Kellemes otthon, építés és felújítás

Beltéri falfesték színskála: színek kombinálása a lakásban [Trend: 2021]

A színekről, azok harmóniájáról vagy diszharmóniájáról, illetve az emberi hangulatra gyakorolt hatásukról már sok bölcsességet hallhattunk vagy olvashattunk. A kérdéssel kapcsolatban rengeteg ismeret és tapasztalat halmozódott fel. Melyik építtetőnek vagy felújítónak van azonban ideje a munkák kellős közepén ezekben az ismeretekben elmélyedni? Mivel azonban a színek nagy hatással vannak ránk, érzelmeket váltanak ki belőlünk, és fontosak a jó közérzet szempontjából is, ezért amikor az egészséges és kellemes lakókörnyezetről beszélünk, a beltéri festék kiválasztása  során használatos színeket sem hagyhatjuk figyelmen kívül.

Színek hatása

Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy milyen hatással vannak ránk a szí­nek. A színek nem csak tudat alatt befolyásolják hangulatunkat, hiszen ked­venc színünk sokat elárul egyéniségünk­ről is, legyen szó akár az öltözködésünk­ről vagy a más által viselt színek által ben­nünk kiváltott szimpátiáról, esetleg autók színéről. Embertípusokat a színek alapján is megkülönböztethetünk. Stephanie Faber a színekről írt könyvében említi, hogy a gyerekek kilenc éves korukig a bíborvö­rös és a vörös színt kedvelik, hiszen ezek a színek az életkoruknak megfelelő akti­vitást és vitalitást jelképezik.

Ezzel szemben az idősebb korosztály a pasztellszíne­ket – a halványsárgát, a halványkéket, a rózsaszínt, a lilát, a barackszínt, a halvány­zöldet, a világos barnát vagy a világos szürkét – részesíti előnyben. Ezek a pasz­tellszínek Stephanie Faber szerint már az idősebb, befelé forduló, gyengédségre vá­gyó ember színei.

A színek mint a lakberendezés eszközei

A lakóhelyiségek hangulatáról legtöb­bünknek pontos elképzelései vannak. Van, aki a mozgalmasságot, más a kényelmet, megint más a nyugalmat, a tisztaságot és világosságot helyezi előtérbe. Ezekhez a hangulatokhoz egy-egy meghatározható színvilág tartozik, amely ismérvek egész sorát hozza magával, mint például a szí­nek erősségét, a felület nagyságát stb.

Pasztell színek

A színválasztás az emberről és igényeiről is sokat elárul. Például a pasztellszínek és a tölgyfaajtó harmóniát sugároznak, amelyre elsősorban az idősek vágynak.

Stephanie Faber szerint, ha azt szeretnénk, hogy kétféle szín egyforma hatékonyság­gal érvényesüljön, akkor például három­szor nagyobb dúsítású (sötétségtartalmú) sárgával harmad akkora területet kell le­festeni, mint a sárga szín komplementerével, a violakékkel. Ezekre a finomságok­ra csak akkor tudunk kellő mértékben odafigyelni, ha van bizonyos érzékünk a színválasztáshoz, vagy igényeinket és elképzeléseinket megbeszéljük egy szak­emberrel.

A gyerekek kedvelik az erős színeket és a kontrasztot

A gyerekek kedvelik az erős színeket és a kontrasztot, ezért szívesen élnek sárga, kék és vörös színek között.

A barna padló megbízhatóságot, ellenálló képességet és tartósságot sugároz

A barna padló megbízhatóságot, ellenálló képességet és tartósságot sugároz. Szinte minden színnel, még a kontraszt kékkel is kombinálható. A padlót formatervezett bükk hajópadlóval burkolták.

Kék színek

Hangulati hatás: nyugalom, elmélyültség, frissesség, világosság. Elősegíti a koncent­rációt, a világos gondolkodást és a meg­fontoltságot.

Hatás és részletek: a világoskék tágítja és magasítja a teret, emellett könnyű és hűvös hatást kelt. A közép- és a sötétkék élesebb, kompaktabb, gyakran keményebb szín. Még keményebbnek hat a kék és a li­la keveréke. A fehér mellett a kék erőtel­jesebb és hidegebb színnek tűnik. A kéket sárgával (pl. természetes fával) kombinál­va élettel teli, mozgalmas, vidám teret ka­punk. Alkalmazás: ideális a déli fekvésű há­lószobához; tartós napsütésben kiegyensú­lyozott hatást kelt.

