Hőszigetelés

Lábazatok és kapcsolódó szerkezetek hőszigetelése

A kül- beltéri hőszigetelés mellett van még egy nem elhanyagolható része háznak szigetelés szempontjából!

Az épületek határoló szerkezeteinek külső térrel érintkező alsó pontja a lábazat. A lábazatoknak fagyvédelmen túl statikai feladatuk is van. Mára már a hőszigetelési szerepük is kezd előtérbe kerülni, amely régebben sokadlagos szempont volt.

Épületlábazatok és hőszigetelésük

A hőveszteség és az állagvédelem szempontjából az épület egyik legkri­tikusabb része a lábazati csomópont, a padló hatékony hőszigetelése csak kevéssé mérsékli a lábazati csomópont mint hőhíd mentén kialakuló vonal menti veszteséget. Ez a vonal menti veszteség annál jelentősebb, minél nagyobb a kapcsolódó padló és a talaj közötti magasságkülönbség.

A lábazat hővesztesége a lábazaton függőleges síkban elhelyezett hőszige­teléssel mérsékelhető. A hőszigetelés anyaga általában extrudált polisztirol, amelyből – lábazati hőszigetelés céljára – vakolattartó textúrájú felülettel kiala­kított elemeket is gyártanak. A lábazati hőveszteség hatásosabban csökkenthető akkor, ha a hőszigetelés a talajba is benyúlik, de ennél is ked­vezőbb eredmény érhető el, ha a lábazati hőszigetelés a padló szintje fölé is nyú­lik, illetve a fal szigetelésével összeér.

A lábazat hőszigetelése hőérzeti és állagvédelmi szempontból is fontos, a padló és a fal csatlakozása mentén ugyanis – nagy lábazati hőveszteség esetén – igen alacsony belső felületi hőmérséklet alakul ki. Az épület kerülete mentén húzódó sávban az ala­csony felületi hőmérséklet az emberi láb és a padló érintkezése során kialakuló közvetlen vezetéses kapcsolat miatt hőérzeti panaszokat okozhat.

Az építés során az épületek lábazata igényli a legnagyobb gondoskodást, az előzőekben említett hőszigetelési, csapóeső (hólé) és fagy elleni védelem szempontjából egyaránt (5.23-5.31 ábrák).

Az épület külső, járdasíkig vezetett lábazati hő­szigetelése

5.23 ábra. Az épület külső, járdasíkig vezetett lábazati hő­szigetelése a) építészeti részlet; b) izotermák +17 °C belső padlófelületi és -5 °C járdasík kö­zötti réteg hőmérsék­let vonalas rajza.

Épületlábazat járdasík alá süllyesztett külső hőszigeteléssel

5.24 ábra. Épületlábazat járdasík alá süllyesztett külső hőszigeteléssel; a) építészeti részlet; b) izotermák (+15 °C belső padlófelületi és -5 °C járdasík közötti hőmérsékleti vonalak).

Lábazati és talajon fekvő padozat talajnedvesség

5.25 ábra. Lábazati és talajon fekvő padozat talajnedvesség elleni – átfutó – szigetelése és hőszigetelése 1 lábazati fal; 2 vízszigetelés; 3 lábazati hő­szigetelés (zártcellás extrudált polisztirol); 4 padozat alatti hőszigetelés; 5 lábazati vékony vakolat; 6 osztályozott kavics lábazati feltöltés;  7 felmenő fal.

 Épületlábazat alsó és függő­leges

5.26 ábra. Épületlábazat alsó és függő­leges – lábazati talajpára elleni szigetelés – és hőszigetelések kapcsolata 1 lábazat alsó vízszigetelés; 2 lábazati fal; 3 hőszigetelés (zártcellás polisztirol); 4 külső csapóeső elleni vízszigetelés; 5 padozat alatti és lábazat mögötti levezetett vízszige­telés; 6 előregyártott lábazati elem (fagyál­ló); 7 főfal; 8 padozat alatti hőszigetelés; 9 padozat rétegei.

Épülettáblázatok és hőszigetelések

5.27 ábra. Épülettáblázatok és hőszigetelések a) lábazati fal mögött; b) lábazati falba betonozva; c) vastag kéregelem mögött; d) vékony kérgezés mögött.

