Kellemes otthon, építés és felújítás

Egy darabka természet: terasz, balkon, pavilon

Az embereknek az ideális lakókörülményekről alkotott elképzelései néhány apróságtól eltekintve általában világszerte azonosak. Az általunk eddig kevésbé ismert lakókörnyezet irányában általában kevésbé vagyunk nyitottak, ami a szabadban való tartózkodás esetében is igaz.

Természetesen mindenki szívesen üldögél a teraszon, a balkonon vagy a kertben, arra azonban kevesen fordítanak energiát, hogy a szabadban is igazán otthonos lakókörnyezetet teremtsenek. Pedig a szabad levegőn való tartózkodás is az egészséges életmód egyik alapvető feltétele, hiszen így közelebb kerülünk a természethez, tágítjuk életterünket, és a friss, oxigénben gazdag levegőn tartózkodunk.

A megfelelő lakókörülményeknek a szabadban való megteremtése töb­bet jelent annál, mint hogy kite­szünk egy széket a kertbe, és azon ülve él­vezzük a napsugarakat. Ha a ház és a kert vagy a balkon adottságai – új építés ese­tén – azt lehetővé teszik, akkor bővítsük életterünket ezek irányába is, teremtsük meg hozzá a megfelelő feltételeket, és gondoskodjunk mindarról, ami a tökéletes kényelemhez és az egészséges lakókör­nyezethez szükséges.

Ez a jól megtervezett terasz nagyon hangulatos és lakályos

Ez a jól megtervezett terasz nagyon hangulatos és lakályos. Az étkezősarkot a hajópadlóval borított helyiség fedett részén alakították ki, aminek az a különlegessége, hogy a ház ablakai és homlokzata is a terasz szerves részét képezik. Így kellemes, otthonos egységet sikerült létrehozni.

Erre a célra kitűnően megfelel a ház mögötti terasz, a tetőterasz, a balkon vagy a lodzsa is. Kutatások szerint ezeknek a tereknek az értéke az adottságok és az igényeink közti összhangtól függ, vagyis közérzetünket nem elsősorban a méretek, hanem a fantá­ziánk és az ötleteink befolyásolják, ame­lyek segítségével a szabad tér és a lakás közti szerves kapcsolatot megteremtjük.

Ha nem teljesül minden kívánságunk és elképzelésünk, akkor is elégedettek lehe­tünk, hiszen elsősorban védettségre, nyu­galomra, biztonságra és szabadságra vá­gyunk. Egy olyan helyre, ahol visszavonulha­tunk, és ahol kicsit egyedül lehetünk.

Természetesen igényeinket befolyásolja életkorunk, életkörülményeink, egészségi állapotunk, tevékenységünk és anyagi helyzetünk is. Van, aki a hasznosságra, il­letve a használati értékre, más az építésze­ti megoldásokra és az esztétikumra helye­zi a hangsúlyt. Tartósan kielégítő megoldást azonban csak e kettő megfelelő aránya esetén érhe­tünk el.

A nyugalom szigete

A rendelkezésünkre álló tér nagyságától függetlenül fontos, hogy a terasz, balkon vagy lodzsa védett legyen. A rácsok, illet­ve a rácsokkal és kapukkal megszakított falak védelmet nyújtanak a szél ellen és a kíváncsi tekintetekkel szemben is. A tera­szok és kerti pihenők padlóit készíthetjük fából is.

Fa mint alapanyag

A fa melegséget áraszt, ami jó közérze­tet biztosít a hűvös nyári estéken is, emel­lett a barázdált felülete csúszásmentes is. A falakat megoszthatjuk, fülkékkel és nyí­lásokkal tagolhatjuk. Beállíthatunk egy növényekkel védett vagy körülvett padot is, ahol kellemes beszélgetéseket foly­tathatunk. A hajópadlóval burkolt területet részben vagy egészben körülvehetjük pergolával, amelyre virágzó kúszónövé­nyeket futtathatunk, így teremtve intim, kellemes hangulatot.

A mai faszerkezetek építéséhez az erdei fenyő, a vörös fenyő, a lucfenyő, a bang-kirai vagy a kanadai cédrus alkalmas. Ezeket a fafajtákat hagyhatjuk nyers állapotukban, de be is festhetjük őket fehérre vagy más, tetszőle­ges színre is. A fa természetes színe mellett jobban érvényesülnek a virágok, ám a fehér szín is lehet hangulatos. Ha valamilyen kúszó­növényt is futtatunk, akkor a fa utólagos kezelése és védelme meglehetősen nehéz­kessé válik.

A teret pergolára futtatott rózsával, sö­vénnyel vagy rácsokkal tehetjük hangu­latosabbá. Ezek a megoldások, illetve telepítések azonban a ház homlokzatára is rányomják a bélyegüket, ezért ajánlatos, hogy a szabad teret a házzal és a kerttel szerves egységben tervezzük meg. Ajánlatos alapos, teljes körű tervet ké­szíteni, a szükséges dolgokat pedig aprán­ként, fokozatosan megvásárolni.

A megvalósítást megkönnyítik a sokfé­le formában és színben kapható előre gyár­tott elemek. Mivel a szerves egység meg­teremtésére törekszünk, ezért fontos, hogy a csatlakozó építmények és elemek, mint például a sövény összhangban legyenek egymással.

Ha csak egy balkonnal gazdálkodhatunk

A balkon beépítésére, illetve berendezésé­re szintén az említett szabályok vonatkoz­nak. Itt is szükség van a szél elleni és a kí­váncsi tekintetekkel szembeni védelemre. A közkedvelt rácsokat sokféleképpen elhelyezhetjük. A különféle formájú ládák­ba ültetett virágtenger láttán még a hely szűkösségéről is könnyedén elfeledke­zünk.