Mire ügyeljünk? A kék árnyalatai mes­terséges fényben eltorzulnak, sőt gyakran ez a fény le is rombolja hatásukat. A kék a türkiztől a ciklámenkéken át az ultrama­rinig terjed.

Kék

Kék: nyugalmat, elmélyülést, frissességet és tisztaságot áraszt. Lásd még a kék színről szóló szövegrészben.

Vörös színek

Hangulati hatás: dinamikus, energiát su­gároz.

Hatás és részletek: a rózsaszín (fehér és vörös keveréke) veszít dinamizmusából, kellemes, finom, pasztell árnyalat, gyen­gédséget és szeretetet áraszt. A barnásvö­rös tompa, bensőséges szín. Erőt, tartást, megfontoltságot és érettséget sugároz. A vörös teljes pompájához elegendő fényre van szükség. A vörös mellett a vöröses és sárgás árnyalatú fafajták (teakfa, pali­szander, fenyő, mahagóni, tölgy, szilfa) veszítenek melegségükből és elszürkül­nek, azonban a nagyon sötét vagy fehéres árnyalatú fafajták jól érvényesülnek a vö­rös mellett.

A zöld a vörössel kombinálva nagyon elegáns, különösen akkor, ha a vö­rös csak egy kis területet kap. A vörös-zöld kombináció élettel teli, friss színvilágot te­remt. A vörös a kék és a violaszín mellett fenséges. A fehér mellett a vörös erőtelje­sebbnek tűnik, ám veszít dinamikájából, ugyanakkor belülről sugárzó és méltóság­teljes lesz. A színskála a narancstól a cinóber- és kárminpiroson át a bíborvö­rösig terjed.

Vörös színek

Sárga színek

Hangulati hatás: izgalmas, meleg, élettel teli, sugárzó, felszabadult, pajkos, friss, vi­dám szín.

Hatás és részletek: kisugárzása legjob­ban sima felületen érvényesül. Leginten­zívebb a kékeslila és a sötétkék mellett. A sárga mennyezetet gyakran világosabb­nak és sugárzóbbnak érezzük, mint a fe­héret. Padlóra a sárga szín nem ajánlott, mert elbizonytalanítja lépéseinket, azon­ban a mintás okker, vagy barnássárga ide­ális padló. A fehér szín mellett a sárga te­lítettebbnek tűnik. A fehér és az okkersár­ga kombinációja ünnepélyes hatást kelt. A színskála a zöldes citromsárgától a na­rancssárgáig terjed.

A sárga szín kevéssé testes, mintha csak a tárgyak felületén len­ne ott, és nem lenne mélysége. A túl erős sárga szín túldimenzionálása idegessé és nyugtalanná tesz. A zöldes kénsárga a be­tegséget juttatja eszünkbe. A narancssárga a vörös komponenstől vitalitást kap, élet­tel teli lesz. A barnássárga (borostyán, méz) a sárga könnyedségét egyesíti a bar­na fajsúlyosságával. Általában szívesen tartózkodunk e szín környezetében.

Zöld színek

Hangulati hatás: nyugtató, egyrészt moz­dulatlanságot és nyugalmat áraszt, más­részt életteliséget. Az élet megőrzését és az önfenntartást juttatja kifejezésre.

Hatás és részletek: a fűzöld rendkívül kifejező erejű szín, a zöld világos árnyala­tai mozgalmasságot sugároznak, a sötét­es a szürkészöld pedig a statikus tartóelemekhez illik jobban. A zöld a fehérrel és a sárgával ünnepélyes, vidám hatású. A vi­lágoszöld színek kihangsúlyozzák a for­mákat, de nem befolyásolják a helyiség karakterét. A színskála a sárgászöldtől a sötét fenyőzöldig terjed. A tiszta zöld a legnyugodtabb szín. A kékeszöld hideg, tá­volságtartó, fagyos, steril, ugyanakkor frissítő hatású. A barnászöld (az olajzöld és vörös, illetve narancs keveréke) kelle­mes melegséget áraszt.

Zöld

Alkalmazás: hálószobákba, étkezőkbe vagy dolgozószobába ideális.

