Tetőtér beépítés

A tetőtérbe felvezető lépcsőszerkezet építése

Az utólagos tetőtér-beépítés elsődleges feladata a meg­felelő közlekedési lehetőség megteremtése, azaz a lépcső­szerkezet kialakítása. A lépcső megoldása – szerkezetében, anyagában és formájában egyaránt – rendkívül változatos lehet. A kö­vetkezőkben e tulajdonságok némelyikével foglalkozunk.

A lépcsők formájuk szerint lehetnek:

 • egykarúak, kétkarúak és több karúak, valamint
 • csigalépcsők.

Anyaguk szerint készülhetnek:

 • vasbetonból (valamilyen burkolattal ellátva),
 • fából,
 • fémből,
 • vegyes anyagokból (pl. fa és fém együtt).

Szerkezetük szerint készülhetnek:

 • konzolos (ún. lebegő-) lépcsők,
 • gyámolított lépcsők (egy- vagy kétoldalú, ill. közép­vonali gyámolítással),
 • lemezszerkezetű lépcsők.

Konzolos lépcső

A konzolos lépcsők fal felőli oldala a falban levő vas­beton szerkezetbe van befogva. A gyámolított lépcső egyik oldalán a falra támaszkodik, a másik vagy gerendával, vagy falazattal van alátámasztva. A lemezszerkezetű lépcsők a kisebb fesztávolságuk, szintek áthidalására készül­nek.

Konzolos lépcsőt tulajdonképpen minden megfelelő szilárdságú anyagból lehet készíteni (fa, kő, vasbeton). Kialakítása min. 25 cm-es falvastagságot igényel, hiszen csak az utólag létesített koszorú mélysége min. 12 cm. Kedvező, ha a koszorú mögött még legalább 12 cm fal­vastagság marad. Ezt a megoldást ritkán alkalmazzák, mert kialakításához nagy szaktudás és sok munka szükséges.

Gyámolított lépcső

A gyámolított lépcső „gyámja”, alátámasztója lehet fala­zat, boltozat vagy gerenda. E lépcsőfajta építése is elég körülményes a padlástér hasznosítása esetén, de alkal­mazását valamely speciális szerkesztési, térformálási követelmény szükségessé teheti. Megjegyezzük, hogy a kis fesztávú fa- és acélszerkezetű lépcsők is – a csigalépcsők kivételével – ezen a szer­kesztési elven alapszanak.

Lemezszerkezetű lépcsők

A lemezszerkezetű lépcsők formai kialakítása nagyon változatos lehet. Alkalmazásuk tetőtér-beépítés esetén akkor indokolt, ha nincs megfelelő közbenső teherhordó fal.

Lépcsők szerkezete

Ha a tetőtér-beépítés a befogadó épület építésével egy­idejű, akkor a lépcső szerkezeti megoldása szabadon választható. Ilyenkor a tervező a leggazdaságosabb lép­csőszerkezetet alkalmazhatja. Ha utólag építjük be a tető­teret, a lépcső elhelyezését számos kötöttség korlátozhatja. Ezért ilyenkor elsősorban a könnyebb anyagokból készít­hető, összeszerelhető lépcsőszerkezeteket alkalmazzuk (fa, fém és ezek kombinációja), és csak egyedi esztétikai igény vagy speciális előírás esetén választunk vasbeton vagy kőlépcsőt.

Egyik legegyszerűbb lépcsőszerkezet a középgerendás. Itt valamennyi lépcsőfok egyetlen gerendán nyugszik. Ez a tartógerenda az „induló” és az „érkező” szintek szerkeze­tére támaszkodik.

Célszerű a lépcsőt egykarúra készíteni, mert a közbenső pihenő kialakítása egyrészt sok helyet igényel, másrészt felesleges anyagfelhasználással jár. A végső szót azonban az építészeti megoldás követelményei mondják ki e kérdés­ben. Csigalépcsőt csak belső lépcsőként, tehát lakáson belül alkalmazhatunk.

Ha az építtető a saját lakása feletti, már meglevő tető­teret kívánja beépíteni, akkor a lakásából a padlástérbe belső lépcsőt indíthat. Ennek a lépcsőfajtának könnyűnek (egyben szerelhetőnek) és olcsónak kell lennie. E célra a fa-, ill. az acélszerkezetű lépcsők felelnek meg leginkább.

A lakáson belüli belső lépcső fajtái:

 • két oldalon gerendaszerkezettel gyámolított, fa-, fém-, ill. vegyes anyagú lépcső;
 • középen gerendaszerkezettel gyámolított, fa-, fém-, ill. vegyes anyagú lépcső;
 • fa-, fém- vagy vegyes anyagú csigalépcső;
 • fa-, fém-, beton- vagy műkő anyagú függőlépcső.

Mivel e szerkezetek funkcióból adódó igénybevétele nem nagy, az alátámasztó szerkezetek (gerendák) is viszonylag kis szelvényűek. Erre a célra megfelel például a kellő vastagságú, pl. a 4-5 cm vastag fapalló, vagy a kisebb magasságú, hengerelt acélszelvény. Ezek köre olyan nagy, hogy mindig a gerenda igénybevételének megfelelőt vá­laszthatjuk ki. Fokokat a maradék pallóanyagból készíthetünk. A lépcsőfokokat célszerű szőnyegpadló, gumi­lemez, filc- stb. burkolattal ellátni.

A fa- és fémszerkezetű belső lépcsők, kis önsúlyuk miatt, nem kívánnak különösebb teherbíró alátámasztást, ezért elhelyezésük a födémeken gyakorlatilag bárhol lehetséges. Kivitelezésük egyszerű, különösebb szakértelmet nem kíván, kevés és olcsó anyagból megoldható, ezért házilagosan elkészíthetők. De ne feledjük: a lépcső megterve­zése, a szerkezet életbiztonságot jelentő kialakítása az építész tervező feladata. A vasbeton és kőlépcsők elkészí­tését bízzuk szakemberre.

A vasbeton lépcsők a zsaluzat és a betonacél ára, továbbá a nagy élőmunka-ráfordítás miatt viszonylag drá­gák. Ha a tetőtér-beépítéshez vasbeton lépcső készül, azt az összeszerelt betonacél váz zsaluba helyezése után, de még a betonozás előtt be kell mutatni a felelős műszaki vezetőnek vagy a tervezőnek.