Kellemes otthon, építés és felújítás

Ideális lakókörülmények idős korban

Az ember életciklusának harmadik szakasza a nyugdíjas évek, amikor már a gyerekek is kirepültek a szülői házból. Ez azonban nem a hanyatlás kora, hanem a nyitottság és az életigenlés időszaka, amit a többség aktívan és vidáman él meg. Ez az önállóság időszaka, amikor magunk dönthetjük el, hogy mit szeretnénk csinálni. Az egészséges életkörülményeknek ebben az időszakban más szerep jut, hiszen hangsúlyosabbá válik a gondoskodás és tervezés.

Legtöbben idős korban a saját ottho­nukban szeretnek maradni: a meg­szokott környezetben, a szeretett utcában, illetve azok szomszédságában, akikkel együtt megöregedtek. Ilyenkor az ember végre önálló szeretne lenni, és ezt ne becsüljük alá. Ez az önállóság – és eb­be beleértendő a gyerekektől való függet­lenség is – a fizikai erőnlét egyik előfelté­tele, és annál tovább őrizhető meg, minél jobban fel vagyunk rá készülve.

Ebben a korban megnő a kényelem és a biztonság iránti igény, a mozgás nehézkes­sé válhat, a szervezet teljesítőképessége pedig csökkenhet. A lakás és annak felszereltsége is nagyobb jelentőséget kap, mint fiatalabb korban, amikor az ember inkább a külvilág felé fordult. Át kell tehát gon­dolnunk, hogy mire is van szükségünk.

A harmadik életszakaszban, az aktív munkavégzés befejezése után az ember nagyobb biztonságra vágyik

A harmadik életszakaszban, az aktív munkavégzés befejezése után az ember nagyobb biztonságra vágyik, aminek az ajtó esetében is meg kell nyilvánulnia. 1: automata kapcsoló; 2: a bejárat megvilágítása; 3: kivilágított házszám; 4: kamera, kaputelefon; 5: mozgásérzékelő; 6: külső világítás.

Mi az, ami idős korban fontossá válik?

Fontos, hogy a bútorok között legyen ele­gendő szabad hely, illetve mozgástér, hogy a szobában szabadon és akadálytalanul le­hessen mozogni. Ha szükséges, mondjunk le néhány bútorról. Kerüljük az éles széle­ket, a kiálló sarkokat és a szabadon álló kábeleket, és gondoskodjunk arról, hogy minden szükséges eszköz illetve tárgy – gépek, munkaeszközök, használati tár­gyak, telefon – könnyen elérhető legyen.

Elegendő hely

A padlón mindig legyen elegendő szabad hely az akadálytalan közlekedéshez, ezért lehetőleg távolítsunk el mindent (pl. a ki­álló szőnyegsarkokat), amiben könnyen eleshetünk. Semmiképpen se szégyenkez­zünk ezek miatt, ha kényelmünk megte­remtéséről van szó. Minden helyiségben, ahol hosszabb ideig tartózkodunk vagy mozgunk – tehát a konyhában, az előszo­bában, a fürdőszobában, a dolgozószobá­ban és a hobbiszobában -, legyen megfe­lelő ülőalkalmatosság és kapaszkodó. A székek és a fotelek legyenek a megszo­kottnál magasabbak, hogy könnyebben fel tudjunk kelni belőlük. Munkánkat igye­kezzünk minden lehetséges módon meg­könnyíteni.

A lakás tisztántartása és fenntartása, valamint a napi feladatok sok ener­giát igényelnek, ezért fontos a gondos és alapos tervezés. Emellett szükségünk van jó megvilágítású munkaasztalokra, mun­kalapokra és ülőalkalmatosságokra is. Ne feledjük, hogy ugyanazt a munkát állva 2,5-szer annyi energia felhasználásával végezhetjük el, mint ülve, tehát jó munka­szervezéssel sok energiát takaríthatunk meg.

A szekrényekbe elhelyezendő tárgya­kat a használati gyakoriságuk, illetve sú­lyuk szerint osztályozzuk, emellett az is fontos, hogy mindent könnyen megtalál­junk. A különböző tevékenységekhez és elfoglaltságokhoz teremtsünk ideális fel­tételeket, legyen szó akár olvasásról, levélírásról, zenehallgatásról, festésről vagy bármely más szabadidős tevékenységről. A tornához és a testápoláshoz is alakítsunk ki megfelelő feltételeket. A fürdőszobában nem mindig van erre elegendő hely.

Idősek számára ideális fürdőszoba

Idősek számára ideális fürdőszoba. 1. kapaszkodó; 2: segély­hívó; 3: felhajtható ülőke; 4: állítható magasságú zuhanyrózsa; 5: süllyesztett lefolyó; 6: lehajtható tükör; 7: világítás a tükör két oldalán; 8: egykarú keverő-csaptelep; 9: elektromos, átfolyó rendszerű vízmelegítő; 10: elektromos hősugárzó.