Narancs színek

Hangulati hatás: dinamikus, barátságos, vidám, feltűnő. A narancsszín fokozza a dinamizmust, az aktivitást, a mozgékony­ságot, ugyanakkor a színárnyalattól és a felhasználási területtől függően lehet har­sány, izgató és erőszakos is.

Hatás és részletek: a narancsszín kieme­li a formát, különösen a kisebb, jól körül­határolt felületek esetében előnyös, na­gyobb felületen domináns. A halványszürke, a világoskék, a fehér, a fekete, a sötétszür­ke jól házasítható a narancsszínnel. A na­rancs merész szín, a narancs-kék mozgal­mas színtársítás, amelyben a narancs me­legsége a kék hidegségét kompenzálja.

A narancs és a zöld ideális kiegészítő színek, mert együtt fejezik ki a mozgal­masságot és a nyugalmat, a hideget és a meleget, az izgalmat és a megnyugvást. A színskála a narancssárgától a narancs- vörösig terjed. A narancs a legmelegebb szín, az energiát és a vitalitást szimboli­zálja. A terjeszkedést, az érvényesülési vá­gyat, az akaraterőt, és a növekedést jelké­pezi.

Narancs

Alkalmazás: a narancsszín vonzóvá te­szi a bútorokat, ennek előfeltétele azonban az, hogy a bútor tartalmazzon valamilyen különleges formai megoldást, amelyet a narancsszín még jobban kihangsúlyozhat.

Lila színek

Hangulati hatás: a lila és a kékeslila a faj­súlyos színek közé tartozik. Átmenet a vörös (aktivitás) és a kék (passzivitás) között, bizonytalanságot, vágyakozást, kiegyensúlyozatlanságot és labilitást su­gároz.

Lila

Hatás és részletek: a lila szín jól harmo­nizál a világos árnyalatokkal. A fehérrel, ezüsttel, króm- vagy arany színnel és a fa természetes színével kombinálva elegáns hatású. Kisebb felületen belső sugárzása van. A halványlila kis bizonytalanságot, ellent­mondásosságot rejt magában. Szürke és sárga színfoltokkal kombinálva némi sta­bilitást kap. Az erőteljesen megtört színek az eredeti szín karakterétől eltérhetnek.

Barna színek

Hangulati hatás: biztonság, védettség, kel­lemes hangulat.

Hatás és részletek: a barna a föld és a fa színe. Ideális padlóburkoló, mert bizton­ságot sugároz, különösen, ha a mintázat is a földre emlékeztet. A sima, csillogó bar­na és a vöröses árnyalatok elveszítik sta­bilitásukat. A mennyezetet is festhetjük barnára, mert jól lezárja a teret és védett­séget nyújt. A barna mennyezet hangsú­lyossá válik, ami nagy belmagasságú, il­letve túl nagy méretű helyiségek esetében előnyös is. A túl sötét árnyalatok azonban gyakran nyomasztóak.

Barna

A túl alacsony helyiségekben a barna szín nyomasztónak hat, magunkat pedig bezártnak érezhetjük. A barna által nyújtott védettség kedvező a gyerekszobában. A barnát számtalan helyen felhasználhatjuk. Szinte minden szín árnyalata jól illik a barnához, és jól kiegészíti azt. A túlsá­gosan világos és éles színeket tompítja, valamint nyugtatja a szemet és az ide­geket. A bézs szín a lakóhelyiségeknek finom, elegáns hangulatot kölcsönöz. A ki­fejezőerő hiányosságait más színekkel va­ló kombinálásával lehet pótolni.

A színská­la a barnától a lilásbarnán, a kávébarnán, a vörösesbarnán, az őzbarnán és a sárgás­barnán keresztül a bézsig terjed. A barna meleg szín; olajzöldből, narancsból, sár­gából vagy vörösből és feketéből keverik. A barnából hiányzik a tűz, a sugárzó erő. A barna a melegség, az ünnepélyesség és a nyugalom érzetét kelti.

Szürke színek

Hangulati hatás: csak abban a helyiségben használjunk szürkét, amelyben teljesen magunkra szeretnénk maradni. Stabilitást és biztonságot áraszt.

