Fürdő

A fürdőszoba kialakítása, tervezése. Hasznos tippek!

A frissítő, reggeli zuhany és a lazító, esti fürdő ma már nem probléma. Minél barátságosabb a fürdőszoba berendezése, annál jobb a hangulatunk. A következőkben bemutatjuk, hogyan rendezhetjük be a kedvezőtlen adottságú helyi­ségeket, pl. pincét vagy tetőteret.

Ne legyen gond a fürdőszoba kialakítása

A falak és a tető kiala­kítását tekintsük adott­ságnak. A gazdaságos és energiatakarékos üzemeltetés legalább olyan fontos szem­pont, mint a könnyű beépít­hetőség és szerelvényezhetőség.A tisztíthatóság nem csak a falak és a burkolatok, hanem a szaniterek és szerelvények esetében is fontos követel­mény A kemény víz miatt a vízkő lerakódik a vezeté­keken és a csapokon. A vízkő károsítja a falburkolatokat és a szaniter-elemeket is.

Fürdőszoba

A tervezés megkezdése előtt tisztáznunk kell néhány alapvető kérdést. A kiválasztott kád mérete attól függ, hogy mire szánjuk: családi fürdőszo­bát szeretnénk, vagy a szülők­nek, a gyerekeknek és a vendégeknek is külön egysé­get alakítunk ki. Netán szük­ségünk van még egy szeparálható szaunára is. Csak fürdőkádat építünk be, vagy tusolót, mosdókagylót,WC-kagylót és bidét is.Vagy esetleg igazi álomfürdőszobát szeretnénk masszázskáddal, szaunával, gőzfürdővel, szoláriummal és tornasarokkal.

A fürdőszoba lakáson belüli elhelyezése számos kérdést vet fel, mint pl. kapcsolat a hálóhelyiséggel, illetve a gardróbszobával; a szerelvények egyszerű eljutta­tása, ha egymás mellett vagy egymás alatt szaniter-elemekkel felszerelt helyiségeket ter­vezünk; kertkapcsolat (szauna, kerti medence); keleti tájolás a frissítő, reggeli fürdőhöz.

Építészeti és műszaki tervezés

Az imént példaként felsorolt szempontokat sokféleségük miatt célszerű pontokba foglalni:

 • Víz: vezetékes víz;
 • Kútvíz: a WC-öblítéshez, a mosó- és mosogatógéphez, illetve ha ivóvíz minőségű, a mosdókagylóhoz, a zuhanyhoz és a kádhoz;
 • Esővíz: csak WC-öblítéshez és a mosógéphez. Ha egyéb célra is szeretnénk használ­ni, költséges tisztítóberen­dezésre lesz szükségünk. A kút- és esővíz használata esetén dupla vezetéket kell kialakítani, hogy a nem megfelelő minőségű vagy mennyiségű víz esetén lehetőségünk legyen a vezetékes vizet használni. Az akna, a pumpák és a bojler helyének meghatá­rozása;
 • Energiaforrás: gáz, olaj, áram, napelem, illetve egyéb alternatív energia­források, amelyek hozzá­járulnak a környezeti terhelés csökkentéséhez. Központi és helyi meleg­víz-ellátás;
 • Szellőzés: Megfelelő szellőzőrendszer a fürdőszobában és a WC-ben;
 • Szerelési terv: már az alap­rajz tervezésénél gondol­junk arra, hogy a vezetékek optimális elhelyezése miatt a konyhát és a szaniter-helyiségeket lehetőleg egy­más mellé vagy alá helyez­zük el, így költséget takaríthatunk meg. A három réteggel bevont ivóvízvezeték tartós és ellenálló;
 • Beépítés a falba vagy sze­relés a falra (szárazbeépítés). Ha a szerelési és a műszaki terv időben elkészül, akkor már a falak kialakításánál figyelembe vehető, így a szerelvényezés gyorsabb, tisztább és olcsóbb lesz;
 • A falra szerelt berendezési tárgyak előre összeállított tartóelemei garantálják a biztonságos tartást, lehetővé teszik a gyors felsze­relést, valamint könnyen és precízen burkolhatok;
 • A könnyűszerkezetes építőanyagok megkönnyítik a falazást;
 • A vízöblítő tartály elölről vagy fentről kezelhető;
 • A tartószerkezetek lehe­tővé teszik az ún. három­dimenziós beépítést; a teret megosztó vagy a tér köze­pére elhelyezett berende­zési tárgyak pedig a kétoldalú falburkolást.

