Tetőtér beépítés

Fürdőszobai és konyhai szerelvények (csatornacsövek, csapok)

Csatornacsövek

A PVC csatornacsövek szerelése igen egy­szerű feladat. A családi házakban alkalmazott csatornaelemek könnyűek, így könnyen moz­gathatók és szállíthatók. A szereléshez nincs szükség szerszámra, az elemeket csupán egy­másba kell csúsztatni. A csöveket gumigyűrű tömíti. A csatornacsövek rendszerben kapha­tók, amelybe különböző átmérőjű, hosszúságú és formájú idomok tartoznak.

Ezek között talál­hatók könyökök, elágazások, szűkítők és záró­kupakok. A csatornacsövek kemény PVC anyaga korrózióálló, nehezen gyulladó és mé­retpontos. Az anyag jól ellenáll az agresszív folyadékoknak és a hideg vagy forró szenny­víznek. A szaniterek a csatornarendszerhez bűzelzáróval csatlakoznak. A kereskedelem­ben többféle bűzelzáró is kapható a mosó­gépek, mosdók, zuhanytálcák és fürdőkádak bekötéséhez.

Szerelvények

A barkácsáruházakban és szakboltokban a szifonok, sarokszelepek, bilincsek és csaptele­pek szinte áttekinthetetlen kínálata kapható.

Szerelvények

Szaniterek rögzítése szerelt falakon

Ha a tetőtér beépítésénél szerelt falak mellett döntünk, akkor azokat a falakat, amelyek ké­sőbb szanitereket tartanak majd, megfelelően teherbíróra kell méretezni. Mosdók felszerelé­séhez általában elegendő az egyszeres tartó­váz. A fa vagy fém tartóoszlopokat természete­sen kellően nagy keresztmetszettel kell meg­választani, hogy a szigetelés, a víz- és csator­navezetékek is elférjenek.

Ha fából készítjük a fal tartóvázát, úgy osszuk ki az oszlopokat, hogy a szanitereket közvetlenül a faszelvényre erősíthessük. Fém tartóvázas falaknál aján­latos vastagabb falú acélszelvényekből tartó­keretet készíteni, amely a nagyobb terheket hordja. Acél tartókeret a fa tartóvázhoz is ké­szíthető.

Tartósan rugalmas fugák

A befejező munkálatoknál ügyelni kell az apró részletekre. A mosdók, fürdőkádak és más szerelvények csempéhez csatlakozó fugáit tar­tósan rugalmas fugázóanyaggal kell kitölteni. A csatlakozási pontokon ugyanis a víz az épü­letszerkezetbe jutva az alatta lévő szinten vagy a szomszéd helyiségben átnedvesedést, eset­leg beázást is okozhat. A célra legmegfelelőbb anyag a tartósan rugalmas szilikon tömítő-massza. Ezen tömítőanyag felhordása egysze­rű, gyorsan megköt, teljesen vízhatlan és sok­féle színben kapható.

A zuhanytálcákat a csempézés előtt érdemes elhelyezni. Ügyeljünk a lefolyócső szakszerű csatlakoztatására, mert egy szivárgó illesztés sok kárt és bosszúságot okozhat. Ha a zu­hanytálca már stabilan ül az épített lábazatban, kezdődhet a padló és a falak csempézése. A zuhanyzó falát és padlóját lássuk el kenhető szigeteléssel. A csempézés és fugázás elkészülte, után töltsük ki a zuhanytálca csat­lakozó fugáit is tartósan rugalmas, a többi fu­gával harmonizáló színű szilikon tömítőanyag­gal. A munkához használjunk kifejezetten nedves helyiségekbe szánt gombásodást, gátló anyagot.

Csaptelepek

A kereskedelemben sokféle csaptelep kap­ható. A hagyományos, a hideg és meleg vizet külön szelepekkel elzáró csaptelepeken és egykaros keverő-csaptelepeken kívül vásárol­hatunk termosztátos csaptelepet is, amely előre beállított hőmérsékletű vizet kever. Hasz­nálata gyerekeknek is biztonságos, mert véletlenül sem tudják a forró vizet magukra engedni.