, hogy a kiugró szerkezet teljes keresztmetszetében hő­híd keletkezik. A hőtechnikai szempontokra az 1980-as években kezdtek odafigyelni.

A rosszul megtervezett részletek és a technológiai előírások be nem tartása azt okozta, hogy az 1960-as évek után épített épületek belső falain gyakran vízpára csapódik le, ami penészedést okoz. A víz kicsapódását a fal felületi hőmérsékleté­nek csökkenése okozza, ha az a harmatpont alá csökken, akkor a levegőben lévő vízpára kicsapódik rajta (5.22. ábra).

5.22. ábra.

5.22. ábra. A kiugró vasbeton lemez egyszerű kivitelezésekor fellépő probléma. K állandó.

A hőhidak egyre több problémát okoznak, mivel a külső falakhoz egyre jobb minőségű anyagokat használnak. A felújítás alatt álló erkélyek hőszigetelésének jelentősége akkor mutatkozik meg, ha az er­kélylemez és a külső fal találkozásánál sikerül elkerülni a hőhidakat, és ezzel csökkenteni a hőveszteséget. Az erkély hőszigetelésének ter­vezése során figyelembe kell venni az adott erkély szerkezeti megoldását, és az építéshez felhasznált alapanyagok tulajdonságait. A hő-technikai elemzés alapján bizonyítható, hogy az erkélylemez komplex hőszigetelése csak részleges eredménnyel jár.

A tartólemez hőszigetelése akkor a legeredmé­nyesebb, ha ezzel együtt az egész épületet hőszigeteljük. Ez azonban nagyon költséges. Az erkély hőszigetelése nemcsak a hőveszteség csökkentése szempontjából fontos, de védi az erkélylemezt a hőterheléstől, a hőmérséklet­ingadozástól és az időjárás egyéb viszontag­ságaitól.

Az erkély utólagos hőszigetelése csak akkor lehet eredményes, ha

 • megfelelő a terv;
 • felelősségteljes a kivitelezés, az előírt tech­nológiai folyamatokat következetesen betart­juk elsősorban a nagyobb megterhelésnek kitett részeken, amelyek az erkély élettartama és a használati tulajdonságainak megőrzése szempontjából döntő fontosságúak.
Fontos: Az erkély komplex hőszigetelésének csak akkor van megfelelő hatása, ha ezzel együtt az egész épületet hőszigeteljük.

5.23. ábra

5.23. ábra. Konzolos vasbeton erkélylemez össze­kapcsolva a födémmel, felülről teljes felületén hang-és hőszigeteléssel ellátva, alulról hőszigetelve – sokszor alkalmazott, de helytelen megoldás. K állandó; B a hőszigetelés teljes hossza (B-K= 10-15 cm).

A padló és a függőleges szerkezetek, valamint az ajtó csatlakoztatása

Az erkélyek és a teraszok szerkezetének fontos eleme a külső falakkal és az erkélyajtóval való találkozási felület. A megfelelő szerkezeti meg­oldást az erkély vagy a terasz pontos műszaki állapotának ismeretében tudjuk megválasztani. Az erkélyek és a teraszok legmegbízhatóbb felújítási módja, ha eltávolítjuk a padlózat összes rétegét, így olyan kivitelt választunk, amely megfelel mindazon követelményeknek, amelyeket a 2.4. részben felsoroltunk.

A teraszok szerkezete

Tapasztalatok szerint a teraszok leggyakoribb szerkezeti problémája, hogy a padló magassá­ga és a teraszajtó küszöbe nem éri el a szük­séges magasságot.

A terasznak meg kell felelnie a vízszigetelési, a hőszigetelési és hőtechnikai feltételeknek, és teljesítenie kell az egyes rétegek védelmét, a tartósságát és az elvárt külső megjelenést. A teraszokkal szemben támasztott legfonto­sabb szerkezeti követelmény a megfelelő víz­szigetelés a teraszajtó kerete vagy küszöbe körül.

Szinte ugyanilyen fontosságú a vízszige­telés és a padlószerkezet többi rétegének csatlakoztatása a külső falhoz, valamint a pad­lószerkezet megfelelő összetétele és az egyes rétegek vastagsága: a hőszigetelés, a teherel­osztó betonaljzat minimális 5 cm-es vastag­sága legalább C 12-8/KK jelű betonból, és a többi ugyancsak fontos elválasztó- és vízelve­zető réteg beépítése stb.