Hőszigetelés nélküli épület­lábazat kéthéjú falcsatlakozással

5.28 ábra. Hőszigetelés nélküli épület­lábazat kéthéjú falcsatlakozással 1 YTONG felmenőfal; 2 szellőztetett légrés; 3 nyitott álló fugák sora; 4 önhordó burkolati fal; 5 vízorr; 6 légrés; 7 lábazati vízszigetelés; 8 teherhordó lábazati elem behorgonyozva; 9 bitumenes kiöntés; 10 ablakkönyöklő; 11 vízorr; 12 vízmentes zárás; 13 ablak; 14 padozat; 15 aljzat; 16 talajon fekvő padló hőszigetelése; 17 padozati vízszigetelés.

Hőszigetelt lábazatú és talajon fekvő padozati kapcsolat részlete

5.29 ábra. Hőszigetelt lábazatú és talajon fekvő padozati kapcsolat részlete 1 YTONG falazat; 2 vízorr profil; 3 vakolat; 4 lábazati vízszigetelés; 5 fagyálló lábazati fal; 6 lábazat mögötti (zártcellás) hőszigetelés; 7 vonal menti (dilatációs) hőszigetelés; 8 padozat alatti vízszigetelés; 9 talajon fekvő padló hőszigetelése; 10 aljzat; 11 bur­kolat; 12 védőbeton; 13 osztályozott kavics.

Épületlábazat és előregyártott

5.30 ábra. Épületlábazat és előregyártott (favázas) kapcsolat – járda csomóponti részlete.

A lábazati hőszigetelés elhelyezkedése esetenként más és más. Természetesen új építésnél a lehetőségek korlátlanok, utólagos elhelyezésnél azonban csak külső – pincefal esetén belső – elhelyezés jöhet számításba.

A lábazati füg­gőleges hőszigetelés helye:

 • YTONG falazati elemnél és nagy üregtérfogatú téglafalaknál lábazaton belül vagy lábazatban.
 • Tömör tégla- és kőfalaknál, illetve, ahol külső fokozott hővédelmi szigetelés van, kívül.
 • Kéthéjú falaknál a lábazati fal rétegei között. A lényeg minden esetben, hogy a hőszigetelés, illetve a ±0,00 elméleti (hőszigetelési) tengelyvonal lehetőleg folytonos legyen az alaptól a falakig, illetve innen a tetőig.

Talajon fekvő padlók és hőszigetelésük

A talajon fekvő padlók rétegfelépítését elsősorban az igénybevétel határozza meg. A lábazati fal és a padozati sík mögötti és alatti tér (töltéssel és padozati réteggel való) megépítése fokozott odafigyelést igényel, a következők szerint.

Ezek:

 • lábazati feltöltés a termett talajtól kezdődően 25-35 cm-es rétegterítékkel készülhet, 85-90% tömörségi fokúra;
 • a lábazati falsík és belső földtömeg közötti 80-90 cm sávba víz és pára tárolására képes föld (és agyag) nem kerülhet, csak osztályozott kavics (ritkán betartott szabály!);
 • a lábazati fal keresztmetszeti ter­vezésénél a technológiát is meg kell határozni, úgy, hogy a talajpára elleni és a hővédelmi szigetelések vízmentesen, de szakaszolt kivitelben legyenek elkészíthetőek.

Gyakorlatban a lábazati vízszintes és (vagy) függőleges vízszi­geteléshez a lábazatot nem megfelelően látják el toldási szegővel, és emiatt a tökéletes, páramentes vízszigetelés csak elméletben létezik, a valóságban nem (5.31-5.33 ábrák).

Utólagos épülethomlokzati hőszigetelés

5.31 ábra. Utólagos épülethomlokzati hőszigetelés lábazati sík feletti vízorros lezárása és szerelt rögzítési módja.

alajon fekvő padló (lábazat) felmenőfal részlete

5.32 ábra. Talajon fekvő padló (lábazat) felmenőfal részlete YTONG felmenőfallal és LEIER beton zsaluelembe helyezett lábazati hőszigeteléssel 1 lábazati faltő bitumenes kiöntése; 2 beton zsaluelem; 3 polisztirol hőszigetelés (beto­nozással) egyidejűleg elhelyezve; 4 kibe­tonozás; 5 lábazati vékony (kavics) vakolat; 6 bádogszegő vagy vakoló élprofil; 7 lábazati vízszigetelés; 8 dilatációs faltő-hőszigetelés; 9 sejtbeton falazóelem; 10 homlokzati vakolat; 11 padozat; 12 aljzat; 13 padozati hőszigetelés; 14 padozat alatti vízszigetelés.