Az idős kor igényeinek megfelelően kialakított fürdőszobában

Az idős kor igényeinek megfelelően kialakított fürdőszobában sem kell lemondanunk esztétikai igényeinkről. Számos olyan eszköz áll rendelkezésre, amellyel a lakás és a fürdőszoba használatát biztonságossá tehetjük.

Használjuk a technika vívmányait!

Mivel idős korban érzékenyebbek va­gyunk a hőmérsékletre, ezért gondoskod­nunk kell arról, hogy a különböző helyi­ségekben egyforma meleg legyen. Fontos, hogy a fűtést kényelmesen, különösebb fáradság nélkül tudjuk szabályozni. Laká­sunkat meg kell védenünk az illetéktelen betolakodókkal szemben, a betörés ugyan­is nemcsak anyagi javainkat érinti, hanem otthonunk érinthetetlenségét is csorbítja.

Ez utóbbi gyakran sokkot is okozhat. Lel­kileg még fájdalmasabb, ha kedves tárgya­inkat vagy emlékeinket veszik el vagy semmisítik meg. Bizton­ságunkhoz hozzátartoznak azok az eszkö­zök is, amelyekkel segítséget hívhatunk, vagy amelyek az egyedüllét olykor nyo­masztó érzésének leküzdésében segítsé­günkre lehetnek. Végül, de nem utolsó sor­ban a lakás esztétikai értéke is sokat javíthat hangulatunkon és életkörülményeinken.

Az emberek többé-kevésbé érzékenyek a lakás stílusára, a színekre, a felhasznált anyagokra, a harmóniára és a rendre. Az aktív tevékenységek iránti igényeink fon­tos szerepet játszanak, amelyekről sem­miképpen nem szabad lemondanunk. Ne feledjük, hogy a harmadik életszakasz igényeinek megfelelően kialakított lakás is le­het esztétikus.

Ha a magasabb WC kényelmesebb

Ha a magasabb WC kényelmesebb, akkor falra szerelhető esetében helyezzük azt az átlagos magasság fölé 10 cm-rel, alsó kifolyócsövű esetében pedig cseréljük ki azt. A képen látható vízöblítőt a szerelvényfalba építették be.

A fürdőszoba mint egészségcentrum

A harmadik életszakasznak megfelelő kö­vetelmények kialakításának különösen a fürdőszobában van nagy jelentősége, hi­szen a megfelelő mozgástérnek ebben a helyiségben különösen fontos szerepe van. Fontos, hogy a padló csúszás biztos, meleg (pl. padlófűtéses) és könnyen tisztítható legyen. Használjunk olyan fürdőszobasző­nyeget, amelyet mosógépben is kimosha­tunk. Válasszunk masszázszuhanyt, a kád­hoz és a zuhanyfülkéhez pedig masszív válaszfalat, ülőkét vagy korlátot.

Az átlagosnál magasabb, melegvíz-öblítéses WC szintén a kényelmet szolgálja. A mosdókagyló lehetőleg legyen elöl beszögelléssel ellátott, lekerekített, széles és nem túl mély. Célszerű olyan mosdót vá­lasztani, amelynek szélébe kapaszkodni is lehet. Nagyon kényelmes az állítható ma­gasságú mosdó. Az elérhető magasságban elhelyezett vészhívó biztonságot ad.

A fent említettek mellett számos olyan részletkérdés merülhet fel, amelyet egyéni tapasztalataink alapján kell megoldanunk, ezzel is tovább növelve a biztonságot és a kényelmet. A formatervezők ma már kife­jezetten idős korúak számára is terveznek fürdőszobai termékcsaládokat. Ha valaki tolószékhez van kötve, akkor további megoldásokra, például akadálymentes la­kásra van szüksége ahhoz, hogy megőrizhesse önállóságát.

Előszoba

Az előszobában a tükör két oldalán tompa fényű lámpát helyeztek el. A helyiséghez egy kényelmes karosszék, korlát és rusztikus padlólap is tartozik.

A harmadik életszakasznak megfelelő termékcsalád

A harmadik életszakasznak megfelelő termékcsalád: ergonómiailag tesztelt mosdó, lehajtható tükör, valamint törülközőtartóként is használható kapaszkodók. Rendelhető mellé színben és formában hozzá illő kád és zuhanykabin is.

A lépcsőlift segít az önálló mozgásban a lépcső hajlásszögéhez

A lépcsőlift segít az önálló mozgásban a lépcső hajlásszögéhez, és formájához igazítható. Mivel a liftet közvetlenül a lépcsőfokokra szerelik, a fal az utólagos beépítés során sem sérül meg.