Hőszigetelés tudástár

Faprofilokkal lakályos lesz a tetőtér

Aki a tetőtérben kelle­mesen akarja érezni ma­gát, faprofil falburkola­tot válasszon. Mindegy, hogy kezeletlen vagy lakkozott, sok évig örö­met okoz.

Tetőtér színek(Kép fent) Világos, barátságos és időtlen időkig elegánsan hat a beépített tetőtér, nem utolsósorban a matt fehér fapro­filok miatt.

Nem is olyan régen sok saját kezűleg építőnek csak egy megoldás állt ren­delkezésére, ha a frissen szigetelt tető­felületet burkolni akarta: fenyőfa pro­filok, minél olcsóbb, annál jobb! Nos, az ízlés megváltozott, és a minőségi igények megnövekedtek. Aki ma ma­gának és a családjának utólag a pad­lástérben lakószobát készít, az a tető­felület burkolására több gonddal vá­laszt anyagot. Az olcsó anyag ideje le­járt, a fadobozban való lakás már nem kívánatos.

Az ipar széles választékot kínál kezeletlen, de akár iparilag töké­letesen felületkezelt faprofilokból vagy falpanelekből is, a megváltozott felhasználói ízlés kielégítésére. A vá­lasztás nehéz, de végül is mindenki megelégedésére sikerül a saját elkép­zelésünket megvalósítani. A faprofil burkolat szerelése és bedol­gozása nem nagyon nehéz ugyan, de egypár alapszabályt figyelembe kell venni, hogy a saját fáradozásunkat ki­fogástalan eredmény jutalmazza. A következő oldalak fotói ismertetik, hogy mire kell a tetőfelület burkolása­kor figyelni, és milyen szerszámokat kell készenlétben tartani, hogy a mun­ka úgy sikerüljön, hogy büszkék lehes­sünk rá.

Az alsó szerkezet: lécek és deszkák, amiknek nagyon pontosan egy síkban kell lenniük

Gyalult tetőlécek(Kép fent) Gyalult tetőléceket és nyomással impregnált deszkákat használunk. A magasságot olyan­ra válasszuk, hogy teljes profildeszkákat tudjunk beépíteni.

Segédlécek(Kép fent) A szarufák szintkülönbségeit és egyenetlen­ségeit alácsavarozott segédlécekkel vagy ékekkel tudjuk kiegyenlíteni.

A széles deszkák elmozdíthatók

Aki rossz helyen takarékoskodik, a végén könnyen ráfizethet, ezt bizto­san tapasztalták már valahol. Most először az anyagról beszélünk, amit a faprofil burkolat alatti szerkezethez használnunk kell. Ehhez a 2 cm vas­tag és 8-10 cm széles deszkák jól be­váltak, mert ezekre sokkal könnyebb egy anyagtoldást rögzíteni, mint kes­keny deszkákra. Ha a fedélszék szaru­fái nagyon egyenletesek és pontosan egy síkba esnek egymással, elmarad­hat az utólagos alácsavarozott lécezés.

Ha nem ez a helyzet – és általában ez az esetek többsége -, segítünk magun­kon az ilyen deszkákkal. Egy egész deszkát kiegyenlítő ékekkel meghatá­rozott szintre hozni könnyebb, mint ezt az egyes faprofilokkal megkísérel­ni. A faprofilok kiválasztására is érvé­nyes, hogy nem szabad a hamis olda­lon takarékoskodni. Mert akinek fon­tos egy pontos, teljesen kezelt fafelü­let lefektetése, olyan anyagot választ, amit gyárilag kezeltek. Ha a saját munka- és anyagszükségletünkre gon­dolunk, amit a mázolás igényel, mindjárt könnyebben elszenvedjük a magasabb árakat. A megfelelő elektromos szerszámokat is időben be kell szerezni, hogy a munka jól sikerüljön.

Egy igazítóléccel időről időre ellenőrizzük(Kép fent) Egy igazítóléccel időről időre ellenőrizzük, hogy az alsó lécezés pontosan síkban legyen. Csak így lesz később a burkolat teljesen egyenletes.

A bütüző fűrész(Kép fent) A bütüző fűrész az ideális szerszám a profil lécek gyors, megfelelő szögű vágásához. Ha a vágott éleket nem takarjuk el lécekkel, egy kicsit meg kell csiszolni.

A csapot alulra, a hornyot felülre(Kép fent) A csapot alulra, a hornyot felülre: így kell az első léceket a vízmértékkel kiigazítani és összeállítani. Minden toldási fugának egy deszkán kell feküdnie.

Szép átmenet a térd falból a ferde tetősíkba(Kép fent) Szép átmenet a térd falból a ferde tetősíkba, ahol a profildeszka csapját körfűrésszel egy kicsit keskenyebbre vágjuk.

Tetőléc (Kép fent) Az ablaknyílásokat balra és jobbra megoszt­va kell burkolni. Közben hosszú léccel meg­nézni, hogy a távolságok minden oldalon egyforma magasak-e.

Beépített dugalj(Kép fent) A beépített dugaljak vagy villanykapcsolók lyukfűrésszel az egyik profilléc közepén he­lyezhetők el. Csak akkor helyezzük el, ha minden a helyén van.

A burkolat anyaga: nemes profilok lakkozott fából

Nélkülözhetetlen: az elektro­mos tűzőgép

A fej feletti munkák nehezek, különö­sen ott, ahol tiszta eredményt kell el­érni. Ezért kiesnek az egyébként alkalmazott szerszámok. A leggyorsabb, legegyszerűbb, legtisztább megoldás a profillécek rögzítésére az elektromos tűzőgép. A csőrét mindenképpen úgy kell elhelyezni, hogy a profil hornyába beérjen, és a kapcsokat a horony hátsó falába tudja lőni. A legtöbb gépnél a kapcsok hosszához és a használt anyaghoz igazodik az ütőerő.

Födékgerendák

(Kép fent) Sok elemet kell egyenletes magasságra hoz­ni, így a közbenső födém gerendáit is. Ott is van hely az elektromos vezetékek számára.

Faléctető

(Kép fent) Az ilyen átmeneti helyeket pontosan kell il­leszteni ahhoz, amihez csatlakoznak. A szükséges kivágásokat pontfűrésszel kell ki­szedni.

Tökéletes csatlakozás

(Kép fent) Tökéletes csatlakozás: itt a vízszintes profil­deszka burkolat az oromfal alatt harmoniku­san csatlakozik a falburkolat profiljaihoz.

Könnyű gyakorlat a tetőre erősíteni a profilokat

(Kép fent) Könnyű gyakorlat a tetőre erősíteni a profilokat, a csapokat és hornyokat össze kell tolni, a kapcsokat a felső horonyszélbe lőni, és kész!

Egyenletes fugaszélesség

(Kép fent) Egyenletes fugaszélességet géppel lehet a sarokba marni. A vágási mélység megfelel a profilléc vastagságának.