Feltöltésre kerülő padozati réteg és főfali lábazat

5.33 ábra. Feltöltésre kerülő padozati réteg és főfali lábazat mögött elhelyezett hőszigetelés csomóponti részlete 1 bitumenes kiöntés; 2 vízszigetelés; 3 kibetonozás; 4 LEIER beton zsaluelem; 5 lábazati felső szigetelés; 6 dilatációs fal­szegő hőszigetelés; 7 YTONG felmenőfal; 8 homlokzati vakolat; 9 padozat; 10 aljzat; 11 talajon fekvő padló hőszigetelése; 12 víz­szigetelés oldalt felhajtva; 13 védőbeton.

A talajon fekvő padlók hő veszteségé­nek zöme az épület kerülete mentén, egy keskeny sávban keletkezik, emiatt a hőszigetelésnek is itt van döntő szerepe. A lábazati hőszigetelés nélküli csomópontban igen jelentős hőhíd alakul ki (5.34 ábra).

Talajon fekvő hőszigetelt padló

5.34 ábra. Talajon fekvő hőszigetelt padló, hőszigetelés nélküli lábazattal. (Az ábrán az izotermák hőmérsékleti rétegvonalak) jól szemléltetik azt, hogy a padozat károsan alacsony hőmérsékletű.

Kis alapterületű és/vagy tagolt épületek talajon fekvő padlóit teljes felületükön célszerű hatékony hőszigeteléssel ellátni, hiszen ezek alapterületének nagy hánya­da a kerület menti sávba esik. Nagy alapterület esetén megfontolandó a réteg­rend módosításával vagy a síkváltással járó szerkezeti gondok vállalása, a kerület mentén húzódó, mintegy 2 m széles sávban vastagabb (vagy azonos vastagságú, de jobb minőségű) hőszigetelés kialakítása.

Talajon fekvő padlóba csak a megfelelő szilárdsági tulajdonságokkal rendelkező, nem ásványgyapot hőszigetelő anyag építhető be, ha azonban padozat alatti talajpára elleni vízszigetelés is készül, akkor
bármilyen szervetlen anyagú szigetelés készíthető.

A hőszigetelések minimális vastagsága fűtött tér alatti padozatnál:

padlófűtés esetén5 cm
egyéb fűtésnél4 cm
hőszigeteletlen lábazattól 1 m-es sávban
padlófűtésnél6 cm
egyéb esetben5 cm

A talajon fekvő padozati rétegeknél a vonatkozó technológiai előírások védőfólia-lerakást (mint takaró fóliát) írnak elő a hőszigetelésre.

Nyugati szak­mai vélemények alapján ez:

 • szálas hőszigetelőknél tilos;
 • polisztirol és egyéb hablemeznél sem tanácsos beépíteni a monolitbetonok alá.

Ennek oka az, hogy az aljzat betono­zásakor a fóliatoldásokban, széleknél és a padlófűtés esetében pedig a hálóknál és azok kötésénél elkerülhetetlen a fólia átlyukadása, a beton technológiai és utókezelési vizéből nagy mennyiségben átszivárgó víz szinte örökre ott marad, a hőszigetelési rétegben kondenzálódva. Az pedig tudvalévő, hogy a pára és ned­vesség mennyire rontja a hőszigetelés minőségét (5.35-5.37 ábrák).

Talajon fekvő fűtött padló csomó­ponti rétegei

5.35 ábra. Talajon fekvő fűtött padló csomó­ponti rétegei 1 padló fűtőcső; 2 hőelosztó (és hordozó) be­tonaljzat; 3 acélháló; 4 dilatációs rés hőszige­teléssel; 5 hőszigetelés; 6 fólia; 7 talajnedvesség elleni vízszigetelés; 8 ágya­zó habarcs; 9 burkolat; 10 védőbeton.

Talajon fekvő padló és lábazati fal vízszigetelési

5.36 ábra. Talajon fekvő padló és lábazati fal vízszigetelési és hőszigetelési cso­mópontjai a) ROSSZ példa (sajnos ez a csomópont, megoldás szerepel sok alkalmazástech­nikai útmutatóban), a hibák: 1 a lábazati hőszigetelés nem folytonos a padozatival; 2 a vízszigetelés „ollós” toldása így kivi­telezhetetlen); b) átfutó hőszigetelésekkel készített vízszigetelés átlapolással; c) lábazat szigetelése talajnedvesség ellen, a későbbi padozati vízszigetelés felhajtott, tökéletes hőszigetelési átmenettel.

