Villanyszerelés

Csatlakozók: biztonságos kötések

Használjon megfelelő méretet!

A vezeték méretezését azok keresztmetszetének területe alapján adják meg. A világításhoz és a kis készülékekhez használjon 0,75 mm2-es vezetéket. Az 1mm2 átmérőjű vezeték a 2,3 kW-nál kisebb teljesítményű készülékekhez ajánlott, az 1,5 mm2-es vezeték pedig az ennél nagyobb teljesítményű készülékekhez. Nehéz lámpaernyőjű függőlámpához 1 mm2 átmérőjű ajánlott.

Földelt vagy sem?

A készülékek többsége három kábeleret tartalmazó csatla­kozóvezetékkel van ellátva: egy fázis- és egy nullavezető érrel, amelyek az áram be- és visszavezetésére szolgálnak, valamint földvezető érrel, amely hiba esetén biztonságosan elvezeti az áramot. Használjon földvezető nélküli vezetéket olyan lámpákhoz, amelyeknek nincsenek fém részeik, és az olyan kettős szigetelésű készülékekhez, mint pl. a szerszámgépek.

Behatolás a készülékek belsejébe

Ha egy készülék csatlakozóvezetékét ki akarja cserélni, akkor fel kell nyitnia a készülék burkolatát, hogy elérje azokat a végződéseket, amelyekhez a hajlékony vezetéket hozzá kell csatlakoztatnia. Ha nem látszik azonnal, hogyan kell felnyit­ni a készülék burkolatát, vagy ha szokat­lan fejű csavarok tartják össze ezt a bur­kolatot, ne próbálkozzon tovább. Ilyen esetekben a cserét villamos készüléke­ket javító szervizben végeztesse el.

Hasítás és szétválasztás

Új vezeték használata esetén el kell távolítani a külső köpeny és minden egyes vezetőér szigetelésének egy részét, hogy hozzáférjen a bennük lévő vezetőhöz.

Hasítás

Hajlítsa be a vezetéket azon a ponton, ahol le akarja vágni róla a köpenyt, és éles kés­sel metssze be. A hajlítástól a köpeny a bemetszés nyomán szétnyílik. Ezután hajlítsa a vezetéket az ellenkező irányba, és ismételje meg az eljárást, hogy a bevágás kiterjedjen a köpeny teljes kerületére. Ezzel a módszerrel elkerülheti annak kockáza­tát, hogy késével belevág a vezetőerek szigetelésébe.

Dobja el a régit!

Az egy darabból sajtolt, sérült mű­anyag dugvillát dobjuk ki, mert ennek a típusnak a házát úgy tervezték, hogy ne lehessen felnyitni. Kalapáccsal ütö­getve görbítse el a villa egyik érintke­zőcsapját, nehogy egy kisgyerek vélet­lenül bedughassa a csatlakozóaljzatba, mert ilyen esetben az elvágott csatla­kozóvezeték végei áram alá kerülnek.

Hőálló

A PVC köpenyű csatlakozóvezeték a mindennapi használat során ellenáll a hőnek. A merülőforraló (lent), a vízmelegítő és a hőtárolós kályhák csatlakozta­tásához azonban, megfelelő áramvezető képességű, rendszerint 1,5 mm2 mére­tű, hőálló vezetéket kell használni.

Tegye rendbe a vezetékvégeket!

A szövetborítású, hurokmentes csatlako­zóvezetéken, amelyet főleg vasalókhoz használnak, a rugalmas gumiköpeny fölött van egy külső, szövött anyagréteg. Csatlakozócserénél, miután ugyanúgy bemetszette, és lenyúzta ezt a réteget, mint a PVC-köpenyt, csavarja a vezeték végét PVC szigetelőszalagba, hogy ne bomoljon ki a szövet a használat során.

Hagyja hosszúra a földvezetőt!

A külső köpeny eltávolítása után, az egyes érvezetőket megfelelő hosszúságú­ra kell elvágni, hogy kényelmesen elérjék a végződéseket a dugalj belsejében.

