Fürdőszoba átalakítása

Falak felújítása a fürdőben, ötletek a tervezéshez

A fürdőszoba falai befolyásolják leginkább a helyiség hangulatát, ezért az anyagának kiválasztása mindig nagyon gondos mérlegelést kíván. Itt is igazak a felü­letkezelés általános szabályai, azonban néhány egyedi szempontot mégis figyelembe kell venni. A fürdőszo­bában fellépő igénybevételeknek legjobban a csem­peburkolat felel meg. A tapétához és a falfestéshez csak megfelelő strapabíró változatok választhatók.

Válasszunk stílust!

Sokszor az egész fürdő stílusát meghatározza a burkolat, legyen az csempe, tapéta vagy festés. Az erőteljes mintázathoz a helyiség összes többi berendezési tárgyának is alkalmazkodnia kell. A kellemes összhatás titka, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a hangsúlyos elemek és az apró részletek között.

Tapétázás: Egy kicsi, szűkös helyiséget leg­könnyebben tapétázás­sal dobhatunk fel. Für­dőszobában érdemes műanyag tapétát alkal­mazni, mert az strapa­bíró és könnyen tisztít­ható. Egy fürdőben különösen fontos, hogy a tapéta mindenhol, főleg a szegélyeknél tökéletesen le legyen ragasztva.

Tapétázás

Festett falak: A falak átfestésével villámgyor­san átalakíthatjuk a für­dőt. Az esetleges fabur­kolatokat szintén könnyedén átfesthetjük, hogy harmonizáljon a falak színével. Ma már annyira hatalmas a kereskedelemben a szín­választék, hogy előbb-utóbb biztosan megta­láljuk a nekünk tetsző árnyalatot. A kék szín azonban mindig nyerő, mert friss, tiszta hatást kelt.

Festett falak

Csempeburkolat: A csempe a legideáli­sabb fürdőszobai bur­kolat, mert könnyű tisz­tán tartani, különösen kopásálló és tartós. A csempeburkolat kü­lönlegesen szép lehet, és sok-sok évig az is marad. A kékhez hasonlóan a zöld külön­böző árnyalatai is re­mek választásnak bizo­nyulhatnak, különösen a nagyobb fürdőkben.

Csempeburkolat

Ötletek tervezéshez

 • Színek: Kisebb helyiségekben ér­demes világosabb színárnyalatokat alkalmazni, mert azok tágítják a teret. A sötétebb árnyalatokkal pedig remekül kiemelhetünk egy-egy részletet, például polcot vagy ablakkeretet.
 • Felújítás: Teljes felújításkor érde­mes úgy megválasztani a szanitereket, szerelvényeket és burkolato­kat, hogy azok harmonizáljanak egymással. A fehér szaniterekhez bármilyen szín illik, színes beren­dezési tárgyak esetében azonban már jobban behatárolt a színválasz­ték, ami a későbbi felújítást is ne­hezítheti.
 • Részletek: A fürdőszoba általában kisméretű helyiség, ami azt jelenti, hogy minden apró részlet szem előtt van. Így aztán itt minden kis részletet igen gondosan kell kiala­kítani. Vonatkozik ez a felületkeze­lésre, burkolatok fajtájára is.
 • Kényelem: A színek és anyagok kiválasztásánál sose feledjük, hogy a fürdő a nyugalom és ellazulás he­lye. Különösen fontos a megfelelő szín kiválasztása. Választhatunk élénk színeket is, ezek azonban ke­vésbé nyugtatóak. Minden az egyé­ni ízlés, és az elérni kívánt hatás függvénye.

Mit hol alkalmazzunk?

A különféle fürdőszobákban, illetve annak egyes részein más és más burkolatot érdemes alkalmazni. Fontos, hogy ismerjük az egyes burkolóanyagok tulajdonságait, csak így tudjuk kiválaszta­ni a célnak leginkább megfelelő anyagot.

Csempék

A csempe szinte bár­milyen fürdőszobai felü­letre ideális burkoló­anyag. Érdemes azon­ban alaposan megfon­tolni, hogy milyen mé­retű, formájú, színű és felületminőségű fajtát választunk.

Csempeburkolat

 • Felületkialakítás: Mázatlan helyett érdemes mázas csempét használni, mert utóbbit sokkal könnyebb tisztítani, ezenkívül tartósabb is.
 • Méret: Bár nagyméretű lapokból sokkal gyor­sabban elkészíthető a burkolat, azonban ezek­nél a falfelület minden egyenetlensége, hibája is sokkal feltűnőbben kiugrik. Kisebb helyiségek­be nem túl alkalmas a nagyméretű csempe, mert sok vágásra van szükség, ami nagyon precíz munkát igényel. A szabálytalan helyek burkolása is sokkal nehezebb a nagyméretű lapokkal.
 • Kád és zuhany: Leggyakrabban a kád és a zu­hany környékét csempézik. Ez a burkolat azonban csak akkor kellően vízzáró, ha a fugázás és tömítés is megfelelő minőségű. Elengedhetet­lenül fontos tehát, hogy a felület tökéletesen vízzáró legyen.
 • Anyagválaszték: Csempék számtalan méret­ben, színben és formában (például szegélycsempe, mozaik, csempéből kira­kott kép) kaphatók. Az egyhangú, monoton felületet bátran törjük meg merész díszítéssel. Kombinál­juk a különböző színeket, mintá­kat és felületeket.

Festés

A festés a legegysze­rűbb felületképzés. A festék készen besze­rezhető, és használata is rendkívül könnyű. Fontos azonban, hogy mindenhol az adott cél­ra legmegfelelőbb fes­tékfajtát válasszuk, különösen igaz ez a für­dőszobákra.

Festék a fürdőszobában

 • Tartós és strapabíró: Régebben a legtartó­sabb az olajfesték volt, manapság azonban már a vizes alapú festékek is kiváló tulajdonságúak. Sok gyártó kifejezetten fürdőszobába, nedves környezetbe ajánlott festéket is kínál. A könnyen tisztítható, viniltartalmú festékek általánosságban jól alkalmazhatóak fürdőszobákban.
 • Száradási idő: A vizes alapú festékek másik előnye, hogy gyorsan száradnak, így egy nap alatt akár több réteget is fel lehet hordani. Ez azért nagyon kedvező, mert a fürdő a lakás­nak nélkülözhetetlen helyisége, így nem mindegy, hogy meddig tart a felújítása.
 • Kádak környéke, lefolyók: Bár ezeken a területeken a csempeburkolat a megszokott, itt is jól bevált a műanyag vagy festett fafelület. Kádak kö­rül jól mutat a csaphornyos műanyag vagy a falambéria. Ezeken a területeken azonban az állandó nedvesség­terhelés miatt érdemes olajos alapú festéket választani a falambéria esetén. Festés közben gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről.

Tapéta

Amennyiben a megfelelő tapétát választjuk és be­tartunk néhány alapsza­bályt, tapéta is remekül használható a fürdőszo­ba burkolására.

Tapéta

Tapéta a fürdőszobában

 • Tartósság: Használjunk vinil tapétát, vagy a közönséges tapéta felületét felragasztás után lakkozzuk le.
 • Nedves helyeken ne tapétázzunk: Ne tegyünk tapétát a nedvességnek, vízfröccsenésnek kitett helyeken, például lefolyóknál vagy a kád környékén. Az új tapétafelület remekül mutat, nedvesség hatására azonban még a vinil- vagy a lakkozott felületű tapéta is hamar tönkremegy és megcsúnyul.
 • Extra ragasztás: A szegélyeket érdemes átfedéssel leragasztani, így biztosan nem pöndörödnek föl.