Hőszigetelés hátrányai

Milyen káros hatásai vannak hungarocell hőszigetelésnek? [TANULMÁNY]

Egy 1983-ban készült tanulmányban a szigetelések teljesítményét elemezték, de a nem kívánatos eredmények miatt a tanulmányt el is tüntették. Most azonban újra előkerült és sok kérdést vet fel az energiatakarékossági rendelet és annak gyakorlati alkalmazhatósága kapcsán.

Cikk hiteles fordításban letölthető innen (PDF)

Energetikai korszerűsítés.

Energetikai korszerűsítés. A kívülről szigetelt helyiségek több energiát fogyasztanak, mint a szigetelés nélküliek

A megtakarítások csupán számtaniak

A szövetségi kormány energia-ütemtervében 40%-kal kevesebb üvegház-hatású gáz kibocsátását irányozzák elő 2020-ig. 2022-ben pedig az összes német atomerőművet leállítják. Ehhez a konstrukcióhoz szorosan kapcsolódik az energetikai lakáskorszerűsítés is. Az összetett hőszigetelési rendszerek szakszövetsége (www.fachverband-wdvs.de) szerint a Németországban az atomerőművek 2010-ben közel 140 terrawattóra energiát állítottak elő. Energiatakarékosabb épületekkel azonban ötször magasabb gazdasági megtakarítás valósulhatna meg.

Az energiarendszer átalakulása már a küszöbön áll, azonban ez igen költséges. Az EEWär-meG (megújuló hőenergiáról szóló törvény) 11. § 2. bekezdése szerint

„A jelen törvény végrehajtásával megbízott személyek jogosultak … a telkekre és az építményekbe, beleértve a lakásokba történő belépésre. A lakás sérthetetlenségének alapvető joga (az Alaptörvény 13. cikke) ezáltan korlátozásra kerül.”

A CDU/SPD koalíciós kormány energiarendőrségi felhatalmazást hozott létre szigetelési célokra, ám a polgári jogokat korlátozta. Akkoriban ezt felelőtlenül megszavazták.

Egy tudományos vizsgálat második részéről szintén nem lehetett ezidáig semmit tudni. Ez a külső szigetelések negatívumaival foglalkozott, szerepel benne például az is, hogy a külső hőszigetelések a kívánt hatásnak éppen az ellenkezőjét nyújtják, ez viszont felesleges kiadást jelent mind a tulajdonosnak, mind a lakást bérlőnek.

Az eredmények felszívódtak

A Holzkirchenben lévő Fraunhofer Társaság Épületfizikai IfB Intézetében 1983-1985. között több vizsgálatra is sor került a külső téglafalszerkezetek hőszigetelésével kapcsolatban. Az IRB Kiadó az 1983-as első két vizsgálati szakaszról szóló jelentést T 1187 Kutatási Jelentés néven hozta nyilvánosságra. Ennek lényege, hogy a szigetelőanyagok nem hatékonyak, a masszív monolit falak viszont megfelelően szigetelnek. Prof. Dr. mult. Karl A. Gertis, a Holzkircheni Intézet akkori vezetője később mérési hibákra hivatkozott a vizsgálatoknál, és javításként új, számolásos hőhíd-elméletet dolgozott ki.

A 3. vizsgálati szakaszról szóló, 1985. december 20-i EB-8 sz. nyilvános közlemény ezidáig a süllyesztőben volt. Miután rábukkantak, csak egy pillantást lehetett vetni rá, pedig ez is az 1983-as tanulmányok megállapításait erősíti meg, mi több, még annál is tovább megy. Hogy a hőhíd-hatás befolyását megelőzzék, a vizsgálatok ezen részében a hőhidas területeket minden helyiségben plusz hőszigeteléssel látták el.

Ezért a vizsgálatban szereplő épületeknek magyarázatot kell szolgáltatniuk a sugárzás külső falfelületekre, a helyiségek belső levegőjének éjszakai lehűlése miatti hőátviteli veszteségekre és a fűtési energiára gyakorolt hatásáról. Az eredmények szerint a leszigetelt külső falaknak a napenergiát tároló és lassabban lehűlő masszív falazathoz képest gyorsabb hőmérséklet változást is ki kell bírniuk. Azaz, a szigeteléshez több energiára van szükség.

A vizsgálati jelentés mellékletében a 6. számú táblázatban látható, hogy a külső szigeteléssel ellátott helyiségek több energiát fogyasztanak, mint azok, amelyek nincsenek leszigetelve. A kísérleti épületek minden esetben egyformán 0,46 W/m2K nagyságú k-értékkel rendelkeztek, a 28 napon át tartó vizsgálat -4 C° téli külső átlaghőmérséklet és 137 W/m2 átlagos déli sugárzási intenzitás mellett zajlott. Így feltehetően az 1983-as T 1187 számú kutatási jelentés hőhíd-elméletét örökre félretették.

A holzkircheni vizsgálatok kapcsán még érdemes szót ejteni a következőről. A Német Szövetségi Napok SPD frakciótermében, 1985 októberében építész szakembereknek a lehetséges energiamegtakaríás témájával foglalkozó, nyilvános meghallgatásán a szakemberek nem mondhatták el részletesen a véleményüket a nyilvánosság előtt titokban tartott második rész miatt. Ennek valamennyi mérési adatát elveszettnek nyilvánították. 

A tanulmányok bizonyítják, hogy a szigetelés hatékonysága kétes

Egy, csak regionális szinten ismertté vált publikáció szintén bizonyítja a holzkircheni eredményeket. A Társasházak fűtési energiafogyasztásának összehasonlítása címet viselő tanulmányt 1996-ban a hamburgi GEWOS-Intézet hozta nyilvánosságra. Ebben az szerepel, hogy az 1984-1992. között vizsgált 47 lakóépület esetében a magas k-értékkel rendelkező szigetelési megoldások több energiát igényeltek. Kapcsolódó cikk: A szigetelőanyagok nem is szigetelnek?

A monolit külső falszerkezettel rendelkező társasházak a külső falazat magasabb hőátbocsátási tényezője ellenére alacsonyabb éves fűtőanyag-fogyasztást mutattak, mint a külső falakon szigeteléssel ellátott épületek. A Hannoveri Épületkutatási Intézet vizsgálat pedig arról számol be, hogy négyzetméterenként átlagosan kb. 9 euróval magasabb a karbantartási érték, mint a vakolt masszív homlokozato esetén. A régi holzkircheni vizsgálati eredmények ezért indokolttá teszik az energetikai korszerűsítéssel és az energiarendszer átalakításával kapcsolatban az átgondolást.

Egy tudományos vizsgálat szerint a külső hőszigetelés mérhető haszonértékkel nem rendelkezik. Egy másik eredmény szerint pedig a külső hőszigeteléssel rendelt vizsgálati helyiségek több fűtési energiát fogyasztottak, mint a szigetelés nélküliek.

Az összehasonlítás eredménye: A szigetelés nélküli homlokzati fal hatékonyabb

A mérési eredmények szerint összességében magasabb százalékos fűtési energiafogyasztása van a külső szigeteléssel ellátott (AD) téglafalaknak, mint a szigetelés nélküli monolit (MO) falaknak. A számok 49, stb. = az anyag vastagsága; h = világos színű külső homlokzat; d = sötét színű külső homlokzat; k-Wert (érték) = hőátbocsátási tényező.

Cikk hiteles fordításban letölthető innen (PDF)

Forrás: http://www.konrad-fischer-info.de/zweifel.pdf