A rácsos fapadló barátságos átmenetet teremt, de elkülöníti a szabad teret a szom­szédos lakószobától. Ügyeljünk arra, hogy a balkon ne legyen túlzsúfolt, hiszen azt szeretnénk, hogy ott vendégeink is jól érezzék magukat.

Íme az idilli környezet: a terasz a kerti tó fölé nyúlik

Íme az idilli környezet: a terasz a kerti tó fölé nyúlik. A fát sós oldattal impregnál­ták, ami ma a legkorszerűbb olyan eljárás, amellyel biztosíthatjuk az erdei és a lucfenyő védelmét az időjárás viszontagságaival, a nedvességgel, a penészgombákkal és a kártevőkkel szemben. A rézszármazékok oxidációjának következtében a fa zöldes árnyalatot kap. Ha barnás színt szeretnénk, keverjünk színezőanyagot az oldatba, ha pedig más színűre szeretnénk a fát festeni, akkor kenjük be páraáteresztő, de közvetlen vizet lepergető festékkel.

A kerítéselemek segítségével

A kerítéselemek segítségével a szabad ég alatt még a legkisebb helyen is kialakíthatunk olyan hangulatos sarkot, amely védelmet nyújt a kíváncsi tekintetekkel szemben.

Az íves rács előnye, hogy hangsúlyosan tagolja a teret

Az íves rács előnye, hogy hangsúlyosan tagolja a teret, emellett lezárhatja a te­raszt. Elhelyezhető a kerti út elején és kertünk tagolására is alkalmas.

Napsütés igény szerint

Az olyan teraszon vagy balkonon, ahol pergola elhelyezésére nincs elég hely, jó szolgálatot tesznek a védőtetők. A hangulatot harsány vagy pasztellszí­nekkel, esetleg a fehérrel is befolyásolhat­juk. A védőtetők tartóelemei színes műanyag bevonattal készülnek, így bármilyen szövethez találhatunk megfelelő színt. Ké­nyelmünkről és a megfelelő működtetés­ről a beépített elektronika, az időkapcsoló és a hőérzékélő gondoskodik.

További előny, hogy a védőtető nem csak a teraszt, hanem a mögötte lévő he­lyiséget is leárnyékolja, így felfogja a kellemetlen napsugarakat, amelyek a nyári hónapokban – és esetenként télen is – megzavarhatják kényelmünket.

A védelmet nyújtó szaletlit a terasz

A védelmet nyújtó szaletlit a terasz vagy a kert egyik sarkában helyezhetjük el. A rácsokra kúszónövényeket futtathatunk, amelyek szinte élő tetőt alkotnak.

Díszített balkon

A fantáziátlan balkont a fából készült virágládák, dísz- és növénytartó rácsok, székek, asztalok és padok otthonos helyiséggé varázsolják.

Az előre gyártott kertépítészeti szerkezetek elemei pontosan illeszthetők

Az előre gyártott kertépítészeti szerkezetek elemei pontosan illeszthetők. Akár nagy tér, akár csak egy kisebb terület áll rendelkezésünkre, a kombinációs lehetőségek sokfélesége minden esetben megfelelő megoldást nyújt.

A kellemes körülmények biztosítására a legforróbb napokban is szükség van

A kellemes körülmények biztosítására a legforróbb napokban is szükség van – ilyenkor tesznek jó szolgálatot a védőtetők. Színvilágukkal megteremthetjük a kívánt hangulatot, a korszerű technikának köszönhetően pedig kezelésük is egyszerű.

Előtérben a pavilon

A szabadban sokféleképpen tartózkodha­tunk. Hagyományosan népszerű a házzal és a terasszal összeköttetésben álló, kerti úton megközelíthető, a kert központi he­lyén felépített kerti pavilon, amit elsősor­ban az idősebb korosztály kedvel, hiszen nagyszerűen lehet benne olvasgatni, be­szélgetni, kávézni vagy teázni. Napjaink­ban a kerti pavilon sokféle formában és méretben éli reneszánszát. Hasznosságát és sokoldalúságát tekintve az olyan nyári lakkal vetekszik, amelyben pihenhetünk, dolgozhatunk vagy egyszerűen elvonulha­tunk a világ zaja elől.

A piacon sokféle modell és méret közül válogathatunk, amely viszonylag megfi­zethető áron kapható. A szabadtéri építé­szeti elemek közé tartozik az üvegház és télikert is. Ennek az az elő­nye, hogy télen, illetve a hidegebb napo­kon is csodálatos természeti környezetet biztosít, míg a télikert a növények szerel­mesei számára nyújt ideális körülménye­ket. Üvegház építése azonban meglehe­tősen komoly építészeti megoldásokat igényel, ami az árban is érvényre jut. A fenntartás is meglehetősen időigényes költségei szintén igen magasak. A szabad­téri pihenőhelyet azonban a télikert sem helyettesítheti.

Kerti pavilon

A kerti pavilon hagyományos szabadtéri hangulatot elevenít fel. A képen látható modellt díszítőrácsokkal és padokkal tették komfortosabbá.

A márkízredőny megváltoztatja a szabadtéri pihenőhely hangulatát

A márkízredőny megváltoztatja a szabadtéri pihenőhely hangulatát. A kép egy gondtalan, kellemes nyári nap hangulatát idézi fel bennünk.

A kerti faház is a nyári lak egyik formája

A kerti faház is a nyári lak egyik formája.

A teraszt védőtető óvja a nagy melegtől

A teraszt védőtető óvja a nagy melegtől, ugyanakkor azt is megakadályozza, hogy a terasz mögötti helyiség túlságosan felmelegedjen. A márkízredőny jó hangulatot teremt a reggelihez is.