Talajon fekvő padló és lábazati fal vízszigetelése

5.37 ábra. Talajon fekvő padló és lábazati fal vízszigetelése és hőszigetelése a) ROSSZ példa, sok ismertetőben szerepel (a hiba a lábazat mögötti füg­gőleges és padozat alatti vízszigetelés kivitelezhetetlen kapcsolata); b) lábazat alsó vízszigetelésének folytonos kivitelez­hetősége és a vízszigetelés védőfalaként zártcellás polisztirol lábazati hőszigetelés­sel, tökéletes padozati réteg kapcsolattal; c) kettős lábazati vízszigeteléssel kivitelez­hető megoldás.

A talajon fekvő monolit (beton, esztrich stb.) aljzatok és a külső falak kapcsolata közé dilatációs, illetve hő-hídmegszakító függőleges szigetelő réteget kell beépíteni – még fűtetlen épület esetében is – a következők miatt.

Ezek:

 1. Hőszigetelés szempontjából a magasabb hőmérsékletű aljzat – főként, ha az padlófűtési célt szolgál – a hőáram útját megszakítja, emiatt ahol a (k) hőátbocsátási tényező külső falaknál:
  – 4,00 feletti, ott 1,5 cm (2,0 cm);
  – 0,5-1,00 közötti, ott 1,0 cm (1,5 cm);
  – 0,50 alatti, ott 0,5 cm (1,0 cm) (a zárójeles értékek padlófűtésre vonatkoznak).
 2. A dilatációs mozgást biztosítja, ha az épület ülepszik (akár 1-2 cm-t), akkor is síkban marad a padozat. Ellenkező esetben a burkolati síkot is viszi (lefelé) magával, emiatt középen felpúposodik a teljes beltéri sík.
 3. Akusztikai jelentősége nagy: a kopogó hang terjedését nagy mértékben csökkenti.

Az utóbbi két szempont miatt a nem külső (határoló) falaknál legalább fél cm-es dilatációs hézag szükséges. A dilatációs hézagba általában polisztirol lemezcsíkos vagy vékonyabb (5-ös) polifoam megfelelő, végső esetben pedig két- vagy háromszoros rétegvastagságú, egymásra ragasztott hullámpapír táblából vágott szalag is megteszi.

Pincefalak és hőszigetelésük

A pincefalakkal kapcsolatban épületfizikai és szerkezeti szempontból nagyjából ugyanaz mondható el, mint a lábazati falakról, illetve azok hőszige­teléséről a terepszint feletti szakaszon. A pincefal az épület körüli terepszint alatti rész, amely különös gondoskodást igényel. Pincék falánál és azok alsó padozati rétegénél – mely utóbbi sok esetben az alaplemez szerepét is betölti – az elsődleges kérdés a talajvíz és -ned­vesség távoltartása. Bármennyire is fon­tos a pince hőszigetelése, fontosabb a víz elleni folytonos szigetelés.

A legtökéletesebb, ha a talajned­vesség elleni szigetelés és a hőszigetelés a pincefalon kívül, közvetlenül kerül elhelyezésre, úgy, hogy a talaj (tömeg) oldalnyomása azt a falhoz szorítsa. Hőszigetelések készülhetnek a talaj­nedvesség elleni szigetelés és főfal közé is, jobb azonban a külső elhelyezés, ahol a hőszigetelő réteg a védőfal szerepét is betölti. A legjobb szinte kizárólagos hőszigetelők az extrudált polisztirol és puránhab lemezek, mert keménysé­güknél fogva jól védenek, és a kis (néhány %) vízfelvételük miatt időtállóak, ráadásul jó hőszigetelő képességűek is. Ha függőleges drénlemezt is beépítenek, a hőszigetelést a lemez és vízszigetelés között kell elhelyezni.