Játékos tervezés

A szaniter-elemek és az új bútorok beépítése, és beszerelése után gyakran érzünk csalódottságot. Úgy érezzük, hogy a rendelkezésre álló értékes helyet elpocsékoltuk, a fürdőszo­bánk nem sikeredett kényelmesre.

A katalógusok lapozgatása vagy a szaküzletekben való néze­lődés során az a benyomásunk, hogy ott a bútorok és a szani­ter-elemek jól érvényesülnek, az elrendezés nagyvonalúnak, elegánsnak tűnik, a saját fürdőszobánk viszont túlzsúfoltnak hat. A fiókok egy része helyhiány miatt nem húzható ki teljes hosszában, a zuhanykabin megközelítéséhez sokkal kisebb hely áll rendelkezésünkre, mint gondoltuk, az ablakot pedig csak egy akrobata tudná kinyitni.

E kellemetlen helyzetek elkerülése végett érdemes a fürdőszoba alaprajzát mondjuk 1:50 arányú kicsinyítésben milliméterpapírra előrajzolni. Ne feledkezzünk meg a kiugró falszakaszokról, a ferde tető­részekről, a vezetékekről, az ablakokról és az ajtókról sem. A tervezett bútorok és szaniter-elemek kontúrját rajzoljuk elő 1:50 arányú kicsinyítésben vékony kartonra, majd vágjuk körbe. A papírbútorokat és berendezési tárgyakat ezután addig tologassuk ide-oda a milliméterpapíron, míg meg nem találjuk a legoptimálisabb elrendezést.

Mini fürdőszoba

Az építészeti megoldások szempontjából a kis alapterü­letű fürdőszoba jelenti a leg­nagyobb kihívást. A szaniter-elemeket gyártó cégek jóvoltá­ból tusolónkat akár 2×2 m2-en is kialakíthatjuk. A titok a sar­kok ideális kihasználásában rej­lik, amit a negyed körcikkely formájú zuhanykabinok és az átlósan elhelyezhető mosdó- és WC-kagylók tesznek lehetővé. Ha okosan használjuk ki a tér nyújtotta lehetőségeket, mini fürdőszobánkban is maximális komfortot alakíthatunk ki.

4-5,5 m2-en már egy zuhanyzó és egy álomkád is elhelyezhető, ami komfortigé­nyünket maximálisan kielégíti. A legfontosabb alapelvek a következők: világos színek és optimális megvilágítás alkal­mazása, valamint a berendezési tárgyak ideális elhelyezése. Pusztán a világos színek hasz­nálatával optikailag akár 10%-kal is megnövelhetjük a teret. Mivel a bidé napjainkra alap­vető higiéniai követelménnyé vált, saját fürdőszobánk kiala­kításakor se feledkezzünk el róla. A vízvételi forrást a forrázásveszély elkerülése érdekében mindenképpen szereljük fel termosztáttal.

A mosdókagylók és kádak gyártására szakosodott cégek kifejezetten a kis alapterületű fürdőszobák berendezéséhez fejlesztették ki aszimmetrikus formájú szaniter-elemeiket. A geometriai formákat követő kontúroknak, az ergonómiai követelményeknek és a rendel­kezésre álló kis terek kívánal­mainak a számos variációs le­hetőség minden szempontból eleget tesz. Mindezen előnyök mellett az optimális méretű, formájú és elhelyezésű szaniter-elemekkel jelentős mennyisé­gű vizet és energiát takarítha­tunk meg.

3 ötlet mini fürdőszobákhoz

Mini fürdőszoba

A rajzon látható fürdőszoba kicsi, ám világosan és finoman tagolt, így rendkívül otthonos.

