Házak és lakások felújítása

Hajópadlók a lakásban. Felújítása és cseréje

A leggyakrabban előforduló történelmi padlófajtá­nál, az egyszerű hajópadlónál, a deszkákat rendszerint közvetlenül a födémgerendákra szegezik. Ma a hajópadlókat a jobb hangszigetelés érde­kében párnafákra fektetik, melyek alá pl. ásványi gyapot szigetelőanyag csíkokat tesznek. A padló deszkája általában lucfenyőből vagy északi erdei fenyőből készült hornyolt (csaphornyos) deszka, de honi erdei fenyőt, tölgyet és vörösfenyőt is használnak.

A deszkák illesztéseinél mindig hé­zagokra kell számítani, a tömör fa a levegő pára­tartalmának ingadozásakor „dolgozik”. A régi ha­jópadlók fája gyakran értékesebb, mint a ma használatosaké, ezért az ilyen padlókat lehetőleg tartsuk meg.

A párnafák, ill. födémgerendák távolsága, cmA padlódeszkák vastagsága, mm
5019,5
7022,5
9025,5
10528,5
12535,5
Párnafák (két oldalon gyalulva)25,5/50 mm
Szokásos deszkaszélességek95, 115, 135 mm

Nehéz bútorok vagy erősen terhelt felületek alatt a párnafák távolsága kisebb legyen.

A hajópadlók felújítása

A hajópadlók általában kijavíthatok és átdolgozha­tok. A padlóburkolatot csak akkor kell eltávolítani vagy átrakni, ha a korhadás vagy a rovarok el­szaporodása nagyobb területekre terjed ki vagy, ha a hang- és/vagy hőszigetelési munkákat a fö­dém alsó oldala felől nem lehet elvégezni. Gya­kori, hogy az utólag felrakott PVC- vagy szőnyeg­padló alatt egy szép hajópadló rejtőzik, ami csak arra vár, hogy kiszabadítsák és átcsiszolják.

Egyes sérült deszkákat is lehet cserélni. A já­rásnál nyikorgó deszkákat utólagos szegezéssel vagy csavarozással újra szorosan az alaphoz le­het kötni. Az ilyen előkészítő munkák után követ­kezhet a felületkezelés: a régi viasz- vagy festék­réteg eltávolítása, a felület megtisztítása, az egyenlőtlenségek elsimítása csiszológéppel (közvetlen porelszívással), valamint a felület impregnálása.

Hajópadlók cseréje

Ha a magassági méretek lehetővé teszik, az új hajópadlót úszó fektetéssel készítsük. Ez azt je­lenti, hogy a deszkák és a teherhordó födémszer­kezet között kerüljük a merev, hangvezető kap­csolatot, a padlódeszkákat párnafákra szegeljük vagy csavarozzuk, ezeket a párnafákat pedig ru­galmas kókusz- vagy nemezcsíkokra fektessük („úszó” fektetés pl. ásványi nemezzel). A párnafá­kat tehát nem szabad az alaphoz erősíteni. A pár­nafák közti teret hangnyelő anyaggal, pl. ásványi rost matracokkal töltjük ki.

Az úszó fektetéssel készített padlószerkezet általában legalább 6 cm magas (pl. 2 cm szigete­lés, 4 cm esztrich), ami az ajtóknál és ablakoknál (párkánymagasság) gondot jelenthet. Fageren­dás födémeknél a párnafákat a magasság csök­kentése érdekében a gerendák között is el lehet helyezni (10.5. ábra), elegendő hely esetén vi­szont egyszerűbb, ha az új padlószerkezetet a meglévő padlóra építjük fel.

Ha a fagerendás fö­dém ferde, a szint kiegyenlítése céljából a fö­démgerendákra oldalt egy legalább 45 mm vas­tag pallót lehet erősíteni, a párnafákat azután erre fektetjük (I. a 10.4. ábra). A magasság nem egé­szen egyszerű beállítását a következő szakasz­ban részletesen ismertetjük. A falhoz való csatlakozásra vonatkozó tudnivalókat, valamint a hő- és hangszigetelés javítását szolgáló, máshol is al­kalmazható megoldásokat szintén ott találunk.

10.1. ábra.

10.1. ábra. Hagyományos fagerendás födém hajópadlóval (könnyű kitöltéssel, vakpadló nélkül) 1 deszkázat, 22-25 mm; 2 salak-feltöltés, 5-10 cm; 3 födémgerenda; 4 lécezet, 3/5 cm; 5 nádgyékény, ᴓ1,5 cm; 6 vakolat, 1,5 cm.

10.2. ábra.

10.2. ábra. Hagyományos fagerendás födém vakpadlóval és hajópadlóval 1 deszkázat, 22-25 mm; 2 födémgerenda; 3 salakfeltöltés, 5-10 cm; 4 vakpadló (fiókdeszkázat), 22 mm; 5 vendégprofil, 5/5 cm; 6 lécezet, 3/5 cm; 7 nádgyékény, ᴓ1,5 cm; 8 vakolat, 1,5 cm.

10.3. ábra.

10.3. ábra. A hangszigetelés javítása
Új felépítmény: 1 falhoz csatlakozó székléc, 3/5 cm; 2 deszkázat, 22 mm; 3 párnafa, 5/5 cm; 4 szegélyező szigetelőcsík, 15 mm; 5 szige­telő nemezréteg, 2-3 cm; 6 a lépészajt szi­getelő csík, 15 mm; 7 könnyű feltöltés vagy rakpadló feltöltéssel, 5 cm
Régi felépítmény: 8 födémgerenda; 9 lécezet, 3/5 cm; 10 nádgyékény, ᴓ1,5 cm; 11 vakolat, 1,5 cm.

10.4. ábra. Ferde padlók szintbe hozása fel­csavarozott pallókkal

10.4. ábra. Ferde padlók szintbe hozása fel­csavarozott pallókkal
Új felépítmény: 1 székléc, 3/5 cm; 2 deszkázat, 22 mm; 3 szegélyező szigetelő, 15 mm; 4 párnafák, 5/5 cm; 5 a lépészajt szigetelő csíkok, 15 mm; 6 felcsavarozott palló, 14 cm széles; 7 könnyű kitöltés peri itt el vagy duzzasztott anyaggal vagy vakpadló feltöltéssel, 5 cm
Régi felépítmény: 8 födémgerenda; 9 lécezet, 3/5 cm; 10 nádgyékény, ᴓ15 mm; 71 vakolat, 1,5 cm.

10.5. ábra.

10.5. ábra. A hangszigetelés javítása minimá­lis szerkezeti magassággal
ÚJ felépítmény: 1 székléc, 3/5 cm; 2 deszkázat, 22 mm; 3 a lépészajt szigetelő csík, 15 mm; 4 szegélyező szigetelőcsík, 15 mm; 5 párnafák a me­ző közepén, a deszkázathoz csavarozva, 5/5 cm; 6 szigetelő nemezréteg, 20-30 mm
Régi felépítmény: 7 födémgerenda; 8 lécezet, 3/5 cm; 9 nádgyékény, ᴓ15 mm; 10 vakolat, 1,5 cm.