Vezeték föld

A földvezető legyen picit hosszabb a szük­ségesnél arra az esetre, ha a csatlakozó­vezeték meghúzódik, és a vezetékbilincs nem működik, akkor ez a kábelér húzódjon ki utoljára a csatlakozójából.

Kapcsoljon és hosszabbítson!

Ha egy készülékhez hosszabb csatlako­zózsinórra van szüksége, meghosszab­bíthatja a meglévőt egy hosszabbító kábellel, amelynek egyik végén egy dugvilla, a másik végén egy lengő dugalj van. Kösse be a kábeleket a csatlako­zókba, és gondoskodjon arról, hogy a kábel mindkét végének köpenyszigetelé­se szilárdan rögzítve legyen a vezeték­bilinccsel.

A hő lágyítja a szigetelést

A kábelerekről a vezetők sérülésének kockázata nélkül távolíthatja el a szigete­lő köpenyt, ha hő alkalmazásával meglá­gyítja a műanyagot. Gyufával vagy ön­gyújtóval óvatosan melegítse a vezetéket azon a ponton, ahonnan el akarja távolítani a szigetelőköpenyt. Majd fogóval húzza le a szigetelést az erekről, mielőtt az megszilárdulna.

Ne feledje!

Próbálja meg fejben tartani, melyik kábelér, hová csatlakozik a dugalj bel­sejében. Ha a nyitott dugaljba nézünk, akkor a barna vagy fekete szigetelőkö­penyű kábeleret az egyik villának a csavarjához, a kék szigetelésű eret pedig a másik villának a csatlakozójá­hoz kell erősíteni. Ha a dugvillában van földvezető, akkor azt a dugvilla oldalérintkezőjének a csavarjához kell erősíteni.

Ne találgasson!

A kábelerek szigetelésének eltávolítására használjon egyszerű vezetékvágó fogót. Állítsa be a szerszám befogópofái közti távolságot vagy a szerszám testén válassza ki a megfelelő nyílásméretet. Ragadja meg a kábeleret a szerszám­mal, de csak a szigetelést vágja át rajta, és húzza le a levágott érszigetelést a vezetékről. Ha véletlenül belevág vala­melyik érbe, vágja le a maradékot, és kezdje újból a vezeték bontást.

A kábel tehermentesítése vezetékbilincs segítségével

A vezetékzsinór köpenyének be kell érnie a dugaljba vagy a készülék belsejébe, ahol egy vezetékbilincs tartja, nehogy a zsinór esetleges megrántása megfeszítse a kábelereket, és ki­szakítsa őket a kötésükből. Ha a kábelerek látszanak a dugaljon vagy a készüléken kívül, húzza ki a dugaszt az aljzatból.

Csatlakozó

Csatlakoztassa újból a kötéseket, miután kissé megrövidítette a kábelereket, és gondoskodjon arról, hogy a kábelköpenyt a vezetékbilincs szilárdan tartsa. Nyomja be a kábelköpenyt a műanyag kábelfogó kapcsok közé, vagy csavarral szorítsa rá a keresztpántot a szigetelt vezetékre.

Lépésről-lépésre

Villásdugó bekötése

Villásdugó bekötése

Lépések:

  1. Fektesse a vezetéket a nyitott dugvillára, és vezesse az ereket a megfelelő kiveze­téshez. Vágja a kívánt hosszra.
  2. Távolítsa el a szigetelést mindegyik érről vezeték-csupaszítóval, majd a drót­szálak végét pödörje össze.
  3. Ha a dugvilla csatlakozóján a vezetőér számára furat van, a csupasz vezetőeret dugja a furatba, és a szorítócsavarral rögzítse. Ellenőrizze, hogy a kötés tényleg szilárd-e.
  4. Csavaros csatlakozók eseté­ben, lazítsa meg a csavart, tekerje a vezetéket a csavar szára köré az óramutató járá­sával egyező irányban, majd szorítsa meg a csavart.