Az elmondottak talajnedvesség és talajvíz elleni szigeteléseknél érvénye­sek, talajvíznyomás esetén a hőszigetelé­seket – feltéve, ha szükségesek – együtt kell meghozni a kivitelezési technológiá­val. Végszükség esetén – ha a pincetér energiamérlege ezt kívánja – a belső falakon való hőszigetelés is szóba jöhet. Pincefalak külső hőszigeteléséhez használhatók a polisztirol- és puránhab-táblák, belül pedig a polisztirol, a fagya­pot, végső esetben a szálas hőszigetelő anyagok is – feltéve, ha a megfelelő rétegszellőzés megoldható. Pincefalak külső hőszigetelését a lá­bazati hőszigeteléssel általában egy vonalban célszerű elhelyezni, a jobb hőtechnikai eredmény és a könnyebb kivitelezhetőség miatt.

Talajvíz jelenléte esetén a külső hőszigetelések talajjal és kavicsdrénnel érintkezhetnek (mivel ellenállnak rova­roknak, rágcsálóknak, a talajban lévő szokásos vegyi hatásoknak). Speciális felületkialakítással a vízelvezetés és -leve­zetés is biztosítható (5.38-5.42 ábrák).

Talajon fekvő padlók hőszige­telése

5.38 ábra. Talajon fekvő padlók hőszige­telése a) talajpára elleni vízszigetelési igény nélkül (kevésbé ajánlott); b) átfutó talajpára (illetve nedvesség) elleni padozati vízszigeteléssel: 1 aljzatbeton; 2 dilatációs rés hőszigete­lése; 3 burkolati réteg; 4 technológiai fólia; 5 kemény (zártcellás) PS hőszigetelő; 6 hőszigetelő réteg; 7 talajpára elleni vízszigetelés; 8 védő beton; 9 tömörített (kavicsos) feltöltés.

 Pincefal külső hőszigeteléssel és rétegszivárgóval

5.39 ábra. Pincefal külső hőszigeteléssel és rétegszivárgóval A homlokzat; B lábazat; C átmeneti védelmi szakasz a hőszigetelést záró felületi rétegnél.

Pórusbeton elemes építésű pincefal

5.40 ábra. Pórusbeton elemes építésű pincefal, pincepadozat és alaptest cso­móponti részlete 1 YTONG falazat; 2 talajvíz elleni szigetelés; 3 kemény polisztirol hőszigetelés; 4 vakolat; 5 padozati réteg (aljzat); 6 talajvíz elleni vízszintes szigetelés; 7 védőbeton; 8 burkolat; 9 lyukacsos dréncső; 10 drénkavics rés­töltés; 11 holker (hajlat); 12 sávalap.

Tégla falazatú pincefal utólago­san készíthető függőleges

5.41 ábra. Tégla falazatú pincefal utólago­san készíthető függőleges víz- és hő­szigeteléssel 1 POROTHERM üreges pince téglafalazat; 2 pince padozati réteg; 3 pincefödém; 4 fel­menő POROTHERM 30-38 falazóblokk; 5 pincefal polisztirol hőszigetelése; 6 zárt­cellás hablemez lábazati hőszigetelés; 7 homlokzati hőszigetelés; 8 koszorú hő­szigetelés; 9 padozati réteg; 10 (esetleges) drénlemez; 11 vízorr profil; 12 dilatációs szi­getelés; 13 ragasztó réteg (vagy kapocselem).

Pincefal - lábazat-padozat­födém-felmenő fal kapcsolat

5.42 ábra. Pincefal – lábazat-padozat­födém-felmenő fal kapcsolat 1 ragasztó réteg; 2 homlokzati hőszigete­lés; 3 felmenő fal; 4 homlokzati (felületi) réteg; 5 dilatációs szigetelés; 6 födémelem eldugózása; 7 koszorú; 8 éltégla; 9 vízorr profil; 10 kemény polisztirol lábazati hő­szigetelés; 11 ragasztó réteg; 12 lábazati vékonyvakolat; 13 bitumenkiöntés; 14 be­ton pincefal; 15 LEIER beton zsaluelem; 16 függőleges vízszigetelés; 17 táblás (zárt­cellás) pincefal-hőszigetelés; 18 holker (hajlat); 19 vízszigetelés-toldás; 20 dréncső.

Pincefödémek és hőszigetelésük

A pincefödém csomóponti kialakítása a pincefal (lábazat) felmenőfal együttese­ként alakul ki, az alkalmazott szerkezeti technológiának megfelelően. A pincefödémek hőszigetelését a te­herhordó födém alatt és a fölött is el lehet helyezni. Az utóbbi esetben terhelhető hőszigetelésre van szükség.

