Tetőtér beépítés

A tetőszint szigetelése

1. lépés

Először a szigetelést és burkolatot tartó szerkezetet kell teljesen elkészíteni. Ha térd­falat szeretnénk, akkor a függőleges oszlopok anyagául válasszunk nagyobb szelvénymére­tet. Mérjük le a kívánt helyen a padozat és a szarufák távolságát, majd vágjuk méretre a kis oszlopokat. Az oszlopok alját a padozathoz vagy az azon végigfutó szelemenhez, a tetejét a szarufákhoz csavarozhatjuk. Ezután mérjük meg a szarufák közét, és kifek­tetve vágjuk méretre a szigetelést.

2. lépés

A szigetelőpaplan rögzítését a mennyezetnél kezdjük. Tűzzük fel a fóliát mindkét oldalon néhány kapoccsal, majd haladjunk a ferde síkon lefelé. A szomszédos szigetelősávok fóliáinak átlapolását ragasszuk le a hozzá tartozó alumíniumfólia-ragasztószalaggal.

3. lépés

A szigetelt felületen készítsünk keresztirányú lécezést. A legalább 30 x 50 mm keresztmet­szetű léceket a szarufákhoz és a lábazati fal oszlopaihoz csavarozhatjuk. A lécezés kiosz­tását igazítsuk a fél táblamérethez. A csavarozáshoz 4 mm átmérőjű süllyesztett fejű facsa­varokat használjunk. A lécezésre ezután fel­kerülhet a táblás burkolat.

Tetőszint kezelése

Gipszkarton lapokkal gyorsan megy a bur­kolás

A lemezeket vonalzó mentén tapéta­vágó késsel méretre vághatjuk. A jelöléshez illesztett vonalzó mentén átvágjuk az egyik oldal kartonpapírját, majd a bevágás alá lécet helyezve a gipszréteg ezen vonal mentén törik. A lógó darabot visszahajtva a késsel átvág­hatjuk a másik kartonréteget úgy, mint a boríté­kot a levélnyitó késsel. Miután elkészültünk a burkolással, minden illesz­tést és csavarhelyet alaposan gletteljünk ki.

A hőszigetelési igények fokozódásával egyre kedvezőbb hőszigetelő képességű termékek kerültek át az iparból (hűtéstechnika) az építő­iparba. A poliuretán (PIR) is ezt az utat járta be. A poliuretán zártcellás szerkezetű keményhab, amelynek testsűrűsége 30 – 33 kg/m3. Habosí­tásához semleges gázokat használnak (FCKW-mentes technológia), amely nem károsítja az ózonréteget. A poliuretánt az élet számos területén használják kedvező tulajdonságai miatt (hűtőszekrények hőszigetelése, autók kormánya és ülése, sportcipők talpa, térd- és könyökvédők stb.).

A felsorolt termékekre is igaz, hogy semmilyen káros hatással nincse­nek az emberi környezetre, hiszen egy bioló­giailag és fiziológiailag semleges anyagról van szó, amelynek érintése nem okoz irritációt. A PIR keményhab a hagyományos hőszige­telő anyagoknál akár 40 %-kal kedvezőbb hőszigetelési értékű, sőt még a nyugvó levegő­nél is jobban szigetei. Hővezetési tényezője 0,023 W/m * K.

A poliuretán lapokat többek között alufólia kasírozással (társított réteg) látják el, amely az egyébként is kiemelkedő hőszigetelő képes­séget tovább javítja. A táblák élei lépcsős vagy nútféderes (csaphornyos) kialakítással készül­nek, így az elemek kapcsolódásánál sem kell hőhidak kialakításával számolnunk. A hőhidaknál nem csak nagy mennyiségű hő távozik, de itt a nedvesség lecsapódásával, penészesedéssel, vagyis épületkárok kialakulásával is számolnunk kell. A poliuretán zártcellás sejt­szerkezete megakadályozza a nedvesség be­jutását a táblákba, a fenti élkialakítások pedig hőhídmentes beépítést tesznek lehetővé.

A PIR-lapok kimagasló szilárdsági jellemzőjük­nek köszönhetően a pincétől a padlásig szinte mindenhol alkalmazhatók hőszigetelésre. Padlóknál, födémeknél vékony rétegben fektet­hető, könnyen lerakható és „szabható”, vala­mint terhelhető (járható) megoldást kínálnak a poliuretán táblák. Nem kell lécvázat, pallókat beépíteni, mert merev, kemény anyagról van szó. Az alufóliakasírozás különösen padlófűtéses épületeknél előnyös, mert az épület bel­sejébe, a lakótér felé tereli a meleget.

Lapos tetőknél alkalmazva a termékeket stabil, összenyomódás-mentes, gyors, a nedvességnek ellenálló, évtizedeken át kiváló hőszigetelés érhető el. A kasírozásnak köszönhetően elválasztóréteget nem kell alkalmazni. Egy réteg­ben építhető be. A nagyméretű tábláknak (2,5 171 * 1,25 m) köszönhetően gyorsan szerelhető.

Magastető

Magas tetőknél akár a hagyományos módon a szarufák (fa tartószerkezet) közé is beszab­hatok a lapok, de léteznek többrétegű, spe­ciális kasírozású elemek, amelyek az imént ismertetett kiváló tulajdonságoknak köszön­hetően lehetővé teszik a szarufák feletti elhe­lyezést is, amely vékony rétegben is optimális hőszigetelés ad.

A szarufák feletti poliuretán táblás hőszigetelésnél a látszó faszerkezetek évtizedeken át tartó, természetes, egyedi látványa a hőhídmentes, kimagasló műszaki és hőszigetelési tulajdonságokkal társul. A hő­szigetelő táblákat a szarufákra fektetett desz­kázatra, ill. akár közvetlenül a szarufákra is fek­tethetjük. A hőszigetelő elemek megszakítás nélküli, összefüggő szigetelősávot hoznak létre, amely hőburokként veszi körül a tetőt.

Az elemek többrétegű kasírozással készülnek (pl. alufólia vagy páraáteresztő üvegfátyol réteg), így mindig a tető egyedi adottságaihoz leginkább megfelelő elem választható a kíná­latból. Minden magas tetőhöz használatos táblát ellátnak fóliaborítással, amellyel az a felső alátétfólia szerepét is betölti. A fóliák átlapolásai, ill. az azok mentén lévő öntapadó csíkok garantálják a biztos vízelvezetést.

A táblák rögzítéséhez speciális csavarokat használunk, amelyek a táblák felső oldalára helyezett ellenlécen áthatolva a szarufába fúródva akadályozzák meg az elemek elmoz­dulását. A poliuretán (PIR) tábláknak kimagasló az élettartama, így évtizedekre megold­hatjuk vele a tető hőszigetelését. A PIR táblák családi házak építéséhez és fel­újításához egyaránt használhatók, de csarno­kok, ipari létesítmények egyszerű, gyors és meg­felelő hővédelmű hőszigetelése is megvaló­sítható velük.