Hőszigetelés tudástár

Az oromfal gyakran mostohagyerek a szigeteléskor

Ha a tetőtér szigetelése­kor nem takarékoskod­tunk is az anyaggal: ameddig az oromfal szigeteletlen marad, drága fűtési energia szökik meg. Gyakrabban előfordul, mint ahogy gondoljuk: a fedélszék szigetelésekor vagy a költség, vagy a fáradság megta­karítása miatt, de az oromfalra, ami csak egy téglasorból áll, senki nem gondol. Nem csoda, ha később min­den jónak gondolt szigetelés ellenére körben a hideg sugárzik! Aki ezt a tényt tudja, nem követi el ezt a hibát, és megfelelő szigetelést tervez ide is. A legegyszerűbb szigetelési mód, ha egy hátlapján szigetelőréteggel ellátott gipszkarton lemezt használunk. A bedolgozás hihetetlenül egyszerű. Tessék csak megnézni.

Oromfal szigetelés

(Kép fent) Csak kevés egyesített gipszkarton- és ke­mény hablemez szükséges ahhoz, hogy egy oromfalat szakszerűen szigeteljünk.

Szigetelés és falsík egy munkamenetben: az egyesített lemezek előnye

Tömör falak utólagos szigetelőrétege

(Kép fent) 20 mm polisztirolhabbal vannak a 90 x 125 cm nagyságú egyesített lemezek rétegelve. Ez a tömör falak utólagos szigetelőrétege.

Szigetelés vágás

(Kép fent) Ferdén kell levágni a lemezeket, amik közvet­lenül a léceken a szarufákhoz csatlakoznak.

A falak egyenetlenségei nem okoznak problémát

Egy csapással két legyet üthetünk, ha az oromfal szigeteléséhez egyesített le­mezt használunk. Ez az anyag a hobbi kézművesnek sem okoz gondot. Másrészt egy munkamenetben kapunk hőszigetelt és sima, egyenletes falfelü­letet. Gyorsabban és gazdaságosabban nem is mehet!

90 x 125 cm nagyságban készülnek a Knauf egyesített elemek, amivel itt dolgozunk, jól kezelhetőek, és a padláslépcsőn könnyen felvihetők. Más­részt ezzel a lemeznagysággal nagyon gyorsan szigetelhetjük az egész oromfalat. Mielőtt megkezdenénk a mun­kát, a lemezeket tisztán és rendben egy léc alátétre kell az egyenletes pad­lón elhelyezni. így hosszabb idő alatt sem vetemedik meg az anyag.

A szabást szúrófűrésszel végezhetjük, amit egy hosszú acélsínen vezetünk, hogy egyenes vágási vonalat kapjunk. Ha vannak egyenetlenségek, meggya­lulhatjuk, hogy simább legyen, vagy jobb alakot kapjon. A felragasztó ha­barcs, amivel a lemezeket a falra erő­sítjük, kitűnő tapadó képességgel ren­delkezik. Vastagon felhordva a fal egyenetlenségeit is áthidalja. A leváló vakolatdarabokat vagy egyenetlensé­geket előre meg kell szüntetni, hogy a habarcs jól tartson. Ha a felület ké­szen van, a fugák ki vannak kenve és megszáradtak, már lehet is tapétázni.

Perlfix elhelyező habarcs

(Kép fent) Krémesre kell keverni a Perlfix elhelyező habarcsot, amit a lemezek hátlapján csíkokban, a közepén kupacokban kell elhelyezni. Ne takarékoskodjunk az anyaggal!

Szintezés

(Kép fent) Vízmértékkel és kalapáló fával kell a lemezt simán az oromfalra igazítani. Állandóan ügyeljünk arra, hogy a lemezek csatlakozásait egymáshoz képest toljuk el.

Ablakmélyedés szigetelés

(Kép fent) Az ablakmélyedést is megfelelő méretre vágott lemezcsíkkal burkoljuk. így körben jól lesz szigetelve.

Fuga szigetelés

(Kép fent) A lemez fugáit kenőmasszával átdolgozzuk, ha a ragasztóhabarcs kikeményedett. A kenőmasszát a keverés után 30 percig hagyjuk pihenni.