Villanyszerelés

Elektromos hibák: nem világít a lámpa? Mi a baj?

A legvalószínűbb, hogy kiégett az izzó, ezért cserélje ki típusban és teljesít­ményben megfelelőre. Ha a hálózatról működtetett lámpa még ekkor sem világít, ellenőrizze a fő elosztóegységet, hogy nem olvadt-e ki az érintett biztosíték, vagy nem kapcsolódott-e le az áramkör kismegszakítója. Bedugható lámpák esetén először ellenőrizze, hogy a konnektor biztosítéka nem ment-e ki. Egyéb esetekben ellen­őrizze a dugvillát és a csatlakozóvezeté­ket, nincsenek-e bennük meglazult vagy megszakadt érintkezések.

Nincs áram?

Húzza ki az adott készülék csatlakozóját a konnektorból, és dugjon be egy másik eszközt. Ha ez működik, akkor az első készülékkel van a gond. Ha nem, akkor valószínűleg hiba lépett fel az áramkör­ben. Ha a meghibásodott készülék melegszik vagy füstöl, javíttassa meg szakemberrel.

Túlérzékeny megszakítók

Bizonyos áramkörök kismegszakítói le­kapcsolhatnak, valahányszor egy vil­lanykörte meghibásodik. A gondot a leváló vezetékdarabkák okozzák, ame­lyek rövidzárlatot idéznek elő az izzón belül. A megoldás, vagy az, hogy egy villanyszerelővel kevésbé érzékeny kis­megszakítót szereltet be a világítási áramkörbe, vagy olyan izzót vásárol, amelynek belsejében biztosítószál van, amely kiég, ha az izzó meghibásodik.

Hiba az áramkörben?

Ha nem indul újra az áramkör, kapcsolja le a lámpákat, húzza ki az adott áram­körre csatlakozó készülékeket. Cserélje ki a biztosítékot, illetve kapcsolja vissza a kismegszakítót. Ha a biztosíték azonnal kiég, vagy a kismegszakító azonnal újból lecsapódik, hiba van a vezetékrendszer­ben, és villanyszerelőt kell hívnia a hiba felderítésére.

Biztosítékok

Ha azonban a biztosíték cseréje, illetve a megszakító visszakap­csolása után minden rendben, kapcsolja vissza a lámpákat, illetve dugja vissza a készülékek csatlakozóját, hogy megál­lapítsa, melyik okozza a problémát.

Névleges áramerősség

A világítási áramköröket 6 amperes biz­tosítékokkal vagy kismegszakítókkal vé­dik, a dugalj áramköröket 16 amperes, és egyéb nagyobb fogyasztású készülé­keket (pl. villanytűzhely) a fogyasztásnak megfelelő értékű biztosítékokkal védik (25 amper). A névleges áramfelvétel a készülékek adattábláján vagy a műszaki dokumentációban találhatók. Lámpák esetén ezt az értéket az izzón találja.

Teljes áramkiesés

Ha a ház egészében nincs áram, járjon utána, nincs-e a környéken áramkimara­dás. Ha igen, jelentse be az áramszol­gáltatójának. Ha kizárólag az ön házában nincs áram, és a hálózata rendelkezik érintésvédelmi relével (RCD) az elosztó­táblán, akkor lehet, hogy ez csapódott le.

Győződjön meg arról is, hogy az elektromos mérőóra, (villanyóra) mellett található főbiztosíték nem kapcsolódott-e le. Próbálja visszakapcsolni. Ha nem tudja, és a hiba még mindig fennáll, akkor ellenőrizze a készülékeket és az áramköröket, vagy hívjon szakképzett villanyszerelőt.