A szerkezeti szempontból helyesen méretezett, ill. kivitelezett küszöbnek a következő feltéte­leknek kell megfelelnie:

 • a küszöb magassága legalább 5 cm legyen, ha nincs küszöb, akkor a beltér padlófelü­lete legalább 5 cm-rel legyen magasabban a terasz járófelületénél;
 • ha nem lehet legalább 5 cm magas küszö­böt kialakítani, akkor az ajtó elé vízgyűjtő csatornát építsünk be a víz elvezetésére, amely közvetlenül a vízelvezető réteggel érintkezik;
 • ha a vízszigetelést nem lehet lezárni a belső térben, akkor az ajtókeret alá kell vezetni;
 • magassági törést kell beépíteni a vízszintes tartószerkezet felső peremébe a belső tér és a terasz padlójának találkozásánál (ezt csak az új építésű házak esetében vagy ott lehet megoldani, ahol a küszöböt vagy a teljes padlózatot cseréljük). A terasz padlózata mindig vastagabb, mint a belső téré. A hő­szigetelés miatt ez a megoldás megfelelő szerkezeti magasságot igényel;

Meg kell oldani a terasz padlózatának csat­lakoztatását az épület külső falához, amihez többféle megoldás közül választhatunk:

 • speciális sarokelemekkel való csatlakoz­tatás a lábazathoz (5.28. ábra),
 • csatlakoztatás a fal sarokcsempéjével (5.29. ábra),
 • alumíniumprofillal való csatlakoztatás a falhoz,
 • a vízszigetelés csatlakoztatása a falbur­kolathoz,
 • a leggyakrabban alkalmazott megoldás a padlóburkoló csempe csatlakoztatása a falhoz, a köztes részt szigetelő profillal zárjuk le, és a hézagokat speciális szige­telőanyaggal töltsük ki,
 • a vízszigetelő réteget legalább a terasz vagy az erkély padlószintje feletti 15 cm-es magasságig vezessük fel az épület falára.

5.24. ábra.

5.24. ábra. A teraszok szerkezetének nem megfelelő magassága. a) alacsony a teraszajtó küszöbe; b) nincs küszöb az ajtónál.

5.25. ábra.

5.25. ábra. Küszöb, a beltér és a külső tér padlózatának magasságai. a) a belső, ill. a külső padlófelület között min. 5 cm szintkülönbség legyen; b) ha nem lehet elhelyezni legalább 5 cm magas küszöböt, akkor alakítsunk ki az ajtó előtt vízgyűjtő csatornát.

5.26. ábra.

5.26. ábra. Az erkély vízelvezetésének megoldás az erkélyajtó előtti, ráccsal fedett csatornával.

5.27. ábra. a)5.27. ábra. b)

5.27. ábra. Az erkélylemez csatlakoztatása az épület falához. a) speciális sarokprofilokkal; b) csatlakoztatás sarokcsempével burkolt falhoz; 1 a lejtést adó betonréteg a vasbeton lemezen; 2 rétegelválasztó; 3 csúszófólia; 4 vízelvezető réteg; 5 vasalt teherelosztó réteg; 6 fagyálló lapburkoló vékonyágyazatban; 7 a felszálló talajvíz elleni vízszigetelő réteg; 8 a vakolat szélprofilja; 9 tartósan rugalmas szigetelés; 10 sarokprofil.

5.28. ábra.

5.28. ábra. A lodzsa és az épület hőszigetelt falának csatlakozása (Schlüter rendszer). 1 Ditra; 2 Kérdi; 3 Bara Sot; 4 Kérdi; 5 a lábazat fedőléce; 6 kiszellőzés.

5.29. ábra. Az erkély és az épület vakolt falának csatlakozása.

5.29. ábra. Az erkély és az épület vakolt falának csatlakozása. 1 felületkezelt alumíniumprofil; 2 tartósan rugalmas gitt; 3 a lábazat csempeborítása; 4 Schlüter rendszerbe tar­tozó lábazati profil; 5 védő szigetelőlap; 6 műanyaggal bevont profil + fólia.

5.30. ábra. Faküszöbös erkélyajtó kialakítása.

5.30. ábra. Faküszöbös erkélyajtó kialakítása. 1 polimer-cementes habarcs; 2 2x műanyaggal bevont, 2 mm vastagságú profil; 3 erkélyajtó; 4 vasbeton lemez; 5 vízszigetelés; 6 vízelvezető réteg; 7 aljzatbeton; 8 fagyálló lapburkoló vékonyágyazatban; 9 hőszigetelő réteg.