Villanyszerelés

Villamos kábelek: merre haladjon?

A ház, a lakás építésekor a hálózati kábeleket a padló alá, a mennyezet fölé, a vakolatba vagy a favázas falak két réte­ge közé rejtették.

konnektor

A ház befejezése után azonban az új kábelek elrejtése a fal és a padló megbontásával járna, ezért átmenetileg vezesse őket a felszínen vezetékbilincsekkel rögzítve, vagy felra­gasztható műanyag kábelcsatornákban. A következő felújításnál majd rendesen elrejtheti őket.

Ügyeljen a szigetelésre!

Gondoskodjon arról, hogy a padláson lévő kábelek a padlás padlójának szige­telőanyaga fölött fussanak, legyen az bármilyen anyag, de legfőképpen akkor, ha a szigetelés ömlesztett, polisztirol­granulátumból készült. Ez olyan kémiai anyagot tartalmaz, amelynek hatására a kábel PVC-hüvelye törékennyé válik, az elöregedett kábel pedig veszélyes lehet.

Vigyázzon a csempe épségére!

Ha kábelt kell vezetnie valamilyen új elektromos szerelvényhez, amely csem­pézett falra lesz felerősítve, akkor elke­rülheti a csempe megbontását, ha a fal másik oldalán egy vájatot vág a vezeték számára a vakolatba. Legelőször a csempézett oldalról fúrjon lyukat a falba, hogy tudja, hol legyen a vájat vége.

Veszélytől távol

Vezetékbilinccsel rögzítse a felszínen fu­tó kábeleket valamihez, például szegély­léchez vagy ajtókerethez. Ezzel megvédi őket a sérülésektől.

Vezetékbilincs

A bilincseket később könnyen eltávolíthatja, ha úgy dönt, hogy hornyot vájat a falba, és teljesen elrejti a kábelt, hogy ne legyenek útban és ne rontsák a szoba összképét.

A doboz belsejében

A konnektorokat és a kapcsolókat mű­anyag szerelvénydobozra erősítik fel, amelyeket vagy a falra szerelnek, vagy a falba mélyesztenek. Húzzon le annyi szigetelőköpenyt a bejövő kábelről, hogy a kábelerek elérjék a csatlakozójukat, de a szigetelőköpeny a dobozon belül végződjön, ne pedig azon kívül.

Szánkózzon át a hepehupákon!

A régebbi otthonokban a mennyezetet tartóra felvitt egyrétegű vakolatból készí­tették. Ha az ön lakásában is ilyen a mennyezet, előfordulhat, hogy nem tudja átdugni a kábelt az emeleti padló alatt, mert a vége folyton beleakad majd a barázdált vakolatba. Ragasztószalaggal erősítse a kábel végét egy papírtányér­hoz vagy műanyag frizbihez. így a kábel átcsúszik a barázdák fölött.

A padló alatt

Ha például a hétvégi házában gerenda­födémek vannak, az elektromos áram­kört úgy is bővítheti, hogy az új kábeleket alattuk vezeti.

Padló

Ezt legkönnyebben olyan emeleti szobákban teheti meg, amely alatt a mennyezet gipszkartonból készült, s ahol az új kábel párhuzamo­san fut a födémgerendával. Emelje fel a padlódeszkákat a szoba mindkét végé­ben, és tolja át a kábelt ezen az „alag­úton”. Földszinti szobákban emelje fel egyenlő szakaszonként a padlódeszkát, s a kábelt csúsztassa végig az egyik nyí­lástól a másikig, majd rögzítse.

A födémgerendák keresztezése

Ha az új kábel derékszögben fut a pa­dozat födémgerendáira, emeljen fel néhány egymás melletti padlódeszkát – az is lehet, hogy csupán csak egyet -a szoba teljes hosszában. Majd fúrjon lyukat az egyes gerendák közepébe, és azokon keresztül vezesse át a kábelt. A padlódeszkákat szög helyett inkább csavarral erősítse vissza, hogy könnyeb­ben felemelhesse, ha hozzá kell férnie a kábelhez. Ha a padlót szőnyeg fedi, emlékeztetőül írja a deszkára, hogy „kábel fut alatta”.

Lépésről-lépésre

Kábel előkészítése

Kábel előkészítése

Lépések:

  1. Jelölje meg a kábelköpenyt azon a ponton, ahol el akarja vágni. Majd metssze föl hosszában éles késsel.
  2. Húzza hátra a felvágott köpenyrészt, és vágja le a fö­lösleget pontosan úgy, hogy a kábelerek a kívánt hosszúság­ban szabaddá váljanak.
  3. Másik megoldás: csupaszítóval fogja meg az egyik kábeleret, és húzza hátra, hogy a köpenyrész felhasadjon.
  4. Távolítsa el a szigetelést 10 mm hosszúságban a fázis-és a nullavezetőről vezeték­csupaszító segítségével, amelyet a vezetőér kereszt­metszetére állított be.