Hatás és részletek: a szürke szinte vala­mennyi halvány árnyalattal jól kombinál­ható. Az erőt megtartóan használhatjuk a teherbíró elemekre. A természetes színek mellett is jól mutat, mert kihangsúlyozza azokat. A szürke árnyalatai jól illenek a tarka színekhez. Ha a szürkét nem feketé­ből és fehérből, hanem egyéb színekből keverjük, akkor finom, vonzó színt ka­punk, amely nélkülözhetetlen a ház vagy a lakás berendezésekor. Ha lehet, a szürke szín keveréséhez ne használjunk feketét.

Az élénk színek felett vagy mellett el­helyezett szürke szín optikailag megválto­zik, és előfordulhat, hogy nem a kívánt ha­tást érjük el. A szürke szín önállóan nem igazán karakteres, ezért bármilyen színhez illik, nem nyomja el azt. A szürke szín ki­emeli és jobban érvényre juttatja az élénk színeket.

Milyen hatással vannak ránk a színek?

Kék: 

Elősegíti a kon­centrációt, a logikus, világos gondolkodást, kedvez a pozitív gondolkodásnak.Kék környezetben megnyugszunk, elmélyülünk.Jellemzője a frissesség és a világosság.A világoskék tágítja a teret, a sötétkék szűkíti.

Sárga: 

Sárga helyiség­ben felszabadultabbak, élénkebbek, vidámabbak leszünk.Jól illik a kékeslilához és a sötétkékhez.A sárga padló elbizonytalanít bennünket.

Vörös: 

Dinamikus, energikus hatású.A sárgás árnyalatú fafajták meleg színét elhalványítja.

Zöld: 

Nyugalmat, biz­tonságot árasztó szín.Részben a mozdulatlanságot és a nyugal­mat sugározza, ugyanakkor élettel teli.Az önfenntartást fejezi ki.

Narancs: 

Dinamikus, barátságos, vidám, feltűnő, aktív szín. A színárnyalattól és a fel­használásmódjától függően esetleg lehet túlságosan agresszív is.Hangsúlyozza a tárgyak formáját.

Segítséget nyújt a színpaletta

Nem mindenki számára egyszerű feladat a színeket úgy kombinálni, hogy a helyiségben a kívánt hatást érje el. A megfelelő színek, valamint a különböző helyiségek­be illő, megfelelő színű bútorok kiválasz­tásához is gyakorlatra és jó szemre van szükség. A következő ábrán látható három színkör segíthet abban, hogy a különböző színek keverésével a kívánt színt kapjuk.

A színkörben egymással szemben lévő szí­neket kiegészítő színeknek nevezzük, amelyeket együtt használva kontrasztot és élénk színhatást érhetünk el. A képen lát­ható színskála természetesen bővíthető egy adott szín világosabb vagy sötétebb árnyalataival, amelyeket fehér, illetve fe­kete hozzáadásával érünk el. Kevert szín például a barna, amelyet a narancs, illetve a vörös színek sötétítésével nyernek.

A barna kontraszt színei a komponense­ivel a színkörön szemben lévő színek: a zöld és a kékeslila szín között találhatóak. A színek keverésével, illetve a fehér vagy a fekete hozzáadásával mindig az eredeti alapszínt módosítjuk. Kevert színt kevert színnel vegyíteni nem ajánlatos.

A színválasztáskor először azt kell el­döntenünk, hogy komplementer vagy kontraszt színhatást akarunk-e. A legkel­lemesebb hatást akkor érhetjük el, ha vá­lasztunk egy domináns színt, amelynek az árnyalatait a nagyobb felületekhez hasz­náljuk, míg az erős kontraszt színek csak kis felületen jelennek meg. A harsány színek teljesen meg tudják változtatni egy helyiség hangulatát – nem ritkán annak hátrányára -, ezért csak kellő tapasztalat birtokában nyúljunk ezekhez az árnyalatokhoz. Kérjük ki a szakember tanácsát is.

Színkör

Az 1. ábrán a háromszög csúcsai arra a három alapszínre mutatnak, amelyek minden szín alapját képezik. Ezek az alapszínek a sárga, a kék és a vörös. A 2. ábra mutatja, hogy mely két komponensből állnak az elsődleges színek: a zöld-, sárga-, kék, a narancs a sárgából és a vörösből, a lila pedig a kékből és a vörösből. Ezek a kevert színek erős kontrasztot alkotnak a velük szemben lévő alapszínnel. A 3. ábra azt szemlélteti, hogy hogyan bővíthetjük a 2. ábrán bemutatott hat színt.