Ezeknek megfelelően a hőszigetelés födém alatti beépítése történhet mechani­kai rögzítéssel, ragasztással vagy a kettő kombinációjával, új monolit vasbeton födémeknél pedig az alsó hőszigetelő réteg „bennmaradó zsaluzatként” kerülhet a szerkezetbe, ha közben nem úszik föl. A pincetér felőli felületképzésre általában igénytelenebb megoldások is alkalmasak, például a hőszigetelő termék kasírozó rétegbe, hálóerősítésű, műanyag alapú vékonyvakolatok, de nem ritkán elegendő a hőszigetelő réteg felület­képzés nélküli („csupasz”) beépítése is.

Pincefödém hőszigetelésénél külön figyelni kell arra, hogy a szóban forgó pince fűtött, fűtetlen vagy átszellőztetett. Az utóbbi a lehető legrosszabb, mert ez kültéri hideg födémként értékelendő – hasonlóan az árkádfödémekhez.

Pincefödém hőtechnikai méretezésénél vegyük figyelembe a szükséges (At) hőmérsékletkülönbséget:

 • fűtött pince esetében a funkciónak megfelelően;
 • fűtetlen pince esetén:
  a) talajba süllyesztett pincénél +5 °C;
  b) félig terepen kívüli esetben ±0,0 °C;
 • átszellőztetett esetben:
  a) talajba süllyesztett pincénél -5 °C;
  b) félig terepen kívül -10 °C az a hőmérséklet, amit számításba kell venni (5.43-5.47 ábrák).

Pincefödém hőszigetelése

5.43 ábra. Pincefödém hőszigetelése a) szerkezeti födémen burkolati réteg alatt; b) födém alatt; c) födémben és alsó kiegé­szítővel; ∆t = hőtechnikailag méretezendő födémvastagság.

Pincefödém

5.44 ábra. Pincefödém (pincefal) lábazat kéthéjú homlokzati főfal kapcsolással a) folytonos külső héj hőszigeteléssel; b) tört vonalú homlokzati hőszigeteléssel; 1 padozat; 2 aljzat; 3 védőfólia;  4 pincefödém hőszigetelése 5 dilatációs szigetelés; 6 koszorú; 7 főfal; 8 homlokzati hőszigetelés; 9 homlokzati burkolati réteg.

Pincefödém (pincefal/lábazat) felmenő fal csomópontja

5.45 ábra. Pincefödém (pincefal/lábazat) felmenő fal csomópontja; 1 YTONG falazóelem; 2 YTONG (P4-06/30) pincefal; 3 YTONG koszorúelem; 4 koszorú; 5 élvédő profil; 6 homlokzati vakolat; 7 belső vakolat; 8 lábazat-, pincefal-hőszigetelés; 9 bitumenes kiöntés; 10 kavicsfeltöltés; 11  járda; 12 függőleges vízszigetelés.

Padlóburkolatok alatti hőszi­getelések helye

5.46 ábra. Padlóburkolatok alatti hőszi­getelések helye és rétegkapcsolata a) talajon fekvő padozatban; b) födémsík feletti; c) pincefödém alján; 1 burkolat; 2 ragasztó réteg; 3 aljzatbeton; 4 betonvíz el­leni fóliaszigetelés; 5 hőszigetelés; 6 talajpára elleni vízszigetelés; 7 védőbeton; 8 lábazati feltöltés (osztályozott kavics); 9 födém­szerkezet; 10 ragasztó réteg; 11 felület­kiegyenlítő beton; 12 mennyezetvakolat.

Pincefödém alsó hőszigetelése cementkötésű fagyapot lemezzel

5.47 ábra. Pincefödém alsó hőszigetelése cementkötésű fagyapot lemezzel 1 födém; 2 fenyőfaheveder; 3 PS habtábla; 4 hőhíd csökkentő hőszigetelés; 5 vakolható fagyapot lemez mennyezeti hőszigetelés.

Hőszigetelésként a pincefödém alsó oldalán vakolható vagy szerelhető hőszigetelést célszerű beépíteni. A födém felső oldalán való elhelyezés esetén a kopogó- és lépéshang gátló úsztató réteg hőszigetelő képességét cél­szerű figyelembe venni a pincefödém szerkezet hőátbocsátási tényezőjének számításánál. Vizsgálni kell a pincefödémben a befelé hatoló páravándorlást is.