Tetőtér beépítés

Szőnyegpadlók: járófelület, alátétréteg, minőség és anyagösszetétel

Szőnyegpadlón azokat a textilanyagú padló­burkolatokat értjük, amelyek teljes egészében befedik az adott helyiség padozatát. A sző­nyegpadlókat faltól falig, sőt sokszor több egymás melletti helyiségben összefüggően fektetik.

A járófelület

A szőnyegek felülete különböző eljárással ké­szülhet. A hurkolt, más néven buklé szőnyegeknél a szál zárt hurkot képez. A vágott, más néven velúrszőnyegeknél a hurkokat felvágják, így különálló szálak jönnek létre. A strukturált mintázatú sző­nyegeket pedig úgy készítik, hogy az említett technikákat (velúr és buklé) kombinálják.

Szőnyegpadló szálai

A szőnyegpadlók nagy választékban kaphatók különböző alapanyagokból, változatos szál­magassággal és -sűrűséggel. A mintás sző­nyegeket különböző színű szálakból szövik (Jacquard-technika), vagy utólag nyomnak rá­juk mintát.

Az alátétréteg

A szőnyegpadlók fonákján egy, a szálakat rög­zítő réteg található. A szőnyegek egy részét rugalmas műanyaghab alátétréteggel is ellát­ják. A habalátét anyaga általában szintetikus latex vagy poliuretán. A nehézalátétek PVC-ből, vagy polipropilénből készülnek. A textil alátét rétegek természetes, szintetikus vagy keverék szálakból készülnek. Az alátétrétegek tartást, rugalmasságot, lépéshanggátlást és némi hő­szigetelést adnak a szőnyegpadlónak

Jó tanács

A szőnyegpadlók egy része műanyag ha­bokkal készül. Egyes műanyaghabok gyártásához hígítószert és lágyítót alkal­maznak, amelyek a lakótérben még so­káig egészségkárosító kipárolgást okoz­hatnak. Vásárlásnál ügyeljünk arra, hogy épületbiológiai és porallergia szempont­ból kifogástalan minőségű szőnyeget válasszunk.

A szőnyegpadlók minősége

A padlószőnyegek minőségében, anyagössze­tételében és az egyes célokra való megfelelé­sében igen nagy a szórás. Nehéz feladat a megfelelő ár-érték arányú szőnyeget megtalál­ni. A választásban némi segítséget nyújthatnak az egyes minőségvizsgáló intézetek tanúsítvá­nyai.

Szőnyegpadló hálóban