Tetőtér beépítés

Padlásfödémek, padlóburkolatok. Falfödémek és Acélgerendás födémek

Padlásfödémek, padlóburkolatok

Az egymás fölötti tereket falakra, pillérekre támaszkodó szerkezetek, födémek választják el egymástól. A közbenső födémek használati szintet használati szinttől, a padlás­födémek használati szintet padlástértől választanak el. Igen gyakori eset, hogy az utólagos tetőtér-beépítések során a meglevő födémek nem tarthatók meg. Ennek okaival és a kialakítási lehetőségekkel a későbbiekben részletesen megismerkedünk, de már most felhívjuk a figyelmet arra, hogy a födém teherhordó szerkezet, tehát minden esetben csak a tervező által készített, ún. statikai terv alapján építhető. Ez éppúgy vonatkozik a födém meg­erősítésre, mint a részleges vagy a teljes födémcserére, kiváltásokra.

A padlástéri födém minden esetben

  • a teherhordást és -átadást biztosító szerkezetből,
  • a felületén való közlekedést lehetővé tevő padló­szerkezetből és
  • hőszigetelésből áll.

Mivel a padlásfödém fűtött és fűtetlen tereket választ el egymástól, már a régi épületek födéméire salakfeltöltés készült, amely az akkor szükséges hőszigetelési igényt kielégítette. Az új (hőszigetelt) padlásfödém az érvényben levő hőtechnikai előírásoknak kell, hogy megfeleljen. Ezért a szükséges mértékben ki kell egészíteni ún. párafékező vagy párazáró réteggel, a szerkezeten belüli párakicsapódás elkerülése miatt. A lakóépületek padlásfödémeire a hőátbocsátási tényező követelményértéke 0,4 W/(m2 K).

A födémeket leggyakrabban a teherhordó szerkezet anyaga és kialakítása szerint csoportosítják. Ez a cikksorozat is ezt a felosztást követi. A födémek ismertetése során kitérünk a leggyakrabban használt és az adott födémre leginkább jellemző padlóburkolatok kialakítására és a válaszfalak elhelyezhetőségére is.

Falfödémek

A falusi és a városi épületekben egyaránt megtalálhatók, közbenső vagy padlásfödémek formájában. A tetőszer­kezettel egybeépült vagy attól független kialakításúak lehetnek, mint azt a fedélszerkezeteknél már részleteztük. A csapos gerendafödém (65. ábra) szorosan egymás mellé helyezett bárdolt gerendáit ún. köldökcsapok kap­csolják egymáshoz.

65. ábra

65. ábra: Falfödém: csapos gerendafödém 1 fagerenda; 2 homokfeltöltés; 3 padlásburkoló tégla habarcskiöntéssel; 4 kétszeri nádazás; 5 vakolat.

A borított gerendafödém (66. ábra) gerendáit alul-felül deszka borítja, ezáltal mindkét oldala sík felületű.

66. ábra

66. ábra: Fafödém: borított gerendafödém.

A fafödémek gerendáit a teherhordó falakba ún. falkötő vasakkal horgonyozták le, a megfelelő teherátadás és az ún. együttdolgozás miatt. Bontásuk során erre számítsunk!

Acélgerendás födémek

A többszintes városi épületekkel szembeni szigorúbb köve­telményeket (nagyobb teherbírás, megfelelő tűzállóság) ezek a födémek kielégítették. Így a XIX. sz. végén és a XX. sz. elején főként ilyen födémek készültek. A kezdeti időszakban a közbenső födém vasgerendás, a padlás­födém pedig csapos fagerendás volt.

Az acélgerendák közötti téglaboltozat — más néven poroszsüveg-boltozat — gerendaközeit téglaboltozat tölti ki, általában 3 cm ívmagassággal (67. ábra). A födém alsó felületét síkra vakolták.

67. ábra

67. ábra: Acélgerendás födém: acélgerendák kö­zötti téglaboltozat (poroszsüveg-boltozat) 1 acélgerenda; 2 téglaboltozat; 3 ún. orr­tégla; 4 salakfeltöltés; 5 homokterítés; 6 padlásburkoló tégla habarcskiöntéssel; 7 vakolat.

Az acélgerendák közötti téglatálcás födém — közismert néven HORCSIK födém — gerendák közötti szakaszát vasbeton bordák közé ágyazott téglabetétek töltik ki (68. ábra). A födém önsúlyának csökkentésére különböző anyagú és kialakítású födémtéglák készültek.

68. ábra

68. ábra: Acélgerendás födém: téglatálcás födém 1 acélgerenda; 2 téglatálca; 3 salak­feltöltés; 4 homokterítés; 5 padlásburkoló tégla habarcskitöltéssel; 6 vakolat.

A vasgerendákat itt is falkötő vasakkal kapcsolták a teherhordó falhoz, vagy — ha volt ilyen — a koszorúba kötötték be. A zárt udvarokra jellemző függőfolyosók szer­kezetét a belső födémmel megegyezően vagy attól eltérő módon készíthették. Ilyen más megoldás volt a kőkonzolra vagy vasgerendára fektetett kőlap.