Mini fürdőszoba

A magas, keskeny polcon elegendő hely jut minden, a fürdő­szobában nélkü­lözhetetlen apró­ságnak. Az átló mentén beépített WC élettel tölti meg a teret. An­nak ellenére, hogy a fürdőszobában sok berendezési tárgyat helyeztünk el, a tér mégsem tűnik zsúfoltnak, kellemes, könnyed benyomást kelt.

Mini fürdőszoba Az avantgárd stílus és az élénk színek jól érvénye­sülnek ezen a kb. 4 m2-nyi területen. Az összhatást a csempe szokatlan forma- és színkom­binációja határozza meg. A zuhanyzó fehérrel csempé­zett, a többi részén pedig a sárga és a vörös dominál.

Fürdőszoba a tetőtérben

Mivel a lakóterület egyre érté­kesebbé válik, eljött az ideje a padlások lomtalanításának is. A tetőterek lakótérré vagy akár fürdőszobává is átalakíthatók. Ha a fürdőszoba tetőtérben való elhelyezése mellett dön­töttünk, rá fogunk jönni e meg­oldás előnyeire. A nagy felületű tetőablakokon szinte beomlik a fény, a kilátás pedig szintén nagyszerű. Ha a fürdőkádat megfelelően helyezzük el, a kádban való pihenés és relaxálás közben akár a csillagos ég látványában is gyönyör­ködhetünk.

3 ötlet tetőtéri fürdőszobához

Tetőtéri fürdőszoba

A tér megosztása megnyitotta a te­ret. A kémény kör­befalazása világo­san osztja meg a teret, így a helyiség két központját a furdőkád/zuhany-kabin, illetve a mosdókagyló/WC alkotja.

Tetőtéri fürdőszoba

Művészet a fürdőszobában: ezt a modellt a kék, illetve a sárga/vörös színek teszik hatásossá.

Tetőtéri fürdőszoba

Sakk-matt az unalomnak! Lendületes formák, élénk színek, fekete­-fehér csempék együttese alkotja a modern, sakk­táblára emlékeztető megjelenést.

Hosszú ideig tartotta ma­gát az a nézet, hogy a tetőtér kialakítása és beépítése szük­ségszerűen statikai problémákat okoz, sok kosszal és kellemetlenséggel jár. Napja­inkra ez az „aranyszabály” érvényét vesztette, és a modern szaniter-elemek révén teljesen alaptalanná vált. Im­már lehetőség van az elemek szárazbeépítésére, így az építőszekrény-elv segítségével a berendezési tárgyakat helytakarékosan, üzembiztosan, probléma­mentesen és gyorsan beépít­hetjük. A ferde falak alatti teret jól használhatjuk be­épített szekrények, polcok, illetve térelválasztó elemek beépítésére anélkül, hogy az összhatásban a ferdeség zavaró lenne.

Fürdőszoba a pincében

A pincében kialakított fürdőszoba nem feltétlenül jelent mostoha körülménye­ket. Itt éppúgy kialakíthatunk a vendégszobához tartozó elegáns fürdőszobát, mint egy ún. második fürdőszobát zuhanyzóval, amely akár arra is alkalmas, hogy a szaunázás vagy a tornázás után frissítő fürdőt vegyünk benne. Ügyes tervezéssel, valamint a polcok és tároló helyek beépítésével a ferde szögű falakat optikai­lag és funkcionálisan is me­rőlegessé tehetjük.

A pincében kialakított fürdőszobák esetében gyakran előfordul, hogy a lefolyóve­zeték a vízduzzasztás, vagyis az utcai kanálisfedél szintje alatt helyezkedik el, ami azzal az állandó veszéllyel jár, hogy a pincét bármikor eláraszt­hatja a víz. Az építőiparnak természetesen erre a prob­lémára is van zseniális meg­oldása: egy csatlakoztatható, kis méretű és viszonylag kedvező árú készülék, amely a hulladék anyagot közvetlenül a keletkezés helyén felaprítja, és egy 32 mm átmérőjű vezetéken keresztül maradéktalanul eljuttatja a pince tetejébe épített csatornába.